Ek Fiil Konu Anlatımı ve İçeriği
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Ek Fiil Konu Anlatımı ve İçeriği

Ek fiil konu anlatımı, fiiller konusunun iyice kavranmasının ardından kolaylıkla öğrenilebilecek bir konudur. Ek fiil, isim ve isim soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılabilmesini sağlayan eklere verilen isimdir. Eklendiği çekimli fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmaktadır. Ek fiillere mastar ekleri geldiğinde bir anlam ifade etmezler. Ek fiilin mastar eki 'i (Mek)'tir. Ancak konuşurken ve yazarken 'i' genellikle kullanılmaz ve düşer. Ek fiillerin 2 görevi vardır. Birincisi isim ve isim soyundan olan kelimeleri yüklem haline getirmek, diğeri ise basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı bir fiil haline getirmek. Ek fiiller 2 gruba ayrılırlar:

1. İsim Cümlelerinde Ek Fiil

İsim ve isim soylu sözcükleri zamir, sıfat, zarf, edat durumuna getirir, yargı bildirir ve yüklem yapar. İsim kökenli kelimelerin yüklem halinde oldukları cümlelere isim cümleleri adı verilmektedir. İsim cümlelerinde ek fiilin 4 farklı çekimi bulunmaktadır:
  • Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı: Bahsedilen durumu bilme, görme ve durum yaşanırken ona tanık olma anlamı katmaktadır. İsim soylu kelimelere 'idi' eki getirilerek yapılmaktadır. Bu duruma örnek olarak 'soğuk-tu, güzel-di' kelimeleri verilebilmektedir.
  • Ek Fiilin Öğrenilmiş Geçmiş Zamanı: Bahsedilen durumu başkasından duyma, öğrenme, bilme durumu söz konusudur. İsim köklü kelimelere '-imiş' eki getirilerek yapılmaktadır. Bu duruma örnek olarak 'güzel-miş, soğuk-muş' kelimeleri örnek olarak gösterilebilir.
  • Ek Fiilin Geniş Zamanı: Bahsedilen durumun her an gerçekleşebileceği, her zaman gerçekleşme potansiyeli olduğu anlamına gelmektedir. Ek fiilin geniş zaman ekleri olarak '-im, -sin, -idir, -iz, -lerdir/-dirler' kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri 'idir' ekinin genellikle düştüğü ve kişi eklerinde ek fiil olarak kulanıldığıdır. Bu duruma örnek olarak 'yasak-tır' verilebilir.
  • Ek Fiilin Şartı: bu çekim ek fiilin eklendiği sözcükleri yüklem konumuna getirmez. Bunun aksine o sözcüğe şart, koşul anlamı ekler. Bu durumun eki 'ise'dir. Ancak geldiği sözcüğe göre '-sa, -se' eki de gelebilmektedir. Ek fiilin şartına örnek olarak 'güzel ise/ güzel-se' verilebilir. Burada önemli nokta 'ise' ekinin 'ise' bağlacıyla karıştırılmamasına dikkat edilmesidir.
2. Fiil Cümlelerinde Ek Fiil

Sadece bir kip eki almış fiiller, ek fiil alarak birleşik zamanlı fiil haline gelirler. Bir fiilin birleşik zamanlı fiil olabilmesi için iki kip ekinin yan yana gelmesi gerekmektedir. Bu fiillerde sonradan eklenen ikinci kip her zaman ek fiildir. Fiil cümlelerinde ek fiile örnek olarak 'bak-mış-tı' verilebilir. Fiil cümlelerinde ek fiilde yüklem konumunda olan sözcük eylem bildirmektedir.

Görüldüğü üzere ek fiil konu anlatımını anlayabilmek ve iyice kavrayabilmek için fiilleri, fiil çekimlerini, bileşik ve basit yapılı fiilleri bilmek gerekmektedir. Her konu birbirinin üzerine eklenerek devam ettiğinden ek fiil konu anlatımının da ileride karşılaşılacak diğer konular içinde iyice kavranması önemlidir.

Ek Fiil Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Çarpanlar ve Katlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Çarpanlar ve Katlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Sembolik Mantık Konu Anlatımı ve İçeriği

Sembolik Mantık Konu Anlatımı ve İçeriği

Binom Konu Anlatımı

Binom Konu Anlatımı

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Güncel

Fen Bilimleri Konu Anlatımı

Fen Bilimleri Konu Anlatımı

Güncel

3 Sınıf Konu Anlatımı ve İçeriği

3 Sınıf Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

10 Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

10 Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

Kombinasyon Konu Anlatımı ve İçeriği

Kombinasyon Konu Anlatımı ve İçeriği

Zarflar Konu Anlatımı ve İçeriği

Zarflar Konu Anlatımı ve İçeriği

Fiiller Konu Anlatımı ve İçeriği

Fiiller Konu Anlatımı ve İçeriği

Üslü İfadeler Konu Anlatımı ve İçeriği

Üslü İfadeler Konu Anlatımı ve İçeriği

Edat Konu Anlatımı ve İçeriği

Edat Konu Anlatımı ve İçeriği

Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği

Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı ve İçeriği

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı ve İçeriği

Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Karekök Konu Anlatımı ve İçeriği

Karekök Konu Anlatımı ve İçeriği

Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

Mutlak Değer Konu Anlatımı ve İçeriği

Mutlak Değer Konu Anlatımı ve İçeriği

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

İntegral Konu Anlatımı ve İçeriği

İntegral Konu Anlatımı ve İçeriği

İnkılap Konu Anlatımı ve İçeriği

İnkılap Konu Anlatımı ve İçeriği

Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Elips Konu Anlatımı

Elips Konu Anlatımı

Din Kültürü Konu Anlatımı ve İçeriği

Din Kültürü Konu Anlatımı ve İçeriği

Köklü Sayılar Konu Anlatımı

Köklü Sayılar Konu Anlatımı

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6