Felsefe Konu Anlatımı ve İçeriği
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Felsefe Konu Anlatımı ve İçeriği

Felsefe Konu Anlatımı, Felsefe insanın düşünme, merak etme, anlama ve öğrenme çabasının ürünüdür. Felsefe öznel bir etkinliktir ve felsefenin açıklamalarında bitmişlik yoktur. Felsefe tüm varlık alanını konu edildiği için zorunlu olarak diğer alanlarla ilişki halindedir.

Felsefe Konu Anlatımı
 • Bilgi Felsefesi: Varlıkların bilincimizden bağımsız kendi başlarına nesnel dünyada yer almalarına "gerçeklik" denir.
 • Bu varlıkların bilincimizle ilişkilendirilerek bir yargı ya da önerme şeklinde ifade edilmelerine ise doğruluk denir.
 • Süje (Özne) ve obje (Nesne) arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak bilgi elde edilir. Ancak öznelerin nesneleri kavrama şekli her defasında farklılık gösterdiğinden birden çok bilgi türünü ortaya çıkarmaktadır.
 • İnsanın yaşantısıyla elde ettiği sistemsiz ve gelişigüzel bilgilere gündelik bilgi denir. Ocağın üstüne koyduğumuz çaydanlığın bir süre sonra kaynayacağını bilmek gündelik bilgiye; suyun 100 derecede kaynayacağını bilmek bilimsel bilgiye örnektir.
 • Varlık Felsefesi: Varlık felsefesi varlığı bir bütün olarak inceler.
 • Bilimler varlığın var olduğunu kabul ederler. Doğa bilimleri reel (Gerçek) varlığı formel bilimler ise ideal (Düşünsel) varlığı temel alırlar.
 • Her bilim kendi konu ve yöntemine göre varlığın belirli bir bölümünü inceler. Bilimlerin çalışma alanlarında yer almayan kimi sorunları Varlık Felsefesi (Ontoloji) inceler.
 • Ruh var mıdır? Varlığın var olma amacı nedir? Ölüm bir yok oluş mudur? Gibi metafizik ve ontolojik içerikli sorular varlık felsefesinin ele aldı bazı problemlerdir.
 • Ahlak Felsefesi: Ahlak felsefesi (Etik) iyi ve kötü eylemlerin neler olduğunu araştıran bir felsefe çalışma dalıdır.
 • İyi, ahlakça olumlu bulunan ve kabul gören davranışlarken kötü, ahlakça olumsuz bulunan ve onay bulmayan davranışlardır.
 • İnsanın bilerek ve isteyerek davranışta bulunması onun özgür bir iradeye sahip olduğu fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsan iradesini kullanırken özgür müdür? Sorusu ahlak felsefecilerinin yanıt aradığı temel sorulardan biri olmuştur. Bu konuda üç ana düşünce bulunmaktadır. Bunlardan ilki bireyin davranışta bulunurken iradesini serbestçe kullanabileceğine inanan indeterminizm. İkincisi bireyin iradesini pek çok etkenin belirlediğini söyleyen determinizm ve üçüncü olarak ise insanın kısmen özgür, kısmen topluma bağımlı olduğunu söyleyen oto determinizm'dir.
 • Sanat Felsefesi: Sanatsal etkinlikler, insanla doğadaki varlıklar arasında kurulan estetik ilişkinin bir ürünüdür.
 • Sanat etkinliklerine konu olan varlıklar "sanat objesi" olarak tanımlanırlar. Felsefe açısından sanat irdelendiğinde "bir sanat ürünü nasıl ortaya konulmalıdır?" sorusu ile karşılaşılmaktadır. Bu soruya cevap arayan ve aynı zamanda sanata bakış şeklini de belirleyen üç temel kuram karşımıza çıkmaktadır: Taklit kuramı, yaratma kuramı ve oyun kuramı.
 • Siyaset Felsefesi: Siyaset felsefesi en iyi yönetim biçimi ve düzenin nasıl kurulması gerektiğini araştıran bir felsefe bölümüdür. Bir arada yaşamak için tek tek bireylerin oluşturduğu bütüne toplum denir. Toplumdaki bireylerin aynı ilke ve amaçlar etrafında, bir toprak parçası üzerinde oluşturdukları vatanı koruyan ve devamını sağlayan siyasi egemenlik gücüne sahip örgütlü kuruma devlet denir. Siyaset felsefesi toplumsal düzen devlet fikrinin nasıl ortaya çıktığını ele alır.

Felsefe Konu Anlatımı Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Faktöriyel Konu Anlatımı

Faktöriyel Konu Anlatımı

İsim Tamlamaları Konu Anlatımı

İsim Tamlamaları Konu Anlatımı

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Polinomlar Konu Anlatımı

Polinomlar Konu Anlatımı

9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği

Ondalık Kesirler Konu Anlatımı

Ondalık Kesirler Konu Anlatımı

9 Sınıf Matematik Üslü Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Matematik Üslü Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Olasılık Konu Anlatımı ve İçeriği

Olasılık Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Dgs Matematik Konu Anlatımı

Dgs Matematik Konu Anlatımı

Güncel

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı

Doğal Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Doğal Sayılar Konu Anlatımı ve İçeriği

Ek Fiil Konu Anlatımı ve İçeriği

Ek Fiil Konu Anlatımı ve İçeriği

Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Fen Konu Anlatımı ve İçeriği

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Bölünebilme Konu Anlatımı ve İçeriği

Bölünebilme Konu Anlatımı ve İçeriği

Manyetik Alan Konu Anlatımı

Manyetik Alan Konu Anlatımı

Algoritma Konu Anlatımı

Algoritma Konu Anlatımı

Eşitsizlikler Konu Anlatımı ve İçeriği

Eşitsizlikler Konu Anlatımı ve İçeriği

Bilişim Konu Anlatımı ve İçeriği

Bilişim Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı ve İçeriği

Temel Kavramlar Konu Anlatımı ve İçeriği

Temel Kavramlar Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı

9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6