8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

8. Sınıf Türkçe konu anlatımı, Türkçeyi doğru telaffuz etme ve anlama konusunda oldukça yardımı olan Türkçe konu anlatımı, ilk okul seviyesinde tüm öğrencilere verilmektedir. 8. Sınıf Türkçe konu anlatımı, içerisinde birçok konu barındırmaktadır burada birkaçından bahsedeceğiz.

8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı
 • Sözcükte Anlam: Düzgün bir anlamı olan en küçük ses olaylarına sözcük denir. Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlar olarak bilinir. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmasıyla birlikte, cümlede de anlam kazanmaktadır. Bu sayede değişik anlamlarda kullanılabilir. Bu anlamlar şöyle sıralanabilir; Gerçek ve mecaz anlam, somut ve soyut anlam, terim anlam, eş anlam, karşıt anlam, deyim, sesteş sözcükler, dolaylama, yansıma sözcükler, ikileme, ad aktarması gibi karşımıza çıkmaktadır.
 • Cümlede Anlam: Cümle genellikle yargı bildiren sözcük ya da söz öbeği olarak nitelendirilir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesi ile meydana gelir. Bu niteliği taşıyan tek bir sözcük cümle olabileceği gibi, birbirini tamamlayan birçok sözcük de cümle özelliği taşıyabilir.
 • Paragrafta Anlam: Paragraf, bir düşünce dizisini tam olarak anlatabilmek ve aktarabilmek için bir araya getirilen cümleler grubudur. Paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işlediği gibi aynı düşünceyi açıklar veya destekler niteliktedir. Paragrafta anlam, genellikle, tek bir düşünce etrafında meydana geldiği için kendi içinde bir bütünlük oluşturabilir. Kendinde önceki ya da sonraki paragrafa bir bağlılık şartı yoktur. Paragrafın anlatım şekilleri; Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım gibi anlatım şekilleri vardır.
 • İsim (Ad): Varlıkları karşıladıkları gibi kavramları da karşılayan sözcüklerdir. Adlarla karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir bağ vardır diyebiliriz. Bunlar daima birbirlerini anımsatan tür olarak bilinir. Kavramlar için ise bu kadar belirgin bir bağın olduğunu söylemek yanlış olur. İsimler varlıklara veriliş olarak; cins isim, özel isim olarak ikiye ayrılır. Varlıkların sayılarına göre ise; Tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi diyebiliriz. Varlıkların niteliklerine göre ise; somut isim ve soyut isim olarak karşımıza çıkar.
 • Zamir (Adıl): İsimlerin yerini tutarak varlıklara karşılık gelen sözcüklere denir. Adıllar sözcük halinde olabileceği gibi, ek halinde de görülebilir. Zamirler cümlelerde varlıkların isimlerine göre kullanılabilen ve isimlerin yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen sözcük türüdür. Türkçe de herhangi bir sözcüğü zamir olarak nitelendirmek yanlış olur. Bu nedenle pek çok isim soylu sözcük gibi adıllar da cümlelerde çeşitli görevlerde yer alabilir. Sözcük halindeki zamirler; Kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir ve soru zamiri olarak bilinir. Ek halindeki zamirler ise; iyelik zamirleri ve ilgi zamirleri olarak bilinir.
 • Sıfat (Ön Ad): Tükçe de genel olarak isimleri niteleyen be belirten sözcükler olarak bilinmektedir. Sıfatların var oluşu isimlere bağlıdır. Bundan dolayı sıfatlar tek başına kullanılamaz ve anlam içermez. Bu nedenle sıfatlar karşımıza tamlama olarak çıkar. Sıfatlar kendi içlerinde; Belirtme ve niteleme olarak ikiye ayrılır.
 • Zarf (Belirteç): Adların varlıklarını ya da isimlerini tam olarak karşılar. Fiillerin ise hareketlerini ve oluşlarını karşılar. Durumların bilindiği gibi nasıl belirli nitelikleri var ise fiillerinde belirli ölçüde nitelikleri var kabul edilir. Yani kısaca fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere de zarf denir. Zarflar kendi içlerinde; durum zarfları, zaman zarfı, yön zarfı, miktar zarfları, soru zarfları olarak beşe ayrılmaktadır.
 • Fiil (Eylem): Bilindiği üzere isimler varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklerdi, Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılamaktadır. Genel anlamda fiiller, mastar halinde ifade edilmektedir. Anlam niteliklerine göre fiiller; kılış, durum ve oluş olarak üçe ayrılırlar. Fiillerde kip ise; haber kipleri ve dilek kipleri olarak bilinir.

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Elips Konu Anlatımı

Elips Konu Anlatımı

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Köklü Sayılar Konu Anlatımı

Köklü Sayılar Konu Anlatımı

Doğruda Açılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Doğruda Açılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Halk Edebiyatı Konu Anlatımı

Halk Edebiyatı Konu Anlatımı

Bölünebilme Konu Anlatımı ve İçeriği

Bölünebilme Konu Anlatımı ve İçeriği

Basit Makineler Konu Anlatımı

Basit Makineler Konu Anlatımı

Güncel

Vektörler Konu Anlatımı ve İçeriği

Vektörler Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

İnkılap Konu Anlatımı ve İçeriği

İnkılap Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Çokgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

Çokgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Zamirler Konu Anlatımı ve İçeriği

Zamirler Konu Anlatımı ve İçeriği

7 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

7 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Paragraf Konu Anlatımı ve İçeriği

Paragraf Konu Anlatımı ve İçeriği

Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği

Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği

Kümeler Konu Anlatımı ve İçeriği

Kümeler Konu Anlatımı ve İçeriği

Mutlak Değer Konu Anlatımı ve İçeriği

Mutlak Değer Konu Anlatımı ve İçeriği

10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı

10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Matris Konu Anlatımı ve İçeriği

Matris Konu Anlatımı ve İçeriği

Coğrafya Konu Anlatımı

Coğrafya Konu Anlatımı

9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı ve İçeriği

Mantık Konu Anlatımı ve İçeriği

Mantık Konu Anlatımı ve İçeriği

Bağlaçlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Bağlaçlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Fotosentez Konu Anlatımı ve İçeriği

Fotosentez Konu Anlatımı ve İçeriği

Söz Sanatları Konu Anlatımı ve İçeriği

Söz Sanatları Konu Anlatımı ve İçeriği

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve İçeriği

Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve İçeriği

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6