Organik Kimya Konu Anlatımı
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Organik Kimya Konu Anlatımı

Organik kimya konu anlatımı kimya konularının en çok sevilen bölümlerini kapsar. Özellikle LYS sınavında organik kimya konu anlatımı ile ilgili çok fazla soru gelmektedir. Ayrıca günlük hayatta en çok kullanılan bilgiler bu bölümde bulunmaktadır.

Molekül yapıları; Kimyasal türler birbirlerini yaklaştıklarında değerlik elektronlarını birbirlerine aktarabilir veya ortaklaşa kullanabilirler. Bu tepkimeler sonucunda atomlar arasında çekim kuvvetleri oluşur. Aynı ya da farklı tür atomların kuvvetli etkileşimler ile birliktelik sağlamalarını sağlayan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağ oluşurken dışarıya enerji verilir. Bağları ayırmak amacıyla verilen enerji, atomlar bağ yaparken ortaya çıkan enerjiye eşittir. Bu enerjiye kimyasal bağ enerjisi denir. Bağ oluşumunda atomların değerlik elektron sayılarını 2'ye tamamlamasına dublet, 8'e tamamlanmasını ise oktet kuralı denir.

Elektronegatiflik kavramı; Elektronegatiflik, bir atomun elektronlarını çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Elektronegatiflik aynı periyotta sağa doğru genellikle artarken aynı grupta yukarı doğru da genellikle artar.

Alkanlar (Parafinler); Yapılarında temel olarak karbon ve hidrojen elementlerin içeren bileşiklere hidrokarbon denir. Hidrokarbonlar alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. Alifatik hidrokarbonlar da C atomları birbirine tekli bağlarla bağlanmışsa oluşan hidrokarbona doymuş hidrokarbon denir. Karbon atomları arasında çift bağ ve üçlü bağ var ise bu tür hidrokarbonlara da doymamış hidrokarbonlar denir. Alkanlar apolar maddelerdir. Bu nedenle suda çözünmezler. Benzen ve karbon tetraklorür gibi çözücülerde çözünürler. Molekülleri arasında yalnızca London kuvvetleri vardır. Bu nedenle karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları yükselir. Aynı sayıda karbon içeren alkanlarda dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Oda koşullarında alkanların ilk dört üyesi gaz, 5- 17 karbon içeren sıvı, diğerleri ise katıdır.

Polialkoller ve özellikleri; Mono alkollerden daha fazla hidrojen bağı içeriklerinden kaynama noktaları yüksektir. OH sayısının artması ile sudaki çözünürlükleri artar. Polialkoller su çekicilik özelliğine sahip oldukları için kozmetikte, tütün endüstrisinde nem koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca kondenzasyon, halkalaşma ve polimerleşme tepkimeleri verirler.

Amidler; Karboksilik asit türevleri içerisinde aktifliği en düşük olan gruptur. Zayıf baz özelliği gösteren amidler oldukça polar bileşiklerdir. Suyla hidrojen bağı oluştururlar. Asit ve bazların sulu çözeltilerinde hidroliz olurlar. Doğada bol bulunurlar. Sekonder ve tersiyer amidlerde azota bağlı olan alkil grupları N-alkil olarak adlandırılır.

Amino asitlerin genel özellikleri; Amino asitler katı haldeyken iç tuz yapısında bulunurlar. İç tuz karboksil grubundaki H iyonunun, azot atomundaki eşlenmemiş elektrona göç etmesiyle oluşur. Bu şekilde oluşan dipolar (İki kutuplu iyonlar) zwitter iyonu olarak bilinir. Amino asidin sulu çözeltilerinde artı, eksi ve dipolar iyonun formu dengededir. Bazı pH'lerde dipolar iyon derişiminin maksimum ve bu iyon derişiminin anyon ve katyon derişimine eşit olduğu noktaya izoelektrik nokta denir. Bu noktada aminoasit nötr bir molekül gibi davranır ve elektriksel alanda anot veya katoda sapmaz. Amino asit çözeltisine asit katıldığında karboksilat iyonu proton alarak nötrleşir.

Alkollerin adlandırılması; -OH grubu bulunduran en uzun karbon zinciri (Ana zincir) seçilir ve -OH grubunun en yakın olduğu karbon zincirinin ucundan numaralandırma yapılır. Ana zincirde -OH grubu dışındaki atomların ve grupların zincirindeki yerleri belirlenir. -OH grubunu taşıyan karbon atomunun numarası ve zincirle aynı sayıdaki karbon atomu bulunduran alkanın adı yazılır ve sonuna -ol eki getirilir.

Eterler; Su molekülündeki hidrojen atomlarının yerine R- gruplarının geçmesiyle oluşan bileşiklere eter denir. Polar yapıya sahip olan eterler, molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturmazlar. Aynı karbon sayılı alkollere göre kaynama noktaları düşüktür. Az sayıda C atomu içerenler suda çözünürler. Homolog sıra oluştururlar. Aynı karbon sayılı monoalkollerle eterler birbirinin izomeridir. Metil alkol tek karbonlu olduğundan izomeri olan bir eter yoktur. Organik maddeler için iyi bir çözücüdürler.

Organik Kimya Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Asal Sayılar Konu Anlatımı

Asal Sayılar Konu Anlatımı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

6 Sınıf Matematik Konu Anlatımı ve İçeriği

6 Sınıf Matematik Konu Anlatımı ve İçeriği

Bölünebilme Konu Anlatımı ve İçeriği

Bölünebilme Konu Anlatımı ve İçeriği

Binom Konu Anlatımı

Binom Konu Anlatımı

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı ve İçeriği

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Polinomlar Konu Anlatımı

Polinomlar Konu Anlatımı

Güncel

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Sayı Problemleri Konu Anlatımı

Sayı Problemleri Konu Anlatımı

İşlem Konu Anlatımı ve İçeriği

İşlem Konu Anlatımı ve İçeriği

Yazım Kuralları Konu Anlatımı ve İçeriği

Yazım Kuralları Konu Anlatımı ve İçeriği

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

6 Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

6 Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Konikler Konu Anlatımı ve İçeriği

Konikler Konu Anlatımı ve İçeriği

İstatistik Konu Anlatımı ve İçeriği

İstatistik Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Köklü Sayılar Konu Anlatımı

Köklü Sayılar Konu Anlatımı

Dil Bilgisi Konu Anlatımı ve İçeriği

Dil Bilgisi Konu Anlatımı ve İçeriği

Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve İçeriği

Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve İçeriği

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6