Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama

Popüler İçerikler

7 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

7. Sınıf matematik konu anlatımı, 7. Sınıfta anlatılan konular çember ve daire, grafikler, veri analizi ve olasılık, alan ve hacim, tam sayılar, cebir ve geometri, tam sayılardan rasyonel sayılara, oran orantı ve çokgenlerdir. Aslında yedinci sınıf ara geçiş bir sınıf olduğu için konuları öğrencileri zorlayabilir. Fakat yoğun bir çalışma tem...

9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı

9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat çok ilgi çekmektedir. 9. Sınıf edebiyat konu anlatımı konuları içerisinde güzel sanatlar ve edebiyat, coşku ve heyecanı dile getiren metinler, öğretici metinler ve olay çevresinde oluş...

Yazım Kuralları Konu Anlatımı

Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. Yazım kuralları konu anlatımı birçok kaynak kitaplarda farklı şekillerde yer alır. Örnekler vererek veya belli seviyeye göre çözümlü testlerle konular öğrencilere aktarılır. Yazım kurall...

7 Sınıf Fen Konu Anlatımı

7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, anüsten meydana gelir. 7 sınıf fen konu anlatımı içinde yer alan sindirim, canlılar için gerekli olan enerjinin alınan besinlerin sindirilmesi ile ger...

Doğruda Açılar Konu Anlatımı

Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrıntılı bir şekilde okutulmaktadır. O zaman nokta bir doğruyu oluşturan başlangıç büyüklüğü olmayan oluşumlardır. Doğru ise bir düzlem üzerinde sırayla dizilmiş sık noktalardan oluşan uzantılardır...

Kesirler Konu Anlatımı

Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4 ve 5. Sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir. İleride çeşitli işlemlerde öğrencilerin karşılarına çıktığından iyice öğrenilmesi şart olan konulardan biridir.Kesir: Bir bütünün eş parçalarını gösterir. A/b şeklin...

9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı

9. Sınıf coğrafya konu anlatımı içerisinde anlatılan konu başlıkları doğa ve insan, harita bilgisi, coğrafi konum kavramları, saat dilimleri, tarih değiştirme çizgisi, zaman problemleri, dünyanın şekli ve hareketleri, mevsimler ve özellikleri, atmosfer ve özellikleri, iklim bilgisi ve iklim elemanlarıdır. 9 sınıf coğrafya konu anlatımı lise ...

Tarih Konu Anlatımı

Tarih konu anlatımı, tarihte ilk Türk devletleri denince akla önce Asya ve Avrupa'da kurulan devletler gelmektedir. Karadeniz'in kuzey kısmından Tuna nehrine kadar uzanan bölgede yaşayan halk İskitlerdir.Asya Hun imparatorluğu, Mete han zamanında en parlak zamanını yaşamıştır. Asya Hun imparatorluğunu Teoman tarafı...

İstatistik Konu Anlatımı

İstatistik Konu Anlatımı, günlük hayatımızda basit işlemlerden zor işlemlere kadar her alanda kullanılan bir konudur. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek çok önemlidir. Bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği bulunur.Çizgi Grafiği: Çizgi grafiği, bir değişkenin zaman içerisindeki değiş...

Bağlaçlar Konu Anlatımı

Bağlaçlar konu anlatımı, kendi başlarına bir anlam ifade etmeyen, özellikle kullanıldığı cümlelerde söz ve söz öbeklerini birbirine bağlayan sözcüklerin tümüne denilmektedir. Bağlaçlar konu anlatımı kapsamında bağlaçlar edatlardan değişik olarak cümle içerisinde kullanıldıklarında, görevlerinde bir değişiklik yapmazlar. Bağlaçlar aynı zamand...

9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı

9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde pasif taşıma, aktif taşıma, koloniler, canlıların sınıflandırılması, bakteriler, hormonlar gibi konular yer alır. 9. Sınıf biyoloji konu anlatımı konuları içerisinde en önemli olan konular organeller, taşıma çeşitleri ve hücrenin yapısıdır.Hücre zarı farklılaşması il...

Zamirler Konu Anlatımı

Zamirler konu anlatımı, Türkçe'nin temel konularından bir tanesidir. İlerleyen konuları iyice kavrayabilmek ve birbiri ile bağdaştırıp mantığa oturtabilmek adına zamirler konu anlatımını bilmek oldukça önemlidir.Zamir: Bir diğer adı 'adıl' olan zamirler ismin yerine kullanılan kelimelere verilen adlardır. Va...

3 Sınıf Konu Anlatımı

3 Sınıf Konu Anlatımı; İlkokul derecesi olan 3. Sınıf öğrencilerine temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilgisi, Hayat bilgisi ve İngilizce dersleri verilmektedir. 3. Sınıf öğrencileri bazı dersleri son olarak görmüş oluyor bu sınıf derecesinde bu derslerden en önemlisi hayat bilgisidir. İlkokul sınıfları içerisinde öğrencilerin her ...

Ekler Konu Anlatımı

Ekler Konu Anlatımı, genellikle sözcüklere cümlelerde görev verilirken ve bu sözcüklerden yeni kelimeler türetileceği zaman ilk olarak eklere yer verilmektedir. Bu yapım eklerine genel olarak çekim ekleri ilave edilmektedir. Ancak bir ya da iki ek haricinde çekim eklerinin üzerine kesinlikle başka yapım eki getirilmez. Türkçede kullanılan ek...

Dalgalar Konu Anlatımı

Dalgalar konu anlatımı genellikle anlaşılması zor olan konular arasındadır. Dalgalar konusu 10. Sınıf müfredatında, optik ünitesi içerisinde yer alır. Dalgalar dörde ayrılır. Yay dalgaları, su dalgaları, ses dalgaları ve deprem dalgaları.Yay dalgalarıDalgalar konu anlatımı içerisindeki ilk dal...

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı

Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı, Atatürk ilkeleri halkın mutluluğunu huzurunu refah seviyesinin yükselmesini amaçlayan birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiren ilkelerdir. Türk milletinin bağımsız bir şekilde saygı duyulan bir millet olarak yaşamasını amaçlar. Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi konu anlatımı konusuna, ...

Kalıtım Konu Anlatımı

Kalıtım Konu Anlatımı; Fiziksel ve psikolojik olan karakterlerin anne ve babadan çocuklarına aktarılması bu karakterlerin iç güdü davranışları ile nesilden nesle kromozomlar üzerinde bulunan kalıtım birimleri (Genler) tarafından aktarılan özelliklerdir. Genetik kalıtımın dayanağı olan fiziksel ve biyokimyasal olayları açıklar. Kalıtım konusu...

10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

10. Sınıf matematik konu anlatımı, genellikle zor ve uğraştırıcı fakat konuya hâkim olduktan sonra sevilen konuların olduğu bir yıldır. Fakat bu konular uğraştırıcı olduğundan özellikle bol bol soru çözmeyi ve mantığını anlamayı gerektirir. Yani sadece konu çalışarak bu konuları halletmeniz mümkün değildir.10. Sınıf ma...

9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı

9. Sınıf kümeler konu anlatımı, kitaplarında kümeler yapısı kurulduktan sonra diğer matematik yapılarına geçiş yapılır. Bu nedenle kitaplarda ilk yer alan konulardandır. 9. Sınıf kümeler konu anlatımı konuları içerisinde kümeler konusu genellikle öğrenciler tarafından zor olarak nitelendirilse de bol pratik yapılarak anlaşılabilecek bir konu...

Doğal Sayılar Konu Anlatımı

Doğal sayılar konu anlatımı, doğal sayılar 0'dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır. 'N' harfi ile gösterilir. Doğal sayılar rakamlar sayesinde gösterilir. On tane rakam mevcuttur. Rakamla sayıları birbirine karıştırmamak gerekir. Sayılar rakamlar bir araya gelerek oluşurlar. Çevremizde bulunan nesnelerin kaç adet olduğunu ifade et...

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı

Anlatım bozuklukları konu anlatımı; cümle içinde çeşitli nedenlere bağlı olarak oluşan anlam bozukluklarının ortaya konulmasına yardımcı olur. Bir cümle en az bir kelimeden meydana gelir ve kelimelerin yan yana dizilmesi sayesinde duygu ve düşüncelerin anlatılması kolaylaşır. Bir cümle ya da paragraftaki anlatım bozukluğu temel olarak i...

Fen Konu Anlatımı

Fen konu anlatımı; canlıların vücudunda yaradılış olarak kişinin çevresinde olup biteni anlaması ve kavramasını sağlayan duyu organları konusu fen bilgisi dersi konularındandır. Duyu organlarından birisinin doğuştan veya sonradan işini yapamıyor olması kişinin hayatını olumsuz etkiler. Kişi çevresinde olup biteni algılamaz, hayatın tadını çı...

İşlem Konu Anlatımı

İşlem konu anlatımı; fonksiyonlardan sonra gelen ve fonksiyon çözme işlemi ile yapılan konulardan biridir. Bir A kümesi ile diğer bir A kümesi arasında tanımlanmış işlemlerden oluşur. Bu işleme birli işlem denir. Bir tablo üzerinde işlemler yapılır. Bu işlemler arasında bazı simgeler kullanılır. Bunlar +,-, x, o ve Δ şeklinde simgelerdi...

Çember Konu Anlatımı

Çember Konu Anlatımı, Herhangi​ bir düzlem üzerinde bir noktadan eşit aralıklar ile oluşturulan noktalar kümesine çember denir. Merkez O noktasından r yarı çap noktalar kümesi, O merkezli ve r yarıçaplı çemberdir. Çember üzerinde bulunan iki noktayı birleştiren doğru parçasına ise kiriş denir. Çember konu anlatımı ve açı özellik...

9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı

9. Sınıf matematik üçgenler konu anlatımı, daha önceki yıllarda edinilen ve öğrenilen konulardan daha ayrıntılı olmakla birlikte birikimli ilerlediği için o bilgilerin üzerine eklenerek öğrenilmeye ve kavranmaya yardımcı olur. Ayrıca 9. Sınıfta öğrenilen üçgenler konu anlatımı ileride daha ayrıntılı olarak öğrenilecek üçgenlerle bağla...

6 Sınıf Fen Konu Anlatımı

6 Sınıf Fen Konu Anlatımı; Fen bilimleri denilince akıla 3 temel bilim dalı gelir. Bu bilim dalları bir birleri ile bağlantılı olan fizik, kimya ve biyoloji alanlarını içerir. Fen bilimlerinde fizik içerikli konularda maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında kalan genel özellikleri veya geçici yasalara bağlı olarak deneme ve yanıl...

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı

Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı, Rasyonel sayılar a ve b sayıları birer değişken olmak üzere fakat b sıfır olmamak şartı ile a/b şeklinde yazılabilen tüm sayıları ifade etmektedir. Rasyonel sayılar "Q" sembolü ile ifade edilmektedir. Kısaca bir sayı kesir olarak yazılabilirse rasyonel sayıdır denilmektedir.A/...

Üslü Sayılar Konu Anlatımı

Üslü sayılar konu anlatımı, üslü sayılarda üs olarak yazılan sayı tabanın kaç kez yan yana çarpılacağını gösterir. Üslü sayılar bazı çok büyük ve çok küçük sayıların yazılmasında kullanılır ve daha avantaj sağladığı için tercih edilir. Kendine has kuralları sayesinde işlemler yapılır. Negatif üs bir tam sayının üssü eğer negatif bir sayı ise...

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu anlatımı, tarih konularının başında, temelinde yer almaktadır. İlerleyen konuları, tarihin ilerleyen durumlarını anlayabilmek için İslamiyet Öncesi Türk Tarihini bilmenin büyük bir katkısı olacaktır. İslamiyet Öncesi Türk Tarihinde birçok göç dikkati çekmektedir. Türk göçleri ve sonuçlarının tarihin i...

Mantık Konu Anlatımı

Mantık konu anlatımı, varlıkların akıldaki tasarımı şeklinde anlatılabilir. Kavramların ifade edilmesine ise terim denir. Mantık konu anlatımı içerisinde yer alan bu kavram yalnız başına belli bir anlamı iade eden en küçük bölümüdür. Mantık kelime olarak Yunanca kökenli bir kelime olup akıl yürütme anlamı taşır. Kısacası mantık akılla ilgili...

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı

9 sınıf tarih konu anlatımı, tarih geçmişte olan olayları mekân göstererek zamanını belirterek ve neden sonuç ilişkisi içerisinde belgeler aracılığı ile inceleyen bir bilim dalıdır tarih. Tarih genellikle toplumları, eski zamanların siyasi hayatını, dini etkinliklerini ve sosyal hayatını konu eder.9 sınıf tarih konu an...

Konikler Konu Anlatımı

Konikler konu anlatımı; konikler, elips, parabol ve hiperbol olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. M. Ö 350 yıllarında Büyük İskender'in hocası olan Menaechmus tarafından keşfedilmiş olabileceği düşünülmektedir. Koniklerin tam ne zaman keşfedildiği tam olarak bilinmemektedir.Koniğin ilk tanımı şu şekilde yapılmıştır;...

Denge Konu Anlatımı

Denge konu anlatımı, cisimlerin yapısında olan dengenin kavranmasını sağlamaktadır. Cisimlerde dengenin olması için iki adet denge şartı bulunmaktadır. Bunlar;Cisme hiçbir kuvvet etki etmiyor ise ya da bu kuvvetlerin sahip olduğu bileşke sıfırsa durur ya da sabit hızında harekete devam eder. Durma hali (Statik denge) ve hareket ...

Maliye Konu Anlatımı

Maliye konu anlatımı, maliyenin içeriği hakkında daha net bilgi almamızı sağlamaktadır. Maliye tanımı kısaca devletin yapmakta zorunlu olduğu faaliyetler için kullanmış olduğu gelir ve giderlerin düzenlenme sürecini ifade etmektedir. Bu noktada harcanan paraların kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu kontrolde devlet içerisindeki birimler taraf...

Kombinasyon Konu Anlatımı

Kombinasyon konu anlatımı; Kombinasyon, n elemanlı bir A kümesinin r elemanlı (R>= 1 olmak üzere) alt kümelerinin her birine A kümesinin r'li kombinasyonu adı verilir.Formülasyonu: c (N, r)= n!/((N-r)! * r!) olarak ifade edilmektedir. Örnek verecek olursak 5 elemanlı bir A kümesinin 3 elemanlı kombinasyonlarının sayısı...

5 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

5. Sınıf Türkçe konu anlatımı, ortaokula geçiş sınıfı olduğu için biraz zor konular içermektedir. Fakat öğrencilerin Türkçe soru bankalarından bol soru çözmesiyle hallolabilecek bir derstir. 5. Sınıf Türkçe konu anlatımı içerisinde milli kültürümüz, milli mücadele ve Atatürk, vatandaşlık bilinci, bilim ve teknoloji, sanat ve toplum, d...

İsim Tamlamaları Konu Anlatımı

İsim Tamlamaları Konu Anlatımı, Birbiriyle ilgisi olan, biri diğerini sahiplik yönünden tamamlayan ve en az iki isimden oluşan kelime grubuna isim tamlamaları denilmektedir. Örnek, sadece düğme dersek tam anlamıyla tarif etmiş olmayız. Ama ceketin düğmesi dersek biraz daha anlaşılır olmaktadır. İsim tamlamalarında bir tamlayan bir de ...

Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Denklem ve Eşitsizlikler Konu Anlatımı, Denklem konusu birçok öğrencinin zorlandığı cebirsel ifadelerden bulunan ve eşitsizliklerin düzenlenmesiyle ancak çözümü bulunan matematik konularından birisidir. Yani denklemler için bilinmeyen ifadelerin yer aldığı ve bu ifadelerin sunulan birtakım değerler neticesinde çözüme ulaşıldığı eşitsizlikler...

Köklü Sayılar Konu Anlatımı

Köklü Sayılar Konu Anlatımı, Köklü sayıların tanımına baktığımızda n sayısı 1'den büyük bir sayma sayısı olsun,X üzeri n=a denklemini sağlayan x sayısına a sayısının n. Dereceden kökü denmektedir.X üzeri n= a ise x=köka kuvveti n şeklinde okunmaktadır.Köklü İfadelerin Özellikleri Ne...

Logaritma Konu Anlatımı

Logaritma konu anlatımı, bu konu 11. Sınıfta matematik dersinin içeriğinde bulunmaktadır. Oldukça basit ve eğlenceli bir konudur. Genel olarak öğrenciler tarafından sevilen bir konu başlığıdır. Fakat logaritma konu anlatımının son kısımlar biraz zorlaşmaktadır. Bu kısımlar ile ilgili bol soru çözerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsini...

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Modüler aritmetik konu anlatımı, bilindiği üzere modüler aritmetik, tam sayılarda kullanılan bir hesap oluşturma yöntemidir. Modül denildiğinde belirli bir değere ulaşılmasıyla yeniden sıfıra dönme olayıdır. Modüler aritmetik konu anlatımı bu konuyu daha iyi anlamamız için bize yardımcı durumundadır.Modüler Arit...

Sözcük Türleri Konu Anlatımı

Sözcük türleri konu anlatımı; İnsanlar duygu, düşünce ve isteklerini uygun cümlelerle anlatmaya çalışır ve bu kurulan cümlelerin her biri sözcüklerden oluşur. Birçok sözcük çeşidi vardır. Bu sözcükler farklı alanlarda incelenebilir. Kurulan cümlelerde her bir sözcüğün farklı görevi vardır. Sözcüklerin üstlendiği bu görevler onların türl...

Bitki Biyolojisi Konu Anlatımı

Bitki Biyolojisi Konu Anlatımı; Bitkilerin yapısını inceleyen ve bitkilerin çevre ile etkisini incelmeye alan botanik bölümünün bir ana dalıdır. Bitki hücrelerinin çalışma alanları, fiziksel ve kimyasal süreçlerini kapsamı altına alarak incelme yapar. Bitki biyolojisi dokular ve hücreler arasındaki farklılıkları ve etkileşimlerinin iliş...

Elips Konu Anlatımı

Elips Konu Anlatımı; Elips bir geometri terimidir. Bütün odak noktalarının değişmeyen iki noktaya olan uzaklıklarının toplamı ile birbirine denk ve kapalı eğriye verilen addır. Değişmeyen bu iki noktaya elipsin odakları denmektedir. İkinci dereceden eğri olan elips ayrıca koni ve düzlemin ara kesintiden ibaret olmasıdır. Değişmeyen sabi...

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama işaretleri konu anlatımı: Düşünce ve duyguları daha açık ve net bir şekilde ifade etmek, anlama ve okumayı daha kolay hale getirmek, cümlenin yapısını ve duraklamaları belirlemek, vurgu ve tonlamalara dikkat etmek için noktalama işaretleri kullanılır. Noktalama işaretleri dil bilgisi konusunda önemlidir. Noktalama işaretleri konu a...

Yüzdeler Konu Anlatımı

Yüzdeler konu anlatımı, Matematik dersleri için konu anlatımları çözümlerle anlaşılır hale getirilir. Yani konu anlatımı kaynakları konu anlatıldıktan sonra konuya uygun problemler veya çözümlü testler içerir. Yüzdeler konu anlatımı matematik dersinin bir konusu olmaktadır. Meslek gruplarına göre hayatımız boyunca karşılaşacağımız gen...

Dörtgenler Konu Anlatımı

Dörtgenler konu anlatımı; bir düzlem üzerinde dört doğrunun en az bir noktaları ile birleşen kapalı geometrik şekillere denir. Dörtgenler konu anlatımı geometrinin bir konusu olup lise döneminde ve sınavlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Dörtgenler kenar özellikleri ya da açı özellikleri ile çeşitli isimler almaktadır. Bunlara örnek vermek g...

Trigonometri Konu Anlatımı

Trigonometri Konu Anlatımı; Trigonometri kelimesi kökeninin Yunan dilinden almıştır. Yunan dilinde üçgen trigon anlamına gelmektedir. Ölçüm ise metrio anlamını içerir. Bu iki kelimenin birleşmesi ile trigonometri kelimesi ortaya çıkmıştır. Trigonometri birimi üçgenlerin kenarları ile açılar arasındaki ilişkileri oluşturup ve değerlendirmek a...

Binom Konu Anlatımı

Binom konu anlatımı; binom açılımı yöntem olarak çarpanlara ayırma konusuna benzese de değişiklikler bulunmaktadır. Binom konu anlatımı lise 10. Sınıfta okutulmaktadır. Binom açılımı x doğal sayısında eşitliliklerde uygulanmakatadır. [n/r] katsayısını göstermektedir. Binom konu anlatımı yedi özellik üzerinde anlatılmaktadır. Bunlar ör...

11 Sınıf Fizik Konu Anlatımı

11. Sınıf fizik konu anlatımı, fizik dersi ezberlemekten çok konu bütünlüğüne dayanır. 11. Sınıf fizik konu anlatımı fiziğin en temel taşlarını oluşturan konuları barındırır. Fizik dersinde kullanılan birçok terim vardır. Bu terimler bilinmeden fizik hesaplamaları yapılamaz.11. Sınıf fizik konu anlatı...

Ondalık Kesirler Konu Anlatımı

Ondalık Kesirler Konu Anlatımı, Ondalık kesirler konusunda öncelikle ondalık sayı oluşturmayı öğrenmek gerekir. Bunu yapabilmek için ise iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki, paydayı 10, 100, 1000, 10000 gibi 10'un kuvvetleri ile çarpmaktır. Örnek olarak 2/5 sayısının paydasını 10'a genişletmek için paydası 2 ile çarpılır ve 4/10 sayısı eld...

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı

Karmaşık Sayılar Konu Anlatımı, için öncelikle tanımıyla başlamak gerekir. Karekök -1 sayısı bir imajer sayı olarak tanımlanır ve gösterilirken karekök -1= i sayısı olarak gösterilmektedir. Buradan hareketle i'sayısının karesi= -1 ile gösterilir. Unutmamak gerekir ki karekök içerisinde AxB sayısı aynı zamanda karekök A ve karekök B sayıların...

Divan Edebiyatı Konu Anlatımı

Divan edebiyatı konu anlatımı içerisinde çok karışık konular bulunmaktadır. Bu konu özellikle 11 sınıfta Türk edebiyatı dersinde okutulmaktadır. Edebiyatın temelini oluşturan bir konudur. Özellikle eski Türk edebiyatının en önemli dönemi Divan Edebiyatı dönemidir.Divan Edebiyatı konu anlatımı başlıkları nelerdir?

Polinomlar Konu Anlatımı

Polinomlar konu anlatımı, Polinomların diğer ismi çok terimli ifadeler manasına gelmektedir. Polinomlar konu anlatımının iyi anlaşılabilmesi için üslü ifadeler ve fonksiyonlar konularının da anlaşılması gerekmektedir. Polinomlar matematikte önemli konulardan bir tanesi olmaktadır.Polinomlar

Asal Sayılar Konu Anlatımı

Asal Sayılar Konu Anlatımı, Asal sayı; sadece 1'e veya kendisine bölünebilen sayılara denir. En küçük ortak böleni 1'dir. 2 en küçük asal sayı olarak bilinmektedir. Asal sayılar içerisinde sadece 2 sayısı çifttir. 2 sayısından başka tüm asal sayılar tek sayı olmaktadır. Örneğin; (2, 5, 7, 11,31,53.)Asal sayıların sadece iki adet çarpanı...

Halk Edebiyatı Konu Anlatımı

Halk Edebiyatı Konu Anlatımı; Genel itibariyle halk edebiyatı konu anlatımı olan ders kitaplarında ilk olarak anlatılan husus halk edebiyatın tanımı, hangi yüzyıldan başladığı ve hangi döneme kadar sürdüğü hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Sonrasında ise halk edebiyatının genel özelliklerine değinilmektedir. Genel olarak bu edebiy...

Dinamik Konu Anlatımı

Dinamik, hareket ya da hareketteki  değişimlerin nedenlerini ve sebeplerini araştıran ve kuvvetle hareket arasında ilişkiyi çözen mekanik bölümüne dinamik denir. Dinamiğin asli üç temel prensibi bulunur.Dinamiğin PrensipleriEylemsizlik Prensibi; Bir cisme etki etmekte olan kuvvetlerin bil...

Ekoloji Konu Anlatımı

Ekoloji Konu Anlatımı; Organizmaların, canlıların birbirleri ilişkilerini ve çevreleri ile olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Çevre ise insanların ve dünya üzerinde bulunan diğer canlıların yaşamları süresince varlıklarını sürdürdükleri dış ortama denir. Doğada canlıların birbirleri ve cansız çevre ile olan ilişkisi sayesinde doğal d...

Coğrafya Konu Anlatımı

Coğrafya Konu Anlatımı, İnsanın içerisinde yaşadığı çevrenin doğal güzelliklerini, çevre etkileşimi ve bunlardan doğan sonuçla insanın ortaya koyduğu ekonomik ve beşeri etkinliklerini, bu çevrede inceleyerek açıklamaya çalışan bilim dalına coğrafya denir. Coğrafyanın konu anlatımı oldukça kapsamlı bir şekilde işlenmektedir.C...

Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Eşitsizlikler konu anlatımı, ders notları arasında bulunan ve matematiğin en geniş kapsamı olan eşitsizlikler pek çok konuyu birbirine bağdaştırmaktadır. Eşitsizlikler konu anlatımı gerek okul sınavlarında gerekse üniversiteye hazırlık YGS-LYS sınavlarında olsun karşımıza çıkan bir konudur. Eşitsizlikler konu anlatımı kapsamınca ...

9 Sınıf Kimya Konu Anlatımı

9 sınıf kimya konu anlatımı; Kimya maddeleri ve özelliklerini, maddelerin diğer maddeleri ile ilişkilerini, maddelerin neden ve nasıl diğer maddeler ile birleştiğini ve bu maddelerin tekrar ayrılarak yeni maddeler oluşturulduğunu inceleyen bilim dalıdır. Kimya bilim dalının birçok alt bilim dalı bulunmaktadır. Bu bilim dalları analitik kimya...

Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı

Cümlenin öğeleri konu anlatımı, Türkçe yazı dilinde ve anlatım dilinde çeşitli konulara ayrılır. Dil anlatım türü derslerde bu konular küçük sınıflardan öğrencilere anlatılmaya başlanır. En önemli ve ana konulardan bir tanesi olan cümlenin öğeleri geniş bir alana sahiptir. Cümlenin öğeleri konu anlatımı öğrencilere ve genel yaşam için...

Kimya Konu Anlatımı

Kimya Konu Anlatımı; Kimya bilim dalı dünya üzerinde bulunan tüm maddeleri ele alarak enerji ve mekanik ilişkilerini incelemektedir. Yani diğer bir adı ile kimya elektron hareketleri ve hareketlerin sonucunu incelemektedir. Kimya bilimi milyonlarca bileşiği inceler. Özellikle maddenin yapı taşı olan atomu inceleyerek ve bu atomların birbirle...

Kondansatör Konu Anlatımı

Kondansatör Konu Anlatımı, kondansatör elektrik yüklerini belli bir süreliğine depo eden elemandır. Kondansatör iki levha arasına konulmuş yalıtkan bir nesneden oluşmaktadır. İki levha arasında bulunan yalıtkan maddeye dielektrik denir. Bir kondansatörün içinde dielektrik maddesi olarak mika, kâğıt, polyester, metal kâğıt vb. Maddeler kullan...

Bilişim Konu Anlatımı

Bilişim konu anlatımı, bilgiyi elde etmek için ya da bilgiye ulaşmak için kullanılan her türlü görsel, işitsel, basılı ya da yazılı olan araçların tamamı bilişim konuları için de yer alır. Bilişim de teknolojiyi kullanan çok fazla kurum bulunur. Bunlar, sağlık, eğitim, mühendislik, tiyatro, sinema, bankalar gibi kuruluşları daha da sayabilir...

Sembolik Mantık Konu Anlatımı

Sembolik Mantık Konu Anlatımı, Mantık geçerli saptamalar yapmak için kural ve ilkeler saptar. Saptamaların geçerliliği denetlemeler aracılığı ile yapılır. Modern mantık, klasik mantık gibi yalnızca tümden gelim ile uğraşmamış, mantığın alanını genişleterek her türlü geçerli çıkarımla ilgilenmiştir. Klasik mantık geçerli çıkarımlar için kural...

Limit Konu Anlatımı

Limit konu anlatımı: Günlük yaşantımızda kullandığımız neredeyse hiçbir sayı aslında tam olarak doğru değildir. 10 metrelik bir yol hayal edin ve bu on metreyi her bir adımınızda yolun yarısını gidecek şekilde tamamlayacağınızı düşünün. İlk adımınızda 5 metre, ikinci adımınızda 2,5 metre, üçüncü adımınızda 1,25 metre, dördüncü adımınızda 62,...

Asit Baz Konu Anlatımı

Asit baz konu anlatımı, asit ve bazları her zaman ayrı iki grup olarak ele almak gerekmektedir. Bu sebeple de asit baz ayrımını bilmek ve anlamak için kendilerine özgü özelliklerini değerlendirmek gerekir. Asit baz konu anlatımı sayesinde birkaç pratik bilgi ve özellikleri öğrenmek mümkündür. Asit baz konu anlatımı, asit baz tanı...

Excel Konu Anlatımı

Excel konu anlatımı, Office programlarının en önemli elemanlarından biri olan excel, iş hayatında oldukça kullanışlı olan yardımcı bir programdır. Bu program ile matematiksel işlemler yapma, formüller hazırlama, listeleme gibi birçok zahmetli iş kolayca halledilebilir. Zengin formül listesi ve kullanışlı ara yüzü ile mutlaka öğrenmeniz gerek...

Atışlar Konu Anlatımı

Atışlar Konu Anlatımı; Havada serbest olarak bırakılmış olan cisimlerin aşağıya doğru düştüğü herkes tarafından bilinen bir olay olmaktadır. Bir cismin yere düşme hareketi cisimleri yerin merkez kısmına doğru çeken bir kuvvetin varlığından bahsedilir. Herhangi bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetine o cismin ağırlığını gösterdiği bilinir. B...

Sayı Problemleri Konu Anlatımı

Sayı problemleri konu anlatımı, sayı problemlerinde bir problemi çözebilmek için öncelikle soruda verilen bilgilerin matematiksel sembollere dönüştürülmesi gerekmektedir.Sayı problemleri konu anlatımı ve örneklerBir sayının 11 fazlası: x+11Bir sayının 11 fazlasının iki katı: (X+11)2...

Çokgenler Konu Anlatımı

Çokgenler Konu Anlatımı, lise 10. Sınıfta öğretilen bir konudur. Geometri konularından biri olmakla beraber sınavlarda da geometri bölümünde bulunur. Geçmiş tarihlerde çokgenler konusundan en az bir soru gelmiştir. Çokgenler genel olarak İçbükey Çokgenler (Konkav) ve Dışbükey Çokgenler (Konveks) olarak ikiye ayrılır;Dü...

Zarflar Konu Anlatımı

Zarflar Konu Anlatımı, Zarflar bir diğer adıyla belirteçler cümlede yüklemin anlamını (Fiil ve fiilimsi) zaman, durum, miktar, yer-yön ve soru yoluyla sınırlandıran, kısan, güçlendiren sözcüklerdir.  Zarflar Konu Anlatımı ve Ders Konuları Nelerdir?Zarflar; durum zarfı, zaman zarfı, ye...

Işık Konu Anlatımı

Işık konu anlatımı, ışık konusu günlük hayatta var olan bir konu olduğundan kitapta yer alan konular aşina olduğumuz durumlardır. Bu konunun etkinliklerinde oldukça zevkli olduğundan öğrenciler severek ve eğlenerek öğrenmektedirler.Işık konu anlatımının içeriği nelerdir?Doğal olarak, kendiliğinden ışık yay...

Temel Kavramlar Konu Anlatımı

Temel kavramlar konu anlatımı, çok fazla matematik bilgisine sahip olunmadan da kolayca öğrenilecek bir konudur. Bu konuyu tam olarak öğrenebilmek için bazı sayı kümelerinin tanımını bilmeniz yeterli olacaktır.SayıSayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Örneğin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6....

6 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

6. Sınıf matematik konu anlatımı, Konular doğal sayılar, problemler, açılar, çarpanlar ve katlar şeklindedir. Bu konular düşünüldüğü kadar zor değildir. İçerikleri oldukça basittir. Fakat problemler konusunda soruların mantığını anlamak ve özellikle de çok zoru çözmek gerekir.6. Sınıf matematik konu anlatımı, konuları nelerd...

İnkılap Konu Anlatımı

İnkılap konu anlatımı, inkılap konu anlatımı anlatmadan önce inkılabın yenilik ve reform olduğunu bilmek önemlidir. İnkılap konu anlatımı içerisinde yer alan birtakım yenilikler mevcuttur. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk Birinci Dünya Savaşı ve kurtuluş savaşları esnasında ve bu savaşların sonrasında birtakım yenilikler getirmiştir. Bunların...

Manyetizma Konu Anlatımı

Manyetizma Konu Anlatımı, Nikel, demir ve kobalt gibi maddeleri zıt kutupta çeken, aynı kutupta iten maddelere mıknatıs denir. Bu mıknatısın itme ve çekme gibi özellik gösterdiği bölgeye manyetik alan bu sisteme ise manyetizma denir. Bir mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki bölgesi vardır. Kuzey kutbu S, Güney kutbu N harfi ile temsil e...

Kuvvet Konu Anlatımı

Kuvvet konu anlatımı; Kuvvet bir cismin hareketini engelleyen, hareket etmesini sağlayan veya cismin üzerinde fiziksel bir etki oluşturabilen enerji türüne verilen bir isimdir. Etki ettiği cisimleri esnetebilir veya sıkıştırabilir. Bu etkiye verilen isim statik etkidir. Cisimlerin hızını etkilediği durumlara ise dinamik etki denir.<...

Elektrokimya Konu Anlatımı

Elektrokimya Konu Anlatımı; Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşimi sonucu ortaya çıkan kimyasal dönüşümler ve fiziksel değişimler ve kimyasal değişimlerin elektrik enerjisine dönüştürülmesi işlemine elektrokimya adı verilmektedir. Elektrokimyasal değişimler hem indirgenme hem de yükseltgenme reaksiyonları içermektedir. Diğer bir adı ise r...

Üslü İfadeler Konu Anlatımı

Üslü İfadeler Konu Anlatımı, Temel matematik birçok yöntem ve metotlar içermektedir. Bu yöntem ve metotlar matematik ifadelerini daha kolay çözmeye daha karmaşık ifadeleri daha basit hale getirme konusunda son derece başarılıdır. Bu yöntemlerden biri ise üslü ifadelerdir.Üslü İfadeler Genel Giriş

Fizik Konu Anlatımı

Fizik Konu Anlatımı: Günümüzde sahip olduğumuz her teknolojinin temelinde temel bilimler vardır. Bu bilimlerden en önemlilerinden birisi Fizik bilimidir. Çünkü fizik bilimi günümüzde bulunan teknolojinin temelini oluşturmaktadır. Bu makalede sizlere fizik konu anlatımı olarak yarı iletken maddelerden ve uygulama alanlarından bahsedece...

Söz Sanatları Konu Anlatımı

Söz Sanatları Konu Anlatımı, söz sanatları (Edebi sanatlar) özellikle ifadelere zenginlik katmak ve ifadenin etkisinin azaltılması veya çok az söz ile birden fazla şeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Söz sanatları benzetme, abartı, konuşturma ve kişileştirme olarak dört ayrı bölüme ayrılmaktadır.Söz Sanatları Konu ...

Olasılık Konu Anlatımı

Olasılık Konu Anlatımı, lisede 9. Sınıfta işlenen bir konudur. Olasılık, gelecek zamana, henüz yaşanmış olmayan, gerçekleşmemiş olaylara ait bir kavramdır. Bir olay gerçekleştiği zamandan itibaren olasılığın kapsamı altından çıkar. Olasılık sonucun ne olduğuyla değil ne olabileceğiyle ilgilenir.Örneklem Uzay (Evrensel Küme)<...

Psikoloji Konu Anlatımı

Psikoloji konu anlatımı, psikoloji ruh bilimi olup canlıların davranışlarını inceleyip yorumlayan bir bilim dalıdır. Bu davranışlardan biri de psikoloji konuları içinde yer alan öğrenmedir. Yaşantı ve tekrarlardan sonra oluşan davranışlar da meydana gelen değişikliklere öğrenme denir. Yaşantı olmadan öğrenme gerçekleşemez. Öğrenme sürekli te...

Karekök Konu Anlatımı

Karekök konu anlatımı; karekök konu anlatımı anlatması en basit konulardan biridir. Hayatınız boyunca gireceğiniz sınavlarda önünüze çıkacak çözmesi zevkli konulardan biridir. Özel karekök işaretinin içindeki sayıları dışarıya çıkararak işlem yapmalısınız. Bu işlemeleri çözerken belirli yöntemlere başvurmalısınız. İşte karekök konu anlatı...

Gazlar Konu Anlatımı

Gazlar Konu Anlatımı; Gaz, genellikle atom ve moleküllerin birbirinden uzak ve hızlı hareket ettiği haldir. Gaz moleküllerinin aralarındaki mesafenin uzak olmasından dolayı birbirleri ile etkileşimleri yoktu ve birbirlerinden bağımsız hareket etmektedirler. Gazların genellikle şekli bulundukları kapların şekline göre değişmektedir bunun sebe...

Din Kültürü Konu Anlatımı

Din kültürü konu anlatımı; her yaş grubuna ve öğrencinin seviyesine göre farklılık arz etmektedir. İnanma insan fıtratının doğal bir parçasıdır. İster semavi ister başka kaynaktan beslensin her dinin kendisine ait bazı akideleri yani temel esasları bulunmaktadır. İlam dini inanışına göre her inan ilam dinine meyilli olarak dünyaya gelir...

İsimler Konu Anlatımı

İsimler Konu Anlatımı, Türkçe'nin en vazgeçilmez, en çok kullanılan konuları arasındadır. İsimler genel olarak dört ana başlık altında incelenir. İsimler; varlık ve kavramların dildeki karşılığı olan sözcüklerdir. İsim tamlamaları da dört tanedir.İsim (Ad)Verilişine Göre İsimler

Sayılar Konu Anlatımı

Sayılar Konu Anlatımı; makalemizde bu konuya detaylıca değinilecektir.Temel KavramlarRakam: Sayıları gösteren ifadelere rakam denir. {0, 1, 2,3,9} Kümesindeki her eleman rakamdırSayı: Rakamların bir araya gelmesi ile çokluğu belirten ifadelere sayı denirÖrnek: 1, 4...

Ardışık Sayılar Konu Anlatımı

Ardışık sayılar konu anlatımı, 4. Sınıf matematik dersi müfredatında yer alan bir konudur. Matematik konularının temelini oluşturmakla birlikte tam olarak ve düzgün bir şekilde öğrenildiğinde gelecek yıllarda öğrenilecek konuların daha rahat kavranmasına, temel oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Ardışık sayılar konu anlatımı 4. Sınıfı...

Hiperbol Konu Anlatımı

Hiperbol konu anlatımı; bir düzlemde bulunan sabit iki noktanın birbirine olan uzaklıkları farkı sabit olan noktaların geometrik yerine hiperbol ismi verilmektedir. Sabit noktalar, hiperbolün odak noktaları olarak adlandırılır ve ara mesafesi 2c olarak gösterilmektedir. Odaklardan geçen doğruya asal eksen ve hiperbolün merkezinden asal ...

Basit Eşitsizlikler Konu Anlatımı

Basit eşitsizlikler konu anlatımı, xy, x büyük eşittir y veya x küçük eşit y gibi ifadeler basit eşitsizlik olarak bilinir.Açık aralık, bir sayı doğrusu üzerinde belirlenen x ve y sayıları dahil olmadan sadece arasında kalan sayıları ifade eder.Örnek, X=1 Y=4 i...

Diziler Konu Anlatımı

Diziler konu anlatımı;  tanım kümesi N doğal sayılar kümesi, değer kümesi olarak R gerçel sayılar kümesi olan bir fonksiyona dizi ismi verilmektedir. Dizi oluşması için her 1,2,3, N doğal sayılarına x1,x2, R gibi gerçel sayıların karşı getirilmesi gerekir. x1, x2. Sayılarına dizinin terimleri ismi verilmektedir. Diziler aynı zamanda x1,...

Edebiyat Konu Anlatımı

Edebiyat Konu Anlatımı; Edebiyat kişinin duygu ve düşüncelerine yer veren, kişinin özgün bir dil kullanması, estetik kurallar içerisinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirilmesi olayına edebiyat adı verilmektedir. Edebiyat dalıda bir bilim dalı olarak varsayılmaktadır. Edebiyat bilimi yorumlama, değerlendirme, benzer yazılar ile karşılaştı...

Denklemler Konu Anlatımı

Denklemler Konu Anlatımı, Matematiğin en temel konularından ve her konu içinde az da olsa karşımıza çıkan bir konudur. Denklemin içerisindeki bilinmeyeni (X değerini) bulmaktır. Bu eşitlik sistemlerini eşit kollu teraziye benzetirsek bu terazinin dengede durabilmesi için her iki yanında eşit olması gerekir. Denklem sistemlerinde de aynı...

Sayı Basamakları Konu Anlatımı

Sayı Basamakları Konu Anlatımı, Matematik konusu içerisinde yer alan en eğlenceli konulardan birisidir. Basamak, bir doğal sayıyı oluşturan rakamların her birinin bulunduğu haneye denilmektedir. Basamak değeri, rakamların sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değere denilir. Sayılar birler, onlar, yüzler, binler gibi basamak değerlerine ayrı...

Parabol Konu Anlatımı

Parabol konu anlatımı, Geometrik şekil olan parabol bir nokta ile aynı eşit uzaklıktaki noktaların elde edilmesi ile ortaya çıkan şekle verilen addır. Verilen eksen üzerindeki noktası ile eksen noktasından eşit uzaklıkta seçilen bir nokta alındığı zaman uzunluğu uzunluğuna eşit olur. Bu gibi noktaların birleşmesiyle parabol eğrisi elde ...

Türkçe Konu Anlatımı

Türkçe Konu Anlatımı, Türkiye Türkçesi olarak bilinen bu dil, Ural Altay dillerinden Türk lehçeleri ailesine bağlı ve oğuz grubuna mensup bir lehçe olarak kabul edilmektedir. Türkçe dili Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Orta Avrupa ülkelerinin birçoğunda olmak üzere konuşulan bir dildir. Oldukça geniş bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye cumhuriyeti ...

5 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

5 sınıf matematik konu anlatımı, bu sınıfta matematik derslerinde toplamda 5 ünite yer alır. Bu üniteler tamamen milli eğitim bakanlığı müfredatına uygun hazırlanan konulardan oluşur. 5 sınıf matematik konu anlatımı içindeki bu ünitelerden 2. Ünitenin konularından olan araştırma soruları üretme, veri toplama, düzenleme ve gösterme, ve...

9 Sınıf Fizik Konu Anlatımı

9. Sınıf fizik konu anlatımı, konuları anlaşılması kolaydır. Fakat öğrencilerin soru çözmede çok pratik yapması gereken konuları içerir. Soru çözerken de konunun mantığını anlamaya dikkat etmelidir.9. Sınıf fizik konu anlatımı içeriğinde hangi konular vardır?İş: fiziksel olarak iş, ...

Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

Sosyal bilgiler konu anlatımı, Sosyal bilgiler yaşadığımız dünyadaki bütün olayları anlatan, olayların oluş sebeplerini açıklayan, insanların bugünkü yaşamları ile geçmişteki yaşamları arasında olan etkileşimi inceleyen, kişilerin hak, sorumluluk ve görevlerinin neler olduğunu açıklayan bir bilim dalıdır. Sosyal bilgiler toplumsal hayatta ol...

Ek Fiil Konu Anlatımı

Ek fiil konu anlatımı, fiiller konusunun iyice kavranmasının ardından kolaylıkla öğrenilebilecek bir konudur. Ek fiil, isim ve isim soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılabilmesini sağlayan eklere verilen isimdir. Eklendiği çekimli fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmaktadır. Ek fiillere mastar ekleri geldiğinde bir anlam ifade etmezler. Ek...

Paragrafta Anlam Konu Anlatımı

Paragrafta anlam konu anlatımı, paragraf hayatımızın birçok alanında sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Paragrafta anlam sorularını kolay bir şekilde çözmenin tek yolu çok kitap okumaktan geçer. Sadece Türkçe derslerinde değil tarih, coğrafya, matematik de dahi uzun paragrafları çabuk anlamanın yolu çok okumaktan geçer. Paragrafta anlam öğ...

Atom Konu Anlatımı

Atom konu anlatımı, konusuna atomun tanımını yaparak başlamak gerekirse; kimya ve fizikte atom, kimyasal özelliklerini koruyan bir kimyasal elementin en küçük parçacığıdır. Atomlar, maddenin temel birimleridir. Atomlar, protonlar, nötronlar ve elektronlar olarak üç partikülden oluşmaktadır. Protonlar ve nötronlar elektronlardan daha ağırdırl...

Paragraf Konu Anlatımı

Paragraf konu anlatımı, paragrafın nasıl kullanıldığını anlamımızı sağlamaktadır. Genel olarak paragrafın manası bir düşüncenin anlatılabilmesi için kullanılan cümlelerin birleşiminden oluşmaktadır. Yazdığımız ya da okuduğumuz bütün yazılarda paragraf olabilmektedir. Türkçe ile ilgili sınavlarda daha çok paragraf ile ilgili sorular olmaktadı...

Edat Konu Anlatımı

Edat konu anlatımı, tek başına anlamı ifade etmeyen ancak cümle içerisinde kullanıldığı zaman anlam kazanan, ayrıca sözcükler arasında anlam ilişkisi oluşturan sözcüklerdir. Edat konu anlatımı çerçevesinde edatlar, genellikle bağlaç ile karıştırılmaktadır. Ancak edat bağlaçların aksine cümlenin içerisinde bulunan unsurları birbirine bağlar, ...

Fotosentez Konu Anlatımı

Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez bazı canlı gruplarının kloroplast veya klorofil yardımı ile atmosfer de bulunan karbondioksidi ve topraktan aldıkları su molekülü kullanması sonucu dışarıya oksijen molekülü ve glikoz besinini üretmesi olayıdır. Diğer bir tanımla ise inorganik moleküllerin kullanılarak organik moleküllerin sentezlenmesi o...

Bölünebilme Konu Anlatımı

Bölünebilme konu anlatımı, bölünebilme konusu matematiğin her konusunda yer alacak olan temel konulardan biridir. Bu yüzden bölünebilme konu anlatımı oldukça önem sahiptir. Bölünebilme konu anlatımı ile hedefimiz öğrencinin kalansız bölmeyi öğrenme, temel sayılarda bölmeyi öğrenme ve bölümden yola çıkarak kalanı bulmayı öğretmektir. B...

Basınç Konu Anlatımı

Basınç Konu Anlatımı, Yeryüzünde bulunan tüm cisimlerin ve maddelerin sahip olduğu ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvet sayesinde cisimleri üzerinde bir basınç oluşumu meydana gelir. Bu nedenle basınç cisimlere yapılan kuvvet etkisi ile oluşmaktadır. Hem katı hem sıvı hem de gaz gibi maddel...

Tam Sayılar Konu Anlatımı

Tam sayılar konu anlatımı, tam sayılar kesirli olmayan net sayılardır. Mesela 5 veya 9 birer tam sayıdır. Bununla birlikte kesirli olan 7,5 sayısı bir tam sayı olmamaktadır. Pozitif sayıların haricinde negatif sayılarda birer tam sayı sayılmaktadır. -1, -12, -25 gibi sayılar tam sayı sayılırken -11.3 gibi sayılar kesirli olduğundan dolayı ta...

İntegral Konu Anlatımı

İntegral konu anlatımı, integral matematiğin en önemli konuları arası yer alan çoğu öğrenci için karmaşık ve zor bir yapıya sahip konulardan biri arasında yer alır. İntegral matematiğin formülü bol konulardan biridir. İntegral konu anlatımı basit ve sade bir şekilde anlatılınca anlaşılmayacak bir konu değildir. Burada öğretmene büyük görev d...

Evveliyat Coğrafya Konu Anlatımı

Evveliyat Coğrafya Konu Anlatımı; Evveliyat coğrafya konu anlatımı kitabı kpss alanında piyasada en iyi olan kitaplardan biri olarak bilinir. Coğrafya insanlar ile yer arasında bulunan ilişkiyi inceleyen bilim dilidir. Coğrafya sadece yeryüzünde bulunan yerlerin isimlerini ezberlemek ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme anl...

Matematik Mantık Konu Anlatımı

Matematik Mantık Konu Anlatımı, Mantık doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren önermelerden oluşur. Önermeler genellikle p,q, r gibi harfler ile gösterilir.Bir önerme doğru ise p=1,Önerme yanlış ise p=0 şeklinde gösterilir.Genelde emir, istek, soru, ünlem bildiren ifadeler önerme değildir.

Çarpanlar ve Katlar Konu Anlatımı

Çarpanlar ve Katlar Konu Anlatımı; Doğal sayılar birden çok sayının çarpanı olacak biçimde yazılabilirler. Bu şekilde yazılan sayılara doğal sayıların çarpanı denir. Bu doğal sayı çarpanları o sayıyı böler ve bu nedenle o sayının bölenleri olarak da tanımlanabilir.Örnek; 45 sayısının çarpanlarını bulalım;45 = ...

9 Sınıf Matematik Üslü Sayılar Konu Anlatımı

9 Sınıf matematik üslü sayılar konu anlatımı, a sayısı gerçel bir sayı ve n sayısı da bir sayma sayısı olmak koşulu ileA üzeri n=a. A. A. A şeklinde yazılabilen ifadelere üslü sayılar denir.K. A üzeri n ifadesinde;K sayısına, kat sayıA sayısına, taban sayısıN sayı...

Ebob Ekok Konu Anlatımı

Ebob Ekok Konu Anlatımı, en büyük olan ortak kat ile en küçük olan ortak kat çarpanları ve bölenlerinin kullanıldığı formül tekniği ile yapılan işlemlerdir. Ebob ekok konu anlatımı ortak bölen x, y ve z tam sayı olarak z sayısı x ve y sayılarını kalansız (Tam) bölüyor ise z sayısı x ile y sayılarının ortak böleni olduğu söylenebilir. Eb...

8 Sınıf Fen Konu Anlatımı

8 Sınıf Fen Konu Anlatımı, Fen bilimleri dersi denilince akla 3 temel bilim dalı gelir. Bu bilim dalları birbirleri ile bağlantılı olup fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere ifade edilir. Fen bilimlerinden olan fizik dersi içerik olarak konularda maddenin içeriğinde meydana gelen değişiklikler, maddenin genel özellikleri ile bağlı olan d...

10 Sınıf Tarih Konu Anlatımı

10. Sınıf tarih konu anlatımı, bu konu anlatımının merkezinde genel olarak Osmanlı Devleti bulunur. Osmanlı Devleti'nin genel olarak kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma olmak üzere beş ana başlık altında anlatılır. 10. Sınıf tarih konu anlatımı Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonraki süreçle başlar ve Birinci Dün...

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı konu anlatımı, Osmanlı birçok alanda özellikle edebiyat alanında Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Askeri alanda, şiir ve edebiyat alanında, siyasi ve ekonomik alanlarda Avrupa'nın gerisinde kalmamak için bazı gençler yetiştirilmek ve yenilikleri ülkelerine getirmeleri sağlanmak amaçlı Avrupa'ya gönderilip gözl...

Kümeler Konu Anlatımı

Kümeler konu anlatımı, A, B, C gibi büyük harflerle gösterilen ve iyi tanımlanan bir grubu ifade eden listedir. Kümenin dahilinde bulunan ögelere o kümenin elemanları denir. Kümelerde her eleman bir kez yazılabilir. Eleman sayısını yazmak için s harfi ile gösterilir. Örneğin 10 elemanlı bir 'A' kümesinin eleman sayısının gösterilmesi için s ...

Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı

Çarpanlara ayırma konu anlatımı, verilen bir ifadenin çarpanları cinsinden yazılması işlemine çarpanlara ayırma adı verilmektedir. Bir cebirsel ifadenin daha kısaltılmış bir şekilde parçalara ayrılmasıdır.Örnek olarak; 2x-4 ifadesini göz önüne alırsak, 2x-4 = 2.x-2.2 şeklinde yazılabilir.Bu şekil...

Matris Konu Anlatımı

Matris Konu Anlatımı, Matris bir cismin elemanlarının sıralı olarak m tane satır ve n tane sütundan oluşan yapıya matris denir. Matrisler büyük harflerle gösterilerek tabloda yatay sıraları satır adı verilir. Düşey sıralara ise sütun adı verilmektedir. Matris elemanları genel olarak aij terimi kullanılarak gösterilir.M...

Permütasyon Konu Anlatımı

Permütasyon konu anlatımı, permütasyon bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerini hesaplama yöntemidir. Permütasyon konu anlatımı 10. Sınıf konusudur. Bu sınıfta ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Permütasyon sorularını çözebilmek için ayrıca faktöriyel konusuna da hâkim olmalısınız. Şimdi ise ayrıntılı bir şekilde permütasyon konu a...

Mitoz Konu Anlatımı

Mitoz Konu Anlatımı, 8. Sınıf fen bilgisi dersinin temel ve başlangıç konularından biri olmasının yanı sıra fen bilimi birikimli ilerlediğinden ileride görülecek biyoloji dersine hazırlık amacıyla mitoz konu anlatımının ve diğer önemli birçok konunun iyice kavranmasına yardımcı olmaktadır.Mitoz bölünme çok hücr...

Felsefe Konu Anlatımı

Felsefe Konu Anlatımı, Felsefe insanın düşünme, merak etme, anlama ve öğrenme çabasının ürünüdür. Felsefe öznel bir etkinliktir ve felsefenin açıklamalarında bitmişlik yoktur. Felsefe tüm varlık alanını konu edildiği için zorunlu olarak diğer alanlarla ilişki halindedir.Felsefe Konu AnlatımıBi...

Mutlak Değer Konu Anlatımı

Mutlak değer konu anlatımı, mutlak değer konusu matematiğin öğrenilmesi gereken konulardan ilk sırayı alır. Mutlak değer konu anlatımı bu yüzden oldukça önem kazanmaktadır. Mutlak değerintanımını yapacak olursak bir gerçek sayısının sayı doğrusu üzerindeki yerinin başlangıç noktasına olan uzaklığına denir. Mutlak değer |a| ile simgelenir. Mu...

İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı

İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı, Türkler tarih sahnesinden hiçbir zaman geri planda durmamış, cesurluğu ve yiğitlikleri sayesinde her zaman ön planda olmuş, düşmana aman diletmiştir. Bu yüzden gerçekten köklü bir tarihe sahiptir.İlk Türk Devletleri denilince akla ya Asya ya da Avrupa gelir. Ancak Orta Asya'da yaş...

Vektörler Konu Anlatımı

Vektörler konu anlatımı, Fizikte ve matematikte bir sayının yönüyle birlikte hesaba katılmasına vektör denir. Bilimin her alanında olduğu gibi fizikte de gözlem ve deneyler çok önemlidir. Vektörel formüllerin tamamı gözlemlenmiş veriler sayesinde hazırlanmıştır. Vektörler sadece kuvveti değil, bu kuvvetin etki ettiği yönü de hesaba katarak d...

Fiiller Konu Anlatımı

Fiiller Konu Anlatımı, sözcük bilgisi konusunda takıldığınız yerlerde size yardımcı olacaktır. Fiiller konusu dil bilgisinin belki de en geniş konusudur. Bundan dolayı zorluk çekilen ve karıştırılan bir konudur. Fiiller konusunda; fiil kipler, çatı, ek fiil ve fiilimsiler yer alır.Fiiller Konu Anlatımı

Fiilimsiler Konu Anlatımı

Fiilimsiler konu anlatımı, fiillere getirildikten sonra birtakım eklerle oluşturulan ve fiillerin isim, zarf, sıfat, şeklini yapan sözcüklere fiilimsi adı verilmektedir. Fiilimsiler konu anlatımı geniş ve kapsamlı konudur. Üzerinde durulması gereken bir konu ve dikkatli şekilde anlaşılmalıdır. Fiilimsiler konu anlatımı içerisinde yer alan za...

Üçgenler Konu Anlatımı

Üçgenler konu anlatımı, doğrusal olmayan üç değişik yerdeki noktayı birleştiren doğru parçasının oluşturduğu şekle üçgen denir. Açılarına göre ve kenarlarına göre çeşitleri vardır. Üçgenler konu anlatımı içinde üçgenin elemanları yer alır. Üçgen konusu öğrenilirken önce elemanlarının bilinmesi gerekir. Bunlar sırasıyla;...

Oran Orantı Konu Anlatımı

Oran orantı konu anlatımı, oran orantı matematiğin çözümü en zevkli konularından biridir. Oran orantı konu anlatımı hem 8. Sınıf hem de lise döneminde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Oran orantı problem sorularının çözümünde oldukça işinize yaramaktadır. Oran orantı konu anlatımı önce tanımlar ile başlamalıdır. Oran;<...

Elektrik Konu Anlatımı

Elektrik konu anlatımı, Elektrik genel itibariyle öğrencilere zorluk çıkartan bir konudur. Elektrik konu anlatımı içerisinde elektrostatik ve coulomb kuvveti gibi alt başlıklar işlenir. Elektrik konu anlatımı içerisinde öğrenilmesi gereken bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar elektrik yükü, iletken, yalıtkan, akım, itme-çekme kuvveti, ...

Deyimler Konu Anlatımı

Deyimler konu anlatımı, bir durumu, bir olayı ve bir kavramı daha iyi ya da etkileyici bir şekilde anlatmak için en az iki sözcük bir araya getirilmesiyle oluşan ve çoğu durumlarda gerçek anlamından sıyrılıp kendisine has anlam kazanan kelime gruplarına deyimler konu anlatımı denir. Hem yazdıklarımıza hem de söylemlerimize derinlik katt...

10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı

10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı: Fizik bilimi yaşamımızın her alanında yer alır. Hal böyle olunca fizik üniversite sınavlarında ve daha sonrasında mühendislik fakültelerinde ve Fen fakültelerinde önemli bir yere sahip olmuştur. Sizlere bu makalede lise onuncu sınıf konusu olan ve aynı zamanda elektriğin temel konusu olan elektrik konusunu anlat...

Algoritma Konu Anlatımı

Algoritma Konu Anlatımı; algoritma bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüdür. Algoritma her adım ve sıra çok önemlidir. Belirli bir sayıda adım sonunda algoritma sonlandırılmalıdır. Algoritmanın üç temel bileşeni vardır. Bunlar değişkenler, algoritma ve akış diyagramıdır. Her algoritma belli kriterleri s...

Geometri Konu Anlatımı

Geometri Konu Anlatımı, Geometri uzay veya uzayda bulunan cisimlerin, şekillerin yeryüzünde kapladıkları alanların ve yüzeylerin hesaplanmasını inceleyen matematik bilim dalının alt dalı olarak bilinir. Kelime olarak geometri herhangi bir alanın ölçülmesi anlamına gelmektedir. Geometri dersi lise grubunda bulunan öğrencilere anlatımı yapılan...

Sosyoloji Konu Anlatımı

Sosyoloji Konu Anlatımı, kısaca toplum bilimi olarak da bilinmektedir. Sosyoloji toplumdaki örgütlenme ve grupları ve bunlar arasındaki oluşan her türlü değişimi ve gelişimi, olayları ve varoluşları kendine göre yöntemlerle ve araştırmalarla inceleyen pozitif bir sosyal bilimdir. Sosyoloji kendi başına bir bilimdir. Felsefeden ayrı olarak bi...

Sıfatlar Konu Anlatımı

Sıfatlar konu anlatımı, Bir cümlede veya kelimede, isimlerin önüne gelerek şekil, durum, renk veya sayı gibi yönlerden isimleri niteleyen, belirten sözcüklere sıfat denir.Sıfatlarkonu anlatımıNiteleme Sıfatları: Varlıkların durumlarını, özelliklerini, biçimlerini, renklerini bildire...

Faktöriyel Konu Anlatımı

Faktöriyel konu anlatımı, faktöriyel kavramı matematikte sayının sağına ünlem işareti konularak ifade edilmektedir. Matematikte doğal sayılardan bir sayısından başlayarak herhangi bir doğal sayıya kadar olan sayıların çarpımını ifade etmek için faktöriyel terimini kullanırız. Örneğin 1 doğal sayısından 10 doğal sayısına kadar olan sayıların ...

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı, Isı madde moleküllerini oluşturan atomların bir araya gelmesi sonucu açığa çıkmaktadır. Maddenin üç hali bulunmaktadır, katı, sıvı ve gazdır. Katı cisimlerin içeriğinde yer moleküller oldukça dengeli yapıda bulundukları için ve moleküller birbirlerine kuvvetli bir şekilde bağlıdırlar. Sıvı moleküller arasında b...

Dil Bilgisi Konu Anlatımı

Dil Bilgisi Konu Anlatımı; Herhangi bir dilde dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Dil bilgisi konuşulan veya yazılan dil için belirli kurallar ortaya koyan bilim dalıdır. Bu kurallar yüzyılların yaşandığından itibaren bütün gelişmeler ve yaşanmışlıklar sonucu ortaya çıkan kurallar bütünüdür. Dil bilgisi...

Sindirim Sistemi Konu Anlatımı

Sindirim Sistemi Konu Anlatımı, Sindirim, besin maddelerinin su ve enzimler yardımı ile en küçük yapıtaşlarına kadar parçalanmasıdır. Sindirim sistemi, ağızdan başlayıp anüste sona eren ve organ olarak ağız, yutak, yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, safra, karaciğer, ince ve kalın bağırsak, pankreas ve anüsten oluşan sistem bütününe ...

Organik Kimya Konu Anlatımı

Organik kimya konu anlatımı kimya konularının en çok sevilen bölümlerini kapsar. Özellikle LYS sınavında organik kimya konu anlatımı ile ilgili çok fazla soru gelmektedir. Ayrıca günlük hayatta en çok kullanılan bilgiler bu bölümde bulunmaktadırMolekül yapıları; Kimyasal türler birbirlerini yaklaştıklarında ...

6 Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı

6. Sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı, sosyal bilgiler dersi hayat bilgisi dersinin devamı olan bir derstir. Sosyal bilgiler dersi geniş bir konu içeriğine sahiptir. Bu konular her sınıf için gruplara ayrılarak öğrencilere okutulmaktadır. Sosyal bilgilerin başlangıcı 6. Sınıf sosyal bilgiler dersidir. Bu makalede ise 6. Sınıf sosyal bilg...

Dgs Matematik Konu Anlatımı

Dgs Matematik Konu Anlatımı; Dgs sınavının açılımı dikey geçiş sınavı olarak ifade edilmektedir. Dgs sınavı herhangi bir ön lisans programını bitirmiş olan bir öğrencinin okuduğu bölüme uygun olarak lisans programına devam edebilmesi için girdiği bir sınav çeşididir. Bu sınav içerik olarak Türkçe, mantık Türkçe olarak soru sayısı 60, matemat...

Katı Cisimler Konu Anlatımı

Katı cisimler konu anlatımı; katı cisimler deyince aklımıza küp, prizma ya da silindirler gelmelidir. Katı cisimler konu anlatımı ise bu üç boyutlu geometrik şekillerin alan ve çevre hesaplamalarını içermektedir. Katı cisimler şu konulardan oluşmaktadır.PiramitlerPrizmalarKonilerKüreKatı...

Dna Konu Anlatımı

Dna konu anlatımı; DNA konu anlatımı biyolojinin konulardan biridir. DNA kromozomlarım yapısın oluşturan genetik şifremizdir. DNA ozel proteinler ile birleşerek kromozomları oluştururlar. DNA konu anlatımı oldukça önem taşır. Çünkü solunum yeme içme hatta saçve göz rengini dnamız belirler. Ayrıca dnadaki hatalar bir sonraki nesilede aktarılm...

Fen Bilimleri Konu Anlatımı

Fen Bilimleri Konu Anlatımı: 3. Sınıftan itibaren fen ve teknoloji dersleri üniteleri ile ilgili konu anlatımları verilmektedir.3. Sınıf Fen Bilimleri Konu AnlatımlarıBeş Duyumuz, Duyu organlarımız ve görevleriMaddenin Halleri, maddenin katı sıvı gaz haliMaddeyi Tanıyalım,...

Basit Makineler Konu Anlatımı

Basit Makineler Konu Anlatımı; Gündelik yaşamda kuvvetin yön, doğrultu ve değerini değiştirerek kolaylaştıran araçlara basit makine denir. Basit makinelerde birtakım temel noktalar vardır. Bu temel noktaların bilinmesi basit makineler konu anlatımının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Basit makineler temel noktalar;Basit makineler ...

Manyetik Alan Konu Anlatımı

Manyetik Alan Konu Anlatımı, Manyetik alan denildiği zaman akla ilk gelen mıknatıstır. Manyetik alanı vektörel bir büyüklük olarak tarif edebiliriz. Manyetik alanda hareket eden bir elektrik yükü vardır ve bu elektrik yüküne etki eden lorentz kuvvetine manyetik alan denir. Üzerinde yaşadığımız dünyanın kendine has manyetik alanı vardır ve bu...

Konu Anlatımı

Konu anlatımı, bilgi üzerine kurulu her konunun bir anlatımı şekli vardır. Hem sayısal hem de sözel tüm derslerin eğitimi için konular farklı şekillerde öğrencilere anlatılır. Okul dışında farklı alanlarda eğitim alan kişilerde öğrendikleri bilgileri anlatım üzerine öğrenirler. Konu anlatımı öğrenilecek konunun detaylı aktarılmasına d...

4 Sınıf Konu Anlatımı

4 sınıf konu anlatımı; İlkokul seviyesin de olan 4. Sınıf çocukların en zorlanacağı sınıf olarak ifade edilir. Diğer birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta gördüğü derslerden çok farklı dersler görmeye başladığı sınıf olarak bilinir. Bu nedenle bu 4. Sınıfa geçen öğrenciler oldukça zor bir dönem geçirirler. Artık ortaokul düzeyinin başlangıç sını...

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

8. Sınıf Türkçe konu anlatımı, Türkçeyi doğru telaffuz etme ve anlama konusunda oldukça yardımı olan Türkçe konu anlatımı, ilk okul seviyesinde tüm öğrencilere verilmektedir. 8. Sınıf Türkçe konu anlatımı, içerisinde birçok konu barındırmaktadır burada birkaçından bahsedeceğiz.8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

9 Sınıf Matematik Konu Anlatımı

9 Sınıf Matematik Konu Anlatımı, bilindiği üzere 9. Sınıf öğrencilerin lise ortamına yeni geçtiği orta okuldan çıktığı dönemdir. Bazı öğrenciler bu dönemde bocalayabilirler. Ders içeriği biraz daha ağırlaştırılmış olarak çıkar. 9. Sınıfta matematik konuları kümeler ile başlar. Kümelerde kullanılan kavramlar öğrenildikten sonra kümelerde işle...

Açılar Konu Anlatımı

Açılar Konu Anlatımı, neredeyse okul hayatımızın her döneminde öğretilen bir konudur. Matematiğin her dalında rolleri olan açılar konusu soru çeşidi bakımından çok zengindir. Birçok geometri konusunun temelini oluşturur. Açılar konusu günlük hayatta birçok meslek dalında kullanılır.Doğruda Açılar...

Optik Konu Anlatımı

Optik konu anlatımı, Fizik biliminin ışıkla ilgili olan konuları ve olayları inceleyen bölümüne optik denir. Işıkla ilgili olan olayların incelenmesinde kullanılan araçlarda optik araçlar olarak adlandırılır. Bu araçlar ışığın niteliğine ve özelliklerine göre değişir. Örneğin görme olayları, gözlük, dürbün yapımı fizik bölümünün bu dalına ai...

Problemler Konu Anlatımı

Problemler Konu Anlatımı; Matematik dersinin temel konularından biri olan problemler ilköğretim 4. Sınıftan itibaren her yeni öğretim döneminde anlatılmaktadır. Problemler konu anlatımı kimya dersindeki karışımlar ve fizik dersindeki hareket konuları içinde temel oluşturur. Diğer dersleri tamamlayıcı özelliğinden dolayı problemler konu anlat...

 

9 Sınıf Tarih Konu Anlatımı
Mantık Konu Anlatımı
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Konu Anlatımı
Üslü Sayılar Konu Anlatımı
Rasyonel Sayılar Konu Anlatımı
6 Sınıf Fen Konu Anlatımı
9 Sınıf Matematik Üçgenler Konu Anlatımı
Çember Konu Anlatımı
İşlem Konu Anlatımı
Fen Konu Anlatımı
Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı
Doğal Sayılar Konu Anlatımı
9 Sınıf Kümeler Konu Anlatımı
10 Sınıf Matematik Konu Anlatımı
Kalıtım Konu Anlatımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Konu Anlatımı
Dalgalar Konu Anlatımı
Ekler Konu Anlatımı
3 Sınıf Konu Anlatımı
Zamirler Konu Anlatımı
9 Sınıf Biyoloji Konu Anlatımı
Bağlaçlar Konu Anlatımı
İstatistik Konu Anlatımı
Tarih Konu Anlatımı
9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Popüler İçerik
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler Konu Anlatımı
Kesirler konu anlatımı, matematiğin önemli konularından biridir. 4. ve 5. sınıf matematik müfredat konularından olup birikimli olarak devam etmektedir...
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
Doğruda açılar konu anlatım, nokta konusu ile başlar ve geometrinin temel konularından biridir. Doğruda açılar konusu özellikle lise derslerinde ayrın...
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
7 sınıf fen konu anlatımı, vücudumuzdaki sistemler konusu, sindirim sistemi ağızda başlar ve anüste son bulur. Sindirim sistemi organları ağız, yutak,...
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
Yazım kuralları konu anlatımı, yazım kuralları kişilerin yazılarda daha anlaşılır ve benimsenen bir dil kullanmaları için geniş kapsamlı bir konudur. ...
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
9.sınıf edebiyat konu anlatımı konuları sözel konular olduğu için öğrenciler tarafından sevilen konulardır. Özellikle günlük hayatta var olan edebiyat...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Kesirler Konu Anlatımı
Doğruda Açılar Konu Anlatımı
7 Sınıf Fen Konu Anlatımı
Yazım Kuralları Konu Anlatımı
9 Sınıf Edebiyat Konu Anlatımı
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024