Kesirler Konu Anlatımı

Kesirler Konu Anlatımı

Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konulardan biridir.

Kesir: Bir bütünün eş parçalarını gösterir. a/b şeklinde yazılabilen ifadelerdir. Kesirleri gösterirken iki sayı arasına çizilen çizgiye kesir çizgisi adı verilmektedir. Çizginin üst kısmında bulunan sayıya pay, alt kısmında bulunan sayıya ise payda adı verilmektedir. Kesir çizgisinin alt kısmında yer alan payda bir bütünün kaç parçaya ayrıldığını, kesir çizgisinin üst kısmında yer alan pay ise bu parçalardan kaçının alındığını veya tarandığını göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri bir sayının sıfıra bölümünün tanımsız olduğudur. Bir bütünü sıfır parçaya ayıramayacağımız için paydada sıfır bulunamamaktadır.

Kesir Çeşitleri:
  • Basit Kesirler: Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir adı verilmektedir. Buna örnek olarak 3/5 gösterilebilir. Bunun yanında payı 1 olan basit kesirlere birim kesir adı verilmektedir.
  • Bileşik Kesirler: Payı paydasına eşit ya da payı paydasından büyük olan kesir çeşidine bileşik kesir adı verilmektedir.Buna örnek olarak 5/3 gösterilebilir.
  • Tam Sayılı Kesirler: Tam sayılı kesirler bir tam sayı ve bir basit kesir ile ifade edilmektedir.
Tam Sayılı Kesri Bileşik Kesre Çevirme: Bir tam sayılı kesiri bileşik bir kesire çevirmek istediğimiz zaman kesirin paydası ile tam sayı çarpılarak bulunan sonuca kesrin payı eklenir. Bulunan sayı ise paya yazılır.

Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme: Bir bileşik kesri tam sayılı bir kesre çevirmek istediğimiz zaman kesrin payı paydasına bölünerek bu bölme işleminden elde edilen bölüm tam kısma, kalan paya, payda ise değiştirilmeden aynen yazılır.

Kesirleri Genişletme: Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile çarptığımız zaman kesrin değerinde bir değişme olmaz bu duruma ise kesrin genişletilmesi adı verilmektedir.

Kesirleri Sadeleştirme: Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayı ile böldüğümüz zaman yine aynı şekilde kesrin değeri değişmemekle birlikte bu duruma kesirlerin sadeleştirilmesi adı verilmektedir.

Kesirlerde Karşılaştırma ve Kesirlerin Sıralanması: Kesirlerde sıralama yapar iken kesirleri birbiri ile karşılaştırma yoluna gideriz. Karşılaştırma ve sıralama işleminde küçüktür (<), büyüktür (>) ve eşittir (=) gibi işaretler kullanılmaktadır. Kesirlerde karşılaştırma ve kesirlerin sıralanmasında bir çok yönteme başvurulmaktadır:
  • Payları eşit olan kesirlerde sıralama; Bu gibi bir durumda sıralama yapılacağı zaman kesirlerin paydalarına bakılmaktadır. Böyle bir durumda paydası küçük olan kesir daha büyük olarak alınmaktadır.
  • Paydaları eşit olan kesirleri sıralama; Bu gibi bir durumda sıralama yapılacağı zaman kesirlerin paylarına bakılmaktadır. Payı büyük olan kesir daha büyük olarak alınmaktadır.
  • Paydaları ve payları eşit olmayan kesirleri sıralama; Pay ve paydaları eşit olmayan kesirleri karşılaştırmak istendiğinde öncelikle kesirlerin pay ve paydalarının eşitlenmesi gerekmektedir. Eşitlendikten sonra yukarıda görülen şekillerde karşılaştırma yapılarak sıralanır.
  • Tam sayılı kesirleri sıralama; Tam sayılı kesirler karşılaştırılmak istendiğinde iki yol izlenebilmektedir. Önce tam sayılı kesir bileşik kesre çevrilir. Daha sonrasında pay ya da paydaları eşitlenerek sıralama işlemi uygulanır. İkinci yol olarak tam sayılı kesirlerde tam kısmı büyük olan kesir daha büyüktür. Eğer tam kısımları eşit ise kesir kısımları karşılaştırılır.
  • Bütüne yakınlık; Bu gibi durumlarda kesirlerin tam sayılarına olan yakınlıklarına göre karşılaştırma yapılabilmektedir.
Görüldüğü üzere kesirler konu anlatımı çok karmaşık olmamakla birlikte iyi kavrandığı zaman ilerde kullanılacak ya da karşılaşılacak daha üst seviye soru ve problem çözümlerinde çok fazla yarar sağlayabilmektedir. Kesirler konu anlatımı çoğu zaman öğrencileri korkutsa da aslında bir kaç soru çözüp pratik yapıldığında korkulacak bir durum olmadığı görülebilir.
Son Güncelleme : 31.05.2022 23:47:43
Kesirler Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Kesirler Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Kesirler Konu Anlatımı"
nasıl kesitlerimizi nasıl yapılır
Ömer Faruk Muratoglu . 14.02.2022 21:07:07
CEVAP YAZ
çok yardımcı oldu tsk
Aysel . 31.05.2022 21:04:19
CEVAP YAZ
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer verilmektedir. Bu yapım eklerine genel olarak çekim ekleri ilave edilmektedir. Ancak bir ya da iki ek ha...
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım bozuklukları konu anlatımı; cümle içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan anlam bozukluklarının ortaya konulmasına yardımcı olur. Bir cüm...
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konul...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022