Divan Edebiyatı Konu Anlatımı
19 Haziran 2024 Çarşamba

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı

Divan edebiyatı, Türk edebiyatının en önemli dönemlerinden biridir ve özellikle 11. sınıfta Türk edebiyatı dersinde okutulmaktadır. Edebiyatın temelini oluşturan bu dönem, eski Türk edebiyatının en parlak ve en zengin dönemlerinden biridir.

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı Başlıkları Nelerdir?

Nazım Şekilleri

Nazım şekilleri, divan edebiyatının temelini oluşturan şiir formlarıdır ve iki ana gruba ayrılır: tek kafiyeli nazım şekilleri ve bentlerden oluşan nazım şekilleri. Tek kafiyeli nazım şekilleri arasında en yaygın olanlardan biri kasidedir. Kasidenin kelime anlamı yönelmek, niyet etmektir ve Arapça kökenlidir. İlk iki beyitine musarra denir ve bu beyitlerin kafiyesi aynıdır. Ancak, bundan sonraki beyitlerin ilk mısraları serbest, ikinci mısraları ise birbiriyle aynı kafiye düzenindedir. Kafiye şeması genellikle aa, ba, ca şeklindedir. Kasideler, zaman zaman tarihi belge niteliği de taşırlar ve nevruz, fetih, düğün ve cülus gibi konularla devrin toplumsal hayatına ışık tutarlar.

Kasidenin Bölümleri

Kasidenin beş ana bölümü bulunur: methiye, tegazzül, fahriye, dua ve nesib-teşbib. İlk bölümde 15-20 beyit bulunur ve şiirin giriş bölümüdür. Değişik tasvirlerle dolu bu bölüm, kasidenin asıl bölümlerinden biri olan nesiptir. Ancak, 19. yüzyıldan sonra pek kullanılmamaya başlanmıştır. Tegazzül, nesib bölümünün yerini tutar ve şairin sanat gücünü sergilemek için söylediği gazeldir. Methiye, kasidenin asıl konusunun anlatıldığı ve övgülerin yer aldığı bölümdür. Fahriye, şairin kendini övdüğü bölümdür ve beyit sayısı değişebilir. Son bölüm olan duada ise övgüsü yapılan kişi için dua edilir.

Gazel

Gazel, divan edebiyatının en yaygın kullanılan nazım şekillerinden biridir. Kelime anlamı olarak kadınlar için söylenen güzel ve aşk dolu söz anlamındadır. Ayrıca, klasik müzikte tek kişi tarafından özel bir ahenkle okunan musiki eserine de gazel denir. Gazelin ilk iki mısrası birbiriyle kafiye olan ilk beyitine matla, son beyitine ise makta denir. Matla mısralarından birinin gazelin sonunda tekrarlanmasına reddi matla denir. Gazelde beyit güzelliğine önem verilir ve beyitler anlam bakımından birbirine bağlı ise yek ahenk, bütün beyitleri aynı güçte ve güzellikte ise yek avaz gazel adını alır.

Gazelin Türleri

Mahlas beyitinden sonra bir kişiyi övmek için bir ya da birkaç beyit eklenirse müzeyyel gazeller ortaya çıkar. Musammat gazel ise divandan sonra gelen beyitlerin ilk ve ikinci mısra ortalarının ilk mısranın sonu ile kafiyelendiği gazellere verilen isimdir. Türk edebiyatında gazeller genellikle 3-61 beyit arasında yazılır.

Sonuç

Divan edebiyatı, Türk edebiyatının en zengin ve derin dönemlerinden biridir. Nazım şekilleri ve bu şekillerin içeriği, dönemin kültürel ve toplumsal yapısını anlamak açısından büyük önem taşır. Kaside ve gazel gibi nazım şekilleri, hem edebi güzellikleri hem de tarihsel belgeler niteliği taşıyan içerikleriyle dikkat çeker.

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Yüzdeler Konu Anlatımı

Yüzdeler Konu Anlatımı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Dinamik Konu Anlatımı ve İçeriği

Dinamik Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı

9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı

Bilişim Konu Anlatımı ve İçeriği

Bilişim Konu Anlatımı ve İçeriği

5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Güncel

6 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

6 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

Güncel

Atışlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Atışlar Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

9 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

İsim Tamlamaları Konu Anlatımı

İsim Tamlamaları Konu Anlatımı

Hiperbol Konu Anlatımı ve İçeriği

Hiperbol Konu Anlatımı ve İçeriği

Deyimler Konu Anlatımı

Deyimler Konu Anlatımı

Üçgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

Üçgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

Işık Konu Anlatımı ve İçeriği

Işık Konu Anlatımı ve İçeriği

Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği

Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği

Dgs Matematik Konu Anlatımı

Dgs Matematik Konu Anlatımı

Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Dalgalar Konu Anlatımı ve İçeriği

Dalgalar Konu Anlatımı ve İçeriği

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6