İstatistik Konu Anlatımı ve İçeriği
22 Haziran 2024

İstatistik Konu Anlatımı ve İçeriği

İstatistik Konu Anlatımı

İstatistik, günlük hayatımızda basit işlemlerden karmaşık analizlere kadar geniş bir yelpazede kullanılan bir bilim dalıdır. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek büyük önem taşır. Bu grafikler arasında çizgi grafiği, sütun grafiği ve daire grafiği yer alır.

Grafik Türleri

Çizgi Grafiği: Çizgi grafiği, bir değişkenin zaman içerisindeki değişimini incelemek için kullanılır. Süreklilik esastır ve veriler arasındaki artış ve azalışı en net gösteren grafiktir.

Sütun Grafiği: Sütun grafiği, her bir verinin miktarını göstermek ve veriler arasında karşılaştırma yapmak için çizilir. Veriler arasındaki büyüklük veya küçüklüğün en net gösterildiği grafiktir.

Daire Grafiği: Daire grafiği, bir değişkenin bir bütün içerisindeki oranını belirlemek için kullanılır. Bu grafik, verilerin yüzdesel dağılımını göstermek için idealdir.

Merkezi Eğilim Ölçüleri

Aritmetik Ortalama: Verilen verilerin toplamının veri sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Örneğin, 8, 10, 12 sayıların aritmetik ortalaması, (8+10+12)/3 = 10 olarak bulunur.

Medyan (Orta Değer): Büyükten küçüğe doğru sıralanmış bir sayı grubunda ortadaki sayıdır. Örneğin, 8, 8, 9, 11, 14 sayı grubunun ortasındaki sayı 9 olduğundan medyan 9'dur.

Mod (Tepe Değer): Bir veri grubunda en çok tekrarlanan, yani en yüksek frekansa sahip olan değerdir. Örneğin, 6, 7, 8, 8, 9, 10 sayı grubunda en çok tekrar eden sayı 8 olduğundan mod 8'dir.

Merkezi Yayılım Ölçüleri

Ranj (Açıklık-Genişlik): Bir sayı grubundaki en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farktır. Örneğin, 6, 7, 8, 9, 10 sayı grubunda en büyük değer 10 ve en küçük değer 6 olduğundan ranj, 10-6 = 4 olur.

Çeyrekler Açıklığı: Alt ve üst çeyrekler arasındaki farktır. Örneğin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veri grubunda üst çeyrek-alt çeyrek eşittir 6-2'den 4'tür.

Standart Sapma: Bir veri grubunun standart sapmasını hesaplamak için önce verilerin aritmetik ortalaması bulunur. Tüm verilerin aritmetik ortalama ile farklarının kareleri alınır ve toplanır. Bu toplam, veri sayısının bir eksiğine bölünür. Son olarak çıkan sonucun karekökü alınır.

Z ve T Puanı

Z ve T puanı, farklı iki veya daha fazla sınavdan alınan notları karşılaştırmak için kullanılır.

  • Z Puanı: Z puanı, belirli bir değerin aritmetik ortalamadan kaç standart sapma uzaklıkta olduğunu gösterir.
  • X: Ham veri.
  • A: Aritmetik Ortalama.
  • S: Standart Sapma.

Z = (X - A) / S formülü ile hesaplanır.

  • T Puanı: Z puanının 10 ile çarpılıp 50 eklenmesiyle elde edilir.

T = 10 * Z + 50 formülü ile bulunur.

İstatistik, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması süreçlerini içeren kapsamlı bir bilim dalıdır. Bu bilgiler ışığında, verilerin doğru bir şekilde işlenmesi ve yorumlanması, karar verme süreçlerinde büyük önem taşır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Basit Eşitsizlikler Konu Anlatımı ve İçeriği

Basit Eşitsizlikler Konu Anlatımı ve İçeriği

Eşitsizlikler Konu Anlatımı ve İçeriği

Eşitsizlikler Konu Anlatımı ve İçeriği

Vektörler Konu Anlatımı ve İçeriği

Vektörler Konu Anlatımı ve İçeriği

Organik Kimya Konu Anlatımı

Organik Kimya Konu Anlatımı

Bitki Biyolojisi Konu Anlatımı

Bitki Biyolojisi Konu Anlatımı

Güncel

İntegral Konu Anlatımı ve İçeriği

İntegral Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Felsefe Konu Anlatımı ve İçeriği

Felsefe Konu Anlatımı ve İçeriği

Güncel

Yüzdeler Konu Anlatımı

Yüzdeler Konu Anlatımı

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Modüler Aritmetik Konu Anlatımı

Psikoloji Konu Anlatımı ve İçeriği

Psikoloji Konu Anlatımı ve İçeriği

Fotosentez Konu Anlatımı ve İçeriği

Fotosentez Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği

9 Sınıf Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği

Söz Sanatları Konu Anlatımı ve İçeriği

Söz Sanatları Konu Anlatımı ve İçeriği

Binom Konu Anlatımı

Binom Konu Anlatımı

Asit Baz Konu Anlatımı ve İçeriği

Asit Baz Konu Anlatımı ve İçeriği

Manyetizma Konu Anlatımı ve İçeriği

Manyetizma Konu Anlatımı ve İçeriği

İstatistik Konu Anlatımı ve İçeriği

İstatistik Konu Anlatımı ve İçeriği

Zarflar Konu Anlatımı ve İçeriği

Zarflar Konu Anlatımı ve İçeriği

Mutlak Değer Konu Anlatımı ve İçeriği

Mutlak Değer Konu Anlatımı ve İçeriği

Denge Konu Anlatımı ve İçeriği

Denge Konu Anlatımı ve İçeriği

Dörtgenler Konu Anlatımı ve Özellikleri

Dörtgenler Konu Anlatımı ve Özellikleri

Coğrafya Konu Anlatımı

Coğrafya Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Optik Konu Anlatımı ve Testleri

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı