10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

10. sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hakim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konular uğraştırıcı olduğundan özellikle bol bol soru çözmeyi ve mantığını anlamayı gerektirir. Yani sadece konu çalışarak bu konuları halletmeniz mümkün değildir.

10. sınıf matematik konu anlatımı, konu başlıkları nelerdir?

Polinomlar: bu konu 10.sınıf matematik konu anlatımı içerisindeki en karışık konu gibi görünse de çok soru çözüldüğü takdirde basit bir konudur. Polinom x değişken (belirsiz eleman), n ise doğal sayıların bir elemanıdır. Ve a0, a1, a2..., an reel sayılar olmak üzere oluşturulan diğer katsayılı ve bir değişkenli matematiksel ifadeye polinom denir. Polinomun türkçe karşılığı çok terimlidir. Polinomun baş katsayısı an şeklinde ifade edilir. Polinomun sabit terimi ise a0 şeklinde ifade edilir.

P(x) polinom onu oluşturan terimlerin içerisinde en büyük olanın derecesine polinomun derecesi denilmektedir. Polinomun derecesi der[P(x)] şeklinde gösterilir. Sana bir polinomun derecesi sıfır kabul edilmektedir. Sıfır polinomunun derecesi tanımsızdır. Bir ifadenin yani bağıntının polinom olup olmadığının anlamanın birkaç yolu vardır. İlk olarak polinomun derecesine bakılır bütün bilinmeyenlerin dereceleri sıfırdan büyük doğal sayılar olmalıdır. Yani üssü eksili olan bağıntılar polinom sayılmaz. Polinom da değişkenlerinin yerine sıfır yazdığımız takdirde sabit terim elde ederiz. P(x) polinomun da sabit terim P(0)' dır. P(x,y) polinomun da sabit terim P(0,0)'dır. P(x+2) polinomda sabit terim P(2)'dir. Polinomlarda katsayıların toplamını bulmak için değişkenler yerine bir sayısı yazılarak bulunur.

P(x) polinomunda P(1) katsayılar toplamıdır. P(x,y) polinomun da P(1,1) katsayılar toplamıdır. P(x+2) polinomun da P(3) katsayılar toplamıdır. İki polinom birbiri ile çarpıldığında yapılan işlem bir polinomun her terimi ikinci polinomun her terimi ile tek tek çarpılır ve bu çarpımı sonucunda elde edilen terimler toplanır. Polinomlarda toplama, çıkarma işlemi yapılırken aynı derece sahip terimlerin katsayıları toplanır veya çıkarılır. Polinomlarda bölme işlemi yapılırken 4 adım sırasıyla izlenir.

1: bölünen ve bölen polinomlar değişkenin azalan kuvvetlerine göre yazılır.
2: bölünenin en büyük dereceli terimi, bölenin en büyük dereceli terimiyle bölünür. Bölündükten sonra çıkan sonuç bölümün ilk terim olarak yazılır.
3: bulunan bölüm bölen ile çarpılır. Bu çarpım bölünenden çıkarılır.
4: çıkan sonuçlar yukarıdaki işlemler tekrarlanır. Kalanın derecesi bölenin derecesinden küçük olana kadar işlem tekrar eder.

İkinci derece denklemler: 10.sınıf matematik konu anlatımı içerisinde en basit konulardan biridir. 2. dereceden bir bilinmeyenli denklemler şu şekilde tanımlanır: a, b, c £ R ve a sıfıra eşit olmamak üzere ax2+bx+c biçimindeki açık önermelerdir. Bu açık önermeyi doğrulayan x reel sayılarına denklemin kökleri yani denklemin çözüm kümesi denir. Denklemin kökü yoksa çözüm kümesi boş kümedir. A, b ve c reel sayılarına ise denklemin katsayıları denir. Denklemin çözüm kümesine diskriminant bularak yapabiliriz. 2. dereceden bir bilinmeyenli bir denklem için diskriminant sıfırdan küçük (∆<0) ise bu denklemin reel kökü yoktur yani çözüm kümesi boş kümedir. Diskriminant sıfıra eşit (∆=0) ise bu denklemin birbirine eşit iki kökü var demektir. Bu durumda denklem bir tam kareyi ifade eder. Çakışık iki kökü olmasına rağmen çözüm kümesi bir elemanlıdır. Diskriminant sıfırdan büyük ise denklemin birbirinden farklı iki reel kökü bulunmaktadır. Bu yüzden çözüm kümesi iki elemanlıdır. İkinci dereceden daha büyük derece denklemlerin çözümlerini yapabilmek için yardımcı bir değişken kullanarak bu büyük dereceli denklemleri iki dereceli denklemleri dönüştürüp daha sonra çözüm yapabiliriz.

İçerisinde köklü ifade bulunduran denklemlere köklü denklemler denir. Bu şekildeki denklemlerin çözüm kümesini bulurken eşitliğin her iki tarafının n. kuvveti alınarak kökten kurtardıktan sonra işleminize devam edebilirsiniz. Oluşan bu yeni denklem ile çözüm kümesini bulabilirsiniz. Fakat çıkan köklerin derecesi çift ise denklemde sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir, sağlamayan kökler çözüm kümesine dahil edilmez.
Son Güncelleme : 22.04.2021 13:33:29
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesin...
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı ''adıl'' olan zam...
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9.sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller,...
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak c...
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulun...
Tarih Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir. Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında e...
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
9. sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosf...
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İlerde çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konular...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan olu...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince barsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan s...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı bir çok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Anlatım bozuklukları konu anlatımı; cümle içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan anlam bozukluklarının ortaya konulmasına yardımcı olur. Bir cüm...
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesi...
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
9.sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer a...
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nes...
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve bera...
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10.sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. ...
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer veri...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022