Türkçe Konu Anlatımı ve İçeriği
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Türkçe Konu Anlatımı ve İçeriği

Türkçe Konu Anlatımı, Türkiye Türkçesi olarak bilinen bu dil, Ural Altay dillerinden Türk lehçeleri ailesine bağlı ve oğuz grubuna mensup bir lehçe olarak kabul edilmektedir. Türkçe dili Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Orta Avrupa ülkelerinin birçoğunda olmak üzere konuşulan bir dildir. Oldukça geniş bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye cumhuriyeti ve Kıbrıs cumhuriyetinde resmi bir dil olarak kabul edilmiştir. Türkçe okul çağına giren bir öğrenicinin başlaması ile öğretilmeye başlanan ve öğrenim hayatı bitene kadar ders olarak gördüğü bir derstir. Öğrenci hangi alanı seçerse seçsin mutlaka Türkçe dersi ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersi öğrencinin okul hayatı ve yaşamı boyunca önemli bir ders veya konuşma şeklidir. Yaşamı boyunca insanlar ile ilişkilerini ancak Türkçe'yi iyi öğrenerek kendini ifade etme özgürlüğüne sahip olur. Türkçe dersi alan bir öğrenci yaşam boyunca gördüğü konular hemen hemen birbirinin aynısıdır. Bu ders içeriğinde kelime anlamı, cümle anlamı, paragraf, dil bilgisi, sözcüğün yapısı, cümlenin öğeleri, vurgu, fiil çatısı, cümle çeşitleri, anlatım bozukluğu, ses bilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları, paragrafta anlam ve tamlamalar konusu anlatılmaktadır.


1. Ünite kelime anlatımı: Kelime cümlenin içerisinde yer alan küçük kısım olarak yer alır. Bazı kelimeler tek başına anlam ifade ederken bazı kelimeler ise birkaç kelime ile bir araya geldiği zaman ancak o zaman anlam olarak bir şeyler ifade eder. Kelimeler gerçek, mecaz ve yan anlam içermektedirler. Bazı kelimeler ise somut ve soyut anlam, terim anlam, eş anlam, karşıt (Zıt) anlam, deyim, atasözü, sesteş (Eş sesli) kelimeler, özdeyiş, yansıma kelimeler, ikileme ve ad aktarması gibi kelimelerin içeriği anlatılmaktadır.

2. Ünite cümle anlatımı: Cümle yargı bildiren sözcük veya sözcük topluluğudur. Tek bir sözcük cümle olarak kullanılabildiği gibi birden fazla sözcüğün bir araya gelmesi ile cümle oluşumu görülür. Cümlede anlamlar iki şekilde yorumlanır. Birinci olarak anlam eşleştirilmesi, ikinci olarak ise tanımlama, üslup, karşılaştırma, öznellik ve nesnellik, eşitlik, karşılaştırma, değerlendirme, koşula bağlılık, neden ve sonuç ilişkisi, ön yargı ve beğenme gibi anlamlar içeren cümleler anlatılmaktadır.

3. Ünite paragraf: bu ünitede paragrafın konusu, paragrafın başlığı, paragrafın ana düşüncesi, paragrafın yardımcı düşünceleri, paragrafın yardımcı düşünceleri, paragrafta sorulan kavramlar ve duygular, paragrafın anlatım biçimleri olan; açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi konular ele alınır. Paragrafta düşünceyi geliştirmek için ise; tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, benzetme ve ilişki kurma gibi konular anlatılır.

4. Ünite dil bilgisi ekler: bu konuda ise yapım ve çekim ekleri konusu anlatılmaktadır. İsimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler, fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler konusu anlatımı yapılır.

5. Ünite sözcüğün yapısı: bu konuda sözcük çeşitleri olan basit, türemiş ve bileşik sözcükler konusu anlatımı yapılır.

6. Ünite cümlenin ögeleri: bu konuda herhangi bir cümle ögeleri olan özne, yüklem, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve edat tümleci gibi konuların tanımı yapılmaktadır.

7. Ünite cümle çeşitleri: bu konuda cümleler yapılarına göre gruplandırılır. Yüklemlerine göre, öge dizilişlerine, anlamlarına ve yapılarına göre sınıflandırılarak anlatımı gerçekleşir.

8. Ünite anlatım bozukluğu: bu konuda cümle içerisinde yer alan anlam yanlışlıkları anlatılır. Anlama dayalı bozukluklar; gereksiz sözcük kullanımı, cümlede belirsizlik bulunması, sözcüğün cümleye uymaması, mantık hatasının olması, deyimin yanlış anlamda kullanılması ve sözcüğün yanlış yerde kullanılması gibi konular ele alınır.

9. Ünite ses bilgisi: bu konuda dil bilgisi konusu olan büyük ünlü uyuşması, küçük ünlü uyuşması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ses düşmesi, ses türemesi, anlam daralması, kaynaştırma harfleri ve ulama gibi konular anlatılmaktadır.

10. Ünite noktalama işaretleri: Cümle sonlarında veya içerisinde kullanılan bu işaretler nokta, virgül, ünlem, noktalı virgül, üç nokta, kısa çizgi, uzun çizgi, kesme işareti, soru işareti, tırnak işareti ve parantez gibi konular anlatımı yapılır.

11. Ünite yazım kuralları: Büyük harflerin kullanım yerleri, mi soru edatının kullanım yerleri, ikilemelerin yazımı, sayıların yazımı, ki ve de bağlacının yazımı, bileşik sözcüklerin yazımı, yazımı karıştırılan sözcükler, kısaltmaların yazımı gibi konular anlatılmaktadır.

Türkçe Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfatlar Konu Anlatımı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

7 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

7 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

İntegral Konu Anlatımı ve İçeriği

İntegral Konu Anlatımı ve İçeriği

Fiiller Konu Anlatımı ve İçeriği

Fiiller Konu Anlatımı ve İçeriği

Bilişim Konu Anlatımı ve İçeriği

Bilişim Konu Anlatımı ve İçeriği

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Fizik Konu Anlatımı ve İçeriği

Fizik Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Coğrafya Konu Anlatımı

Coğrafya Konu Anlatımı

Fiilimsiler Konu Anlatımı ve İçeriği

Fiilimsiler Konu Anlatımı ve İçeriği

Maliye Konu Anlatımı ve İçeriği

Maliye Konu Anlatımı ve İçeriği

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı

Logaritma Konu Anlatımı

Logaritma Konu Anlatımı

Evveliyat Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği

Evveliyat Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği

Karekök Konu Anlatımı ve İçeriği

Karekök Konu Anlatımı ve İçeriği

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Dil Bilgisi Konu Anlatımı ve İçeriği

Dil Bilgisi Konu Anlatımı ve İçeriği

Ondalık Kesirler Konu Anlatımı

Ondalık Kesirler Konu Anlatımı

Problemler Konu Anlatımı ve Testleri

Problemler Konu Anlatımı ve Testleri

Elips Konu Anlatımı

Elips Konu Anlatımı

Kimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Kimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Üçgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

Üçgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

6 Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

6 Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Çokgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

Çokgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6