Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir.

Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında en parlak zamanını yaşamıştır. Asya Hun imparatorluğunu Teoman tarafından kurulmuş olup ilk Türk devleti olarak bilinir. Bütün Türk boylarını tek bayrak altında toplamaya çalışan bir imparatorluktur. Bu dönemde Çinliler Asya Hunluların saldırılarından korktukları için Çin seddini yapmışlardır. Mete han bu imparatorluk zamanında ilk düzenli ordu sistemini kurmuştur bu ordu tüm dünyaya örnek olan bir ordu sistemidir. Daha sonraki yıllarda önce ikiye bölünmüş sonra ise dağılmıştır.

Avrupa Hun devleti, kavimler göçü sırasında Avrupa'ya gelen Türkler tarafından kurulan bir devlettir. Kurucusu Balamir Kaandır. Avrupa Hun devleti Avrupa topraklarında kurulan ilk Türk devletidir. En parlak ve başarılı dönemi Atilla zamanında yaşanmıştır. Atilla öldükten sonra germenler tarafından yıkılmışlardır.

Göktürk devleti, bu devlet Bumin Kaan tarafından Ötüken bölgesinde kurulan bir devlettir. Göktürkler, Türk ismini kullanan ilk devlettir. Göktürkler sayesinde ikinci kez millet tek bayrak altında toplanmıştır. Göktürkler ipek yolu için başka topluluklarla çatışmalar yaşamışlardır. Çinlilerin baskılarına dayanamayıp ikiye ayrılmışlardır.

2. Göktürk devleti, Kutluk kaan tarafından kurulmuştur. En iyi dönemini Bilge Kaan zamanında yaşamıştır. 2. Göktürkler kendilerine ait olan alfabeyi ve yazıyı ilk kullanan topluluktur. Bu devlet zamanında Orhun kitabeleri gibi çok değerli eserler bulunur.

Uygurlar, yerleşik yaşantıya geçen ilk Türk toplumu Uygurlardır. Bu nedenle de ilk mimari eserler de bu dönemlerde verilmeye başlanmıştır. Kendi alfabeleri olan Uygur alfabesini kullanmışlardır. Kırgızların saldırılarına karşı koyamayıp yıkılmış ve ikiye bölünmüşlerdir. Günümüzdeki Uygur Türkleri Çin'in Sincan bölgesinde yaşarlar.

Avarlar, bu topluluğun en önemli özelliği İstanbul'u ilk kez kuşatan millet olmasıdır. Çok güçlü olmasıyla tanınır. Avarlar tarihte İskitlerin devamı olarak bilinir. Avarların Kafkaslara doğru giden kolları bugün hala varlıklarını sürdürmektedirler. Bumin ve kardeşinin yönetiminde bulunan Türk boyları ayaklanarak Avar yönetimine son verip Avarları batıya doğru doğru gitmelerine neden olmuşlardır.

Kırgızlar, Orta Asya topraklarında devlet kuran en son topluluk Kırgızlardır. Manas destanı Kırgızlardan kalma bir destandır. Kırgızlar en kalabalık boy olarak bilinirler. 300 yıl kadar Hun devletinin bünyesinde varlık göstermişlerdir. Büyük Hun imparatorluğunun yıkılmasıyla bağımsız olarak yaşamaya devam etmişlerdir. Kırgızlar Moğollar tarafından yıkılıp yaşadıkları bölgedeki hakimiyetlerini kaybetmişlerdir.

Hazarlar, Değişik dinlerin hüküm sürdüğü ve hoş görünün hâkim olduğu bir topluluktur. Bu nedenle de Hazarlar çok sayıda ibadet haneye sahiptirler. Ayrıca Hazarlar ilk kez İslam orduları ile savaşan topluluklardır.

Bulgarlar, Bulgarlar oğuz boylarından kopup yeni yaşam alanları kurmuşlardır. Avrupa hun devletinin yıkılmasının ardından Kardeniz bölgesinin kuzey kısmından gelen Hunlar, bu bölgedeki Türk toplumlarıyla birleşerek Bulgarlar topluluğunu kurmuşlardır. Daha sonra hazarlar Bulgar devletinin yıkılmasına neden oldular.

Karluklar, bu topluluk İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Karahanlılar İslamiyet'i Karluklular sayesinde kabul etmişlerdir. Karluklar Talas savaşı sırasında Araplara oldukça fazla yardımlarda bulunmuşlardır. Karluklar Türkmenlerin kökenini oluştururlar. Göktürklerin yıkılmasından sonra Ötüken topraklarında yaşamışlardır. Karluk ve Uygur devletleri uzun yıllar Türklüğü yaşatarak varlığını sürdüren iki devlet olma unvanını almışlardır. Karluklar Talas zaferinin ardından Uygur devleti ile çatışmalar yaşamışlardır. Karluklar çok kalabalık bir topluluk olmasına rağmen bir devlet olamayan topluluktur.

Tarih Konu Anlatımına baktığımızda saydığımız Türk devletleri dışında başka Türk devletleri de vardır.

Türgişler, kendi adına para bastıran ilk Türk hükümdarı Türgişlerden Baga Tarkan'dır. En önemli özellikleri Emevi devletinin Orta Asya sınırlarına girmesine engel olmuştur.

Oğuzlar, şüphesiz ki Tarih Konu Anlatımı denilince akla gelen en önemli Türk boylarından birisi Oğuzlar'dır. Türk tarihinde en etkili olan ve en kalabalık olan boydur.

Macarlar, macarlar Türk tarihinde asimile olmuşlar ve zamanla Hristiyanlığı kabul etmişlerdir. İlk kez Budapeşte'de Türkoloji Enstitüsünü Macarlar kurmuştur.

Kırgızlar, Tarih Konu Anlatımı denilince akla gelen son devlet ise Kırgızlardır. Bunun sebebi Ötüken bölgesinde kurulan son Türk devleti Kırgızlardır. En önemli özellikleri Manas destanına sahip olmalarıdır. Aynı zamanda Cengizhan hakimiyetini kabul etmiş olan ilk Türk devleti kırgızlardır.

Tarih Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfatlar Konu Anlatımı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Parabol Konu Anlatımı ve İçeriği

Parabol Konu Anlatımı ve İçeriği

Sosyoloji Konu Anlatımı ve Testleri

Sosyoloji Konu Anlatımı ve Testleri

İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı ve İçeriği

İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı ve İçeriği

Bağlaçlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Bağlaçlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Bilişim Konu Anlatımı ve İçeriği

Bilişim Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Polinomlar Konu Anlatımı

Polinomlar Konu Anlatımı

İsimler Konu Anlatımı ve İçeriği

İsimler Konu Anlatımı ve İçeriği

Fiilimsiler Konu Anlatımı ve İçeriği

Fiilimsiler Konu Anlatımı ve İçeriği

6 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

6 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Elektrik Konu Anlatımı ve İçeriği

Elektrik Konu Anlatımı ve İçeriği

Atışlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Atışlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Basit Makineler Konu Anlatımı

Basit Makineler Konu Anlatımı

Felsefe Konu Anlatımı ve İçeriği

Felsefe Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı ve İçeriği

Fen Bilimleri Konu Anlatımı

Fen Bilimleri Konu Anlatımı

Paragraf Konu Anlatımı ve İçeriği

Paragraf Konu Anlatımı ve İçeriği

Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Söz Sanatları Konu Anlatımı ve İçeriği

Söz Sanatları Konu Anlatımı ve İçeriği

Coğrafya Konu Anlatımı

Coğrafya Konu Anlatımı

Algoritma Konu Anlatımı

Algoritma Konu Anlatımı

Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve İçeriği

Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve İçeriği

Türkçe Konu Anlatımı ve İçeriği

Türkçe Konu Anlatımı ve İçeriği

Zarflar Konu Anlatımı ve İçeriği

Zarflar Konu Anlatımı ve İçeriği

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6