Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği

Basınç Konu Anlatımı, Yeryüzünde bulunan tüm cisimlerin ve maddelerin sahip olduğu ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvet sayesinde cisimleri üzerinde bir basınç oluşumu meydana gelir. Bu nedenle basınç cisimlere yapılan kuvvet etkisi ile oluşmaktadır. Hem katı hem sıvı hem de gaz gibi maddelerin bulundukları kaba veya ortama basınçları bulunmaktadır. Her bir maddedeki basınç hesaplanması farklı olarak yapılmaktadır. Ayrı ayrı formüller kullanılarak hesaplanır. Bu işlemler hayatın daha da kolay bir şekilde anlaşılmasına ve uygulanmasına neden olmaktadır.

Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği; bu konu anlatımında ayrı ayrı katı, sıvı ve gaz maddelerinin uyguladıkları basınç olayları ele alınır.

Katıların Basıncı: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denmektedir. Basınç kuvvet/ yüzey alanı formülü ile bulunmaktadır. Bu nedenle uygulanan kuvvet sabit ise oluşan basınç yüzey alanı ile ters orantılı bir şekildedir. Örneğin eşit ağırlığa sahip olan bir tavuk ile kaz karşılaştırıldığında tavuğun kaza göre daha önceden batmasının nedeni tavuk ayaklarının yüzey alanlarının küçük olması nedeni ile kaynaklanmaktadır. Ördeğin ayak yapıları perdeli olduğu için yüzey alanı büyük, basınç ise oldukça küçüktür.

Sıvıların Basıncı: Durgun sıvılarda basınç belli bir şekle sahip olmadıkları için, içerisine konulan kabın şeklini ve hacmini almaktadır. Sıvı moleküllerin katı moleküllerden en temel farkı akışkan yapıya sahip olmalarıdır. Bu nedenle sıvı moleküller bulundukları kabın hem taban hem de yan yüzeylerine aynı düzeyde her noktaya basınç uygulamaktadır. Sıvı moleküllerde basınç hesaplaması sıvının bulunduğu kabın yüksekliği (H) hem de sıvının öz ağırlığı (D) ye bağlıdır. Hem sıvı yüksekliği hem de sıvının öz ağırlığı ile doğru orantılı olarak bilinir. Sıvı basıncı ayrıca kabın şekline ve biçimine ve sıvı hacmine asla bağlı değildir.

Gazların Basıncı: Gaz moleküllerinin basıncı sürekli olarak kap içerisinde bulunan çeperlere çarpma sonucu meydana gelmektedir. Kabın iç yüzeyindeki birim çeperlere, birim yüzeye, birim zamanda çarpma sayısı ne kadar fazla olursa oluşan basınç da o kadar fazla olur. Gaz moleküllerinin kabın iç yüzeyinde bulunan her noktaya çarpma sayısı eşit olduğu için her noktada oluşan gaz basıncı eşit olmaktadır. Kapalı kaplarda bulunan gazların basıncı üç olaya bağlı olarak etkilenir. Sıcak ve hacim sabit ise oluşan gaz basıncı molekül sayısı ile doğru orantılıdır. İkinci olarak sıcaklık ve molekül sayısı sabit ise kabın gaz hacmi ile ters orantılıdır. Yani hacim arttıkça basınç azalır. Hacim azaldıkça da basınç artar. Son olarak hacim ve molekül sayısı sabit ise gaz basıncı sıcaklık ile doğru orantılıdır. Kapta sıcaklık arttıkça gaz moleküllerinin hızı artar ve buna bağlı olarak kabın iç yüzeyinde birim alana yapılan çarpma sayısı da artmış olur. Buda basıncın artmasına neden olur.

Basınç Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Bitki Biyolojisi Konu Anlatımı

Bitki Biyolojisi Konu Anlatımı

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Yüzdeler Konu Anlatımı

Yüzdeler Konu Anlatımı

Asal Sayılar Konu Anlatımı

Asal Sayılar Konu Anlatımı

Sosyoloji Konu Anlatımı ve Testleri

Sosyoloji Konu Anlatımı ve Testleri

Güncel

Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfatlar Konu Anlatımı

Güncel

Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve İçeriği

Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Elips Konu Anlatımı

Elips Konu Anlatımı

Edat Konu Anlatımı ve İçeriği

Edat Konu Anlatımı ve İçeriği

Mutlak Değer Konu Anlatımı ve İçeriği

Mutlak Değer Konu Anlatımı ve İçeriği

Sayı Problemleri Konu Anlatımı

Sayı Problemleri Konu Anlatımı

Maliye Konu Anlatımı ve İçeriği

Maliye Konu Anlatımı ve İçeriği

Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı ve İçeriği

Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı ve İçeriği

İntegral Konu Anlatımı ve İçeriği

İntegral Konu Anlatımı ve İçeriği

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Kombinasyon Konu Anlatımı ve İçeriği

Kombinasyon Konu Anlatımı ve İçeriği

Diziler Konu Anlatımı ve İçeriği

Diziler Konu Anlatımı ve İçeriği

Elektrokimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Elektrokimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Türkçe Konu Anlatımı ve İçeriği

Türkçe Konu Anlatımı ve İçeriği

Manyetik Alan Konu Anlatımı

Manyetik Alan Konu Anlatımı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6