Sosyoloji Konu Anlatımı ve Testleri
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Sosyoloji Konu Anlatımı ve Testleri

Sosyoloji Konu Anlatımı, kısaca toplum bilimi olarak da bilinmektedir. Sosyoloji toplumdaki örgütlenme ve grupları ve bunlar arasındaki oluşan her türlü değişimi ve gelişimi, olayları ve varoluşları kendine göre yöntemlerle ve araştırmalarla inceleyen pozitif bir sosyal bilimdir. Sosyoloji kendi başına bir bilimdir. Felsefeden ayrı olarak bir bilimdir. Bağımsız olmasının nedenleri; reform, Fransız ihtilali, aydınlanma, sanayi devrimi, rönesans, doğa bilimleri ve felsefi düşüncede oluşan gelişmelerdir. Sosyoloji ilk olarak 1839 yılında Aguste Comte tarafından kullanılmıştır. Fakat sosyolojinin yaygınlaşmasına ön ayak olan kişi İngiliz sosyolog Harbert Spenser'dır.

Sosyoloji Konu Anlatımı

Sosyolojinin Alanı, toplumu bütünlük çerçevesi içerisinde inceleme konusu yaparken ele aldığı konuların, toplum ve toplumun evreni, sosyal yapı, kültür, sosyal değişme ve toplumsal kurumlar adı altında toplanmaktadır.

Sosyolojide Toplum ve Toplumların Yeri, Belli bir kısımda, belli otoriteler bağlı olarak temel yaşamlarını korumak amacıyla sosyal ilişkilerini kuran topluluklara verilen addır. Farklı yaşam tarzları, toplumların kendilerine ait kültürlerini ortaya koyar. Toplumlar arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Cemaat ve Cemiyet olarak ikiye ayrılan sosyal ilişki niteliği vardır. Cemaat ortak ilişkinin, ortak mülkiyetin, biz duygusunun hâkim olduğu, adetlere törelere bağlı olarak yaşanılan alanlardır. Köy topluluklarını anlatır. Cemiyet ise çıkarların hâkim olduğu, bireysel mülkiyetin ve bireysel iradenin görüldüğü toplumun resmi yollardan yazılı kurallara göre sağlandığı şehir topluluklarına denir.

Sosyolojide Kültür, bir toplumun kendine özgü yaşama felsefesinin ifade biçimidir. Davranış, sanat, inanç, hukuk, töre, bilgi ve bunun gibi şeyler toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Kültür unsurlarıyla birlikte kişilerin eseridir. Kültür denildiğinde akla nasıl insan geliyorsa, insanın olmadığı yerde de kültür olamaz. Kültür zamana göre değişimler gösterebilir. Toplumdan topluma farklılıklar gösterebilir. Bütünleştirici bir yapısal vardır. Aynı dili konuşan, vatanın koruyan, inançların aynı olası kültürel bir birliktir. Sosyolojide kültür, alt kültür, kültürleşme, kültürlenme, kültürel yozlaşma, kültürel değişme, kültürel şok diye kavramlara ayrılmaktadır.

Sosyolojide Toplumsal Kurumlar, toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sosyal ilişkilerin ortaya çıkmasına denir. Bu kurumlar toplumda değerlere göre değişim göstermektedir. Bu farklılıkların olmasıyla toplumsal farklılıklarda oluşur. Çünkü toplumsal kurumlar, toplumu şekillendiren en önemli unsurların başında gelmektedir.

Toplumsal Kurumların Temel Özellikleri, her toplumda vardır. Ancak toplumdan topluma zamanla değişmektedir. Bu kurumlar ihtiyaç üzerine doğduğundan, ihtiyaçların karşılanmasında işlevseldir. Bu maddede zamanla değişebilmektedir. Her toplumun kendine göre yapısı ve kuralı vardır. Çağdaş toplumlarda bir kurumun üstlendiği işi başka bir kurum üstlenebilmektedir. Toplumda bütünlük hâkim olduğundan, kurumlardan biri değişirse bu diğer kurumları da etkiler. Toplumsal kurumlar, toplumun yapısını oluşturduğundan, toplumların hızla değişmesi toplumda bunalımlara neden olabilmektedir. Sosyolojide Sosyal Gelişme, Ekonomik büyüme, Orta sınıflaşma ve Sosyal bütünleşme diye üç ana unsurdan oluşmaktadır.
  • Ekonomik Büyüme; Bir ülkenin maddi durumunun zaman içerisinde artmasını ifade etmektedir. Örnek olarak büyüme hızındaki artış ve milli gelirin artması gibi.
  • Orta Sınıflaşma; Alt tabak insan topluluğunun zamanla yukarılara doğru geçişlerini ifade etmektedir. Bu süreçte toplumsal sınıflar, tabakalar arasında gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitimdeki düzey, normale dönmektedir. Yani gelişmiş olan ülkeler zamanla gelişim göstermektedirler.
  • Sosyal Bütünleşme; Bir toplumu oluşmasında yardımcı olan unsurlar, sosyal yapımım çeşitlilik göstermesi durumuna denmektedir. Sosyal bütünleşmede toplumun kültürel değerlerinin benimsenip paylaşılması önemli yer tutmaktadır. Fonksiyonel bütünleşme ve mana etrafında bütünleşme diye iki çeşide ayrılmaktadır.

Sosyoloji Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı

10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı

Popüler İçerikler

Haber Bülteni

Popüler İçerik

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı ve İçeriği

Diziler Konu Anlatımı ve İçeriği

Diziler Konu Anlatımı ve İçeriği

10 Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

10 Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

Katı Cisimler Konu Anlatımı

Katı Cisimler Konu Anlatımı

Güncel

Üslü Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Üslü Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Gazlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Gazlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Yazım Kuralları Konu Anlatımı ve İçeriği

Yazım Kuralları Konu Anlatımı ve İçeriği

Coğrafya Konu Anlatımı

Coğrafya Konu Anlatımı

9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği

Dinamik Konu Anlatımı ve İçeriği

Dinamik Konu Anlatımı ve İçeriği

Limit Konu Anlatımı ve İçeriği

Limit Konu Anlatımı ve İçeriği

Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Manyetizma Konu Anlatımı ve İçeriği

Manyetizma Konu Anlatımı ve İçeriği

Elips Konu Anlatımı

Elips Konu Anlatımı

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı ve İçeriği

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı ve İçeriği

Fotosentez Konu Anlatımı ve İçeriği

Fotosentez Konu Anlatımı ve İçeriği

Dalgalar Konu Anlatımı ve İçeriği

Dalgalar Konu Anlatımı ve İçeriği

Faktöriyel Konu Anlatımı

Faktöriyel Konu Anlatımı

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Elektrokimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Elektrokimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Karekök Konu Anlatımı ve İçeriği

Karekök Konu Anlatımı ve İçeriği

Kalıtım Konu Anlatımı ve İçeriği

Kalıtım Konu Anlatımı ve İçeriği

Konu Anlatımları ve Ders Notları

Konu Anlatımları ve Ders Notları

Atom Konu Anlatımı ve İçeriği

Atom Konu Anlatımı ve İçeriği

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6