Dil Bilgisi Konu Anlatımı ve İçeriği
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Dil Bilgisi Konu Anlatımı ve İçeriği

Dil Bilgisi Konu Anlatımı; Herhangi bir dilde dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Dil bilgisi konuşulan veya yazılan dil için belirli kurallar ortaya koyan bilim dalıdır. Bu kurallar yüzyılların yaşandığından itibaren bütün gelişmeler ve yaşanmışlıklar sonucu ortaya çıkan kurallar bütünüdür. Dil bilgisi kuralları kişilerin daha düzgün bir şekilde konuşmasını ve yazmasını sağlamaktadır. Eğer bu kurallar olmasaydı hem konuşulan hem de yazılan kelimeler ve cümleler de yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilirdi. Bu da kişiler arasında sürekli olarak aralarının bozukluğunu ve kalp kırıklığına neden olabilirdi. Dil bilgisi kuralları da konuşan ve yazan insanların gerçekliği ne kadar ise kurallar da o kadar gerçekçi olarak ifade edilir. Dil bilgisi kuralları da zamanla değişen bir bilim dalı olarak ifade edilir. Okullar da bu dersin verilme amacı ilk olarak bir insanın kendini ifade edebilmesi için bu kuralları bilerek kendini anlatabilmelidir. Bu nedenle bir öğrenci okumayı ve yazmayı öğrendikten sonra sıra konuşurken ve okurken nerede konuşulacak, nerede durulacak olan kelime ve cümleleri ayırt edebilmek için eğitimi verilir. Neredeyse tüm eğitim ve öğretim dönemi boyunca anlatımı olur. İlkokul, ortaokul, lise hatta üniversite de bile ders olarak verilmektedir.


1. Ünite sözcük türleri: bu konunun içeriğinde isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edat, bağlaç ve ünlem konusu anlatımı yapılmaktadır.

2. Ünite fiiller ve fiilimsiler: bu konuya ilk olarak fiil nedir, iş ve oluş ne anlama gelmektedir. Çekimli fiil, fiil ekleri ve sahış ekleri konusu ele alınır. Daha sonra ek fiil ve ek fiilin görevleri nelerdir konusuna değinilir. En son olarak ise fiil de çatı ve öznesine, nesnesine göre fiil yapıları ele alınır.

3. Ünite cümlenin öğeleri: bu konuda cümlenin öğeleri olan zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem ve nesne gibi konular ele alınır. İkinci olarak ise bu öğeler bulunurken hangi kurallara dikkat edilmesi gerekir konusu anlatımı yapılır. En son olarak ise cümle de bulunan temel öğeler konusu anlatımı yapılır.

4. Ünite cümle çeşitleri: bu konuda cümle çeşitleri olan yüklemine göre, anlamına göre, yüklemin yerine ve yapısına göre sınıflandırarak anlatımı yapılır.

5. Ünite ses bilgisi: bu konuda ilk konu olarak büyük ve küçük ünlü uyumu, ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, düşmesi, daralması ve ünlü düşmesi, daralması ve türemesi gibi konuların anlatımı yapılır.

6. Ünite anlatım bozuklukları ve noktalama işaretleri: bu konuda anlatım bozukluğu olarak cümle içerisinde hangi kelimenin kullanılması veya kullanılmaması gibi konular ele alınırken, noktala işaretleri konusunda ise cümle içerisinde hem konuşurken hem de yazarken nerede durulup durulmayacağı konusunda yardımcı olan unsurlar olarak bilinir.

7. Ünite sözcükte anlam: bu konuda temel bilgi olan gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlam, zıt anlam ve eş sesli kelimeler gibi konuların anlatımı yapılır.

8. Ünite cümlede ve paragrafta anlam: bu konuda herhangi bir cümlenin veya paragraftan çıkacak anlamın ne olduğunu anlamak için belirli kuralların öğretilmesini içeren konuların anlatımı yapılır.

Dil Bilgisi Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Popüler İçerikler

Coğrafya Konu Anlatımı

Coğrafya Konu Anlatımı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Yüzdeler Konu Anlatımı

Yüzdeler Konu Anlatımı

7 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

7 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Doğruda Açılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Doğruda Açılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Çokgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

Çokgenler Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Bağlaçlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Bağlaçlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Diziler Konu Anlatımı ve İçeriği

Diziler Konu Anlatımı ve İçeriği

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

Manyetizma Konu Anlatımı ve İçeriği

Manyetizma Konu Anlatımı ve İçeriği

Din Kültürü Konu Anlatımı ve İçeriği

Din Kültürü Konu Anlatımı ve İçeriği

Matris Konu Anlatımı ve İçeriği

Matris Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı ve İçeriği

Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfatlar Konu Anlatımı

İstatistik Konu Anlatımı ve İçeriği

İstatistik Konu Anlatımı ve İçeriği

Olasılık Konu Anlatımı ve İçeriği

Olasılık Konu Anlatımı ve İçeriği

Asal Sayılar Konu Anlatımı

Asal Sayılar Konu Anlatımı