konuanlatimlari.gen.tr https://www.konuanlatimlari.gen.tr Konu Anlatımları ve Ders Notları tr-TR hourly 1 Copyright 2019, konuanlatimlari.gen.tr Wed, 28 Jun 2017 00:00:00 +0000 Fri, 18 Oct 2019 00:00:00 +0000 60 Problemler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/problemler-konu-anlatimi.html Wed, 19 Sep 2018 22:20:52 +0000 Problemler Konu Anlatımı; Matematik dersinin temel konularından biri olan problemler ilköğretim 4. sınıftan itibaren her yeni öğretim döneminde anlatılmaktadır. Problemler konu anlatımı kimya dersindeki karışımlar ve fizik der Problemler Konu Anlatımı; Matematik dersinin temel konularından biri olan problemler ilköğretim 4. sınıftan itibaren her yeni öğretim döneminde anlatılmaktadır. Problemler konu anlatımı kimya dersindeki karışımlar ve fizik dersindeki hareket konuları içinde temel oluşturur. Diğer dersleri tamamlayıcı özelliğinden dolayı problemler konu anlatımı önemli bir derstir. Teog başta olmak üzere, YGS, LYS, Ales, KPSS gibi hayati sınavlarda problemler konu anlatımına dayanan en az 3 soru bulunur. Bu sorular sıklıkla havuz problemleri, kesir problemleri, yüzde problemleri, karışım problemleri ve hareket problemleridir. 

Problemler Konu Anlatımı Temel Başlıklar

Sayı Problemleri Konu Anlatımı; Denklem kurmayı gerektiren basit problemlerdir. Denklem içinde tespit edilen sabitler değişkenler ile eşitlenerek soruda istenen bilinmeyen bulunur. 
Kesir Problemi Konu Anlatımı;  Kesir problemleri, sayı problemlerinde anlatılan işlemler konusu kullanılarak kolayca çözülebilir. Pay ve paydadan oluşan kesirlerde payda 0 olursa ''tanımsız'' olarak nitelenir. 
Yaş Problemleri Konu Anlatımı; Yaş problemleri denklem kurma ve çözme metotlarına dayanır. Sorular sıklıkla yaşı a olan bir kişinin diğer kişiye göre yaşının kaç olduğu ya da ileriki bir zaman diliminde kaç yaşında olacağı ile ilgilidir. Yaşların toplamı, yaşların farkları gibi sorularda aradan ne kadar zaman geçerse geçsin aradaki yaş farkı değişmez ifadesi temel kuraldır. 
İşçi-Havuz Problemleri Konu Anlatımı; Bu konu işçi problemlerinde işçilerin birim zamanda yaptığı işe, havuz problemlerinde havuzu dolduran ve boşaltan muslukların kapasitelerine dair sorulara dayanır. İşçi problemlerinde soru çözümleri sıklıkla birleşik orantı yardımıyla çözülebilmektedir. 
Hareket Problemleri Konu Anlatımı; Hareket eden bir objenin (araba, tren, yaya, vs.) sabit hızda alacağı yol miktarını hesaplamaya dayanır. Yol=HızxZaman formülü temel hareket formülüdür. 
Yüzde Problemleri Konu Anlatımı; Yüzde, oran yardımıyla ifade edilen bir kavramdır. Yüzde hesabı yapılırken yüzdesi alınan sayı yüzde oranı ile çarpıldıktan sonra 100'e bölünür. 
Kar-Zarar Problemleri Konu Anlatımı; Kar zarar problemleri maliyet hesaplarına dayanan problemlerdir. Konu anlatımı yapılırken bazı terimler ve bu terimlerin kısaltmaları kullanılır. Bu kısalmalardan bazıları şöyledir:
 •  A= Bir malın alış fiyatı, mal oluş fiyatı ve ya maliyet fiyatı 
 •  S= Bir malın satış fiyatı, etiketi 
 •  K= Kar
 •  Z= Zarar
Faiz Problemleri Konu Anlatımı; Anaparanın yıllık işletme hesabına dayanan problemlerdir. Aksi belirtilmedikçe ''faiz'' denildiğinde kastedilen ''basit faiz''dir. Faiz problemleri konu anlatımında kullanılan semboller şöyledir; 
 • F=Faiz miktarı
 • A=Ana para
 • n=Yıllık faiz yüzdesi 
 • t=Yıl, Ay, Gün olarak belirtilen süre
Karışım Problemleri Konu Anlatımı; Belli oranlarda karıştırılan birden fazla maddenin herhangi birinin karışımdaki yüzde oranını bulmayı sağlayan problemlerdir. Bir karışım hangi maddelerden oluşursa oluşsun, karışımın tamamı %100 olarak kabul edilir. 
]]>
Optik Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/optik-konu-anlatimi.html Thu, 20 Sep 2018 16:27:56 +0000 Optik konu anlatımı, Fizik biliminin ışıkla ilgili olan konuları ve olayları inceleyen bölümüne optik denir. Işıkla ilgili olan olayların incelenmesinde kullanılan araçlarda optik araçlar olarak adlandırılır. Bu araçlar ı Optik konu anlatımı, Fizik biliminin ışıkla ilgili olan konuları ve olayları inceleyen bölümüne optik denir. Işıkla ilgili olan olayların incelenmesinde kullanılan araçlarda optik araçlar olarak adlandırılır. Bu araçlar ışığın niteliğine ve özelliklerine göre değişir. Örneğin görme olayları, gözlük, dürbün yapımı fizik bölümünün bu dalına aittir. Işık, foton denilen taneciklerden meydana gelir ve saydam ortamlarda yayılır. Fiziksel olaylara göre tanecikli ya da dalga yapılı özellikleri bulunur. Işık yayan bütün cisimlere ışık kaynağı adı verilir Bunlar yapılarına göre sıcak ve soğuk ışık kaynakları olarak iki bölüme ayrılır. Ayrıca ışığı geçirme kapasitesine göre üç kısıma ayrılır. Işığı tamamen geçirebilen özellikteki maddelere saydam maddeler adı verilir. Hava, su, cam saydam maddelerdir. Üzerine düşen ışığı bir bölümünü yani kısmi olarak geçiren maddelere yarı saydam maddeler, ışığın hiç geçemediği maddelere de saydam olmayan maddeler adı verilir.

Optik konu anlatımı ile ilgili olayları incelerken 3 bölüme ayrılır;

Geometrik Optik: Işığın aynı alan içerisin de doğrudan yayılması genel konusudur. Işığın yayılma esnasında aydınlanma, kırılma ve yansıma olaylarına inceleyen kısmıdır. Newton yaptığı araştırmalarda ışığın sadece bir kaynaktan yayılan tanecikler gibi olduğunu düşünerek yaptığı çeşitli araştırmalar sonucunda da geometrik optik ortaya çıktı. Fakat geometrik optik sadece aydınlanma, yansıma ve kırılma gibi durumları açıklar. Mesela mercekler, aynalar çeşitli ışık prizmaları ve optik aletler geometrik optiğin incelediği genel başlıca konulardır.

Kuvantum Optik: İlk olarak Max Planck'ın araştırmaları sonucu ortaya çıkmıştır. Işık dalgalarının oluşturduğu enerjilerin kuvantumlu oluşumunu tespit etmiştir. Bunun sonucuna göre ışık atomlardan yayılan enerji paketleri şeklinde oluşur. Bu enerji paketlerinin her bir tanesine Foton adı verilir

Fizik Optik: Fizik optik ışığın yapısının dalga şeklinde olduğunu kabul eder. Işıkta oluşan kutuplanma kırınım ve girişim olaylarını inceler. Huygens ve Newton ile aynı zamanda yaşamış olan bir bilim adamıdır. Newton' un yanıldığını ve ışığın dalga şeklinde olduğunun düşünülmesi gerektiğini söylemiştir. Çünkü dalga modeli ile ışıkta oluşan girişim, polarma, kırınım, olayları daha kolay açıklanabilmektedir. Geometrik optik ile bu tip olaylar genelde açıklanamamaktadır.
]]>
Açılar Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/acilar-konu-anlatimi.html Fri, 21 Sep 2018 06:35:34 +0000 Açılar Konu Anlatımı,neredeyse okul hayatımızın her döneminde öğretilen bir konudur. Matematiğin her dalında rolleri olan açılar konusu soru çeşidi bakımından çok zengindir. Birçok geometri konusunun temelini oluşturur. A Açılar Konu Anlatımı,neredeyse okul hayatımızın her döneminde öğretilen bir konudur. Matematiğin her dalında rolleri olan açılar konusu soru çeşidi bakımından çok zengindir. Birçok geometri konusunun temelini oluşturur. Açılar konusu günlük hayatta birçok meslek dalında kullanılır. 

Doğruda Açılar
 • Dar Açı: Ölçüsü 0 ile 90 derece arasında olan açılara denir.
 • Geniş Açı: Ölçüsü 90 ile 360 derece arasında olan açılara denir.
 • Dik Açı: Ölçüsü 90 derece olan açıya denir.
 • Tam Açı: Ölçüsü 360 derece olan açıya denir.
 • Doğru Açı: Ölçüsü 180 derece olan açıya denir.
 • Tümler Açılar: Ölçüleri toplamı 90 derece olan açıdır. Bu açılar birbirinin tümleyeni olur. Bir y açısının tümleyeni 90-y olur.
 • Bütünler Açılar: Ölçüleri toplamı 180 derece olan açıdır. Bu açılar birbirinin bütünleyenidir. Bir y açısı için bütünleyeni 180-y olur.
Üçgende Açılar
 • Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derece,dış açıları toplamı ise 360 derecedir. Bir üçgende iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Üçgenler açılarına göre: dik açılı,geniş açılı ve dar açılı üçgenler olmak üzere üç çeşide ayrılır. 
Dörtgenlerde Açılar
 • Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Dikdörtgen ve karenin her bir iç açısı 90 derecedir.
Çokgende Açılar
 • Düzgün çokgenlerin dış açıları toplamı 360 derecedir. n kenarlı bir çokgenin iç açıları toplamı (n-2).180 olarak bulunur. 
 • Düzgün beşgenin bir iç açısının ölçüsü 108 derecedir. 
 • Düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü 120 derecedir.
Çemberde Açı
 • Merkez Açı: Başlangıç noktası, çemberin merkezi olan iki ışının oluşturduğu açıya denir. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir.
 • Çevre Açı: Köşeleri çember üzerinde olan açıya denir. Çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Çapı gören çevre açı 90 derecedir.
 • Teğet Kiriş Açı:Ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
Açılar Konu Anlatımı, doğruda açı, üçgende açı, dörtgenlerde açı, çokgenlerde açı ve çemberde açı olmak üzere beş konudan oluşur.Temel olarak tüm sorular  buradan yola çıkılarak hazırlanır. Başarılar. 
]]>
9 Sınıf Matematik Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/9-sinif-matematik-konu-anlatimi.html Sat, 22 Sep 2018 03:20:30 +0000 9 Sınıf Matematik Konu Anlatımı, bilindiği üzere 9. sınıf öğrencilerin lise ortamına yeni geçtiği orta okuldan çıktığı dönemdir. Bazı öğrenciler bu dönemde bocalayabilirler. Ders içeriği biraz daha ağırlaştırılmı 9 Sınıf Matematik Konu Anlatımı, bilindiği üzere 9. sınıf öğrencilerin lise ortamına yeni geçtiği orta okuldan çıktığı dönemdir. Bazı öğrenciler bu dönemde bocalayabilirler. Ders içeriği biraz daha ağırlaştırılmış olarak çıkar. 9. sınıfta matematik konuları kümeler ile başlar. Kümelerde kullanılan kavramlar öğrenildikten sonra kümelerde işlemlerle devam eder. Kümelerle ilgili öğrenilmesi gerekenler öğrenildikten sonra denklemler ve eşitsizliklere geçilir. Denklemler ve eşitsizlikler çok geniş kapsamlı konular olduğu için uzun süren bir dönemdir. Sonrasında fonksiyonlara geçilir.Daha sonrasında dik üçgenlere ve trigonometri ve vektörlerle devam edilir. Son olarak olasılık konusu ile sonlandırılır. Az konular gibi gözükse de ağır konular olduğu unutulmamalıdır. Alınması gereken notlar alındığı zaman ve düzenli çalışmalarla basitleştirilebilir. 

9. Sınıf Matematik Konuları

1. Kümeler
 • Küme Kavramı
 • Boş Küme ve Evrensel Küme
 • Sonlu ve Sonsuz Küme 
 • Alt Küme ve İki Kümenin Eşitliğ
 • Kümelerde Birleşim ve Kesişim İşlemleri
 • Kümelerde Fark İşlemleri
 • Kümelerde Tümleme İşlemleri
 • Kartezyen Çarpım Kümesi
 • Kümelerde İşlemlerle İlgili Problemler
2.Denklem ve Eşitsizlikler
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklem ve Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer İçeren Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Üstü İfade ve Denklemler
 • Köklü İfadeler
 • Oran ve Orantı
 • Problemler
 • Yüzde Kavramı ve Uygulamaları
3.Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Kavramı
 • Birim, Sabit ve Doğrusal Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Grafiklerini Okuma ve Yorumlama
 • Doğrusal Fonksiyonlarla ilgili Uygulamalar
 • Parçalı Tanımlı Fonksiyonlar ve Grafikleri
 • Bire Bir ve Örten Fonksiyonları
4.Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Açılar
 • Üçgenlerin Eşliği
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen 
 • Üçgenin Kenarları ile Açıları Arasındaki İlişkiler
 • Üçgende Orantılı Doğru Parçaları
 • Üçgenlerin Benzerliği
 • Üçgenlerin Benzerliğini Problem Çözme ve Modellemede Kullanma
 • Açıortay
 • Üçgende Kenarortay 
 • Üçgenin Kenar Orta Dikme ve Yükseklikleri
5.Dik Üçgen ve Trigonometri, Üçgenin Alanı ve Vektörler
 • Dik Üçgen
 • Dik Üçgenlerde Dar Açıların Trigonometrik Oranları
 • Kosinüs Teoremi
 • Üçgenin Alanı 
 • Sinüs Teoremi
 • Vektörler 
 • Vektörlerde İşlemler  
6. Veri, Sayma ve Olasılık
 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Grafikleri Yorumlama
 • Serpme Grafiği
 • Kutu Grafiği
 • Basit Olayların Olasılıkları
]]>
8 Sınıf Türkçe Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/8-sinif-turkce-konu-anlatimi.html Sat, 22 Sep 2018 08:17:09 +0000 8. sınıf Türkçe konu anlatımı, Türkçeyi doğru telaffuz etme ve anlama konusunda oldukça yardımı olan Türkçe konu anlatımı, ilk okul seviyesinde tüm öğrencilere verilmektedir. 8. sınıf Türkçe konu anlatımı, içer 8. sınıf Türkçe konu anlatımı, Türkçeyi doğru telaffuz etme ve anlama konusunda oldukça yardımı olan Türkçe konu anlatımı, ilk okul seviyesinde tüm öğrencilere verilmektedir. 8. sınıf Türkçe konu anlatımı, içerisinde bir çok konu barındırmaktadır burada bir kaçından bahsedeceğiz.

8. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı;
 • Sözcükte Anlam: Düzgün bir anlamı olan en küçük ses olaylarına sözcük denir. Sözcükler cümleyi oluşturan unsurlar olarak bilinir. Sözcükler kendi başlarına anlamlı olmasıyla birlikte, cümlede de anlam kazanmaktadır. Bu sayede değişik anlamlarda kullanılabilir. Bu anlamlar şöyle sıralanabilir; Gerçek ve mecaz anlam, somut ve soyut anlam, terim anlam, eş anlam, karşıt anlam, deyim, sesteş sözcükler, dolaylama, yansıma sözcükler, ikileme, ad aktarması gibi karşımıza çıkmaktadır.
 • Cümlede Anlam: Cümle genellikle yargı bildiren sözcük yada söz öbeği olarak nitelendirilir. Bir sözün yargı bildirmesi, şahıs ve kip bildirecek biçimde çekimlenmesi ile meydana gelir. Bu niteliği taşıyan tek bir sözcük cümle olabileceği gibi, birbirini tamamlayan bir çok sözcük de cümle özelliği taşıyabilir.
 • Paragrafta Anlam: Paragraf, bir düşünce dizisini tam olarak anlatabilmek ve aktarabilmek için bir araya getirilen cümleler grubudur. Paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işlediği gibi aynı düşünceyi açıklar veya destekler niteliktedir. Paragrafta anlam, genellikle, tek bir düşünce etrafında meydana geldiği için kendi içinde bir bütünlük oluşturabilir. Kendinde önceki yada sonraki paragrafa bir bağlılık şartı yoktur. Paragrafın anlatım şekilleri; Açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım gibi anlatım şekilleri vardır.
 • İsim (Ad): Varlıkları karşıladıkları gibi kavramları da karşılayan sözcüklerdir. Adlarla karşıladıkları kavram ve nesneler arasında çok sıkı bir bağ vardır diyebiliriz. Bunlar daima birbirlerini anımsatan tür olarak bilinir. Kavramlar için ise bu kadar belirgin bir bağın olduğunu söylemek yanlış olur. İsimler varlıklara veriliş olarak; cins isim, özel isim olarak ikiye ayrılır. Varlıkların sayılarına göre ise; Tekil isim, çoğul isim ve topluluk ismi diyebiliriz. Varlıkların niteliklerine göre ise; somut isim ve soyut isim olarak karşımıza çıkar.
 • Zamir (Adıl): İsimlerin yerini tutarak varlıklara karşılık gelen sözcüklere denir. Adıllar sözcük halinde olabileceği gibi, ek halinde de görülebilir. Zamirler cümlelerde varlıkların isimlerine göre kullanılabilen ve isimlerin yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen sözcük türüdür. Türkçe de herhangi bir sözcüğü zamir olarak nitelendirmek yanlış olur. Bu nedenle pek çok isim soylu sözcük gibi adıllar da cümlelerde çeşitli görevlerde yer alabilir. Sözcük halindeki zamirler; Kişi zamiri, işaret zamiri, belgisiz zamir ve soru zamiri olarak bilinir. Ek halinde ki zamirler ise; iyelik zamirleri ve ilgi zamirleri olarak bilinir.
 •  Sıfat (Ön Ad): Tükçe de genel olarak isimleri niteleyen be belirten sözcükler olarak bilinmektedir. Sıfatların var oluşu isimlere bağlıdır. Bundan dolayı sıfatlar tek başına kullanılamaz ve anlam içermez. Bu nedenle sıfatlar karşımıza tamlama olarak çıkar. Sıfatlar kendi içlerinde; Belirtme ve niteleme olarak ikiye ayrılır. 
 • Zarf (Belirteç): Adların varlıklarını yada isimlerini tam olarak karşılar. Fiillerin ise hareketlerini ve oluşlarını karşılar. Durumların bilindiği gibi nasıl belirli nitelikleri var ise fiillerinde belirli ölçüde nitelikleri var kabul edilir. Yani kısaca fiillerin niteliğini bildiren sözcüklere de zarf denir. Zarflar kendi içlerinde; durum zarfları, zaman zarfı, yön zarfı, miktar zarfları, soru zarfları olarak beşe ayrılmaktadır.
 • Fiil (Eylem): Bilindiği üzere isimler varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklerdi, Fiiller ise hareketleri, oluşları,durumları karşılamaktadır. Genel anlamda fiiller, mastar halinde ifade edilmektedir. Anlam niteliklerine göre fiiller; kılış, durum ve oluş olarak üçe ayrılırlar. Fiillerde ki]]> 4 Sınıf Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/4-sinif-konu-anlatimi.html Sat, 22 Sep 2018 19:51:51 +0000 4 sınıf konu anlatımı; İlkokul seviyesin de olan 4. sınıf çocukların en zorlanacağı sınıf olarak ifade edilir. Diğer birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta gördüğü derslerden çok farklı dersler görmeye başladığı sın 4 sınıf konu anlatımı; İlkokul seviyesin de olan 4. sınıf çocukların en zorlanacağı sınıf olarak ifade edilir. Diğer birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta gördüğü derslerden çok farklı dersler görmeye başladığı sınıf olarak bilinir. Bu nedenle bu 4. sınıfa geçen öğrenciler oldukça zor bir dönem geçirirler. Artık ortaokul düzeyinin başlangıç sınıfı olarak 4. sınıfı görürler. Öğrenciler bu 4. sınıfta temel dersler olarak Türkçe, Matematik, Fen bilimleri, Sosyal bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerini görmektedirler. Bu derslerin her birinde farklı ilim ve bilgi almaktadırlar. Türkçe ile yazım kuralları, fen bilimleri ile hayata bakış açısı, sosyal bilgiler ile geçmiş tarihi, ingilizce ile yeni bir dil kazanılmasını, matematik ile hayatta kullanabileceği hesaplama işlemlerini, son olarak ise din kültürü ve ahlak bilgisi ile ahlaki değerleri öğrenmektedir. Yani bu 4. sınıfın temelinde bir çocuğun hayata bakış açısı ve yaşamını devam ettirebilmesi için eğitim ve öğretim almaktadır.

  4 sınıf konu anlatımı ve içeriği;

  4 sınıf Türkçe dersi konu anlatımı: Bu dersin içeriğinde eş ve zıt anlamlı kelimeler, eş sesli kelimeler, mecaz anlamı ve sesteş olan kelimeler, kelime türetme, okuduğunu anlama, yazım kuralları ve noktalama işaretleri, konu, ana düşünce, ana duygu, atasözleri ve deyimler, okuduğunu anlama, sebep ve sonuç ilişkileri, eylemler, öznel ve nesnel yargılı ifadeler gibi bir çok konu anlatımı yapılmaktadır.

  4 sınıf  matematik dersi konu anlatımı: Bu dersin içeriğinde ise doğal sayılar, doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi, bu işlemleri zihinden yapabilme yeteneğinin öğrenilmesi, çarpma ve bölme işlemi bu işlemler ile ilgili problemler çözme, kesirler, kesirli sayıları karşılaştırma, ayrıca bu derste yan bilim dalı olan çocuğu üç boyutlu düşünmeye zorlayan geometri olarak bilinen açı, üçgen, kare, dikdörtgen, simetri, uzunluk ölçme gibi daha fazla sayıda bir çok konu anlatımı yapılmaktadır.

  4 sınıf  fen bilimleri dersi konu anlatımı: Bu derste ise ilk olarak öğrencinin kendisini tanıması için vücut bilmecesini çözelim diyerek tüm sistemlerden konu anlatımına başlanır. İkinci konu olarak ise fizik bilim dalına ait olan kuvvet konusu işlenir. daha sonra maddenin hali olan katı, sıvı ve gaz halleri anlatılır. Son olarak ise çevremiz konusu ve dünyamızın hareketleri konusu anlatılmaktadır. 

  4 sınıf  sosyal bilgiler dersi konu anlatımı: Bu derse konu olarak ise öğrenci ilk olarak kendi kimliğini ve tarihi öz geçmişini öğrenerek başlar. Milli kültürlerimiz, kültürel öğelerimiz, milli mücadele, yaşadığımız yer, hava olayları, üretimden tüketime başlığı altında isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız konusu anlatılmaktadır.
  4 sınıf  İngilizce dersi konu anlatımı: Öğrenci bu dersle ilk karşılaştığı için öğrenciye arkadaşlık ilişkileri, yeme ve içme, hal ve hatır sorma gibi kavramlar öğretilmektedir.

  4 sınıf  din kültürü ve ahlak bilgisi: Bu dersin içeriğinde selamlaşma, kelime-i tevhid, dinimiz de temiz olalım, sübhaneke ve fatiha sureleri, Hz. Muhammed'in hayatı, aile ve din, sevgi, dostluk ve kardeşlik konu anlatımı yapılmaktadır.
  ]]>
  Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/konu-anlatimi.html Sat, 22 Sep 2018 20:56:34 +0000 Konu anlatımı, bilgi üzerine kurulu her konunun bir anlatımı şekli vardır. Hem sayısal hemde sözel tüm derslerin eğitimi için konular farklı şekillerde öğrencilere anlatılır. Okul dışında farklı alanlarda eğitim alan ki Konu anlatımı, bilgi üzerine kurulu her konunun bir anlatımı şekli vardır. Hem sayısal hemde sözel tüm derslerin eğitimi için konular farklı şekillerde öğrencilere anlatılır. Okul dışında farklı alanlarda eğitim alan kişilerde öğrendikleri bilgileri anlatım üzerine öğrenirler. Konu anlatımı öğrenilecek konunun detaylı aktarılmasına denir. Bunun için piyasada bir çok kitaplar vardır. Öğrenciler sınavlara hazırlanırken çalışacakları ders içerikli konu anlatımı kitaplar alırlar. Her ders için ayrı bir konu anlatımı kitabı vardır. Bu kitaplar içerisinde konular anlatılır, çözümlenir ve örneklendirilir. Aynı zamanda seviye olarak ta ayrılırlar. Ders dışında her bilgi için konu anlatan kitaplar vardır. Dersler ve konular anlatırken seviyelere ayrılır. Bunun için bir konu üzerine olan kitaplar bir, iki, üç.. olarak çeşitlere ayrılır. Yani birinci sınıfa giden bir öğrenci için matematik konu anlatımı olduğu gibi, beşinci sınıfa giden bir öğrenci içinde matematik konu anlatımı kitapları vardır. Konu anlatımı kitapları lise ve üniversite öğrencileri için daha detaylı ve açıklayıcı olmaktadır. Belli kalınlıklara sahip bu kitaplar içerisinde konu anlatımı ile birlikte soru testleri ve çözümleri de yer alır. Bu tür yardımcı kaynaklar öğrencileri sınavlara hazırlarken, kaçırdıkları ders konularını da öğrenmelerine yardımcı olur.

  Konu anlatımı, ders dışında farklı alanlarda da aynı etkiyi göstermektedir. Muhasebe, sekreterlik, ehliyet veya farklı alanlarda eğitim alan kişiler için aynı içeriklere sahip bir çok yardımcı kaynaklar vardır. Eğitmenler bu konuları belli ders saatlerinde anlatarak yine öğrencilere konu anlatımı aktarmış olurlar. Fakat her ne kadar ders saatleri konular anlatılsa da yardımcı kitaplar öğrencilere büyük destek sağlarlar. Bu kaynaklar kendi içinde anlatım şekillerine göre değişiklik gösterebilirler.

  Konu anlatımı içerikli kaynak çeşitleri nelerdir
  • 3.sınıf Türkçe konu anlatımı
  • Matematik 1 konu anlatımı
  • Matematik 2 konu anlatımı
  • Matematik 3 konu anlatımı
  • Kimya 1 konu anlatımı
  • Kimya 2 konu anlatımı
  • Kimya 3 konu anlatımı
  • Biyoloji 1 konu anlatımı
  • Biyoloji 2 konu anlatımı
  • Biyoloji 3 konu anlatımı
  • 11. sınıf Edebiyat konu anlatımı
  • 9. sınıf İngilizce konu anlatımı
  • 8. sınıf Tarih konu anlatımı
  • 7. sınıf Fizik konu anlatımı...
  Daha bir çok çeşitlere sahip olan konu anlatımı kaynakları, bir çok kitap satan yerlerden temin edilebilir.
  ]]>
  Manyetik Alan Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/manyetik-alan-konu-anlatimi.html Sun, 23 Sep 2018 05:07:02 +0000 Manyetik Alan Konu Anlatımı, Manyetik alan denildiği zaman akla ilk gelen mıknatıstır. Manyetik alanı vektörel bir büyüklük olarak tarif edebiliriz. manyetik alanda hareket eden bir elektrik yükü vardır ve bu elektrik yüküne et Manyetik Alan Konu Anlatımı, Manyetik alan denildiği zaman akla ilk gelen mıknatıstır. Manyetik alanı vektörel bir büyüklük olarak tarif edebiliriz. manyetik alanda hareket eden bir elektrik yükü vardır ve bu elektrik yüküne etki eden lorentz kuvvetine manyetik alan denir. Üzerinde yaşadığımız dünyanın kendine has manyetik alanı vardır ve bu manyetik alanı kendi üretir. Manyetik alan büyük B harfi ile gösterilir. Manyetik alanın ölçülmesinde lorentz kuvveti kullanılır. 

  Manyetik Maddeler Gruplara Ayrılır

  Yapılan araştırmalar sonucu maddelerin özellikleri manyetik alana tepki göstererek bir etkileşimin olduğunu ortaya koyar. Ortaya çıkan bu tepki sonucunda maddeler 3 grupta toplanabildiğini gösterdi
  • Diyamanyetik maddeler, genellikle kabukları olmayan ve elektronları tek sayıda olan maddelerde görülür. altın ve gümüş gibi
  • Paramanyetik maddeler, diyamanyetik maddelerin tersi gibidir çift sayıda elektronlara sahip olan hava, alüminyum, silisyum gibi maddeler de görülür. 
  • Ferromanyetik maddeler, mıknatıstan en fazla etkilenen maddelerdir örneğin demir, nikel ve kobalt bu guruba dahil edilebilir. 
  Bir mıknatıs ta aynı kutuplar birbirini iterler zıt olan kutuplar ise birbirini çekerler. 
  İtme kuvveti ve çekme kuvveti mıknatıslar arasındaki uzaklığın karesi ile ters orantılı iken çekme kuvvetleri kutup şiddeti ile doğru orantılıdır.
  Mıknatısı ortadan iki eşit parçaya ayırdığımızda bölünen parçalar yeniden kutuplaşırlar. Asla tek kutuplu mıknatıs elde edilemez.

  Manyetik Alan, mıknatısın etkili olduğu alana manyetik alan denir. Bunun varlığını tespit etmek gayet kolaydır. Mıknatısın etrafına demir tozu döktüğümüz zaman bu tozlar yoğun olarak kutupların etrafında  çizgiler oluşturur, bu alana manyetik alan, manyetik kuvvet çizgileri veya alan çizgileri diye tanımlayabiliriz. Manyetik alan çizgileri N kutbundan S kutbuna doğru kabul edilir. Pusula bu alanın içine konduğunda pusula manyetik alana doğru uzanır.

  Manyetik Kuvvet Çizgilerinin Özellikleri; 

  Kuvvet çizgileri daima biri birini iter. Zıt yönde bulunan kuvvet çizgileri birbirini zayıflatır, aynı istikametteki çizgiler bir birini kuvvetlendirirler. Manyetik kuvvet çizgileri her maddeden geçer.

  Yerin Manyetik Alanı; 

  Manyetik alan dünyanın sıvı dış çekirdeğindeki yoğunluk değişimleri oluşur. Bu yoğunluk hareketlerinin dünyanın oluşumundan bu yana olduğu düşünülmektedir.  Yeryüzü çekirdeğinin içi katı, dış kısmı ise sıvı demir termal hareketler ile manyetik alanlarını oluştururlar. 

  Dönen Manyetik Alan;  manyetik alanının belirli bir açısal hızla sürekli değiştiği durumdur. Bu da alternatif akım motorunun çalışma prensibidir.

  letken Etrafında Oluşan Manyetik Alanın ve Zararlı Olduğu Ortamlar; 

  Elektrik akımlarının manyetik etkisinden faylanmanın çok faydası olmasına rağmen, zararları da oldukça fazladır. Manyetik alanın yaydığı dalgalara elektromanyetik  dalga denir. Bu dalgalar canlılar üzerinde olumsuz etkiler bırakmaktadır. Bu zararların başında insan bağışıklık sisteminin zayıflayıp kanser türü hastalıklara yakalanmasıdır. Bunların başında, canlı metabolizmasını bozarak halsizlik ve bir takım hastalıklara sebebiyet verir. Ölçüm cihazlarını etkileyerek yanlış ölçümlere neden olur.  Sonuç olarak manyetik alanın insanlığa faydası olduğu kadar zararları da mevcuttur, bu nedenle zararlarından akıl ve bilim ışığında korunma sağlanır.
  ]]>
  Basit Makineler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/basit-makineler-konu-anlatimi.html Sun, 23 Sep 2018 11:13:40 +0000 Basit Makineler Konu Anlatımı; Gündelik yaşamda kuvvetin yön, doğrultu ve değerini değiştirerek kolaylaştıran araçlara basit makine denir. Basit makinelerde birtakım temel noktalar vardır. Bu temel noktaların bilinmesi basit mak Basit Makineler Konu Anlatımı; Gündelik yaşamda kuvvetin yön, doğrultu ve değerini değiştirerek kolaylaştıran araçlara basit makine denir. Basit makinelerde birtakım temel noktalar vardır. Bu temel noktaların bilinmesi basit makineler konu anlatımının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Basit makineler temel noktalar;
  • Basit makineler işten kesinlikle kazanç sağlamaz.
  • Basit makinelerin en önemli avantajı iş yapmada kolaylık sağlar.
  • Basit makineler yalnızca kuvvetten yada yoldan kazanç sağlayabilir.
  • Basit makinelerde enerjinin fazladan kazancı olmaz.
  Basit Makineler Çeşitleri Konu Anlatımı

  Makaralar

  Sabit Makara; Sabit bir noktaya asılan ve dönerek cisimlerin hareketlerinde kolaylık sağlayan sistemdir. Makara taşınan yük ile beraber hareket etmez. Sabit makarada taşınan yük ağırlığı işe eşit büyüklüğe sahip kuvvet uygulanmalıdır. Yani; Yük=P ve Kuvvet=F ise F=P olur. Yoldan ve kuvvetten kazanç sağlamazlar. Yük uygulalan kuvvetin tersi yöne doğru hareket eder. Bu nedenle iş kolaylığı sağlanır. 

  Hareketli Makara; Yük ile beraber hareket eden makara sistemidir. Makara ağırlığının önemsiz olduğu bir durumda uygulanacak olan kuvvetin büyüklüğü yük ağırlığının yarısına eşit olur. Kuvvetten iki kat kazanç elde edilir. Yani; Yük=P ve Kuvvet=F ise F=P/2. Yükün 1 metre kadar yol alabilmesi için ipin 2 metre kadar çekilmesi gerekir. Yoldan kayıp olur. Kuvveten kazanç vardır, yoldan kayıp bu nedenle işten kazanç yoktur. 

  Kaldıraçlar; Bir çubuk ve çubuk çevresinde rahatlıkla dönebileceği bir destek noktasından meydana gelen basit makine sistemidir. Amaç; yükü, yükün ağırlığından daha az kuvvet uygulayarak kaldırmaktır. Kaldıraçlarda kuvvet uygulanan noktanın destek noktasına olan uzaklığı kuvvet kolu, yükün destek noktasına olan uzaklığı ise yük kolu olarak tanımlanır. Üç tür kaldıraç vardır;

  Desteğin ortada olduğu kaldıraçlar; Kuvvetten kazanç vardır, yoldan kazanç yoktur. Kuvvet yönünü değiştirirler. Pense, tahteravalli, eşit kollu terazi, kerpeten, makas örnek olarak verilebilir.

  Yükün ortada olduğu kaldıraçlar; Kuvvetten kazanç vardır, yoldan kazanç yoktur. Kuvvet yönünü değiştirmezler. El arabası, kürek ve ceviz kıracağı örnek olarak verilebilir. 

  Kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar; Kuvvetten kazanç yoktur, yoldan kazanç vardır. Kuvvet yönünü değiştirmezler. Cımbız, maşa ve tel zımba örnek olarak verilebilir. 

  Eğik Düzlem; Bir kalas veya levhanın bir ucundan yükün çıkarılacağı yüksek bir yere dayandırılması ile meydana gelen basit makine sistemidir. Hareketsiz basit makinedir. Amaç; kaldırılması zor olan cisimlerin belirli bir yüksekliğe kadar çıkarılmasıdır. Kuvveten kazanç sağlarken yoldan kayıp oluşmasına neden olan basit makine sistemidir. Kuvveten kazandırdığı oranda yoldan kayıp olur. İşten kazanç sağlamaz. Eğik düzlemde yükseklik (h) artarsa kuvvet kazancı azalır yol kazancı artar. Eğik düzlemde boy artarsa kuvvet kazancı artar ve  yol kazancı azalır. 
  • F: Kuvvet
  • P: Yük
  • h: yükseklik
  • l: boy
  • Fxl = Pxh formülü kullanılarak eğik düzlem soruları çözülür. 
  Çıkrık; Dönme eksenleri aynı ve yarıçapları farklı olan iç içe geçmiş silindir sistemine çıkrık denir. Silindirlerde dönme yönü ve dönme sayısı eşit olur. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp olur. Hem iş hem de enerjiden kazanç olmaz. Kıyma makinesi, kuyu, musluk, direksiyon, kahve değirmeni örnek olarak verilebilir. 
  • Çıkrık sorularının çözümü için kullanılacak formül;
  • Kuvvet x kuvvet kolu = Yük x yük kolu
  • F x R = P x r
  Dişli Çarklar; Dişlinin çapı arttıkça diş sayısı daha fazla olur. Diş sayısı arttıkça tur sayısı da azalır. Fabrikalarda, bisikletlerde, saatte di]]> Fen Bilimleri Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/fen-bilimleri-konu-anlatimi.html Sun, 23 Sep 2018 22:45:33 +0000 Fen Bilimleri Konu Anlatımı: 3. sınıftan itibaren fen ve teknoloji dersleri üniteleri ile ilgili konu anlatımları verilmektedir. 3. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımları: Beş Duyumuz, Duyu o Fen Bilimleri Konu Anlatımı: 3. sınıftan itibaren fen ve teknoloji dersleri üniteleri ile ilgili konu anlatımları verilmektedir. 

  3. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımları: 
  • Beş Duyumuz, Duyu organlarımız ve görevleri
  • Maddenin Halleri, maddenin katı sıvı gaz hali
  • Maddeyi Tanıyalım, maddeyi kapsayan özellikler, yumuşaklık, sertlik, esneklik, kırılganlık, kokulu ve kokusuz..
  • Çevremizdeki Işık Ve Sesler, yapay ve doğal ışık kaynakları, ses kaynakları, sesin işitmede rolü, ses şiddeti.
  4. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımları:
  • Vücudumuzun Bilmecesini çözelim, destek ve hareket sistemi, iskeletin bölümleri, hareket sisteminin sağlığı konuları vardır.
  • Maddeyi Tanıyalım, maddenin özellikleri, maddenin halleri, doğal işlenmiş ve yapay maddeler, maddenin ölçülebilir özellikleri konularını içermektedir.
  5. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımları:
  • Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim, besinler ve dengeli beslenme, besinlerin sindirimi, dişlerimiz ve görevleri, besin ve teknoloji, boşaltım da görevli organlar konularını içermektedir.
  • Dünya Güneş Ve Ay, dünya güneş ve ayın şekli ve büyüklüğü, dünyanın hareketleri, ayın hareketleri, ayın evreleri konularını içermektedir.
  • Yaşamımızdaki Elektrik, basit elektrik devresi, ampullerin parlaklığı, devre elemanları, devre şemaları konularını içermektedir.
  6. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımları:
  • Vücudumuzdaki Sistemler, Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farklar, Hücre organelleri, hücre, tek hücreden çok hücreli canlılara, dolaşım sistemi, destek ve hareket sistemi,solunum sistemi konularını içermektedir.
  7. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımları:
  • Vücudumuzdaki Sistemler, sindirim sistemi, sindirim organları, sindirim sistemi hastalıkları konularını içermektedir.
  • 8. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımları:
  • Hücre Bölünmesi Ve Kalıtım
  ]]>
  Dna Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/dna-konu-anlatimi.html Mon, 24 Sep 2018 04:24:21 +0000 Dna konu anlatımı; dna konu anlatımı biyolojinin konulardan biridir. Dna kromozomlarım yapısın oluşturan genetik şifremizdir. Dna ozel proteinler ile birleşerek kromozomları oluştururlar. Dna konu anlatımı oldukça önem taşır. Dna konu anlatımı; dna konu anlatımı biyolojinin konulardan biridir. Dna kromozomlarım yapısın oluşturan genetik şifremizdir. Dna ozel proteinler ile birleşerek kromozomları oluştururlar. Dna konu anlatımı oldukça önem taşır. Çünkü solunum yeme içme hatta saçve göz rengini dnamız belirler. Ayrıca dnadaki hatalar bir sonraki nesilede aktarılmaktadır. Dna genlerden oluşmaktadır. Fakat dnanın en temel ögesi nükleotitlerdir. Yani dna konu anlatımı nükleotitin yapısını anlatmakla başlamalıdır. Nükleotiler fosfor, şeker ve organik bazdan oluşur. Burada özgünlüğünü organik baz sağlar. Bu organik bazlar adenin, timin, sitozin ve guanindir. Nükleotitlere bağlanan şeker deoksiroboz şekeri olan beş karbonlu olanlardır. Fosfor ise dnaya asit özelliği katar. Organik bazın ise dizilişi adenin timinini karşısında olacak şekilde sitozinde guaninde karşısında olacak şekilde dizilir. Organik bazların arasında hidrojen bağı ile bağlanır ve adenin ike timin arasında 2 hidrojen varken guanin ile stozin arasında ise 3 hidrojen bağı vardır. Dna tüm hücreler yöneticisi konumdadır.  

  Dnanın vücudumuzda görevleri
  • Hücreleri yönetmek ve devamlılığını sağlamak
  • Canlılar arasında kalıtsal çeşitliliği sağlamak
  • Genetik bilgileri gelecek nesillere aktarmak
  Dna' nın oluşması için belirli bir dizilişe sahip olması gerekmektedir. Bu dizilişte belirli kurallar olması vardır.  Dizilişteki en ufak hata tedavisi olmayan hastalıklar meydana gelmektedir. 
  ]]>
  Matematik Temel Kavramlar Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/matematik-temel-kavramlar-konu-anlatimi.html Mon, 24 Sep 2018 11:32:24 +0000 Matematik temel kavramlar konu anlatımı, adından da anlaşılacağı gibi matematiğin temelini oluşturur. Bu konu ne kadar iyi bilinirse matematik soruları o kadar kolay çözülür. Çok kolay bir konu olmasına rağmen öğrencilerin e Matematik temel kavramlar konu anlatımı, adından da anlaşılacağı gibi matematiğin temelini oluşturur. Bu konu ne kadar iyi bilinirse matematik soruları o kadar kolay çözülür. Çok kolay bir konu olmasına rağmen öğrencilerin en fazla bu konularda soruları çözemedikleri görülmüştür. İlerleyen konuların çoğu bu konu üzerine kuruludur. temel ne kadar iyi atılırsa sonraki konular o kadar sağlam olacaktır.

  Rakam, 0 dan başlayarak 9 a kadar devam eden sayılara rakam denir.
  Rakam={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

  Sayı, rakamların bir araya gelerek sayıları oluştururlar.

  Sayma sayıları, doğal sayılar içinde yer alır doğal sayılardan 0 çıkarıldığı zaman sayma sayıları olur. Çünkü sayma sayıları 0 dan değil 1 sayısıyla başlar.
  Sayma sayılar={1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9...}

  Doğal sayılar, büyük N harfi ile gösterilir. 0 dan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılardır.
  N={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...}
  • Basamak, matematik temel kavramlar konu anlatımı içinde yer alan doğal sayılar konusunda basamak kavramı da yer almaktadır. Örneği; 234 gibi bir sayıda 4 sayısı, birler basamağını, 3 sayısı, onlar basamağını, 2 sayısı ise yüzler basamağını gösterir. Sorularda her zaman rakamlarla verilmeyip bu sayılar harflerle de gösterilebilir.
  Tam sayılar, pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar ve 0 dan oluşan kümeleridir. Büyük Z harfi ile gösterilir.
  Z={...,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...}
  tam sayılar iki gruba ayrılır 
  • Negatif tam sayılar, Büyük Z harfinin üzerine konan - işareti ile gösterilir. -1 den başlayıp, - sonsuza kadar devam eden sayılardır.
  • Pozitif tam sayılar, büyük Z harfi üzerine konan+ ile gösterilir. 1 den başlayıp + sonsuza kadar devam eden sayılardır. 0 ne negatif bir sayıdır nede pozitif bir sayıdır 0 ın işareti yoktur. Pozitif ve negatif tam sayılara aynı zaman da yönlü sayılarda denmektedir. Pozitif sayılar ile sayma sayıları aynı sayıları gösterir.
  Rasyonel sayılar, Q harfi ile gösterilir. Rasyonel sayılar pay ve payda şeklinde yazılabilen sayılardır.
  Örneğin; 4/5, -1/2, 6, -14  gibi. 6 sayısı da rasyonel bir sayı olarak yazılabilir çünkü paydasında gizli bir 1 sayısı vardır. Buda demek oluyor ki bütün tam sayılar aynı zamanda birer rasyonel sayıdır.

  İrrasyonel sayılar, İrrasyonel sayılar bir anlamda rasyonel sayıların tersi gibidir. yani pay ve payda şeklinde yazılamayan sayılar irrasyonel sayılardır. Q' şeklinde gösterilir.
  Örneği; Pi sayısı olan 3,14... ve kök dışına çıkamayan sayılar, pay ve payda şeklinde yazılamaz. çünkü devreden kısmının sonu bilinemeyen sayılardır.

  Reel sayılar, gerçel sayılarda denir. Şimdiye kadar gördüğümüz matematik temel kavramlar konu anlatımı içindeki bütün sayıların toplamı olan sayılardır. Büyük R harfi ile gösterilir. En iç kısımda doğal sayılar, doğal sayıları kapsayan tam sayılardır. tam sayıları rasyonel sayılar kapsar. irrasynonel sayılar bu sayıların dışında ancak gerçel sayıların içinde yer alan sayılardır.

  Matematik temel kavramlar konu anlatımı içinde sayıları 2 gruba ayırarak işlemekte fayda vardır.
  • Doğal sayılar; basamak kavramı, çözümleme
  • Tam sayılar; çift- tek sayılar, pozitif- negatif sayılar, ardışık sayılar
  ]]>
  Katı Cisimler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/kati-cisimler-konu-anlatimi.html Tue, 25 Sep 2018 06:30:11 +0000 Katı cisimler konu anlatımı; katı cisimler deyince aklımıza küp, prizma ya da silindirler gelmelidir. Katı cisimler konu anlatımı ise bu üç boyutlu geometrik şekillerin alan ve çevre hesaplamalarını içermektedir. Katı cisimle Katı cisimler konu anlatımı; katı cisimler deyince aklımıza küp, prizma ya da silindirler gelmelidir. Katı cisimler konu anlatımı ise bu üç boyutlu geometrik şekillerin alan ve çevre hesaplamalarını içermektedir. Katı cisimler şu konulardan oluşmaktadır.
  • Piramitler
  • Prizmalar
  • Koniler
  • Küre
  Katı cisimler konu anlatımı oldukça geniş bilgi ağına sahiptir. 

  Katı cisimler konu anlatımı;;

  Piramitler; piramitler bir tepe noktası olan ayrı  ayrı üçgenlerin bir düzlem üzerinde birleşmesidir. Bu üçgenlerin birleşmesini sağlayan taban şekli nasılsa o isimle adlandırılır. Yani bu taban kare ise kare piramit, üçgen ise üçgen piramit denir. Bu taban beşgen yada altıgenden oluşabilir. Katı cisimler konu anlatımı en önemli başlığı katı cisimlerin hacimleridir. Üç boyutlu olmalarından dolayı hacimleri önem taşır. Piramitlerin hacimleri şöyle hesaplanır; tepe noktasından tabanına bir doksan derecelik doğru çizilir bu yüksekliği belirtir. Tabanı alanı hesaplanır. Bu taban kare ise kare alanı beşgen ise beşgenin alanı toplanır. Daha sonra 1/3 x taban alanı x yükseklik formülü kullanılır.

  Prizmalar; bir prizma piramitlerden farklı olarak yan ayrıtları yine taban gibi kare dikdörtgen olabilir. Yan ayrıtları kare olan prizmaya küp denirken dikdörtgen olana ise dikdörtgen prizma denir. Prizmalar taban şekline göre isimlendirilir. Ayrıca tabanı daire ise buna da silindir denmektedir. Prizmalarda piramitler gibi tepe noktasından tabana bir dik çizilir ve yüksekliği bulunur. Bu yükseklik ile taban alanın çarpımı ile hacim bulunur.

  Koniler; tabanı daire olan yapıyı bir üçgenin sarmasıyla oluşan cisimlerdir. Katı cisimler konu anlatımı konilere oldukça geniş bir yere sahiptir. Çünkü sık sık soru olarak önümüze çıkmaktadır. Koniler de hacim hesaplamasını ise 1\3 x taban alanı x yükseklik olarak bulmalısınız. Burada taban daire olduğu için dairenin alanı hesaplamanız gerekecektir.

  Küre; küreler içi boş her yönden kapalı daireler diyebiliriz. Küre tam ortadan indirilen dik doğru ile yükseklikleri bulunur. Kürenin yarı çapına r dersek hacim 4\3 x pi sayısı x r küp kökü diyebiliriz.
  ]]>
  Olasılık Ve İstatistik Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/olasilik-ve-istatistik-konu-anlatimi.html Tue, 25 Sep 2018 14:14:54 +0000 Olasılık ve istatistik konu anlatımı, olasılık istatistiğin çok önemli bir kısmıdır. Olasılık herhangi bir olayın olma meydana gelme ihtimalinin ölçülmesiyle ilgilenir. Örneğin, bir şirketin bir sonraki yıl satışların Olasılık ve istatistik konu anlatımı, olasılık istatistiğin çok önemli bir kısmıdır. Olasılık herhangi bir olayın olma meydana gelme ihtimalinin ölçülmesiyle ilgilenir. Örneğin, bir şirketin bir sonraki yıl satışlarını tahmin edebilmek için yapılan varsayımlardır. Olasılık, belli olmayan konularda elde mevcut olan bilgilerin tam olmaması yada sağlıklı olmaması durumunda sağlıklı kararlar alabilmek için yapılan varsayımlardır. Eğer bir konuda olasılı 0  ise kesinlikle olmayacağını anlatır. Olasılık 1 ise o olayın gerçekleşme ihtimali vardır.

  Olasılık ve istatistik konu anlatımı içinde diğer bir önemli konu ise olaylardır olayların birleşik veya basit oluşlarına göre kısımlara ayrılır. 

  Olay, bir deneye ait bir yada daha fazla sonucunun kümesi olaydır. Olay, ayrık olay, birleşik olay ve basit olmak üzere gruplara ayrılır.

  Ayrık olaylar, aynı anda gerçekleşmeyen iki olaya ayrık olaylar denir.

  Basit olay, eğer deneyin tek bir sonucu varsa basit olaydır.

  Bileşik olay, eğer yapılan deneyin birden fazla sonucu varsa bu olaya da bileşik olay denir.

  Deney, pek çok gözlemin içinde yalnızca bir tanesinin gerçekleşmesi sürecine deney denir. Olasılık ve istatistik konu anlatımı içinde anlatılan bu deney sonuçlarının tamamına deneyin örneklem uzayı denir. 

  Olasılıkta iki yaklaşım mevcuttur.
  • Klasik olasılık, bir olay sonucunda iki yada daha fazla sonuç ortaya çıkma olasılığı aynı ise bunlara eşit olasılıklı sonuçlar denir. 
  • Olasılığın göreli sıklık kavramı, kusurlu yada kusursuz sonuçların elde edilmesi olasılıklarının eşit olmaması durumuna olasılığın göreli sıklık kavramı denir.
  ]]>
  Dgs Matematik Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/dgs-matematik-konu-anlatimi.html Tue, 25 Sep 2018 14:59:28 +0000 Dgs Matematik Konu Anlatımı; Dgs sınavının açılımı dikey geçiş sınavı olarak ifade edilmektedir. Dgs sınavı herhangi bir ön lisans programını bitirmiş olan bir öğrencinin okuduğu bölüme uygun olarak lisans programına Dgs Matematik Konu Anlatımı; Dgs sınavının açılımı dikey geçiş sınavı olarak ifade edilmektedir. Dgs sınavı herhangi bir ön lisans programını bitirmiş olan bir öğrencinin okuduğu bölüme uygun olarak lisans programına devam edebilmesi için girdiği bir sınav çeşididir. Bu sınav içerik olarak Türkçe, mantık Türkçe olarak soru sayısı 60, matematik ve mantık matematik olmak üzere soru sayısı 60 her iki bölümün toplam 120 tane soru sorulmaktadır.  bu sınavda tıpkı YGS ve LYS sınavında olduğu gibi 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Dgs sınavına girebilmek için öğrencinin 2 yıllık olan ön lisans okulunu ve bu yıl içerisinde görülen staj programını tamamlaması gerekir. Eğer okul ve stajdan geçemediyse bu sınava girmenin bir anlamı yoktur. Ayrıca bu sınav evet belki öğrenciler için oldukça kolay geliyor fakat 4 yıllık üniversite bölümlerin de verilen kontenjan oldukça az olduğu için yerleşme oranı ve şansı çok düşük ihtimaldir. Her şeye rağmen öğrenciler genel itibari ile bu sınavdan medet umarak sınava giriş yapmaktadır.

  Dgs Matematik Konu Anlatımı ve İçeriği;

  1. ünite temel kavramlar: Bu konu içerisinde matematiğin ana giriş konusu olan konular anlatılmaktadır. Bu konular ise sayı, sayı kümeleri adı altında sayma sayılar, doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar, gerçel sayılar, karmaşık sayılar konusu anlatımı yanı sıra sayılar da çift ve tek sayılar kavramı, pozitif ve negatif sayılar, asal sayı, ardışık sayılar gibi konular anlatılmaktadır.

  2. ünite sayı sistemleri; Bu başlık altında sayı basamakları, çözümleme ve taban aritmetiği gibi konuların anlatımı yapılır.

  3. ünite bölme ve bölünebilme: Bu konun içeriğinde ise bölme işlemi, bölünebilme kuralları, bölen ve kalan ilişkisi, çarpanlar ile bölüm, bir tam sayının tam bölenleri anlatımı yapılır.

  4. ünite ebob-ekok: Bu konu içeriği öğrenciler için oldukça zor bir konu olarak ifade edilir. asal sayılar, aralarında asal sayılar, bir doğal sayının çarpanları, bir tam sayının tam bölenleri, en büyük ortak bölen, en küçük ortak kat gibi konuların anlatımı yapılmaktadır.

  5. ünite rasyonel sayılar: Bu konuda rasyonel sayı nedir, kesir nedir ve çeşitleri, rasyonel sayılarda işlemler, ondalık kesirler, rasyonel sayılarda sıralama, iki rasyonel sayı arasındaki sayılar gibi içeriklere değinilir.

  6. ünite üslü sayılar: Bu konuda içerik olarak üslü sayı nedir, genel özellikleri, üslü ifadelerde dört işlem, üslü denklemlerin anlatımı yapılır.

  7. ünite köklü sayılar: Bu konuda ilk olarak köklü sayı tanımı, köklü ifadelerin özellikleri, köklü ifadelerde sıralama, köklü ifadelerde işlemler konu başlığı altında çarpma işlemi, bölme işlemi, toplama ve çıkarma işlemi, son olarak ise paydayı kökten kurtarma işlemi konusu anlatımı yapılır.

  8. ünite çarpanlara ayırma ve oran orantı: Çarpanlara ayırma konusu başlığı altında özdeşlikler, oran- orantı konusu başlığı altında ise oran ve orantının tanımı, özellikleri, orantı çeşitleri, aritmetik ortalama, geometrik ortalama, harmonik ortalama gibi konular anlatılmaktadır.

  9. ünite birinci dereceden denklemler ve problemler: Denklem nedir ve özellikleri konusu ile problemler başlığı altında ise kesir, yaş, işçi ve havuz, faiz, hareket, karışım ve yüzde problemleri anlatımı yapılmaktadır.

  10. ünite kümeler ve kartezyen çarpımı: Kümeler konusu başlığı altında küme nedir, eşit ve denk küme, genel özellikleri, boş küme, kartezyen çarpımı konusun da ise kartezyen çarpımı ve genel özellikleri gibi konuların anlatımı yapılmaktadır.

  11. ünite fonksiyonlar: Bu konunun içeriğinde fonksiyon tanımı, fonksiyon çeşitleri, fonksiyonda işlemler, eşit fonksiyon gibi bir çok konu anlatımı]]> 6 Sınıf Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/6-sinif-sosyal-bilgiler-konu-anlatimi.html Tue, 25 Sep 2018 17:08:55 +0000 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı, sosyal bilgiler dersi hayat bilgisi dersinin devamı olan bir derstir. Sosyal bilgiler dersi geniş bir konu içeriğine sahiptir. Bu konular her sınıf için gruplara ayrılarak öğrencilere okutu 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı, sosyal bilgiler dersi hayat bilgisi dersinin devamı olan bir derstir. Sosyal bilgiler dersi geniş bir konu içeriğine sahiptir. Bu konular her sınıf için gruplara ayrılarak öğrencilere okutulmaktadır. Sosyal bilgilerin başlangıcı 6.sınıf sosyal bilgiler dersidir. Bu makalede ise 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımını yapmaya çalışacağız. Öncelikle sosyal bilgiler dersinin konu içeriğini öğrenelim. 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı toplam yedi üniteden meydana gelmektedir.
  • Sosyal bilgileri dersine giriş
  • Yeryüzünde yaşam ünitesi
  • İlk türk devletleri ve yaşam
  • Türkiye geçim kaynakları 
  • Türkiye ve dünyadaki yeri
  • Geçmişten günümüze demokrasi
  • Teknolojik yaklaşımlar
  Sosyal bilgiler dersine giriş; 6 sınıf konu anlatımı sosyal bilgiler dersinin tanımı ile başlamaktadır. Olgu, kavram ve genelleme terimlerinin tanımını yapma ve bilimsel araştırma yapmayı öğretmektedir. Ayrıca ileride vatandaşlık dersi altında okutulacak vatandaşlık görevleri ile ilgili ön bilgiler vermektedir. Bunlar dilekçe yazma yada tüketici hakları gibi konularıdır. En son olarak ise Atatürk dersi Atatürk'ün ilkeleri anlatılmaktadır.

  Yeryüzünde yaşam ünitesi; sosyal bilgiler dersinin bu konusunda ise coğrafya dediğimiz dersin daha sadeleşmiş hali işlenmektedir. Mevsimler, iklimler, eski çağlarda Anadolu ya da matematiksel coğrafya incelenmektedir.

  İlk türk devletleri ve yaşamları; bu konuda eski Türk medeniyetlerinin yaşamları ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

  Türkiye'nin geçim kaynakları ünitesi; bu konuda Türkiye de geçim kaynakları incelenmektedir. Bunlar hayvancılık, tarım, ormancılık, madencilik, sanayii kolları ve turizm gibi konulardır.

  Türkiye ve dünyadaki yeri; 6. sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı Türkiye'nin dünya üzerindeki yeri ve önemi ile devam eder. Bu konu içerik bakımdan oldukça önem sahiptir.

  Geçmişten günümüze demokrasi; bu konuda ise ülkelerin yönetim şekli ve demokrasi kavramlarını ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır.

  Teknolojik yaşamlar; 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımının en sonuncusu olarak teknolojik olayları ayrıntılı bir şekilde işlemektedir.
  ]]>
  Organik Kimya Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/organik-kimya-konu-anlatimi.html Tue, 25 Sep 2018 23:18:28 +0000 Organik kimya konu anlatımı kimya konularının en çok sevilen bölümlerini kapsar. Özellikle LYS sınavında organik kimya konu anlatımı ile ilgili çok fazla soru gelmektedir. Ayrıca günlük hayatta en çok kul
  Organik kimya konu anlatımı kimya konularının en çok sevilen bölümlerini kapsar. Özellikle LYS sınavında organik kimya konu anlatımı ile ilgili çok fazla soru gelmektedir. Ayrıca günlük hayatta en çok kullanılan bilgiler bu bölümde bulunmaktadır.

  Molekül yapıları; Kimyasal türler birbirlerini yaklaştıklarında değerlik elektronlarını birbirlerine aktarabilir veya ortaklaşa kullanabilirler. Bu tepkimeler sonucunda atomlar arasında çekim kuvvetleri oluşur. Aynı yada farklı tür atomların kuvvetli etkileşimler ile birliktelik sağlamalarını sağlayan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağ oluşurken dışarıya enerji verilir. Bağları ayırmak amacıyla verilen enerji, atomlar bağ yaparken ortaya çıkan enerjiye eşittir. Bu enerjiye kimyasal bağ enerjisi denir. Bağ oluşumunda atomların değerlik elektron sayılarını 2 ye tamamlamasına dublet, 8 e tamamlanmasını ise oktet kuralı denir. 

  Elektronegatiflik kavramı; Elektronegatiflik, bir atomun elektronlarını çekme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Elektronegatiflik aynı periyotta sağa doğru genellikle artarken aynı grupta yukarı doğru da genellikle artar. 

  Alkanlar (parafinler); Yapılarında temel olarak karbon ve hidrojen elementlerin içeren bileşiklere hidrokarbon denir. Hidrokarbonlar alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. Alifatik hidrokarbonlar da C atomları birbirine tekli bağlarla bağlanmışsa oluşan hidrokarbona doymuş hidrokarbon denir. Karbon atomları arasında çift bağ ve üçlü bağ var ise bu tür hidrokarbonlara da doymamış hidrokarbonlar denir. Alkanlar apolar maddelerdir. Bu nedenle suda çözünmezler. Benzen ve karbon tetraklorür gibi çözücülerde çözünürler. Molekülleri arasında yalnızca London kuvvetleri vardır. Bu nedenle karbon sayısı arttıkça kaynama noktaları yükselir. Aynı sayıda karbon içeren alkanlarda dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Oda koşullarında alkanların ilk dört üyesi gaz, 5- 17 karbon içeren sıvı, diğerleri ise katıdır. 

  Polialkoller ve özellikleri; Mono alkollerden daha fazla hidrojen bağı içeriklerinden kaynama noktaları yüksektir. OH sayısının artması ile sudaki çözünürlükleri artar. Polialkoller su çekicilik özelliğine sahip oldukları için kozmetikte, tütün endüstrisinde nem koruyucu olarak kullanılır. Ayrıca kondenzasyon, halkalaşma ve polimerleşme tepkimeleri verirler.

  Amidler; Karboksilik asit türevleri içerisinde aktifliği en düşük olan gruptur. Zayıf baz özelliği gösteren amidler oldukça polar bileşiklerdir. Suyla hidrojen bağı oluştururlar. Asit ve bazların sulu çözeltilerinde hidroliz olurlar. Doğada bol bulunurlar. Sekonder ve tersiyer amidlerde azota bağlı olan alkil grupları N-alkil olarak adlandırılır.

  Amino asitlerin genel özellikleri; Amino asitler katı haldeyken iç tuz yapısında bulunurlar. İç tuz karboksil grubundaki H iyonunun, azot atomundaki eşlenmemiş elektrona göç etmesiyle oluşur. Bu şekilde oluşan dipolar (iki kutuplu iyonlar) zwitter iyonu olarak bilinir. Amino asidin sulu çözeltilerinde artı, eksi ve dipolar iyonun formu dengededir. Bazı pH'lerde dipolar iyon derişiminin maksimum ve bu iyon derişiminin anyon ve katyon derişimine eşit olduğu noktaya izoelektrik nokta denir. Bu noktada aminoasit nötr bir molekül gibi davranır ve elektriksel alanda anot veya katoda sapmaz. Amino asit çözeltisine asit katıldığında karboksilat iyonu proton alarak nötrleşir.

  Alkollerin adlandırılması; -OH grubu bulunduran en uzun karbon zinciri (ana zincir) seçilir ve -OH grubunun en yakın olduğu karbon zincirinin ucundan numaralandırma yapılır. Ana zincirde -OH grubu dışındaki atomların ve grupların zincirindeki yerleri belirlenir. -OH grubunu taşıyan karbon atomunun numarası ve zincirle aynı sayıdaki karbon atomu bulunduran alkanın adı yazılır ve sonuna -ol eki getirilir.

  Eterler; Su molekül]]> Sindirim Sistemi Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/sindirim-sistemi-konu-anlatimi.html Wed, 26 Sep 2018 15:28:31 +0000 Sindirim Sistemi Konu Anlatımı, Sindirim, besin maddelerinin su ve enzimler yardımı ile en küçük yapıtaşlarına kadar parçalanmasıdır. Sindirim sistemi, ağızdan başlayıp anüste sona eren ve organ olarak ağız, yutak, yemek Sindirim Sistemi Konu Anlatımı, Sindirim, besin maddelerinin su ve enzimler yardımı ile en küçük yapıtaşlarına kadar parçalanmasıdır. Sindirim sistemi, ağızdan başlayıp anüste sona eren ve organ olarak ağız, yutak, yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı, safra, karaciğer, ince ve kalın bağırsak, pankreas ve anüsten oluşan sistem bütününe verilen isimdir. 

  Sindirim sistemi konu anlatımı:

  Sindirim Şekilleri iki çeşittir. Bunlar; 
  • Mekanik sindirim (öğütme), besinlerin çiğneme ve kaş hareketleri ile küçük parçalara ayrılmasına denilmektedir.
  • Kimyasal sindirim (hidroliz), besinlerin salgılar yardımı ile parçalanması olayına denilmektedir.
  Sindirim sistemi organları;
  • Ağız, mekanik sindirim başlangıç noktasıdır. 
  • Yutak, besinlerin yemek borusuna iletilmesini sağlar.
  • Yemek borusu, yapısındaki kaslar sayesinde besinlerin mideye iletimini sağlar.
  • Mide, besinlerin parçalara ayrılması burada başlar. Mide öz suyu ile kimyasal sindirim başlamış olur. 
  • İnce bağırsak, yağların kimyasal sindirimi burada başlamış olur. Pankreas öz suyu ile yağ, protein ve karbonhidrat sindirimi tamamlamış olur. 
  • Kalın bağırsak, besinlerde kalan su burada emilir. Kalan posa anüse dışarı atılması için gönderilir. 
  • Anüs, besinlerin atık kısmının vücuttan atılması gerekir. Bu görevi anüs üstlenir.
  ]]>
  Dil Bilgisi Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/dil-bilgisi-konu-anlatimi.html Wed, 26 Sep 2018 22:01:33 +0000 Dil Bilgisi Konu Anlatımı; Herhangi bir dilde dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Dil bilgisi konuşulan veya yazılan dil için belirli kurallar ortaya koyan bilim dalıdır. Bu kurallar yüzyı Dil Bilgisi Konu Anlatımı; Herhangi bir dilde dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyen bilim dalına verilen isimdir. Dil bilgisi konuşulan veya yazılan dil için belirli kurallar ortaya koyan bilim dalıdır. Bu kurallar yüzyılların yaşandığından itibaren bütün gelişmeler ve yaşanmışlıklar sonucu ortaya çıkan kurallar bütünüdür. Dil bilgisi kuralları kişilerin daha düzgün bir şekilde konuşmasını ve yazmasını sağlamaktadır. Eğer bu kurallar olmasaydı hem konuşulan hemde yazılan kelimeler ve cümleler de yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilirdi. Bu da kişiler arasında sürekli olarak aralarının bozukluğunu ve kalp kırıklığına neden olabilirdi. Dil bilgisi kuralları da konuşan ve yazan insanların gerçekliği ne kadar ise kurallar da o kadar gerçekçi olarak ifade edilir. Dil bilgisi kuralları da zamanla değişen bir bilim dalı olarak ifade edilir. Okullar da bu dersin verilme amacı ilk olarak bir insanın kendini ifade edebilmesi için bu kuralları bilerek kendini anlatabilmelidir.  Bu nedenle bir öğrenci okumayı ve yazmayı öğrendikten sonra sıra konuşurken ve okurken nerede konuşulacak, nerede durulacak olan kelime ve cümleleri ayırt edebilmek için eğitimi verilir. neredeyse tüm eğitim ve öğretim dönemi boyunca anlatımı olur. İlkokul, ortaokul, lise hatta üniversite de bile ders olarak verilmektedir.

  Dil Bilgisi Konu Anlatımı ve İçeriği; 

  1. Ünite sözcük türleri: Bu konunun içeriğinde isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar, edat, bağlaç ve ünlem konusu anlatımı yapılmaktadır.

  2. Ünite fiiller ve fiilimsiler: Bu konuya ilk olarak fiil nedir, iş ve oluş ne anlama gelmektedir. çekimli fiil, fiil ekleri ve sahış ekleri konusu ele alınır. daha sonra ek fiil ve ek fiilin görevleri nelerdir konusuna değinilir. En son olarak ise fiil de çatı ve öznesine, nesnesine göre fiil yapıları ele alınır.

  3. Ünite cümlenin öğeleri: Bu konuda cümlenin öğeleri olan zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem ve nesne gibi konular ele alınır. İkinci olarak ise bu öğeler bulunurken hangi kurallara dikkat edilmesi gerekir konusu anlatımı yapılır. En son olarak ise cümle de bulunan temel öğeler konusu anlatımı yapılır.

  4. Ünite cümle çeşitleri: Bu konuda cümle çeşitleri olan yüklemine göre, anlamına göre, yüklemin yerine ve yapısına göre sınıflandırarak anlatımı yapılır. 

  5. Ünite ses bilgisi: Bu konuda ilk konu olarak büyük ve küçük ünlü uyumu, ünsüz benzeşmesi, ünsüz türemesi, düşmesi, daralması ve ünlü düşmesi, daralması ve türemesi gibi konuların anlatımı yapılır.

  6. Ünite anlatım bozuklukları ve noktalama işaretleri: Bu konuda anlatım bozukluğu olarak cümle içerisinde hangi kelimenin kullanılması veya kullanılmaması gibi konular ele alınırken, noktala işaretleri konusunda ise cümle içerisinde hem konuşurken hemde yazarken nerede durulup durulmayacağı konusunda yardımcı olan unsurlar olarak bilinir.

  7. Ünite sözcükte anlam: Bu konuda temel bilgi olan gerçek anlam, yan anlam, mecaz anlam, terim anlam, eş anlam, zıt anlam ve eş sesli kelimeler gibi konuların anlatımı yapılır. 

  8. Ünite cümlede ve paragrafta anlam: Bu konuda her hangi bir cümlenin veya paragraftan çıkacak anlamın ne olduğunu anlamak için belirli kuralların öğretilmesini içeren konuların anlatımı yapılır. 
  ]]>
  Isı Ve Sıcaklık Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/isi-ve-sicaklik-konu-anlatimi.html Thu, 27 Sep 2018 16:02:33 +0000 Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı, Isı madde moleküllerini oluşturan atomların bir araya gelmesi sonucu açığa çıkmaktadır. Maddenin üç hali bulunmaktadır, katı, sıvı ve gazdır. Katı cisimlerin içeriğinde yer moleküller o Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı, Isı madde moleküllerini oluşturan atomların bir araya gelmesi sonucu açığa çıkmaktadır. Maddenin üç hali bulunmaktadır, katı, sıvı ve gazdır. Katı cisimlerin içeriğinde yer moleküller oldukça dengeli yapıda bulundukları için ve moleküller birbirlerine kuvvetli bir şekilde bağlıdırlar. Sıvı moleküller arasında bulunan kuvvet ise katı cisimlere göre oldukça daha düşüktür. Gaz halinde bulunan cisimlerin molekülleri ile oldukça düzensiz ve dağınık halde bulunduklarından her yöne hareket halindedirler. İşte bu katı, sıvı ve gaz halinde bulunan cisimlerin içeriği olan moleküllerin hareketi kendi kinetik enerjileri ile yayılmaktadır. Bu olaya ısı adı verilir. Isı kaynakları kendi arasında doğal (tabii) ısı kaynakları ve yapay (suni) ısı kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal ısı kaynağı olarak bilinen en büyük enerji kaynağı güneştir. Yapay ısı kaynağı olarak ise odun, kömür, benzin, mazot, gaz gibi yapılar olarak ifade edilir. Sıcaklık ise beş duyu organımızdan biri olan dokunma duyusu ile sıcak ve soğuk cisimleri bir birini ayırt edebilme özelliğine sahibiz. Maddenin halleri olan katı, sıvı ve gaz molekülleri belirli bir sıcaklıkta aynı hıza sahip değildirler. Sıcaklık birimi olarak santigrat derece olarak ifade edilir. Bir buzun erime derecesi 0, kaynama derecesi ise 100 derece olarak alınmalıdır.  

  Isı ve Sıcaklık Konu Anlatımı ve İçeriği; 
  1. Konu ısı birimleri: Isı ve sıcaklık konu anlatımında ilk olarak ısı birimlerine değinilmektedir. Isı birimleri ise kalori veya kilokalori en yaygın olarak bilinen ısı birimleri olarak adlandırılır. İkinci konu olarak ise termometre ve çeşitleri konusu ele alınmaktadır. Termometre çeşitleri ise metal termometre, sıvılı termometre, cıvalı termometre, alkollü termometre ve hasta termometre olarak incelenir. Termometrelerin derecelendirilmesi konusunda ise farklı ölçekler kullanılmıştır. Bu ölçekler celcius, fahrenheit, kelvin gibi derecelendirmeler kullanılmıştır. 

  2. Konu hal değişimi: Maddenin üç hali olan katı, sıvı ve gaz moleküllerinde ki ısı alışverişine bağlı olarak katı molekülden gaz molekülüne geçiş veya gaz molekülden katı moleküle geçiş arasındaki değişimlere hal değişim adı verilir. Hal değişim sırasında maddedeki hem kinetik hemde potansiyel enerji değişimi söz konusudur. Bu konuda alt başlık olarak erime ve donma olayı, erime ve donma ısıları, erime ve donma sıcaklığına etki eden faktörler, buharlaşma gibi konular ele alınmaktadır. 

  3. Konu genleşme ve büzülme: Isıtılan cisimlerin moleküller arasındaki hareketlerin hızlanması ve moleküller arasındaki uzaklığın artması sonucu cisimlerde genleşme ve hacim artışı görülür. Katı, sıvı ve gaz moleküllerinde genleşme konusu ele alınır. Genleşme olayı sıcaklık ve hacim olarak doğru orantılı olmaktadır. Ayrıca soğutulan cisimlerin boyutunda görülen değişmeye ise büzülme adı verilmektedir. Hem genleşme hemde büzülme olayı sıcaklık artışına ve sıcaklık azalışına bağlı olarak doğru orantılı değişen faktör olarak ifade edilir.
  ]]>
  Faktöriyel Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/faktoriyel-konu-anlatimi.html Fri, 28 Sep 2018 12:59:01 +0000 Faktöriyel konu anlatımı, faktöriyel kavramı matematikte sayının sağına ünlem işareti konularak ifade edilmektedir. Matematikte doğal sayılardan bir sayısından başlayarak herhangi bir doğal sayıya kadar olan sayıların çar Faktöriyel konu anlatımı, faktöriyel kavramı matematikte sayının sağına ünlem işareti konularak ifade edilmektedir. Matematikte doğal sayılardan bir sayısından başlayarak herhangi bir doğal sayıya kadar olan sayıların çarpımını ifade etmek için faktöriyel terimini kullanırız. Örneğin 1 doğal sayısından 10 doğal sayısına kadar olan sayıların çarpımını 10! faktöriyel şeklinde ifade ederiz. Matematikte faktöriyel konu anlatımı çok önemli olup, birden çok sayılar arasındaki çarpımı kısa yoldan yapmamıza yardımcı olur. Faktöriyel sayı kavramında negatif sayıların faktöriyel kavram içerisine alınmamaktadır. Faktöriyel sayı kavramına göre sıfır sayısı da dahil pozitif tam sayılar faktöriyel sayı olarak ifade edilmektedir. Faktöriyel konu anlatımı içerisinde de sıfır sayısı faktöriyel değer olarak 1 sayısına eşit olarak kabul edilir. Aynı şekilde bir sayısınında rakamsal olarak faktöriyel değeri 1 sayısına eşittir. Diğer pozitif tam sayıların faktöriyeli ise sayıların birbiri ile çarpılması ile çıkan sonuç ifade edilir. 

  Faktöriyel konu anlatımının bazı örnekleri
  • 0! =1 
  • 1! =1 
  • 2! =2
  • 3! =6
  • 4! =24
  • 5! =120
  • 6! =720
  Faktöriyel konu anlatımında 1 den 3 e kadar olan tam sayıların faktöriyelleri genellikle kendilerine eşittir. = sayısı ise istisna olarak 1 sayısına eşit olarak kabul edilir. 3 sayısından itibaren ise 3!, 4!, 5! gibi devam eden faktöriyel dizeleri ise o sayılara kadar olan tam sayıların çarpımı ile ifade edilir. Örneğin 4! faktöriyel olarak ifade edilen terimin eşiti 4, 3, 2 ve 1 sayısının çarpımı olan 24 sayısına eşittir. Faktöriyel konu anlatımına göre birde bu faktöriyel sayıların birbiri ile toplama, çıkarma, bölme, çarpma gibi işlemler yapılabilmektedir. 

  Faktöriyel konu anlatımında dört işlem örnekleri;
  • 2!+3!=2.1(iki faktöriyel)+3.2.1(üç faktöriyel)=2+6=8 
  • 4!-3!=4.3.2.1(dört faktöriyel)-3.2.1(üç faktöriyel)=24-6=18
  • 5!/3!=5.4.3.2.1(beş faktöriyel)/3.2.1(üç faktöriyel)=120/6=20
  • 3!.2!=3.2.1(üç faktöriyel).2.1(iki faktöriyel)=6.2=12 
  Faktöriyel konu anlatımında faktöriyel dört işlemler matematik sorularında sıklıkla sorulmaktadır. Özellikle sınavlarda öğrencinin bilgisinin ve pratiğinin test edilmeye çalışıldığı durumlarda faktöriyel dört işlemler mutlak sorulan sorular arasındadır. Faktöriyel dört işlemlerini basit toplama çıkarma sorulacağı gibi birde (2!+4!)-(3!+2!) gibi sorularda sıkça sorulmaktadır. Buradaki böyle sorularda dikkat edilmesi gereken husus, önce parantez içindeki faktöriyel dört işlemlerin yapılıp daha sonra parantezler arasındaki dört işlem yapılmasıdır. Birde faktöriyellerin bir özelliği vardır ki bu özellik büyük faktöriyelin içinde küçük faktöriyel olması. Örneğin 5! faktöriyelin içinde küçük faktöriyeller vardır ve bunlar 5!=5.4!, 5!=5.4.3!, 5!=5.4.3.2! şeklinde örneklendirilebilir. Bu tip faktöriyellere indirgenme işlemi denilmektedir ve özellikle sınavlarda sadeleştirme işlemlerinde sıklıkla sorulan soru tipleridir. 
  ]]>
  Sıfatlar Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/sifatlar-konu-anlatimi.html Fri, 28 Sep 2018 19:32:03 +0000 Sıfatlar konu anlatımı, Bir cümlede ve ya kelimede, isimlerin önüne gelerek şekil, durum, renk ve ya sayı gibi yönlerden isimleri niteleyen, belirten sözcüklere sıfat denir.Sıfatlar konu anla Sıfatlar konu anlatımı, Bir cümlede ve ya kelimede, isimlerin önüne gelerek şekil, durum, renk ve ya sayı gibi yönlerden isimleri niteleyen, belirten sözcüklere sıfat denir.

  Sıfatlar konu anlatımı

  Niteleme Sıfatları: Varlıkların durumlarını, özelliklerini, biçimlerini, renklerini bildiren sözcüklere niteleme sıfatı denmektedir. Niteleme sıfatlarını bulmak için isimlere (nasıl) sorusu sorulmalıdır. Niteleme sıfatlarına örnek verecek olursak, sınavda akıllı öğrenci birinci olmuştur. Cümlesindeki (akıllı) sözcüğü öğrencilerin özelliğini belirtmektedir. Bu cümledeki akıllı sözcüğü niteleme sıfatı görevindedir.

  Sıfatlar, özel isimlerle birlikte kullanılan saygı, akrabalık ya da meslek isimleriyle de anılırlar. Böylece niteleme sıfatı yapılmış olur.

  Belirtme Sıfatları: Varlıkları sayı, soru, belgisiz ve yer gibi yönleri belirten sözcüklerden oluşmaktadır. Belirtme sıfatları da kendi aralarında dörde ayrılmaktadır.

  İşaret Sıfatları: İşaret sıfatları varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlara denir. İşaret sıfatını bulmak için cümledeki isimlere (hangi) sorusunu sormak gerekmektedir. Örneğin: Bu ağacı dün kesmişler. cümlesindeki 'bu' sözcüğü işaret bildirmektedir. Ağaç kelimesine hangi sorusunu sorduğumuzda ise bu ağaç cevabını alıyorsak, işaret sıfatını bulmuş oluruz. İşaret sıfatlarında önemli bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekir. İşaret sıfatları daima isim köklü bir sözcüğü belirtmelidir ve ek almamalıdır. Ek alırlarsa sıfat olmaktan çıkarlar.

  Sayı Sıfatları: Varlıkları sayı yoluyla bildiren sıfatlara denir. İsme soracağımız soru'kaç' olmalıdır. Örneğin; Her gün yirmi sayfa kitap okuyorum. Bu cümledeki 'yirmi' sayısı, sayfa sözcüğünün önünde bulunduğu için sayı sıfatı  görevindedir. Sayı sıfatları da kendi aralarında, asıl sayı sıfatı, sıra sayı sıfatı, üleştirme sayı sıfatı, kesir sayı sıfatı diye ayrılmaktadırlar.

  Belgisiz Sıfatlar: Varlıkların miktarları yada sayıları tam belli olmayan sözcüklere denir. Örneğin; Bazı, birkaç, birçok, kimi, bütün, tüm, birtakım, hiçbiri, herhangi gibi kesinlik belirtmeyen sözcüklerdir. Cümle içerisinde kullanacak olursak; Yarın birkaç saatliğine dışarı çıkacağım. Cümlesindeki birkaç isimlerin sayı yönüyle ama kesin olmadan vurgulamaktadır. Bu nedenle birkaç sözcüğü bu cümlede belgisiz sıfat olarak yerini almaktadır.

  Soru Sıfatları: İsimleri soru yoluyla belirten, soru sözcükleridir. Soru sıfatlarını bulmak için nasıl, ne kadar, kaçıncı, hangi gibi soruları sormamız gerekmektedir. Örneğin; Sen tatilde kaç test çözdün Bu cümledeki soru sıfatını bulmak için kaç sorusuna cevap olarak üç kitap cevabını almamız, bu soru sözcüğünün de sıfat olduğu anlamına gelmektedir.

  Sıfatlar, varlıkları daha iyi anlatabilmek için yardımcı, bazı durumlarda da tanıtıcı kelimeler kullanılır. Bu kelimeleri isimlerin önüne getirerek kullandığımızda sıfat yapmış olunur.
  ]]>
  Sosyoloji Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/sosyoloji-konu-anlatimi.html Sat, 29 Sep 2018 06:11:13 +0000 Sosyoloji Konu Anlatımı, kısaca toplum bilimi olarak ta bilinmektedir. Sosyoloji toplumdaki örgütlenme ve grupları ve bunlar arasındaki oluşan her türlü değişimi ve gelişimi, olayları ve varoluşları kendine göre yöntemlerle Sosyoloji Konu Anlatımı, kısaca toplum bilimi olarak ta bilinmektedir. Sosyoloji toplumdaki örgütlenme ve grupları ve bunlar arasındaki oluşan her türlü değişimi ve gelişimi, olayları ve varoluşları kendine göre yöntemlerle ve araştırmalarla inceleyen pozitif bir sosyal bilimdir. Sosyoloji kendi başına bir bilimdir. Felsefeden ayrı olarak bir bilimdir. bağımsız olmasının nedenleri; reform, Fransız ihtilali, aydınlanma, sanayi devrimi, rönesans, doğa bilimleri ve felsefi düşüncede oluşan gelişmelerdir. Sosyoloji ilk olarak 1839 yılında Aguste Comte tarafından kullanılmıştır. Fakat sosyolojinin yaygınlaşmasına ön ayak olan kişi İngiliz sosyolog Harbert Spenser'dır. 

  Sosyoloji Konu Anlatımı

  Sosyolojinin Alanı, toplumu bütünlük çerçevesi içerisinde inceleme konusu yaparken ele aldığı konuların, toplum ve toplumun evreni, sosyal yapı, kültür, sosyal değişme ve toplumsal kurumlar adı altında toplanmaktadır.

  Sosyolojide Toplum Ve Toplumların Yeri, Belli bir kısımda, belli otoriteler bağlı olarak temel yaşamlarını korumak amacıyla sosyal ilişkilerini kuran topluluklara verilen addır. Farklı yaşam tarzları, toplumların kendilerine ait kültürlerini ortaya koyar. Toplumlar arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Cemaat ve Cemiyet olarak ikiye ayrılan sosyal ilişki niteliği vardır. Cemaat ortak ilişkinin, ortak mülkiyetin, biz duygusunun hakim olduğu, adetlere törelere bağlı olarak yaşanılan alanlardır. Köy topluluklarını anlatır. Cemiyet ise, çıkarların hakim olduğu, bireysel mülkiyetin ve bireysel iradenin görüldüğü toplumun resmi yollardan yazılı kurallara göre sağlandığı şehir topluluklarına denir.

  Sosyolojide Kültür, bir toplumun kendine özgü yaşama felsefesinin ifade biçimidir. Davranış, sanat, inanç, hukuk, töre, bilgi, ve bunun gibi şeyler toplumun kültürünü oluşturmaktadır. Kültür unsurlarıyla birlikte kişilerin eseridir. Kültür denildiğinde akla nasıl insan geliyorsa, insanın olmadığı yerde de kültür olamaz. Kültür zamana göre değişimler gösterebilir. Toplumdan topluma farklılıklar gösterebilir. Bütünleştirici bir yapısal vardır. Aynı dili konuşan, vatanın koruyan, inançların aynı olası kültürel bir birliktir. Sosyolojide kültür, alt kültür, kültürleşme, kültürlenme, kültürel yozlaşma, kültürel değişme, kültürel şok diye kavramlara ayrılmaktadır.

  Sosyolojide Toplumsal Kurumlar, toplumdaki ortak ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sosyal ilişkilerin ortaya çıkmasına denir. Bu kurumlar toplumda değerlere göre değişim göstermektedir. Bu farklılıkların olmasıyla toplumsal farklılıklarda oluşur. Çünkü toplumsal kurumlar, toplumu şekillendiren en önemli unsurların başında gelmektedir.

  Toplumsal Kurumların Temel Özellikleri, her toplumda vardır. ancak toplumdan topluma zamanla değişmektedir. Bu kurumlar ihtiyaç üzerine doğduğundan, ihtiyaçların karşılanmasında işlevseldir. Bu maddede zamanla değişebilmektedir. Her toplumun kendine göre yapısı ve kuralı vardır. Çağdaş toplumlarda bir kurumun üstlendiği işi başka bir kurum üstlenebilmektedir. Toplumda bütünlük hakim olduğundan, kurumlardan biri değişirse bu diğer kurumları da etkiler. Toplumsal  kurumlar, toplumun yapısını oluşturduğundan, toplumların hızla değişmesi toplumda bunalımlara neden olabilmektedir. Sosyolojide Sosyal Gelişme, Ekonomik büyüme, Orta sınıflaşma ve Sosyal bütünleşme diye üç ana unsurdan oluşmaktadır. 
  • Ekonomik Büyüme; Bir ülkenin maddi durumunun zaman içerisinde artmasını ifade etmektedir. Örnek olarak büyüme hızındaki artış ve milli gelirin artması gibi.
  • Orta Sınıflaşma; Alt tabak insan topluluğunun zamanla yukarılara doğru geçişlerini ifade etmektedir. Bu süreçte toplumsal sınıflar, tabakalar arasında gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitimdeki düzey, normale dönmektedir. Yani gelişmiş olan ülkeler zamanla gelişim göstermektedirler.
  • Sosyal Bütünleşme; Bir toplumu oluşmasında]]> Geometri Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/geometri-konu-anlatimi.html Sat, 29 Sep 2018 08:32:14 +0000 Geometri Konu Anlatımı, Geometri uzay veya uzayda bulunan cisimlerin, şekillerin yeryüzünde kapladıkları alanların ve yüzeylerin hesaplanmasını inceleyen matematik bilim dalının alt dalı olarak bilinir. Kelime olarak geometri he Geometri Konu Anlatımı, Geometri uzay veya uzayda bulunan cisimlerin, şekillerin yeryüzünde kapladıkları alanların ve yüzeylerin hesaplanmasını inceleyen matematik bilim dalının alt dalı olarak bilinir. Kelime olarak geometri herhangi bir alanın ölçülmesi anlamına gelmektedir. Geometri dersi lise grubunda bulunan öğrencilere anlatımı yapılan bir ders olmaktadır. Öğrencilerin en fazla zorlandığı dersler arasında yer almaktadır. Geometri dersi öğrenciler için oldukça çözülmesi zor olan sor tarzlarını içermektedir. Geometri soru tarzları tek çözüm yolu ile çözülmesi olduğu gibi bir çok kuralı da kullanarak çözülebilir. Her soru kendine uygun olan metot ve formül uygulanması ile çözülmesi gerekir. Geometri dersine ait çok sayıda formül bulunduğu için ezber yapılması yerine öğrencinin bu formülleri soru üzerinde pratik yaparak öğrenmesi öğrenci için daha iyi olacaktır. Ayrıca geometri sorularında öğrencinin soruya dair ne çözüm uygulaması gerektiğini kendi iradesi ile görmesi gerekmektedir. Eğer öğrenci kendi çözüm noktasını göremez ise o soru öğrenci için başlı başına eziyet ve zor olan bir ders olmaktan başka bir şey olmamaktadır. 

   Geometri Konu Anlatımı ve İçeriği 

   1. Ünite Geometrik Kavramlar: Bu ünitede geometrinin temelini oluşturan kavramlar anlatılmaktadır. Bu kavramlar nokta, doğru, düzlem, ışın, doğru parçası, yarı doğru, açılar, açı ölçü birimleri, açı ortay, tümler açı, bütünler açı, ters açılar ve paralel doğrular gibi konuların tanımı yapılmaktadır.

   2. Ünite Özel Üçgenler: Bu ünitede dik üçgen, pisagor bağıntısı, ikiz kenar üçgen, öklit bağıntıları, eşkenar üçgen konularının anlatımı yapılmaktadır. 

   3. Ünite Açıortay: Üçgende açıortay bağıntıları başlığı altında iç açıortay bağıntısı, iç açıortay uzunluğu, dış açıortay bağıntısı, dış açıortay uzunluğu ve iç açıortay ile dış açıortay arasındaki açı konusu anlatılmaktadır.

   4. Ünite Üçgende Benzerlik: Üçgende benzerlik ünitesinde eş üçgenler, açı-açı benzerlik teoremi, kenar-açı-kenar benzerlik teoremi, kenar-kenar-kenar benzerlik teoremi, temel benzerlik teoremi, Tales teoremi ve benzerlik oranları konusu ele alınır. Ayrıca özel teoremler başlığı altında ise menelaüs, seva teoremlerinden bahsedilmektedir. 

   5. Ünite Çokgenler: Bu ünitede içbükey çokgenler, dışbükey çokgenler, düzgün çokgenler konusu ele alınmaktadır. Ayrıca çokgenler konu başlığı altında paralel kenar, dikdörtgen, deltoid üçgenler, dörtgenler, eş kenar, kare ve yamuk gibi cisimlerin uzunluk ve alan hesaplanması anlatılmaktadır.

   6. Ünite Çemberde Açı: Bu ünitede çember ile daire arasındaki fark, çemberde açı özellikleri başlığı altında ise merkez açı, çevre açı, teğet - kiriş açı, iç açı, dış açı, kirişler dörtgeni konu anlatımı yapılmaktadır.

   7. Ünite Katı Cisimler: Bu konuda silindir, piramitler, koniler, küreler ve prizmalar gibi şekillerin yüzey alanları ve toplam alanları hesaplanması anlatımı yapılır.

   8. Ünite Doğrunun Analitiği: Bu başlık altında iki noktası bilinen doğrunun eğimi ve denklemi, bir noktası ve eğimi bilinen doğrunun denklemi, eksenlere paralel doğruların denklemi, eksenleri kestiği noktaları bilinen doğruların denklemi ve doğruların grafikleri konu anlatımı yapılmaktadır.

   9. Ünite Daire Alanı ve Çevresi: Bu konuda daire diliminin alanı ve yay parçasının uzunluğu, daire kesmenin alanı ve daire halkasının alanı konu anlatımı yapılmaktadır.
   ]]>
   Algoritma Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/algoritma-konu-anlatimi.html Sun, 30 Sep 2018 06:48:00 +0000 Algoritma Konu Anlatımı; algoritma bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüdür. Algoritma her adım ve sıra çok önemlidir. Belirli bir sayıda adım sonunda algoritma sonlandırılmalıdır. Algoritma Konu Anlatımı; algoritma bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüdür. Algoritma her adım ve sıra çok önemlidir. Belirli bir sayıda adım sonunda algoritma sonlandırılmalıdır. Algoritmanın üç temel bileşeni vardır. Bunlar değişkenler, algoritma ve akış diyagramıdır. Her algoritma belli kriterleri sağlamalıdır. 

  Algoritmanın Belirli Kriterleri;
  • Girdi: Sıfır veya daha fazla değer dışarıdan verilmeli.
  • Çıktı: En azından bir değer üretilmeli.
  • Açıklık: Her işlem açık olmalıdır.
  • Sonluluk: Her türlü olasılık için algoritma sonlu adımda bitmelidir.
  • Etkinlik: Her komut kişinin kalem ve kağıt ile yürütebileceği kadar basit olmalıdır.

  Algoritmanın Tarihi

  Algoritma Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi tarafından bulunmuştur. Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el Harezmi Türkmenistan'da doğmuş bir alimdir. Cebir alanındaki algoritmik çalışmalarını Hisab el-cebir ve el-mukabala adlı kitaba dökmüştür. Bu kitap ilk cebir ve algoritma kitabıdır. Latince çevirisi Avrupa'da çok ilgi görmektedir.

  Algoritma Nasıl Hazırlanır

  Algoritmayı hazırlamak için çözülecek problem iyice incelenir ve araştırılır. Bu belirlenen problem en az komutla, en kısa sürede, en doğru sonuca ulaştıracak olan çözüm yolu belirlenir.

  Algoritmada Kullanılan Terimler

  Tanımlayıcı: Programcının oluşturduğu ve programdaki değişkenleri, sabitleri, paragrafları, özel bilgi tiplerini ve alt programları adlandırmak için kullanılan bir terimdir.

  Değişken: bilgisayarda bir alanı ifade eder. Bu alanda sizin belirlemiş olduğunuz değerler mevcuttur. Değişken ismini siz belirliyorsunuz. Değişkene herhangi bir değer atamak için eşittir operatörü kullanılır. Değişkenleri boş kutucuklara benzetebiliriz ve değişkenler programın en başında kullanılır.

  Sabit: Programda değişmeyen ifadelerdir. Sabitler sürekli aynı değeri tutan değişkendir. Sabitler programın kodu daha kolay okumasını sağlar. Sabitler tanımlandıktan sonra değiştirme şansımız olmadığı için değerlerin tanımlandıkları zaman değerlerin verilmesi gerekmektedir.

  Sayaç: Programlarda belli işlemlerin belirli sayıda yapılması ve işlenen değerlerin sayılmasını sağlayan terime denir.

  Döngü: Programdaki belli işlem bloklarını verilen sayıda gerçekleştiren işlem akış döngüsüdür.

  Akış Diyagramı; yapılması gerekenleri şema ile göstermektir. Buda algoritmayı daha iyi anlamamızı sağlar. Bir program yazarken herşeyi belli bir adım düzenine ve kurala göre yazarız. bu kuralları akış diagramı sistemine göre yazarız. Akış diagramında detaya indiğimiz zaman o programın o kadar açık yazmışız demektir. Bu nedenle en basit programı yazarken bile akış diagramını kullanırız.

  Programlama Dilleri

  Belli bir problem için yazılmış algoritmayı bilgisayara anlatılmasını sağlayan ve belli başlı kuralları bulunan kurallar dizisidir. Programlama dillerini kullanabilmek için algoritma konu anlatımını  iyi bilmek gerekmektedir. Bazı programlama dilleri şunlardır;

  Assembly: entegre programlama dilidir. Kullandığımız bir çok cihazın içinde assembly dili ile yazılmış program vardır. Assembly dili zor bir dildir ve bu dili öğrenmek için emek harcamak gerekir.

  Matlab: Teknik ve bilimsel hesaplamaları yapmak için yazılmış bir programlama dilidir. Matrix ve Laboratoty kelimelerinin kısaltmasından oluşmaktadır. Matlab matrisler ile çalışan bir programa dilidir.

  Pascal: Günümüzde mühendislik, ticari ve bilimsel alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu programlama dili 1968 y]]> 10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/10-sinif-fizik-konu-anlatimi.html Sun, 30 Sep 2018 10:52:37 +0000 10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı:  Fizik bilimi yaşamımızın her alanında yer alır. Hal böyle olunca fizik üniversite sınavlarında ve daha sonrasında mühendislik fakültelerinde ve Fen fakültelerinde önemli bir yere sahip olmuşt 10 Sınıf Fizik Konu Anlatımı:  Fizik bilimi yaşamımızın her alanında yer alır. Hal böyle olunca fizik üniversite sınavlarında ve daha sonrasında mühendislik fakültelerinde ve Fen fakültelerinde önemli bir yere sahip olmuştur. Sizlere bu makalede lise onuncu sınıf konusu olan ve aynı zamanda elektriğin temel konusu olan elektrik konusunu anlatacağım. 

  Cloumb Kanunu : Bu kanun aynı cins yüklere sahip kürelerin bir birini iteceğini farklı cins yüklerin ise birbirlerini çekeceğini söylemiştir. Bu itme çekme kuvvetini oluşturan kuvveti ise iki yükün çapınlarının aralarındaki uzaklagın karesi ile bölünmesini olarak  ifade edilmiştir.

   F= k q1*q2/r^2  burada k sabiti cloumb sabitidir ve değeri k= 9.109 N.m2 /C 2 

  Elektrik Alan:  Elektrik alan birim yüke etki eden kuvvet olarak adlandırılır. Bu ifadeğe bakıldığında   F/q = E  matematiksel ifadeside yazılabilir. Elektrik alan ilgili diğer bir ifade ise pozitif yüklerin elektrik alan çizgileri dışa, negatif elektrik yüklerin alan çizgileri ise içe doğrudur.

  Dipol: Dipol olayı aynı yük miktarları ve faklı yüklere sahip iki yük çiftinin yan yana gelmesi ile meydana gelir. Aralarındaki uzaklıgın 2x olduğu  q ve -q yükünün dipol momenti p=2xq  dur. 

  Elektrik Potansiyeli: Elektrik potansiyeli bir yükü sonsuza yada sonsuzdan bir noktaya getirmek için yapılan iş olarak adlandırılmaktadır. Eğer bir yük X nokatasından Z noktasına götürülürse X ile Z arasında potansiyel fark oluşturulmuş olur.  Bu fark şu şekilde ifade edilmektedir.
        
  Vz-Vx = q/ 4piε ( 1/ rz   -1/rx) ifade edilir.
  ]]>
  Deyimler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/deyimler-konu-anlatimi.html Mon, 01 Oct 2018 01:01:55 +0000 Deyimler konu anlatımı, bir durumu, bir olayı ve bir kavramı daha iyi yada etkileyici bir şekilde anlatmak için en az iki sözcük bir araya getirilmesiyle oluşan ve çoğu durumlarda gerçek anlamından sıyrılıp kendisine has Deyimler konu anlatımı, bir durumu, bir olayı ve bir kavramı daha iyi yada etkileyici bir şekilde anlatmak için en az iki sözcük bir araya getirilmesiyle oluşan ve çoğu durumlarda gerçek anlamından sıyrılıp kendisine has anlam kazanan kelime gruplarına deyimler konu anlatımı denir. Hem yazdıklarımıza hem de söylemlerimize derinlik kattığı görülür. Konuştuklarımızı karşı tarafa ilgi çekici bir duruma getirir. Yeri geldiğinde bir kaç cümleyle anlatacağımız bir olayı iki yada üç sözcükten oluşan bir deyimle anlatabiliriz. Böylelikle kısa ve özlü anlatım sağlanmış olmaktadır. Bazı örnekler vermek gerekirse, armut piş ağzıma düş, abayı yakmak, cephe almak, balık istifi, malları dikmek, kel başa şimşir tarak, malın gözü, bağrına taş basmak, barut fıçısı, saman altından su yürütmek, yarım ağız vs.

  Deyimlerin konu anlatımı özellikleri

  Kalıplaşmış sözlerden oluşur. Kelimelerin yerlerinde bir değişiklik olmaz ve aynı anlamda olsa bile yerine başka bir sözcük getirilmez. Farklı bir söz yada sözcüklerin yerlerinde oynama yapılırsa söylenmek istenen düşünce anlamlı ve cümle akışını bozmuyor olsa da kullanılan söz grubuna deyim denmez. Örnek olarak; Başını taştan taşa vurmak deyimi kafasını taştan taşa vurmak biçiminde söylenemez.

  En az olarak iki sözcükten oluşmakta olan söz grubudur. Bir sözcük tek olarak deyim oluşturmaz. Örnek verecek olursak; ağzını aramak, fikir yürütmek, elinden geleni ardına koymamak, bozuntuya vermemek vs. Deyimler değişik değişik söz grupları şeklinde meydana çıkmamaktadır.

  Kaç tane sözcükten oluşmakta olsa da deyimler konu anlatımı tek bir kavramı veya durumu karşılamak zorundadır. Deyimleri atasözlerinden ayırmakta olan en önemli özelliği budur. Atasözlerinde öğüt verme ve ders çıkarma unsurlar bulunurken deyimler konu anlatımı sadece durumu yada kavramı belirten kalıplardır. Örnek verirsek; atı alan Üsküdar'ı geçti, havanda su dövmek, üstüne tuz biber ekmek vs.

  Çoğunluğu mecaz anlam içermektedir. İçerisinde sözcük karşıladıkları anlam ile deyimin karşıladığı anlam farklıdır. Örnek olarak; küplere binmek, derdini dökmek, burun kıvırmak, ağzı açık ayran delisi, ayağının tozuyla, sinekten yağ çıkarmak vs.

  Sayıları genelde az olsa da gerçek manaya gelen deyimler vardır. Deyimler içerisinde sözcükler karşıladıkları anlamlar ile deyimin karşıladığı anlamda aynı olduğu görülür. Örnek verecek olursak; çoğu gitti azı kaldı, iyi gün dostu olmak, kimi kimsesi olmamak, yükte hafif pahada ağır vs.
  ]]> Fizik Vektörler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/fizik-vektorler-konu-anlatimi.html Mon, 01 Oct 2018 03:19:20 +0000 Fizik vektörler konu anlatımı, fizik dersinin temelini oluşturan ve başlangıç konularından biridir. Fizik deneye ve ölçüme dayalı bir bilim dalıdır. Ölçme sonuçlarının kesin ve anlaşılır bir şekilde  ifade edilmesi büy Fizik vektörler konu anlatımı, fizik dersinin temelini oluşturan ve başlangıç konularından biridir. Fizik deneye ve ölçüme dayalı bir bilim dalıdır. Ölçme sonuçlarının kesin ve anlaşılır bir şekilde  ifade edilmesi büyük önem taşımaktadır. Sayısal bilim dallarında ölçmeleri ifade etmek için kullanılan en genel ve en basit dil sayılardır. Fizik bilim dalında bazı büyüklükler sayılarla ifade edilebilmesine karşın bazı büyüklükler sayılarla ifade edilmesinde sayılar yeterli olmamaktadır. Bu gibi durumlarda sayılarla birlikte yönünün de belirtilmesi önem taşımaktadır. Bu nedenledir ki fizikte büyüklükler skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

  Fizik vektörler konu anlatımı

  Skaler Büyüklükler: Büyüklüklerin sayısal değeri ile birimi verildiği zaman büyüklük hakkında yeterli bilgiye sahip oluyorsak bu büyüklüklere skaler büyüklük adı verilmektedir. Kütle, enerji, sıcaklık, iş, elektrik yükü, hacim vb. gibi fiziksel büyüklüklerin yön ve doğrultusunu belirtmek söz konusu olmadığından bu tür büyüklükler hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmek amacıyla skaler büyüklükler kullanılır.

  Vektörel Büyüklükler: Yönlü büyüklükler sadece sayı ve birim  ile ifade edilememektedir. Bu birimlere örnek olarak hız, ağırlık, kuvvet, ivme, yer değiştirme verilebilir. Vektörel büyüklükler büyüklüğü, başlangıç noktası, yönü ve doğrultusu bilinen niceliklere verilen addır.
  Vektörlerin Gösterimi: Vektörler yönlendirilmiş doğru parçası ile gösterilmektedirler. Bu vektörlerin 4 elemanı vardır.
  • Uygulama Noktası: Vektörel büyüklüklerin başlangıç noktasına verilen addır.
  • Büyüklüğü: Vektörlerin sayısal değerini belirtmek için kullanılır. Başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan birim sayısını belirtir.
  • Yönü: Vektörel büyüklüklerin yönü doğru parçasının ucuna konan okun yönünü belirtmektedir.
  • Doğrultusu: Vektörel büyüklüklerin hangi doğrultuda ilerlediklerini belirtmektedir. Örneğin kuzey-güney doğrultulu bir vektör şeklinde vektörün doğrultusunun ifade edilmesine yardımcı olur.
  İki Vektörün Eşitliği: İki vektörün eşit sayılabilmeleri için yönlerinin ve büyüklüklerinin aynı olması gerekmektedir.

  Bir Vektörün Negatifi: Bir vektörün negatifi o vektörün doğrultusunun tam tersi olmasından kaynaklanmaktadır.Büyüklüğü değişmez ancak doğrultuları zıttır.

  Vektörlerin Taşınması: Bir vektörün yönünü ve doğrultusunu değiştirmeden bir yerden başka bir yere taşınabilmesi olağandır. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta taşınırken vektörün doğrultusunun ve büyüklüğünün değişmemesi gerektiğidir. Vektörün doğrultusunun ve büyüklüğünün değişmesi durumunda o vektör artık başka bir vektör olarak tanımlanmaktadır.

  Vektörlerin Toplanması: Vektörlerin toplanabilmesi için uygulanabilecek birden çok metot mevcuttur. Biz birkaç tanesini inceleyecek olur isek;
  • Uç Uca Ekleme (Çokgen) Metodu: Bu metoda göre toplanacak vektörlerin doğrultuları, yönleri ve büyüklükleri değiştirilmeden birinin bitiş noktasına diğerinin başlangıç noktası gelecek şekilde eklenmesi ile oluşmaktadır. Daha sonrasında ise ilk vektörün başlangıç noktasından son vektörün bitiş noktasına kadar çizilen vektör iki vektörün toplam vektörünü vermektedir.
  • Paralel Kenar Metodu: Bu metoda göre ise her iki vektörün başlangıç noktaları bir araya gelecek şekilde birleştirilir ve paralel kenar tamamlanır. Köşelerin birleştirilmesi ile bileşke vektör elde edilmektedir.
  Vektörlerin Çıkartılması: Vektörlerde uygulanan çıkartma işlemi yapılan toplama işlemine benzer şekilde uygulanmaktadır. 

  Görüldüğü üzere fizik vektörler konu anlatımı fiziğin ilerleyen konularının temelini oluşturduğundan ileri ki konuların daha iyi kavranabilmesi ve anlaşılabilmesi açısından bu konun]]> Elektrik Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/elektrik-konu-anlatimi.html Mon, 01 Oct 2018 11:14:10 +0000 Elektrik konu anlatımı, Elektrik genel itibariyle öğrencilere zorluk çıkartan bir konudur. Elektrik konu anlatımı içerisinde elektrostatik ve coulomb kuvveti gibi alt başlıklar işlenir. Elektrik konu anlatımı içerisinde Elektrik konu anlatımı, Elektrik genel itibariyle öğrencilere zorluk çıkartan bir konudur. Elektrik konu anlatımı içerisinde elektrostatik ve coulomb kuvveti gibi alt başlıklar işlenir. Elektrik konu anlatımı içerisinde öğrenilmesi gereken bazı kavramlar vardır. Bu kavramlar elektrik yükü, iletken, yalıtkan, akım, itme-çekme kuvveti, topraklanma, elektroskop, elektriksel alan, elektrik devrelerinde güç gibi örnekler verilebilir. 

  Elektrik Konu Anlatımı Konuları Nelerdir
  • Sürtünmeyle elektriklenmede yalıtkan iki cisim birbirine sürdürdüğü takdirde bu iki cisim birbiriyle ile zıt yükle yüklenir. Yani biri artı yüklü iken diğeri eksi yüklenir. Fakat yüklenilen yük miktarı birbirine eşittir. Cam pamuk ipek kumaşa sürtüldüğünde camdan ipek kumaşa elektron geçişi olur. Böylece cam çubuk artı ile ipek kumaş eksiyle yüklenmiş olur.
  • Dokunma ile elektriklenme de yüklenmiş bir iletken cisim başka bir cisme dokundurulduğunda potansiyelleri eşitler inceye kadar bu iki cisim arasında yük alışverişi olur. Yarıçapları ve yükleri birbirinden farklı iki küre arasında aralarındaki anahtar kapatılarak yük geçişi sağlandığında yarıçapları ile doğru orantılı olarak yük paylaşımı gerçekleşir. Son durum da iki kürenin de yük işareti aynı olur. İkisi artı, ikisi eksi veya ikisi de nötr olmak zorundadır.
  • Etki ile elektriklenme de yüklü bir cisim ile yüke sahip olmayan bir iletken birbirini yaklaştırıldığında iletken üzerinde yük dağılımı meydana gelir. Eğer eksi yüklü küre yaklaştırılmışsa eksi yükleri iter. Yüklü cisim uzaklaştırıldığında ise iletkende ki yükler birbirine karışıp tekrar eski haline döner. Yüklü cisim iletkenin yakınında durduğunda topraklama işlemi yapılır ise iletkenin ekşi yükleri toprağa geçecektir. Tam bu sırada toprak bağlantısını kesersip sonrada yüklü cismi uzaklaştırırsak eksi yük kaybeden cisim sonuç olarak artı yükle yüklenmiş olur. 
  • Elektrik konu anlatımı içerisinde en karmaşık konu elektroskoptur. Bu kısımda özellikle elektroskop yapraklarının hangi durumda açılıp hangi durumda kapandığını iyi bilmemiz gerekir. Bir cismin elektrikle yüklü olup olmadığını yüklü ise hangi elektrik yüküne sahip olduğunu bilmemizi sağlayan alete verilen isim elektroskoptur. Elektroskop üç bölümden oluşur Bunlar topuz, iletken gövde ve ince yapraklardır. Elektroskop artı veya eksi yük ile yüklendiğinde yapraklarda bulunan aynı cins yükler birbirini iteceği için yapraklar açılacaktır. 
  Elektroskop yaprak durumları:

  Yüksüz bir elektroskoba yüklü bir cisim yaklaştırıldığında yüklü cisim ile aynı işaretli yükler yapraklara gidecektir; topuz kısmında ise yüklü cisim ile zıt yükler toplanacaktır. 

  Yüksüz bir elektroskoba yüklü bir küre dokunduğu taktirde elektroskop yüklü cisim ile aynı elektrik yüküyle yüklenecektir. Hem topuz hem yapraklar ikisi de aynı yükle yüklenir.

  Yüklü bir elektroskoba yüklü bir küre yaklaştırıldığında kendi yüküyle aynı yüklü bir küre ise yapraklar arasındaki açının değeri büyür yani yapraklar biraz daha açılır. Fakat kendisi ile zıt yüklü bir küre yaklaştırıldığında yapraklar arasındaki açıklık biraz azalabilir veya tamamen yapraklar kapanabilir ya da dokundurulan cismin yüklü elektroskoptan büyük ise öne kapanır sonra tekrar açılabilir. Bahsedilen bu üç durumda elektroskop ve kürenin yük durumuna bağlı olarak değişir. 

  Yüklü bir elektroskoba aynı yüklü bir küre dokundur olduğu takdirde potansiyelleri üç farklı şekilde paylaşırlar. Eğer kürenin potansiyeli elektroskoptan büyükse elektroskop yaprakları biraz açılır. Fakat küre ve elektroskobun potansiyelleri eşit ise yapraklarda bir değişim olmaz. Ama elektroskobun potansiyeli küreden büyük ise yapraklar biraz kapanabilir.

  ]]>
  Oran Orantı Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/oran-oranti-konu-anlatimi.html Mon, 01 Oct 2018 16:13:09 +0000 Oran orantı konu anlatımı, oran orantı matematiğin çözümü en zevkli konularından biridir. Oran orantı konu anlatımı hem 8.sınıf hemde lise döneminde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Oran orantı problem soru Oran orantı konu anlatımı, oran orantı matematiğin çözümü en zevkli konularından biridir. Oran orantı konu anlatımı hem 8.sınıf hemde lise döneminde ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Oran orantı problem sorularının çözümünde  oldukça işinize yaramaktadır. Oran orantı konu anlatımı önce tanımlar ile başlamalıdır. Oran; iki reel sayının sıfırdan farklı olmak koşulu ile birbirine oranına denir. Bu sayılar a ve b ise a\b şeklinde gösterilir. 

  Oranın özellikleri
  • Oranlardan biri sıfır olabilir.
  • Oranların her ikisi de sıfır olmaz
  • Birimi yoktur.
  • Oranlar aynı olmalıdır.
  Orantı; iki farklı oranın birbirine olan eşitliğine denir. Bu eşitlik a\b= x\y şeklinde belirtilir. 

  Orantının çeşitleri 
  • Doğru orantı; oranlardan biri artarken diğerininde aynı oranda artmasıdır.
  • Ters orantı; oranlardan biri artarken diğeri aynı oranda azalmasına denir.
  Orantı soruları çözülürken bazı özelliklerden yararlanmanız gerekmektedir. Bu özellikler şöyle sıralayabiliriz.
  • a / b =x / y ise a.y= b.x olarak çözümü yapılır.
  • a / b = x/ y= k ise k'ya orantı sabiti denir.
  ]]>
  Üçgenler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/ucgenler-konu-anlatimi.html Tue, 02 Oct 2018 04:01:52 +0000 Üçgenler konu anlatımı, doğrusal olmayan üç değişik yerdeki noktayı birleştiren doğru parçasının oluşturduğu şekle üçgen denir. Açılarına göre ve kenarlarına göre çeşitleri vardır. Üçgenler konu anlatımı Üçgenler konu anlatımı, doğrusal olmayan üç değişik yerdeki noktayı birleştiren doğru parçasının oluşturduğu şekle üçgen denir. Açılarına göre ve kenarlarına göre çeşitleri vardır. Üçgenler konu anlatımı içinde üçgenin elemanları yer alır. Üçgen konusu öğrenilirken önce elemanlarının bilinmesi gerekir. Bunlar sırasıyla;

  Kenarlar, üçgenin kenarları karşısındaki açıların kenarları ile adlandırılırlar. 

  İç açılar, üçgenin iki kenarının birleşmesiyle oluşan açılarıdır.

  Üçgende yükseklik, üçgenin bir köşesinden diğer karşı kenarına dik olarak çizilen doğru parçası üçgenin yüksekliğini gösterir.

  Açıortay, üçgenin herhangi bir açısını iki eş parçaya bölen ışına açıortay denir.

  Kenar ortay, üçgendeki kenarlardan birinin orta noktasını karşı tarafında bulunan köşe ile birleştiren doğrudur.

  Üçgen konu anlatımı üçgen çeşitleri kenarlarına ve açılarına göre gruplandırılır. 

  Kenarlarına göre üçgen çeşitleri, 

  Çeşitkenar üçgen, birbirinden farklı uzunlukta kenarları olan üçgenlere denir. 

  İkizkenar üçgen, iki kenar uzunluğu birbiriyle aynı uzunlukta olan üçgenlere denir.

  Eşkenar üçgen, üçgendeki bütün kenarların uzunluklarının aynı olduğu üçgenlerdir.

  Açılarına göre üçgen çeşitleri

  Dar açılı üçgen, üçgende üç açının da ölçüsü eğer 90 dereceden küçük ise dar açılı üçgendir. 

  Geniş açılı üçgenler, üçgendeki açılardan birisinin derecesi 90 dan büyük ise Üçgen konu anlatımı içindeki bu üçgenler geniş açılı üçgenlerdir.

  Özel üçgenler
  • 7,24,25 dik üçgeni, 
  • 45,45,90 üçgeni bu üçgen ikiz kenar üçgendir. 
  • 30,60, 90 üçgeni, üçgenin yarısına eşit olan bu üçgenin açısı 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğu, en uzun kenar olan hipotenüsün yarısı ve 60 derecelik açının karşısındaki kenarın uzunluğu ise 30 derecenin karşısındaki kenar uzunluğun dan 3 kat fazladır.
  Üçgen konu anlatımı üçgende açı özellikleri
  • Bir üçgende bütün iç açıların toplamı 180 derecedir.
  • Bir üçgende dış açılarının ölçüleri toplandığında 360 dereceyi verir.
  • üçgenin iç açıortaylarının kesiştiği nokta üçgenin iç teğet çemberinin de merkez noktasıdır.
  • bir üçgende bulunan iki dış açıortay ve üçüncü iç açıortay bir noktada kesişirler. Kesiştikleri bu nokta üçgenin dıştan teğet çemberinden herhangi birisinin merkez noktasıdır.
  Üçgenler konu anlatımı üçgende alan ve çevre hesaplama 

  Bir üçgenin çevre ölçüsünü bulmak için bütün kenarları toplanır. Üçgenlerde alan hesaplaması yaparken ise üçgendeki yükseklik ile kenar çarpılarak ikiye bölünüp alan bulunur.
  ]]>
  Fiilimsiler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/fiilimsiler-konu-anlatimi.html Tue, 02 Oct 2018 15:06:58 +0000 Fiilimsiler konu anlatımı, fiillere getirildikten sonra birtakım eklerle oluşturulan ve  fiillerin isim, zarf, sıfat, şeklini yapan sözcüklere fiilimsi adı verilmektedir. Fiilimsiler konu anlatımı geniş ve kapsamlı konudur. Üze Fiilimsiler konu anlatımı, fiillere getirildikten sonra birtakım eklerle oluşturulan ve  fiillerin isim, zarf, sıfat, şeklini yapan sözcüklere fiilimsi adı verilmektedir. Fiilimsiler konu anlatımı geniş ve kapsamlı konudur. Üzerinde durulması gereken bir konu ve dikkatli sekilde anlaşılmalıdır. Fiilimsiler konu anlatımı içerisinde yer alan zarf fiil, sıfat fiil ve isim fiil olmak üzere üçe ayrılırlar. Bunların her biri kendine ait özel fiilimsi ekleri bulunmaktadır. Yani fiiller bazı ekleri ile fiilimsi olmaktadırlar. 

  Fiilimsiler konu anlatımı 

  isim fiil: Fiillere "-ma, -ış, - mak" ekleri getirilerek fiillere getirilerek isim yaparlar. Bunu hafızada tutabilmek için, "ma(y)ışmak) şeklinde kodlayabiliriz. Bunlar sadece belirli eklerle değil, "me, iş, uş, üş, mek" ekleri de getirerek kelimelerde kullanılabilir.  

  Örneğin: Benim ömrüm bu tarlada çalışmakla geçti. (çalış>fiil kökü + mak>isim fiil eki) 

  Bugün okula gitmemek için, kardeşinin yerine işe gitti. (git>fiil kökü + me>isim fiil eki)

  Bizim çocuklar, az önce geçen arabaların geçişini seyrediyordu.( geç>fiil köküt + iş>isim fili eki)

  Bir gülüşü var ki, dünyalara bedeldir. (gül>fil köküt + üş>isim fiil kökü)

  Not: Burada karıştırılmaması gereken bir husus vardır. İsim fiil eki almasına rağmen fiilimsi olma özelliğine uygun olmasının yanı sıra bir varlığın adını gösteren sözcükler vardır. Bunlar fiilimsi olarak sayılmazlar. 

  Örneğin: Elindeki çakmakla sigarasını yakmaya çalışıyordu. (çak>fiil kökü olmasına rağmen sonradan getirilen "mak"eki, isim fiil olmuyor. Çünkü çakmak yakıcı ve yanan bir madde olarak kabul edilir ve kalıplaşmış ek halini almıştır. Günün her saatinde dondurma yiyor. (Dondur>fiil köküdür. "ma" eki getirilerek dondurma olmuş bu kalıplaşarak yiyecek olma özelliği kazanmıştır.)

  Sıfat fiil: Fiilimsiler konu anlatımında sıfat fiil diğer adı ortaçlar, "-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş" ekleri yapılmaktadır. Bu ekler daha kolay anlaşılması için, "Anası mezar dikecekmiş" şeklinde de kodlanarak okunabilir. 

  Örneğin: çalışan insanı herkes sever. ( çalışan>sıfat + sıfat fiil  insan>isim)

  Yıkılası gözlerin beni yaktı. (yıkıl> fiil kökü + ası> sıfat fiil eki)

  Görünmez kazaya kurban gitti. (görün>fiil kökü + mez>sıfat fiil eki)

  Not: Bazen sifat filler olumsuz şekilde de olabilir. 

  Örneğin: Ağlamayan bebeğe mama vermezler. 
  Olmayacak duaya amin denmez.

  Zarf fiil: Fiillere getirilen, -maden, -ken, - dıkça, - maz, - dığında, - casına, -ince, - ip, - e..., alı" ekleri getirilerek yapılmaktadır. Kelimeleri zarf fiil yapma görevi yapan bu ekler, ünlü uyumuna göre de değişkenlik gösterilir. Bu ekleri daha kolay şekilde ezberlemek için, "Malatyalı emadan ince bir arandıkça, eve varmazcasına gelmeksizin çıktığında" kodlamasını yapılabilir. 

  Örneğin: Kapılar kapanmadan içeriye girmek istiyorum. (Kapan>fiil kökü + madan>zarf fiil eki)

  Çırpındıkça daha da batacağını idrak etmişti. (Çırpın>fiil kökü + dıkça>zarf fiil kökü)

  Masadaki tabaklar kırılınca yenisini aldık. (Kırıl>fiil kökü + dıkça>zarf fiil kökü)
  ]]>
  Fiiller Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/fiiller-konu-anlatimi.html Wed, 03 Oct 2018 00:45:37 +0000 Fiiller Konu Anlatımı, sözcük bilgisi konusunda takıldığınız yerlerde size yardımcı olacaktır. Fiiller konusu dil bilgisinin belkide en geniş konusudur. Bundan dolayı zorluk çekilen ve karıştırılan bir konudur. Fiiller konus Fiiller Konu Anlatımı, sözcük bilgisi konusunda takıldığınız yerlerde size yardımcı olacaktır. Fiiller konusu dil bilgisinin belkide en geniş konusudur. Bundan dolayı zorluk çekilen ve karıştırılan bir konudur. Fiiller konusunda; fiil kipler, çatı, ek fiil ve fiilimsiler yer alır.

  Fiiller Konu Anlatımı

  Fiil(Eylem)

  Fiiller karşıladıkları eylemin niteliğine göre üçe ayrılır;
  • Kılış(İş) Fiilleri: Geçişlidir. Eylem özneden başka ögeye geçer. Bir fiilin kılış fiil olduğunu anlamak için fiilin başına "onu" kelimesi getirilir.
  • Oluş Fiilleri:Uzun sürede, kendiliğinden gelişen fiillerdir.
  • Durum Fiilleri: Öznenin bireysel hareketlerini veya içinde bulunduğu vaziyeti anlatan fiillerdir.
  Fiiller anlatımda çekim alarak kullanılır. Çekimli Fiil= fiil+ kip eki+ şahıs eki.

  Fiil Kipleri: Basit zamanlı ve birleşik zamanlı olarak ikiye ayrılır. 

  Basit Zamanlı(Çekimli): Tek kişi eki alır. Haber kipleri ve dilek kipleri olarak ikiye ayrılır.

  Haber Kipleri:
  • Görülen Geçmiş Zaman (di)
  • Duyulan Geçmiş Zaman (miş)
  • Şimdiki Zaman (yor)
  • Gelecek Zaman (ecek)
  • Geniş zaman (er)
  Dilek Kipleri:
  • Dilek-Şart (se)
  • İstek (e)
  • Gereklilik (meli)
  • Emir (-)
  Birleşik Zamanlı Fiiller: Birden çok ek alır. Hikaye birleşik zaman, rivayet birleşik zaman ve şart birleşik zaman olmak üzere üçe ayrılır.

  • Hikaye Birleşik Zaman: Fiil+basit zaman+idi. Örnek: Geldiydi, gelmişti, geliyordu.
  • Rivayet Birleşik Zaman:Fiil+basit zaman+imiş. Örnek: Koşarmış, koşacakmış.
  • Şart Birleşik Zaman: Fiil+basit zaman+ise.
  Yapılarına Göre Fiiller:
  • Basit Fiiller: Yapım eki almamış fiillerdir. Örnek: Gezeceğiz.
  • Türemiş Fiiller: Çeşitli köklerden yapım eki almış fiillerdir. Örnek: Başlayacağım.
  • Birleşik Filler: İsim+yardımcı fiil ile oluşturulan ve kurallı birleşik fiiller olmak üzere ikiye ayrılır.                                      

  Fiilimsi(Eylemsi): Eylem oldukları halde aldıkları özel eklerle cümlede isim, sıfat ve zarf göreviyle kullanılan sözcüklerdir.

  Fiilimsiler üç çeşittir;
  • İsim Fiil: -Mek, -me, -iş eklerini alır. Örnek: Sana bakmaya geldim.( Bakmaya kelimesi isim fiil görevindedir.)
  • Sıfat Fiil(Ortaç): An, ası, mez, ar, dik, ecek, miş eklerini alır. Örnek: Solan çiçek.
  • Zarf Fiil(Bağ): Zaman veya durum zarfı olarak kullanılırlar. Örnek: Hiç düşünmeden konuşuyordu.
  Fiiller Konu Anlatımı, gelebilecek olan her türlü soruda size yardımcı olacaktır. Konu anlatımından sonra bol bol test çözerek konuyu daha iyi kavrarsınız.
  ]]>
  Vektörler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/vektorler-konu-anlatimi.html Wed, 03 Oct 2018 18:56:45 +0000 Vektörler konu anlatımı, Fizikte ve matematikte bir sayının yönüyle birlikte hesaba katılmasına vektör denir. Bilimin her alanında olduğu gibi fizikte de gözlem ve deneyler çok önemlidir. Vektörel formüllerin tamamı gözleml Vektörler konu anlatımı, Fizikte ve matematikte bir sayının yönüyle birlikte hesaba katılmasına vektör denir. Bilimin her alanında olduğu gibi fizikte de gözlem ve deneyler çok önemlidir. Vektörel formüllerin tamamı gözlemlenmiş veriler sayesinde hazırlanmıştır. Vektörler sadece kuvveti değil, bu kuvvetin etki ettiği yönü de hesaba katarak daha doğru işlemler yapmamızı sağlar. Vektörel olmayan sayılara ise skaler büyüklükler denir.

  Skaler büyüklükler: Bu tür büyüklükler için yönün bir önemi yoktur. Bir cismin kütlesinden bahsederken veya bir odanın sıcaklığını anlatmak istediğimizde skaler büyüklükleri kullanırız. 

  Vektörel büyüklükler: Bu büyüklükler ise kuvvet ile beraber yönünde önemli ve belirtilmek zorunda olduğu büyüklüklerdir. Hızlanma, ivmelenme, yer değiştirme gibi kavramları açıklarken vektörel sayıları kullanırız. Örneğin bir arabanın saatte 50 kilometre hızla gittiğini söylememiz yeterli olmaz. "50 kilometre sağa gidiyor" veya "50 kilometre kuzeye doğru gidiyor" gibi cümleler bize aracın hem hızını hemde yönünü bildirir. Bu sayede araç hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuş oluruz. Vektörlerin gösteriminde dört şeye dikkat edilmelidir;
  • Uygulama noktası
  • Büyüklüğü
  • Yönü
  • Doğrultusu
  İki vektörün eşitliği: Vektörler konu anlatımı beş ana maddeden oluşur. Bunlardan ilki olan vektörlerin eşitliği, iki ayrı vektörün aynı yön ve doğrultuda eşit kuvvetlerde olmasına denir. Bir bisiklet yolunda aynı yöne doğru aynı hızda ilerleyen iki bisikletli arkadaşı düşünün. Bu durumda bu arkadaşlar birbirlerine eşit olacaktır. Vektörel anlatımda bu eşitliğe, iki vektörün eşitliği denir. 

  Bir vektörün negatifi: Bir A vektörü ile aynı kuvvete sahip fakat zıt yönlerde ilerleyen başka bir vektöre A vektörünün negatifi denir. Bu iki vektör yönleri dışında tamamen aynıdır ve toplamları sıfırdır.

  Vektörlerin taşınması: Bir vektörün bütün özelliklerini koruyarak başka bir yere taşınmasına vektörlerin taşınması denir. Bu vektörlerin sadece doğrultusu değişebilir. 

  Vektörlerin toplanması: Vektörlerin toplanmasında yaygın olarak 2 yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki uç uca birleştirme yöntemidir. Bu yöntemle vektörler uç uca eklendikten sonra, ilk vektörün başından son vektörün sonuna kadar bir doğru çizilir ve bu doğru ikisinin toplamını verir.  Diğer bir yöntem ise daha az pratik olduğundan vektörler konu anlatımına dahil değildir.

  Vektörlerin çıkartılması: Bu işlemi yapmak içinde uç uca ekleme yöntemi kullanılabilir. Yönün etkisi çıkartma işleminde daha net anlaşılmaktadır. Sağa yönelmiş bir vektörden sağa yönelmiş bir vektörü çıkarttığınızda, çıkarttığınız vektör ters yöne döner ve uç uca eklenir. 
  ]]>
  İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/ilk-turk-devletleri-konu-anlatimi.html Wed, 03 Oct 2018 21:05:50 +0000 İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı, Türkler tarih sahnesinden hiçbir zaman geri planda durmamış, cesurluğu ve yiğitlikleri sayesinde her zaman ön planda olmuş, düşmana aman diletmiştir. Bu yüzden gerçekten köklü bir tarihe s İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı, Türkler tarih sahnesinden hiçbir zaman geri planda durmamış, cesurluğu ve yiğitlikleri sayesinde her zaman ön planda olmuş, düşmana aman diletmiştir. Bu yüzden gerçekten köklü bir tarihe sahiptir. 

  İlk Türk Devletleri denilince akla ya Asya yada Avrupa gelir. Ancak Orta Asya'da yaşamış bir devlet vardır. İskitler yani Şakalar. Persler, Urartular ve Asurlular ile mücadele etmişlerdir. M.Ö 7. yy ile M.Ö 2. yy arasında siyasi varlığını sürdürmüştür.  

  İlk Türk Devletleri Konu Anlatımı Ve Devletler
  • Asya Hun Devleti, Devlet Teoman tarafından kurulmuştur. Mete Han döneminde en parlak dönemini yaşamış ve en geniş sınırlara ulaşmıştır. Orta Asya'da kurulan ilk Türk Devletidir. Boyları ilk kez bir bayrak altında toplayan Devlet özelliğine sahiptir. Çin Seddi bu dönemde inşa edilmiştir. Bu durum gösteriyor ki Çinliler Türklerden korktukları için hala günümüzde var olan Çin Seddi'ni yapmışlardır. Mete Han orada onluk sistemini oluşturarak tüm Dünyaya emsal teşkil etmiştir. M.S. 48 yılında Devlet ikiye bölünüp dağılmıştır. 
  Kavimler göçü, 375 yılında Kuzey Hunların Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki yerleri işgali sonucunda Avrupa'ya doğru Dünya tarihinin en büyük kitlesel göçüne verilen addır. Bu göç sonucunda;
  • İlk çağ kapanıp ortaçağ başlamıştır.
  • Batı Roma 476 yılında yıkılmıştır.
  • Derebeylikler ortaya çıkmıştır.
  • Kilise ve din adamları güç kazanmıştır.
  • Yeni Avrupa Devletleri kurulmuştur.
  Avrupa Hun Devleti, Balamir Kağan tarafından kurulmuştur. Avrupa'da kurulan ilk Türk Devletidir. En parlak dönemini Atilla döneminde yaşamış ve Bizans'ı vergiye bağlamıştır. Doğu ve Batı Roma üzerlerine seferler düzenlenmiştir. Atilla'nın ölümünden sonra devlet zayıflamış ve Germenler tarafından 486 yılında yıkılmıştır.  

  I. Göktürk Devleti, Türk adıyla kurulan ilk devlettir. Bumin Kağan tarafından kurulmuştur. Başkent Ötüken'dir. Asya Hun Devleti sonrası Turkleri tek bayrak altında ikinci kez toplayan Devlet özelliğine sahiptir. İpek yolu hakimiyeti için Çinliler ve Sasaniler ile mücadele etmişlerdir. Bumin Kağan vefatı sonrası devlet zayıflamış ve ikiye ayrılmıştır. Çinliler tarafından yıkılmıştır. 

  II. Göktürk Devleti, İlteriş Kağan tarafından kurulmuştur. Bilge Kağan döneminde en parlak dönemini yaşamıştır. Yazıyı kullanan ilk Türk Devletidir. Göktürk alfabesi ile kendi alfabelerini kullanmışlardır. 

  Uygurlar, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Başkent ilk önce Ötüken daha sonra Karabalgasun olmuştur. Yerleşik hayata geçen ilk devlettir. Modern tarımla uğraşmışlardır. Kendilerine ait alfabe geliştirmişlerdir. İlk kez kütüphane kuran Türk Devletidir. Hukuk kurallarını yazılı hale getirmişlerdir. Kırgızların saldırısı sonucu yıkılmıştır. 

  Avarlar (Juan Juanlar), İstanbul'u kuşatan ilk Devlet olma özelliğine sahiptir.

  Kırgızlar, Orta Asya'da kurulan son Türk boyudur. Moğol hakimiyetine giren ilk Türk boyudur. Manas destanını bir miras olarak bırakmışlardır.

  ]]>
  Mutlak Değer Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/mutlak-deger-konu-anlatimi.html Thu, 04 Oct 2018 09:49:20 +0000 Mutlak değer konu anlatımı, mutlak değer konusu matematiğin öğrenilmesi gereken konulardan ilk sırayı alır. Mutlak değer konu anlatımı bu yüzden oldukça önem kazanmaktadır. Mutlak değerin tanımını yapacak olursak b Mutlak değer konu anlatımı, mutlak değer konusu matematiğin öğrenilmesi gereken konulardan ilk sırayı alır. Mutlak değer konu anlatımı bu yüzden oldukça önem kazanmaktadır. Mutlak değerin tanımını yapacak olursak bir gerçek sayısının sayı doğrusu üzerindeki yerinin başlangıç noktasına olan uzaklığına denir. Mutlak değer |a| ile simgelenir. Mutlak değer konu anlatımı aslında bir uzaklık hesaplama yöntemi içermektedir. O yüzden mutlaka değer hesaplanırken negatif sayılar ile işlem yapılmaz. Bu yüzden rakamları mutlak değer dışına çıkarırken pozitif bir sayı elde edilmelidir. Örneğin; |4| sayısı mutlak değer dışına 4 olarak çıkarken |-6| sayısı mutlak değer dışına 6 pozitif sayı olarak çıkar. Mutlak değer soru çözümü yapılırken mutlak değerin özellikleri bilmelisiniz. Soruları çözümüne oldukça yarar sağlar. 

  Mutlak değer konu anlatımı ve özellikleri
  • |a|= |-a| ya da |x-y| =|y-x | birbirlerine eşittir. 
  • Mutlak değer problemlerinin sonuçları kesinlikle pozitiftir. Sıfırdan küçük olamaz.
  • |x|. |y| ile |x.y| sonucu birbirine eşittir.
  • Mutlak değerde toplama ve çıkarma yapılırken tüm sayılar mutlak değer dışına çıkarılır ve sonuç bulunur. |x-y| işlemleri ise mutlak deger içinde hesaplama yapılarak mutlak değer dışına çıkarılır.
  • Mutlak değer içinde ya da dışarıda alınması sonucu değiştirmez.
  • Mutlak değer işlemleri reel sayılar için geçerlidir. Kesirli sayılar işlem uygulanmaz.
  ]]>
  Felsefe Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/felsefe-konu-anlatimi.html Fri, 05 Oct 2018 08:06:47 +0000 Felsefe Konu Anlatımı, Felsefe insanın düşünme, merak etme, anlama ve öğrenme çabasının ürünüdür. Felsefe öznel bir etkinliktir ve felsefenin açıklamalarında bitmişlik yoktur. Felsefe tüm varlık alanını konu edildi Felsefe Konu Anlatımı, Felsefe insanın düşünme, merak etme, anlama ve öğrenme çabasının ürünüdür. Felsefe öznel bir etkinliktir ve felsefenin açıklamalarında bitmişlik yoktur. Felsefe tüm varlık alanını konu edildiği için zorunlu olarak diğer alanlarla ilişki halindedir.

  Felsefe Konu Anlatımı
  • Bilgi Felsefesi: Varlıkların bilincimizden bağımsız kendi başlarına nesnel dünyada yer almalarına "gerçeklik" denir.
  •  Bu varlıkların bilincimizle ilişkilendirilerek bir yargı ya da önerme şeklinde ifade edilmelerine ise doğruluk denir. 
  • Süje (özne) ve obje (nesne) arasındaki etkileşimin bir ürünü olarak bilgi elde edilir. Ancak öznelerin nesneleri kavrama şekli her defasında farklılık gösterdiğinden birden çok bilgi türünü ortaya çıkarmaktadır. 
  • İnsanın yaşantısıyla elde ettiği sistemsiz ve gelişigüzel bilgilere gündelik bilgi denir. Ocağın üstüne koyduğumuz çaydanlığın bir süre sonra kaynayacağını bilmek gündelik bilgiye;suyun 100 derecede kaynayacağını bilmek bilimsel bilgiye örnektir.
  • Varlık Felsefesi: Varlık felsefesi varlığı bir bütün olarak inceler. 
  • Bilimler varlığın var olduğunu kabul ederler. Doğa bilimleri reel  (gerçek) varlığı formel bilimler ise ideal (düşünsel) varlığı temel alırlar. 
  • Her bilim kendi konu ve yöntemine göre varlığın belirli bir bölümünü inceler. Bilimlerin çalışma alanlarında yer almayan kimi sorunları Varlık Felsefesi (ontoloji) inceler. 
  • Ruh var mıdır, Varlığın var olma amacı nedir, Ölüm bir yok oluş mudur gibi metafizik ve ontolojik içerikli sorular varlık felsefesinin ele aldı bazı problemlerdir.
  • Ahlak Felsefesi: Ahlak felsefesi (etik) iyi ve kötü eylemlerin neler olduğunu araştıran bir felsefe çalışma dalıdır.
  •  İyi, ahlakça olumlu bulunan ve kabul gören davranışlarken kötü, ahlakça olumsuz bulunan ve onay bulmayan davranışlardır.
  • İnsanın bilerek ve isteyerek davranışta bulunması onun özgür bir iradeye sahip olduğu fikrinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İnsan iradesini kullanırken özgür müdür sorusu ahlak felsefecilerinin yanıt aradığı temel sorulardan biri olmuştur. Bu konuda üç ana düşünce bulunmaktadır. Bunlardan ilki bireyin davranışta bulunurken iradesini serbestçe kullanabileceğine inanan indeterminizm. İkincisi bireyin iradesini pek çok etkenin belirlediğini söyleyen determinizm ve üçüncü olarak ise, insanın kısmen özgür, kısmen topluma bağımlı olduğunu söyleyen oto determinizm'dir.
  • Sanat Felsefesi: Sanatsal etkinlikler, insanla doğadaki varlıklar arasında kurulan estetik ilişkinin bir ürünüdür. 
  • Sanat etkinliklerine konu olan varlıklar "sanat objesi" olarak tanımlanırlar. Felsefe açısından sanat irdelendiğinde "bir sanat ürünü nasıl ortaya konulmalıdır" sorusu ile karşılaşılmaktadır. Bu soruya cevap arayan ve aynı zamanda sanata bakış şeklini de belirleyen üç temel kuram karşımıza çıkmaktadır: Taklit kuramı, yaratma kuramı ve oyun kuramı.
  • Siyaset Felsefesi: Siyaset felsefesi en iyi yönetim biçimi ve düzenin nasıl kurulması gerektiğini araştıran bir felsefe bölümüdür. Bir arada yaşamak için tek tek bireylerin oluşturduğu bütüne toplum denir. Toplumdaki bireylerin aynı ilke ve amaçlar etrafında, bir toprak parçası üzerinde oluşturdukları vatanı koruyan ve devamını sağlayan siyasi egemenlik gücüne sahip örgütlü kuruma devlet denir. Siyaset felsefesi toplumsal düzen devlet fikrinin nasıl ortaya çıktığını ele alır.
  ]]>
  Mitoz Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/mitoz-konu-anlatimi.html Sat, 06 Oct 2018 01:01:07 +0000 Mitoz Konu Anlatımı, 8. sınıf fen bilgisi dersinin temel ve başlangıç konularından biri olmasının yanı sıra  fen bilimi birikimli ilerlediğinden ilerde görülecek biyoloji dersine hazırlık amacıyla mitoz konu
  Mitoz Konu Anlatımı, 8. sınıf fen bilgisi dersinin temel ve başlangıç konularından biri olmasının yanı sıra  fen bilimi birikimli ilerlediğinden ilerde görülecek biyoloji dersine hazırlık amacıyla mitoz konu anlatımının ve diğer önemli bir çok konunun iyice kavranmasına yardımcı olmaktadır.
  Mitoz bölünme çok hücreli canlıların yanında aynı zamanda tek hücreli canlılarda da çokça rastlanan bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünmenin sonucu olarak ana hücreden aynı kalıtım maddelerine sahip iki yeni yavru hücre oluşmaktadır. Oluşan bu yavru hücreler ana hücrenin tıpatıp aynısıdır. Böyle bir girişin ardından mitoz bölünmeyi tanımlayacak olursak; mitoz bölünme, 2n kromozoma sahip vücut hücrelerinde görülen ve bir ana hücreden iki yavru hücre oluşmasıyla meydana gelen bölünme şekline verilen addır. Mitoz bölünmenin  birbirini takip eden evreleri bulunmaktadır.

  Mitoz Konu Anlatımı Ve Mitoz Bölünme Evreleri:
  • Çekirdek ve sitoplazmanın bölünmesi ile iki yavru hücre meydana gelir.
  • Bölünme gerçekleşmeden önce hücrenin çekirdeğinde bulunan kalıtım maddeleri kopyalanır.
  • Çekirdeğin içerisinde yer alan kalıtım maddeleri mitoz bölünmenin erken evrelerinde kısalıp kalınlaşarak kromozom yapılarına dönüşür. Bu evreler sırası ile şöyle ifade edilebilir:
  1. Evre: Bu evrede kromotin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşür. Her kromozom birbirinin aynı iki iplikçikten oluşur. Bu iplikçiklere kromatit adı verilir. Daha sonra iğ iplikleri oluşmaya başlar. Çekirdek zarının ve çekirdekçiğin kaybolması bu evrede gerçekleşmektedir.

  2. Evre: Eşleşmiş kromozomlar hücrenin merkezine doğru ilerleyerek hücrenin ortasında bir sıra halinde dizilmeye başlarlar.

  3. Evre: Hücrenin ortasında dizilen kromozomların kromatitleri birbirinden ayrılarak her bir iğ ipliğinin yardımı ile hücrenin bir kutbuna doğru çekilir.Bu evrede sitoplazma bölünmeye başlar.

  4. Evre : Kromozomlar kutuplara çeklir ve tekrar ipliksi bir yapıya dönüşerek uzayıp belirsiz bir hal başlar. İğ iplikleri bu evrede kaybolur. Aynı zamanda çekirdek yeniden belirerek çekirdekçik oluşmaya bu evrede başlar.

  5. Evre: Bu evre son evredir ve artık bu evrede hücre iki ana yavru hücreye ayrılarak mitoz bölünmesini tamamlar.

  Mitoz Bölünme Özellikleri:
  • Bütün vücut hücrelerinde görülen bir bölünme türüdür.
  • Zigotun oluşumuyla birlikte yaşam boyu devam eden bir süreci kapsar.
  • 2n kromozomlu bir hücreden 2n kromozomlu iki hücre meydana gelir.
  • Bölünme sonucunda oluşan yeni yavru hücrelerin kromozom sayılarında bir değişiklik görülmez.
  • Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlarken, çok hücreli canlılarda büyümeyi ve gelişmeyi sağlamaktadır.
  ]]> Permütasyon Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/permutasyon-konu-anlatimi.html Sat, 06 Oct 2018 04:37:05 +0000 Permütasyon konu anlatımı, permütasyon bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerini hesaplama yöntemidir. Permütasyon konu anlatımı 10.sınıf konusudur. Bu sınıfta ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Permütasyon sor Permütasyon konu anlatımı, permütasyon bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerini hesaplama yöntemidir. Permütasyon konu anlatımı 10.sınıf konusudur. Bu sınıfta ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Permütasyon sorularını çözebilmek için ayrıca faktöriyel konusuna da hakim olmalısınız. Şimdi ise ayrıntılı bir şekilde  permütasyon konu anlatımı yapmaya çalışacağız. Permütasyon aslında sıralama yapmak için kaç farklı yöntem kullanabileceğimizin cevabını aramaktır. Örneğin; n elemanlı bir kümenin sıralanışı P (n, n) şeklinde yazılır ve n! ile sonuç bulunur. Ya da n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt kümelerinin sayısını bulmak için ise P (n,r)= n!\ (n-1)! ile bulunur.  Permütasyon konu anlatımı için bir püf noktası vermek gerekirse permütasyon da seçim yapılmaz seçimi yapılmış elemanların sıralanışı söz konusudur. Ayrıca permütasyon birebir ve örten fonksiyon olması gerekmektedir. 

  Permütasyon konu anlatımı bir kaç başlık altında toplanabilir. Bunlar; 
  • Düz permütasyon; n kadar elemanın yatay bir doğru üzerinde sıralanışını hesaplamadır. Düz permütasyon sorularının çözümü oldukça kolaydır. Herhangi bir seçim yapmadan sıralamasını yapmalısınız.
  Örnek: 4 aşçı ve 2 kalfa kaç farklı şekilde sıralanır
         ( 4 +2)!= 6! =1.2.3.4.5.6= 720 olur.
  • Dairesel permütasyon; n kadar elemanın bir daire üzerindeki sıralanışını hesaplama yöntemidir. Burada n elemanlı permütasyonu için (n-1)! formülü kullanılır.
  • Tekrarlı permütasyon; n kadar elemanın x kadar birbirinin aynısı y kadar birbirinin aynısı olma durumu ise n! \ x!.y!....z! Olacak şekilde bulunur.
  ]]>
  Matris Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/matris-konu-anlatimi.html Sat, 06 Oct 2018 13:11:12 +0000 Matris Konu Anlatımı, Matris bir cismin elemanlarının sıralı olarak m tane satır ve n tane sütundan oluşan yapıya matris denir. Matrisler büyük harflerle gösterilerek tabloda yatay sıraları satır adı verilir. Düşey sıralar Matris Konu Anlatımı, Matris bir cismin elemanlarının sıralı olarak m tane satır ve n tane sütundan oluşan yapıya matris denir. Matrisler büyük harflerle gösterilerek tabloda yatay sıraları satır adı verilir. Düşey sıralara ise sütun adı verilmektedir. Matris elemanları genel olarak aij terimi kullanılarak gösterilir. 

  Matris Konu Anlatımı ve Çeşitleri; 

  Sıfır Matrisi: Bu matris çeşidinde bütün elemanları sıfır olan çeşit olarak tanımlanır.

  Kare Matrisi: Bu matriste ise satır ve sütun sayısı birbirine eşit olan matris olarak tanımlanır. A matrisi 5 satır ve 5 sütunlu yer kare matrisine örnektir.

  Birim Matris: 5x5 kare matrisli bir yapıda bütün köşegen elemanları 1 ve diğer bütün elemanları 0 olan matris çeşidine birim matris denir. Birim Matris I harfi ile gösterilir. 

  Matris Konu Anlatımı ve Matrislerin Eşitliği: Aynı türden olan iki matrisin bütün aynı indisli terim sayıları eşit ise bu matrisler eşit olarak kabul edilir. Matris eşitliğinde tam tersi doğru kabul edilmelidir. Yani eşit olan iki matrisin aynı indisli plan bütün terimlere eşittir. 

  Matrisin Devriği (Transpozu): Bir matriste satırların sütun haline, sütunların ise satır haline getirilmesi ile matrisin devriği (transpozu) elde edilmektedir. Bir matrisin herhangi bir reel sayı ile çarpılması matris içerisinde bulunan bütün elemanların aynı sayı ile çarpılması anlamına gelir. Aynı türe sahip olan matrisler toplanır. Bu nedenle aynı indisli terimlerde toplanmış olur. Matrislerin farkı elde edileceği zamanda aynı türden matrisler çıkartılır. Böylelikle aynı indisli terimlerde çıkartılmış olur. Ayrıca iki matrisin çarpımı yani ayrı ayrı A ve B matrislerin çarpılabilmesi için A matrisinin sütun sayılı ile B matrisinin satır sayısı eşit olmalıdır. Çarpma işleminde birinci matris olan A matrisin satırları ile ikinci matris olan B matrisin sütunların çarpılır. Daha sonra elde edilen sayılar ile toplamalar yapılır. 

  Matris Konu Anlatımı ve Determinant; Bir matrisin determinant olabilmesi için matrisin çeşidi kare matris olmalıdır. Yani determinant fonksiyonu kare matrisi eklediği bu sayıya matrisin determinantı denir. Matrisin türü ne olursa olsun birim matrisin determinantı her zaman 1 dir. Determinantın özellikleri ise bir satır veya bir sütunun tüm elemanları eğer 0 ise matris determinantı da 0 olur. Herhangi iki satır veya iki sütun elemanları bir birine eşit ise, orantılı ise veya satır ve sütundaki elemanlar yer değişirse determinant 0'a eşit olur. Eğer matris çeşidi kare matris ise determinantı ile transpozunun determinantı bir birine eşittir. 
  ]]>
  Çarpanlara Ayırma Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/carpanlara-ayirma-konu-anlatimi.html Sun, 07 Oct 2018 00:05:16 +0000 Çarpanlara ayırma konu anlatımı, verilen bir ifadenin çarpanları cinsinden yazılması işlemine çarpanlara ayırma adı verilmektedir. Bir cebirsel ifadenin daha kısaltılmış bir şekilde parçalara ayrılmasıdır. Çarpanlara ayırma konu anlatımı, verilen bir ifadenin çarpanları cinsinden yazılması işlemine çarpanlara ayırma adı verilmektedir. Bir cebirsel ifadenin daha kısaltılmış bir şekilde parçalara ayrılmasıdır.

  Örnek olarak; 2x-4 ifadesini göz önüne alırsak, 2x-4 = 2.x-2.2 şeklinde yazılabilir.

  Bu şekilde baktığımızda her terimde 2 çarpanı göze çarpmaktadır. Bu ifadeyi ortak parantezin dışına alabiliriz. Burada 2 sayısı her iki terime de dağılmıştır. Aslında 2.(x-2) iken dağıtılınca 2x-4 elde edilmektedir. Bu şekilde 2.(x-2) ifadesini yazarken yaptığımız bu işleme çarpanlarına ayırma işlemi denilmektedir.

  Çarpanlarına ayırma işlemini yaparken bir çok yöntem bulunmaktadır.

  Çarpanlara Ayırma Yöntemleri;
  • Ortak çarpan parantezine alma,
  • Özdeşliklerden faydalanma,
  • Baştaki ve sonraki terimden faydalanma.

  Çarpanlara ayırma konu anlatımında ortak çarpan parantezine almanın en basit yöntemi;

  1. Örnek olarak, 2+8 ifadesini 2.(1+4) şeklinde yazabiliriz.

  Özdeşlikler; matematikte bir çok denklem karşımıza çıkmaktadır. Bu denklemlerden bazıları gerçekten çok özel denklemlerdir.

  Örnek olarak; x-9 =15 ifadesinde, eşitliğin sol tarafının sağ tarafına eşit çıkması için x yerine 24 yazılması gerekir.

  X=24 yazılırsa; x-9=15, 24-9 =15 ifadesinde, 15=15 çıkmaktadır.

  Sol taraf, sağ tarafa eşit çıkmaktadır. 24 sayısı haricinde hiç bir sayı için eşitliğin sağ ve sol tarafı birbirine eşit çıkmamaktadır.

  2. Örnek olarak; 2x-14 = (x-7).2 ifadesini ele alırsak,

  x=3 olarak yazarsak,

  2x-14=(x-7).2

  2.3-14=(3-7).2

  6-14 = -4.2

  -8 = -8 ifadesi ile doğru çıktı.

  Eğer x=10 yazarsak,

  2x-14 = (x-7).2

  2.10-14 =(10-7).2 ifadesinden 20-14 =3.2, 6=6 çıkmaktadır. Sağ taraf ve sol taraf eşit çıkar.

  Bu şekilde yaptığımız tüm örneklerde bütün sayılar için eşitliğin doğru çıktığını görebiliriz. Bir cebirsel ifade de bilinmeyen bir sayının yerine koyduğumuz her sayı için doğru çıkıyor ise bu özelliğe özdeşlik adı verilmektedir. İçerisinde bilinmeyen ifadelere verilen her sayı değeri için sağlanan eşitliklere özdeşlik denilmektedir.

  3. Örnek; a ve b doğal sayılardır. a2-b2=17'dir. Buna göre a+2b toplamı kaç bulunmaktadır.

  a2-b2=17 (a-b)(a+b)=17

  (a-b)=1 (a+b)=17

  (a-b)+(a+b)=2a=18 çıkmaktadır.

  a=9 b=8 olur. Buna göre a+2b=9+2.8=25 çıkar.

  Gruplandırarak çarpanlarına ayırma; çarpanlara ayırma konu anlatımında önemli bir yeri bulunmaktadır. Bir cebirsel ifadede verilen bütün terimlerinde eğer ortak bir çarpan yoksa, ortak çarpanı bulunan terimler bir araya getirilerek bu terimlerle elde edilen her grup ayrı ayrı olarak ortak bir paranteze alınmaktadır.

  1. Örnek olarak; m+ak+k+ma ifadesinde çarpanlarından birini bulunuz

  m(a+1)+k(a+1) = (a+1) (m+k) olduğu için çarpanlarından biri (m+k) olmaktadır.

  2. Örnek olarak; x2-xy-x+3mx-3my-3m ifadesinde çarpanlarından biri (x+ay+b) olduğuna göre a.b çarpımı kaç bulunmaktadır

  x2-xy-x+3mx-3my-3m = x(x-y-1)+3m (x-y-1)

  =(x-y-1) (x+3m) ifadesinden (x-y-1) = (x+ay+b) olacağına göre a=-1, b=-1 olmaktadır. Buna göre;

  a.b= -1.-1=1 çıkmaktadır.

  ]]>
  Kümeler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/kumeler-konu-anlatimi.html Sun, 07 Oct 2018 16:22:54 +0000 Kümeler konu anlatımı, A, B, C gibi büyük harflerle gösterilen ve iyi tanımlanan bir grubu ifade eden listedir. Kümenin dahilinde bulunan ögelere o kümenin elemanları denir. Kümelerde her eleman bir kez yazılabilir. Eleman sayıs Kümeler konu anlatımı, A, B, C gibi büyük harflerle gösterilen ve iyi tanımlanan bir grubu ifade eden listedir. Kümenin dahilinde bulunan ögelere o kümenin elemanları denir. Kümelerde her eleman bir kez yazılabilir. Eleman sayısını yazmak için s harfi ile gösterilir. Örneğin 10 elemanlı bir 'A' kümesinin eleman sayısının gösterilmesi için s(A)= 10 şeklinde yazılır. Kümeler Konu Anlatımında kümeler 3 başlığa ayrılmaktadır.

  Kümeler 3 farklı şekilde gösterilir. Bunlar;
  • Liste yöntemi ile kümelerin gösterilmesi, küme elemanları aralarına virgüller konarak yan yana yazılması ile gösterilir. 
  • Ortak özellik yöntemi ile kümelerin gösterilmesi, küme elemanlarının çok daha kolay anlaşılır şekilde daha çok sözel yada matematiksel ifadeler kullanılarak yazılması ile gösterilir. 
  • Şema yöntemi ile kümelerin gösterilmesi, kapalı çizilen bir eğri içinde bulunan elemanlar birer nokta ile gösterilip yanına elemanın adı yazılarak gösterilmesi şeklidir.  Bu gösterimde kullanılan şekle venn şeması denir. 
  Küme çeşitleri

  Kümeler konu anlatımının en önemli başlıklarından birisi de küme çeşitleridir.

  Eşit küme, bütün elemanları aynı olan kümelere eşit kümeler denir. İki kümede de elemanlar aynıdır. A=B şeklinde gösterilir 'A' kümesi eşittir 'B' kümesine diye ifade edilir.

  Denk küme, denk kümede küme elemanları farklı olsa da sayı olarak eşit eleman sayısına sahiptirler. 

  Boş küme, elemanı olmayan kümelere boş küme denir. Eşit kümeler aynı zamanda denk kümeleridir. A={ } şeklinde gösterilir.

  Alt küme, A kümesine ait olan bütün elemanlar eğer B kümesinin de elemanı ise A kümesi B kümesinin alt kümesi denir. Yada b kümesi kapsar A kümesini şeklinde de ifade edilir.

  Alt kümenin bir takım özellikleri vardır. Bunlar;
  • Bütün kümeler aynı zamanda kendisinin alt kümesidir.
  • Boş küme bütün kümelere ait bir alt kümedir.
  • Bir kümenin alt kümelerinin kaç tane olduğunu bulmak için 2 üzeri n sayısı ile bulunur. 
  Sonlu küme, eleman sayıları sayılabilen ve saymakla bitirilebilen eleman sayısı olan kümelerdir. 
  Örneğin, B={8 ile 50 arasındaki tek sayılar kümesi}
   
  Sonsuz küme, saymakla eleman sayısını bitiremediğimiz elemanı olan kümelerdir.
  Örneğin, B={20 sayısından büyük olan sayılar}

  Özalt küme, A kümesinin kendisinden farklı olan tüm alt kümelerine özalt küme denir. Bir kümenin özalt küme sayısını bulmak için 2 üzeri n sayısından 1 çıkarılarak bulunur.

  Birleşim kümeleri, kümeler konu anlatımı içinde yer alan bu konuda iki  farklı kümenin elemanlarının tamamı birleştirilerek yazılır. Her eleman bir kez yazılarak belirtilir.

  Kesişim kümeleri, iki kümede bulunan aynı elemanların dan oluşan kümelerdir. ortak elemanlarını gösterir. 

  Evrensel küme, kümelerin tamamını kapsayan ve üzerinde işlemlerin yapıldığı kümeye denir. E harfi ile gösterilir.

  Tümleyen küme, asıl kümenin elemanı olmayan ancak evrensel kümenin elemanı olan kümeye denir. 

  Tümleyen kümenin özellikleri
  • A kümesinin tümleyeninin, tümleyeni yine A kümesidir.
  • Evrensel kümenin tümleyeninin eleman sayısı yoktur ve boş kümedir.
  • Boş kümenin ise tümleyeni evrensel kümedir. 
  • A kümesinin eleman sayısı ve A kümesinin tümleyeninin eleman sayıları toplamı  evrensel kümenin eleman sayısıyla aynı sayıdadır.
  ]]>
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/cumhuriyet-donemi-turk-edebiyati-konu-anlatimi.html Sun, 07 Oct 2018 20:59:16 +0000 Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı konu anlatımı, Osmanlı bir çok alanda özellikle edebiyat alanında Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Askeri alanda, şiir ve edebiyat alanında, siyasi ve ekonomik alan
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı konu anlatımı, Osmanlı bir çok alanda özellikle edebiyat alanında Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Askeri alanda, şiir ve edebiyat alanında, siyasi ve ekonomik alanlarda Avrupa'nın gerisinde kalmamak için bazı gençler yetiştirilmek ve yenilikleri ülkelerine getirmeleri sağlanmak amaçlı Avrupa'ya gönderilip gözlem yapmaları istenmiştir. Bu gençlerden Avrupa'ya gidenler buradaki birçok alanda incelemeler yapmışlar ancak en fazla, sanata, edebiyata hayran kalmışlar ve bu konularda öğrendikleri her şeyi ülkelerine getirip uygulamaya başlamışlardır. Bu dönem milli edebiyattan keskin bir hat şekilde ayırmak mümkün değildir. Çünkü milli edebiyat döneminde eserler veren sanatçılar genellikle cumhuriyet döneminde de yaşayıp eserler verdikleri için o döneme ait bir takım etkilenmeler devam etmiştir. Bu dönem edebiyatının tam anlamıyla oluşup, şekillenmesinde Atatürk ilke ve inkılaplarının payı oldukça fazladır. Dilde bu dönem sadeleşmelerin yaşanması yine bu dönem kurulan Türk dil kurumunun da etkisiyle gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra başlayan bu dönem, çağdaş gelişimler sergileyen ve devam eden dönem edebiyatıdır. Cumhuriyet döneminin en parlak zamanı beş hececiler zamanında yaşamışlardır. Bu dönemde yaşanan kurtuluş savaşının da etkisiyle yazarların aracılığı ile bu akım Anadolu içlerine taşınmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı konu anlatımı işlenirken bu dönemin kendine ait bir takım özelliklerinin olduğunu bilmek gerekir.

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı konu anlatımı ve dönemin özellikleri
  • Yazı dili ve konuşma dili aynı şekilde kullanılmış, farklar kalkmış ve edebiyatta dilde sadeleşmeler olmuştur.
  • Edebiyat bu dönemde toplusal koşullarına göre şekillenerek, gerçeklik öne çıkarılmıştır.
  • Cumhuriyet edebiyatında aruz ölçüsü terk edilip yerine hece ölçüsü kullanılmaya başlanmıştır. Şiirler daha sade yazılmaya başlanmıştır. Şiirler biçimsel olarak serbestleşmeye başlamıştır.
  • Edebiyat için önemli sayılabilecek değişiklikler yaşanmıştır. 
  • Bazı yazarlar milli edebiyatın etkisinde kalarak yollarına devam etmişlerdir. 
  • İkinci dünya savaşı, sanat dallarında daha önce bir türlü yapılamayan önemli değişikliklerin, değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. 
  • Bu dönem oluşturulan, hikayelerde ve roman gibi eserlerde köy sorunları ele alınmaya başlanmıştır. 
  • Cumhuriyet dönemi edebiyatının şekillenmesi Atatürk ilkeleri ve istiklal savaşı temelleri üzerinde kurulmuştur. Bu sayede verilen eserler ile milli duygu ve düşünceler dahada gelişerek bütünlük sağlanması hedeflenmiştir.
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı konu anlatımı Cumhuriyet dönemin yazarlar bir araya gelerek bir takım gruplar ortaya çıkmıştır.

  Cumhuriyet döneminde edebiyatçıların oluşturduğu gruplar

  Beş hececiler, Yedi meşaleciler, Garipçiler, İkinci yeniciler, Memleketçiler, Mavi akımı, Hisarcılar, Toplumsal gerçekçiler, Mistikçiler, Post modernistler, Öz şiir yanlıları
  ]]>
  10 Sınıf Tarih Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/10-sinif-tarih-konu-anlatimi.html Sun, 07 Oct 2018 22:57:11 +0000 10. sınıf tarih konu anlatımı, bu konu anlatımının merkezinde  genel olarak Osmanlı Devleti  bulunur. Osmanlı Devletinin genel olarak kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma olmak üzere beş ana başlık altında anlat 10. sınıf tarih konu anlatımı, bu konu anlatımının merkezinde  genel olarak Osmanlı Devleti  bulunur. Osmanlı Devletinin genel olarak kuruluş, yükselme, duraklama, gerileme, dağılma olmak üzere beş ana başlık altında anlatılır. 10. sınıf tarih konu anlatımı Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonraki süreçle başlar ve Birinci Dünya savaşı konusu ile son bulur.

  10.sınıf tarih konu anlatımı 1. ünite  Osmanlı Devletinin kuruluşu
  1. 14. yüzyıl başlarında yakın doğu ve Avrupa
  2. Kayıların Anadolu'ya gelişi ve buraya yerleşmesi
  3. Balkanlardaki savaşlar ve balkan fetihleri
  4. Ankara savaşı ve fetret devri
  5. Anadolu siyasi birliğinin tekrar sağlanması 
  6. Balkanlarda Osmanlı Devleti hakimiyeti
  7. Osmanlı devlet anlayışı, ekonomisi, ordusu

  10.sınıf tarih konu anlatımı 2. ünite Osmanlı Devleti yükselme devri 
  1. İstanbul'un fethi
  2. İstanbul'un fethi sonuçları
  3. Askeri ve siyasi gelişmeler
  4. Osmanlıda yönetim, eğitim, askeri teşkilat. 
  5. Rönesans ve Coğrafi keşifler
  6. Yavuz Sultan Selim devri
  7. Kanuni Sultan Süleyman Devri
  8. Bilim, teknoloji, sanat, hukuk alanındaki değişmeler.
  9. Reform hareketleri nedenleri ve sonuçları

  10. sınıf tarih dersi konu anlatımı 3. ünite Osmanlı Devleti duraklama devri 
  1. Padişahlar dönemi (3. Mehmet, 1. Ahmet, 2.Osman, 1. Mustafa, 1 .Mustafa, 4. Mehmet, 4. Murat, İbrahim, 2. Süleyman, 2. Ahmet, 2. Mustafa)
  2. Devlet yapısının bozulması 
  3. Ekonominin Bozulması
  4. Medreselerin bozulması
  5. Maliyenin bozulması
  6. Duraklamanın iç ve dış nedenleri
  7. Osmanlı İran ilişkileri 

  10.sınıf Tarih konu anlatımı 4. ünite Osmanlı Devleti duraklama gerileme devri 
  1. Dönemin padişahları (2. Mustafa, 3.Ahmet,1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim)
  2. Gerileme dönemi politikası
  3. Gerileme dönemi siyasi olaylar
  4. Osmanlı Rus savaşı
  5. Osmanlı Avusturya savaşı
  6. Fransa'nın Mısır işgali
  7. 19. yüzyıl yenilikleri
  8. Lale Devri
  9. Birinci Mahmut yenilikleri
  10. Üçüncü Mustafa yenilikleri
  11. Birinci Abdülhamit yenilikleri
  12. Üçüncü Selim yenilikleri

  10.sınıf tarih konu anlatımı 5. ünite Osmanlı Devleti dağılma dönemi 
  1. Dönemin padişahları (4. Mustafa, 2. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit)
  2. Osmanlı Rus savaşları 
  3. Sırp, Yunan  ayaklanmaları
  4. Mısır sorunu
  5. Kırım savaşı 
  6. 93 harbi
  7. Balkan savaşları
  8. Birinci Dünya Savaşı

  10. sınıf tarih dersi konu anlatımı görüldüğü gibi genel olarak Osmanlı tarihidir. Kuruluşundan yıkılışına kadar geçen süre zarfını ele alır.
  ]]>
  8 Sınıf Fen Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/8-sinif-fen-konu-anlatimi.html Mon, 08 Oct 2018 18:48:40 +0000 8 Sınıf Fen Konu Anlatımı, Fen bilimleri dersi denilince akla 3 temel bilim dalı gelir. Bu bilim dalları birbirleri ile bağlantılı olup fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere ifade edilir. Fen bilimlerinden olan  fizik  dersi i 8 Sınıf Fen Konu Anlatımı, Fen bilimleri dersi denilince akla 3 temel bilim dalı gelir. Bu bilim dalları birbirleri ile bağlantılı olup fizik, kimya ve biyoloji olmak üzere ifade edilir. Fen bilimlerinden olan  fizik  dersi içerik  olarak konularda maddenin içeriğinde meydana gelen  değişiklikler, maddenin genel özellikleri ile bağlı olan deneyler yapılarak  incelenebilen matematiksel olarak hesaplanabilen değerler bütünüdür. İnsanda doğal ve maddesel yapıları inceleyen bilim dalı olarak ifade edilir. Fen bilimleri dalı olan kimya ise maddelerin ana yapısını, bileşenini, başka maddelere dönüşümünü ve bu maddelerin çözünebilme olasılığı  ve üretim yöntemlerini konu alan bilim dalı olarak bilinir. Diğer bir bilim dalı olan biyoloji ise dünya üzerinde bulunan canlıların morfolojik özelliklerini, benzerliklerini, dış görünüşlerini ve anatomilerini göz önüne alarak sınıflandıran ve insanların canlıları kolay bir şekilde ayırt edebilmeleri için sınıflandırmaya yani taksonomiye  giden bir bilim dalıdır. 

  8 Sınıf Fen Konu Anlatımı ve İçeriği; 8. sınıf fen bilimleri dersinde toplam müfredata uygun olarak 8 ünite konu işlenmektedir.

  1. Ünite İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme: Bu konuda ilk olarak canlının DNA'sı ele alınmaktadır. Her canlının hücresinde kendine ait genetik materyal bulunur. Her hücrenin asıl yönetici molekülü olan yapıya DNA adı verilmektedir.. Hem tek hücreli canlılarda hem de çok hücreli canlılarda kendilerine ait özel yapıda olan DNA bulunmaktadır. Her canlının da kendine ait has DNA yapısı bulunmaktadır. Dünya üzerinde yer alan hiç bir canlının DNA yapısı birbirine benzememektedir. Bu konuda ikinci olarak ise mitoz ve mayoz bölünme konusu ele alınır. Canlılarda üreme olaylarında etkili olan temel olaydır. Son olarak ise ergenlik ve sağlık konusu anlatılır. İnsanlardaki bu dönemler ise bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık olarak ele alınır.

  2.Ünite Basit Makineler: Çok az parçadan oluşan ve sadece tek bir kuvvet çeşidine bağlı olarak  kullanan makinelere basit makine denir. Basit makinelerde uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve yönüne bağlı olarak değiştirilen  iş yapma kolaylığı sağlayan iş gücü olarak ifade edilir. Basit makinelerin kullanım amacı hız, kuvvet ve zamandan tasarruf etmektir. Fakat basit makinelerin kullanımı asla enerjiden kazanç edinilmez. Basit makineler konusunda kaldıraçlar, makaralar, palanga, eğik düzlem, dişli çarklar, kasnak, çıkrık, vida ve tekerlek olarak ayrı ayrı incelenir.

  3. Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri: Bu ünitede doğada bulunan elementlerin daha kolay incelenebilmesi için, her elementin kendine ait genel özellikleri ve her elementin proton, atom numarası, kütle numarası gibi  belirli özelliklere göre sınıflandırılan periyodik sistem ilk olarak incelenir. Daha sonra sonra atomun kimliğine bakılarak atomdaki proton sayısı belirlenir. Bu proton sayısına göre elementlerin sınıflandırılması yapılır. Elementler kendi arasında metal, ametal ve soygazlar olmak üzere üç grupta incelenir. Bu konuların devamında kimyasal bağlar, asitler ve bazlar, kimyasal tepkimeler, son olarak ise Türkiye'de Kimya Endüstrisi ele alınır. 

  4. Ünite Işık ve Ses: Işık dünya üzerinde bulunan en önemli  bir enerji kaynağı olarak ele alınır. Işığın  nasıl kırıldığı ve yansıdığı incelenir. İkinci konu olarak ise burada mercekler anlatılır. Mercekler ince ve kalın kenarlı mercek olmak üzere ikiye ayrılır. Bu merceklerin kullanım alanlarının yaygın olduğu yerler belirtilir. kullanım alanlarından bazıları gözlerde bozukluk sonucu oluşan rahatsızlıkların düzeltilmesi için kullanılır. örneğin; hipermetrop yakını göremeyen kişiler için kullanılmaktadır.

  5. Ünite Canlılar ve Enerji İlişkileri: Bu ünitede besin zinciri ve bu zincirde bulunan canlılar arasındaki enerji akışını, dünya üzerindeki canlılar arasındaki madde döngüleri, sürdürülebilir kalkınma]]> Ebob Ekok Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/ebob-ekok-konu-anlatimi.html Tue, 09 Oct 2018 07:52:03 +0000 Ebob Ekok Konu Anlatımı, en büyük olan ortak kat ile en küçük olan ortak kat çarpanları ve bölenlerinin kullanıldığı formül tekniği ile yapılan işlemlerdir. Ebob ekok konu anlatımı ortak bölen x, y ve z tam sayı
  Ebob Ekok Konu Anlatımı, en büyük olan ortak kat ile en küçük olan ortak kat çarpanları ve bölenlerinin kullanıldığı formül tekniği ile yapılan işlemlerdir. Ebob ekok konu anlatımı ortak bölen x, y ve z tam sayı olarak z sayısı x ve y sayılarını kalansız (tam) bölüyor ise, z sayısı x ile y sayılarının ortak böleni olduğu söylenebilir. ebob ekk ifadeleri çoğunlukla birbirinden farklı olan iki doğal sayının ortak olarak bölünebilmesi için birden fazla sayı bulunması gerekmektedir. 

  Ebob Ekok Konu Anlatımı Nedir
  • Asal Sayılar, 1'den ya da kendisinden başka herhangi bir tam böleni olmayan özellikle 1 sayısından büyük olan doğal sayıların hepsine "asal sayı" denmektedir. 1'den büyük olan sayılar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 41, 43, 47 sayılarıdır. Kısacası 1 ile 50 sayı arasında bulunan asal sayılardır. 2 sayısından başka çift asal sayı bulunmamaktadır. 0 ile 1 doğal sayıları birer asal sayı değildir.
  • Aralarında Asal Sayılar, 1 sayısından başka herhangi pozitif ortak bir böleni bulunmayan doğal sayılara "aralarında asal sayılar" denilmektedir. 
  • Bir Doğal Sayının Asal Çarpanlarına Ayırma İşlemi, mesela 12 sayısını bütün çarpanlarına ayırma işlemi. 1, 2, 3, 4, 6, 12 12 sayısı ile çarpılan sayıların bazıları asal bazıları da asal değildir. Bu durumdan şu sonuçları çıkarabiliriz. Doğal olan sayıların çarpanlarından asal sayı olanlarına, bu doğal sayılar "asal çarpanlar" denmektedir. 
  • Bir Doğal Sayının Bölenleri (Çarpanları), bir doğal sayıyı kalansız olarak bölünebildiği sayılara bu sayının "bölenleri" denir. Herhangi kullandığımız bir doğal sayı bölenleri ile aynı zamanda sayının kendi çarpanıdır. 
  • 1 Tam Sayının Tam Bölenleri, a, b, c sayıları birbirinden farklı olan asal sayılar ile m, n, k olan pozitif sayılar şeklinde,
  A = a (m), B (n), c (k) olmalıdır. 
  • A'yı tam olarak bölebilen asal sayılar ( a, b, c)
  (m + 1), (n + 1), (k + 1,)
  • A sayısının pozitif şekilde tam olarak bölünebilmesi için ters olan işaretleri genel olarak negatif tam bölenlerdir. 
  • En Büyük Ortak Sayı bölen (E.B.O.B), bir doğal sayı eğer iki farklı olan doğal sayının böleni ise, bu duruma doğal sayıların ortak bir böleni denir. Verilmiş olan 2 sayının ya da daha fazla olan sayıların aynı şekilde bölünen en büyük asal sayıların da en büyük ortak bölenleri denilmektedir. Çoğunlukla bu durum e. b. o. b şeklinde yazılmaktadır. özellikle e. b. o. b bulunmaya çalışılırken verilmiş olan asal sayı zaten aynı zamanda asal sayının kendi çarpımı ile e, b, o, b vermektedir.
  • En Küçük Ortak Kat ( E.K.O.K ), kullandığımız bir doğal sayı aslında iki farklı olan doğal sayıların katı ise, bu duruma doğal sayıların tam ortak katı olarak gösterilmektedir. Verilmiş olan 2 sayı veya daha fazlası ile birleştiği zaman en küçük katı denir ve genellikle  (e,k,o, k) şeklinde yazılmaktadır. 2 sayının sayma çarpımı özellikle kullanılan sayının e.b.o.b ve e.k.o.k çarpımına eşit olmaktadır. 
  A x B = (A ; B) e.b.o.b x (A ;B) e.k.o.k şeklinde yazılır.

  (A ; B) e.b.o.b = 1

  (A ; B) e.k.o.k = Ax B şeklinde yazılmaktadır. 
  ]]> Din Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/din-konu-anlatimi.html Tue, 09 Oct 2018 23:38:12 +0000 Din konu anlatımı, Din, insanın gerek kendisini yaratan ile gerekse diğer insanlarla ve diğer varlıklarla olan münasebetlerini düzenleyen, kişinin beşeri yaşamına yön veren ve onlarla ilgili davranışları, esasları ve kurallar Din konu anlatımı, Din, insanın gerek kendisini yaratan ile gerekse diğer insanlarla ve diğer varlıklarla olan münasebetlerini düzenleyen, kişinin beşeri yaşamına yön veren ve onlarla ilgili davranışları, esasları ve kuralları belirleyen inanışların bütününe verilen bir isimdir. İnsanın yaradılışı ve var oluşu ile ortaya çıkan, tarihin bütün devirlerinde ve bütün topluluklarında var olan din olgusu, çeşitli biçimlerde ve şekillerde ifade edilmiştir. Bütün bu inanış çeşitliliğini de içerisine alabilecek kadar geniş bir din tanım yapmak oldukça zor olmakla beraber, bütün bu inanış biçimlerinden yola çıktığımızda din tanımının içeriği hakkında yeterli bilgiye ulaşılabilir.

  Din konu anlatımı, dinin tanımı

  Din kelimesi köken olarak Arapça bir kelimedir ve sözlük anlamı ise, ceza ve karşılık, örf ve adet,  itaat ve mükafat, saltanat ve mülkiyet, hüküm ve ferman, millet, şeriat gibi çeşitli anlamlar taşır. Batı dillerinde din karşılığı kullanılan kelime ise religion kelimesidir ve bu kelime de köken olarak Latinceden gelmektedir.  Batı dillerindeki din karşılığı kullanılan religion kelimesinin sözlük anlamı da, insanları yaratana bağlayan anlamı taşımaktadır. Din kelime olarak her iki ifade şekli ile göz önüne alındığında, din kelimesi, hem insanları yaratana bağlayan bağ olan iman, hem de belli davranışları yapmak olan ibadet gibi kavramın iki temel özelliğini ifade etmektedir. Bütün din inanç kültürünün din tanımını anlatmak etmek üzere seçtiği kelimelere dini inançların din kavramını tanımlamaktaki ortak noktası, yol, inanç, adet ve kulluk olduğu şeklinde ifade edilebilir. Bütün bu kelimelerdeki amaç ise, insanın iç dünyasında bulunan çeşitli davranışlarla kendini belli eden köklü bir olguyu ifade etmeyi amaçlamaktadır.

  Din konu anlatımı, dinin önemi

  Bütün insanlar yapısı gereği dini bir inanca ihtiyacı vardır. Zira bütün insanlar beden ve ruh'tan müteşekkildir ve bedeni ihtiyaçları gidermek hayatın bir gereği olduğu gibi, manevi olarak iç dünyasında bulunan varlığın devamı içinde ruhi ihtiyaçların karşılanması o derece gereklidir. İnsanın ruhi ihtiyaçlarını karşılayabileceği en köklü müessese, dini inançlardır. İnsan kendisinden çok daha güçlü bir kudretin varlığını kabul etmesi ve ona yönelmesi, çeşitli dualarla ona sığınması, insanın tabiatının getirdiği sığınma ve güvenme ile bağlanma duygularının insandan ki en güzel karşılığıdır. insanın kendisinden daha güçlü olduğuna inandığı güvenme ve sığınma duyguları ile bağlanma dürtüsü öylesine kuvvetlidir ki, insanlık tarihi boyunca bütün insanlar herhangi bir şekilde bir kişiye, nesneye veya kendisinden çok daha güçlü olduğuna inandığı bir varlığa, kutsallık ve yücelik ithaf edip bağlanmışlardır. İslami inanış şeklinde ise kendisine sığınılacak ve yönelinecek en mükemmel varlık şüphesiz ki Allahtır. Çeşitli dini inançlarda farklı isimlerle ve çeşitli şekillerle tasvir edilmeye çalışılan kutsal varlıkların özünde bu inanç bulunmaktadır.
  ]]>
  Tamlamalar Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/tamlamalar-konu-anlatimi.html Wed, 10 Oct 2018 12:31:11 +0000 Tamlamalar konu anlatımı, dilbilgisinde tamlama en az iki tane sözcük bir araya gelerek bir anlam meydana getirirse buna tamlama denir. Takım olarak da bilinir. Tamlamalar konu anlatımı dahilinde iki çeşit tamlama vardır. Tamlamalar konu anlatımı, dilbilgisinde tamlama en az iki tane sözcük bir araya gelerek bir anlam meydana getirirse buna tamlama denir. Takım olarak da bilinir. Tamlamalar konu anlatımı dahilinde iki çeşit tamlama vardır.

  Tamlama çeşitleri
  • İsim tamlaması 
  • Sıfat tamlaması
  İsim tamlaması, birbiri ile ilgili olan ve bir sözcüğün diğer sözcüğe sahiplik yönüyle tamamladığı sözcük gruplarına denir. İsim tamlamaları en az iki isimden oluşur. İki isimden meydana gelen bu tamlamalarda birinci isim tamlayanı, ikinci isim ise tamlananı gösteren sözcüklerdir.

  Tamlama ekleri, isimlerin arasında bağlantı kurarak tamlama meydana getiren eklere tamlama ekleri denir. 

  İsim tamlamaları çeşitleri

  Belirtili isim tamlaması, iki sözcükten oluşan isim tamlamasında hem tamlanan hemde tamlayan ek alarak belirtili isim tamlamasını oluşturur. Belirtili isim tamlamalarında tamlanan ve tamlayan arasında bazı durumlarda birden fazla sözcük olabildiği gibi tamlanan ve tamlayan yer değiştirebilir.
   
  Belirtisiz isim tamlaması, bu tamlamada sadece tamlanan ek alır. Bu tamlamalarda tamlayan ile tamlananın arasına başka sözcük girmez ve belirtili isim tamlamasında olduğu gibi tamlayan ile tamlanan yer değiştirmez.

  Takısız isim tamlaması, tamlayan ve tamlanan bu isim tamlamasında ek almaz. Birbirini tamamlarlar ancak ek almazlar örneğin tamlanan tamlayanın neden meydana geldiğini belirtir. Tamlama konu anlatımı içinde yer alan takısız isim tamlamaları, sıfat tamlamasına çok benzediği için genellikle karıştırılırlar.

  Zincirleme isim tamlaması, diğer tamlamalar iyi bilindiği taktirde zincirleme isim tamlaması oldukça kolay bulunur. Bu tamlamada en az 3 tane isim bulunur ve birbirini tamlayarak kurulur. Bazı durumlarda zincirleme isim tamlaması iki tamlamanın bir araya gelmesiyle de oluşabilmektedir.

  İsim tamlamalarının özellikleri
  • Bir isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir bu durumda cümlede bozulma olmaz.
  • İsim tamlamalarında tamlayan da tamlanan da birden fazla tamlanan ve tamlayana bağlanabilir.
  • Tamlamalar konu anlatımı dahilindeki isim tamlamalarında tamlanan ve tamlayan arasında farklı türdeki kelimeler bulunabilir.
  • İsim tamlamalarında tamlanan ve tamlayan herhangi bir sıfat tarafından belirtilerek meydana gelebilir.
  • İsim tamlamaları bazı durumlarda sıfat yerine geçerek kullanıldığı gibi bazende belirteç olarak da kullanılabilmektedir.
  • İsim tamlamalarında duruma göre tamlanan yada tamlayandan biri düşebilir. 
  • Sıfat tamlamaları, cümlede bulunan sıfat kendinden sonra gelen isimle birleşerek oluşturduğu sözcük gruplarına denir. Sıfat tamlamalarında sıfat ismi niteler. Bu tamlamalarda isimden önce sıfat bulunur. 
  ]]>
  9 Sınıf Matematik Üslü Sayılar Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/9-sinif-matematik-uslu-sayilar-konu-anlatimi.html Wed, 10 Oct 2018 12:31:32 +0000 9 Sınıf matematik üslü sayılar konu anlatımı, a sayısı gerçel bir sayı ve n sayısı da, bir sayma sayısı olmak koşulu ilea üzeri n=a.a.a...a şeklinde yazılabilen ifadelere üslü sayılar denir. 9 Sınıf matematik üslü sayılar konu anlatımı, a sayısı gerçel bir sayı ve n sayısı da, bir sayma sayısı olmak koşulu ile
  a üzeri n=a.a.a...a şeklinde yazılabilen ifadelere üslü sayılar denir.

  k.a üzeri n ifadesinde;

  k sayısına, kat sayı
  a sayısına, taban sayısı
  n sayısına da üs denir.

  9 Sınıf matematik üslü sayılar konu anlatımında özellikler
  • a sayısı 0 dan farklı ise a üzeri 0 sayısı daima 1 eşittir. 
  • 0 üzeri  0 sayısı tanımsız bir sayıdır.
  • (a üzeri m)üzeri n = (a üzeri n)üzeri m= a üzeri (m+n) olur.
  • Pozitif sayılarda bütün kuvvetler yine pozitif olur.
  • Negatif sayıların çift kuvvetleri pozitiftir. Tek sayı olan kuvvetleri ise negatiftir.
  • n tam sayı a ise 0 dan farklı bir reel sayı olmak üzere
  • (-a) üzeri 2n= a üzeri 2n olur. Bu ifade daima pozitif bir sayıyı belirtir.
  • (-a üzeri 2n)= -a üzeri 2n Bu ifade ise daima negatiftir.
  • (-a) üzei 2n +1 = -a üzeri 2n+1 ifadesi a sayısına bağlıdır a pozitif ise negatif, a sayısı negatif ise pozitiftir.
  9 sınıf matematik üslü sayılar konu anlatımı, dört işlem
  • x.a üzeri n + y.a üzeri n - z.a üzeri n = (x+y-z). a üzeri n
  • a üzeri m. b üzeri n = a üzeri (m+n)
  • a üzeri m. b üzeri m= (a.b) üzeri m
  • a üzeri m / a üzeri n = a üzeri m. a üzeri -n = a üzeri(m-n) (a eşit değildir 0)
  • a üzeri m/ b üzeri m = (a/b) üzeri m ( b eşit değildir 0)
  9 Sınıf matematik üslü sayılar konu anlatımı, üslü denklemler
  • a eşit değil 0,  a eşit değil 1,  a eşit değil -1 olmak üzere
  • a üzeri x= a üzeri y olduğu durumlarda x=y olur.
  • n, 1 sayısından farklı tek bir sayı ve xn=yn olduğunda x=y olur.
  • n sayısı 0 dan farklı bir çift sayı ve x üzeri n = y üzeri n ise
  • x=y veya x= -y olur.
  ]]>
  Çarpanlar Ve Katlar Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/carpanlar-ve-katlar-konu-anlatimi.html Wed, 10 Oct 2018 15:36:13 +0000 Çarpanlar Ve Katlar Konu Anlatımı; Doğal sayılar birden çok sayının çarpanı olacak biçimde yazılabilirler. Bu şekilde yazılan sayılara doğal sayıların çarpanı denir. Bu doğal sayı çarpanları o sayıyı böler ve bu nede Çarpanlar Ve Katlar Konu Anlatımı; Doğal sayılar birden çok sayının çarpanı olacak biçimde yazılabilirler. Bu şekilde yazılan sayılara doğal sayıların çarpanı denir. Bu doğal sayı çarpanları o sayıyı böler ve bu nedenle o sayının bölenleri olarak da tanımlanabilir. 

  Örnek; 45 sayısının çarpanlarını bulalım;
  45 = 1 x 45
  45 = 3 x 15
  45 = 5 x 9 

  Buna göre 45 sayısının çarpanları; 45, 15, 9, 5, 3 ve 1 'dir.

  Örnek; 54 sayısının çarpanlarını bulalım;
  54 = 1 x 54
  54 = 2 x 27
  54 = 3 x 18
  54 = 6 x 9

  Buna göre 54 sayısının çarpanları; 54, 27, 18, 9, 6, 3, 2 ve 1 'dir.

  Örnek; 36 sayısının çarpanlarını bulalım;
  36 = 1 x 36
  36 = 2 x 18
  36 = 3 x 12
  36 = 4 x 9
  36 = 6 x 6

  Buna göre 36 sayısının çarpanları; 36, 18, 12, 9, 6, 4, 3, 2 ve 1'dir.

  Asal Sayılar; Pozitif çarpanı yalnızca 1 ve kendisi olan sayılara asal sayı denir. Bu sayılar 1'den büyük olan sayılardır. 
  Asal sayılar; 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23...

  Not: 2 dışında çift asal sayı yoktur ve 2 en küçük asal sayıdır.

  Örnek; 37 sayısının asal sayı olup olmadığını anlayalım;
  Bunun için 37 sayısının çarpanları bulunur. 37 = 1 x 37 Buna göre 37'nin kendisi ve 1 dışında çarpanı olmadığı için asal sayıdır.

  Örnek; 5 sayısının katlarını yazalım;
  5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55... şeklinde sonsuza dek devam eder.

  Örnek; 6 sayısının katlarını yazalım;
  6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60... şeklinde sonsuza dek devam eder.
  ]]>
  Matematik Mantık Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/matematik-mantik-konu-anlatimi.html Wed, 10 Oct 2018 23:33:51 +0000 Matematik Mantık Konu Anlatımı, Mantık doğru yada yanlış kesin hüküm bildiren önermelerden oluşur. Önermeler genellikle p,q,r gibi harfler ile gösterilir.Bir önerme doğru ise p=1 ,önerme yanlış ise p=0  ş Matematik Mantık Konu Anlatımı, Mantık doğru yada yanlış kesin hüküm bildiren önermelerden oluşur. Önermeler genellikle p,q,r gibi harfler ile gösterilir.

  Bir önerme doğru ise p=1 ,
  önerme yanlış ise p=0  şeklinde gösterilir.

  Genelde emir, istek, soru, ünlem bildiren ifadeler önerme değildir.
  • "Bugün ders çalıştın mı" ifadesi kesin hüküm bildirmediğinden önerme değildir. (Soru cümlesi) p=0
  • "32 sayısı bir asal sayıdır" ifadesi kesinlik bildirdiğinden doğru önermedir. p=1
  İki önerme için 4, 3 önerme için 8 değişik durum vardır. O halde n tane önerme için 2 üzeri n şeklinde bulunabilir.

  Eşdeğer Önerme
   
  Doğruluk değerleri aynı olan önermelerdir p­­­≡q şeklinde gösterilir.
  p:"Ankara Türkiye'nin başkentidir."
  q:"30+8=38"

  p=1 ve q=1 olduğundan p≡q olur.

  Önermenin Değili

  Bir önermenin olumsuzu alınarak elde edilen önermeye o önermenin değili denir. (') ifadesi ile gösterilir.
  p : 0 çift sayıdır. p=1
  p' : 0 çift sayı değildir. p'=0

  Bileşik Önermeler

  İki yada daha çok önermenin birbirine "veya", "ve", "yada", "ise", "ancak ve ancak" bağlaçları ile bağlanması sonucunda elde edilen önermelerdir.

  p: Asal sayılar tek sayıdır.
  q: İki tek sayının toplamı çift sayıdır.

  Önermeleri için;
  p veya q, pvq:"asal sayılar tek sayıdır veya iki tek sayının toplamı çift sayıdır." önermesi bileşik önermedir.

  Veya Bağlacı
  p ile q önermeleri için; en az biri doğru iken doğru, ikisi de yanlış iken yanlış olan bileşik önermeye p veya q bileşik önermesi denir. pvq ile gösterilir. ("v" veya bağlacı işareti)

  Ve Bağlacı
  p ve q önermeleri için ikisi de doğru iken doğru, geri kalan durumlarda yanlış olan önermeye p^q önermesi denir.("^" ve bağlacı işareti)

  Yada Bağlacı
  p ile q önermeleri için bileşik önerme bileşenlerden sadece biri doğru iken doğru, diğer durumlarda yanlıştır. 

  İse Bağlacı
  p => q şeklinde gösterilir. p doğru q yanlış iken yanlış, öteki bütün durumlarda doğrudur.

  Ancak ve Ancak Bağlacı
  p <=> q şeklinde gösterilir, p ile q nun doğruluk değeri aynı iken doğru, farklı iken yanlıştır.
  ]]>
  Evveliyat Coğrafya Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/evveliyat-cografya-konu-anlatimi.html Thu, 11 Oct 2018 02:05:42 +0000 Evveliyat Coğrafya Konu Anlatımı; Evveliyat coğrafya konu anlatımı kitabı kpss alanında piyasa da en iyi olan kitaplardan biri olarak bilinir. Coğrafya insanlar ile yer arasında bulunan ilişkiyi inceleyen bilim dilidir. Coğrafya Evveliyat Coğrafya Konu Anlatımı; Evveliyat coğrafya konu anlatımı kitabı kpss alanında piyasa da en iyi olan kitaplardan biri olarak bilinir. Coğrafya insanlar ile yer arasında bulunan ilişkiyi inceleyen bilim dilidir. Coğrafya sadece yeryüzünde bulunan yerlerin isimlerini ezberlemek ve bunların dünya üzerinde nerede olduklarını gösterme anlamına gelmemektedir. Coğrafya, öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca insanın çevre ile etkileşimi hakkında bir anlayış oluşturmasına yardımcı olur. Yeryüzünde bulunan yerlerin isimlerini, lokasyonlarını ve özelliklerini bilmek, coğrafyanın temelini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Coğrafya yeryüzünde bulunan yer ve mekanları tasvir etmektedir. Yeryüzüne dağılmış olan bitki ve hayvan topluluklarını inceleyen bilim dalı olarak bilinir. Ayrıca nüfus yoğunluğunu, var olan nüfusun yeryüzüne dağılışını, yerleşmeler ve dağılımlarda coğrafya alanı kapsamında anlatımı yapılmaktadır.

  Evveliyat Coğrafya Konu Anlatımı ve İçeriği; 

  1. ünite Türkiye'nin matematik konumu:  Bu konunun içeriğinde paraleller, enlemler, meridyen ve özellikleri konusu anlatımı yapılmaktadır.

  2. ünite Türkiye'de yeryüzü şekilleri: Bu konuda yeryüzü şekilleri olan volkanizma sonucu, deprem, sel, dağ oluşumu, kıta oluşumu, buzul oluşumu, rüzgarlar ve dalgalar sonucu oluşan jeolojik zaman gibi konuların anlatımı yapılır.

  3. ünite Türkiye'nin dağları, ovaları ve platoları: Bu konuda dağlar olarak kıvrım dağları, kırık dağlar, volkanik dağlar, ovalar konusunda ise tektonik ovalar, delta ovaları,karstik ovalar, eski göl ovaları, lav örtüsü ovaları ve dağ eteği ovaları, son olarak ise platolardan karstik, volkanik, tabaka düzlüğü ve aşınım platoları konusu anlatımı yapılır.

  4. ünite Türkiye'de doğal afetler: Bu konuda ülkemizde olan deprem ve oluşumlarına göre deprem çeşitleri, heyelan ve erozyon oluşum nedenleri, sel, taşkın olayları, son olarak ise çığ konusundan bahsedilmektedir.

  5. ünite akarsular: Bu konuda Türkiye'de bulunan akarsular ve özellikleri, havza ve özellikleri konusu anlatımı yapılır.

  6. ünite Türkiye' de göller  ve oluşumları: Türkiye' de bulunan doğal gölleri ve baraj gölleri konusu anlatımı yapılır.

  7. ünite Türkiye'nin çevre sorunları: En büyük sorun olan çevre kirliliği konusu başlığı altında hava kirliliği, su kirliliği, katı atıklar gibi konuların anlatımı yapılmaktadır.

  8. ünite Türkiye'de iklim tipleri ve bitki örtüsü: İklim tipi olarak Akdeniz iklimi, Karadeniz iklimi ve karasal iklim tipleri ve bu iklim şartlarının gözüktüğü yerlerdeki bitki örtüsünden bahsedilmektedir.
  ]]>
  İntegral Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/integral-konu-anlatimi.html Thu, 11 Oct 2018 03:52:12 +0000 İntegral konu anlatımı, integral matematiğin en önemli konuları arası yer alan çoğu öğrenci için karmaşık ve zor bir yapıya sahip konulardan biri arasında yer alır. integral matematiğin formülü bol konulardan biridir. İnt İntegral konu anlatımı, integral matematiğin en önemli konuları arası yer alan çoğu öğrenci için karmaşık ve zor bir yapıya sahip konulardan biri arasında yer alır. integral matematiğin formülü bol konulardan biridir. İntegral konu anlatımı basit ve sade bir şekilde anlatılınca anlaşılmayacak bir konu değildir. Burada öğretmene büyük görev düşmektedir. İntegral konu anlatımı yapılırken ayrıca trigonometri ile ilgili bilgi sahibi olmalısınız. Ayrıca türev ve difarensiyelin ne olduğunu da bilmek gerekmektedir. İntegral konu anlatımı lise döneminde müfredatta olan ve 12. sınıf matematik konusudur. İntegral konu anlatımı integralin tanım ile başlamaktadır. 

  İntegral; difarensiyeli yada türevi bilinen fonksiyonun değerinin bulunmasıdır. integral konu anlatımı yapılırken sıkça kullandığımız terimelr vardır. Bunlardan bazıları f(x), d(x), d ve x gibi  imgeler kullanılır. Buradaki x değişkenleri göstermektedir. İntegral belirli kurallara ve belirli formüllere göre alınır. İntegral konu anlatımı bu yüzden bol bol formül içermektedir. İntegral alma üç şekilde olmaktadır. Bunlar;
  • Değişken değiştirerek
  • Basit kesir ayırma
  • Kısmi integral yöntemidir.
  İntegral konu anlatımı fonksiyon, trigonomtri gibi içerir. Ayrıca geometride bilmek gerekir. Çünkü integrali alab hesaplama ve hacim hesaplamada da kullanılır.
  ]]>
  Tam Sayılar Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/tam-sayilar-konu-anlatimi.html Thu, 11 Oct 2018 08:55:08 +0000 Tam sayılar konu anlatımı, tam sayılar kesirli olmayan net sayılardır. Mesela 5 veya 9 birer tam sayıdır. Bununla birlikte kesirli olan 7,5 sayısı bir tam sayı olmamaktadır. Pozitif sayıların haricinde negatif sayılarda birer ta Tam sayılar konu anlatımı, tam sayılar kesirli olmayan net sayılardır. Mesela 5 veya 9 birer tam sayıdır. Bununla birlikte kesirli olan 7,5 sayısı bir tam sayı olmamaktadır. Pozitif sayıların haricinde negatif sayılarda birer tam sayı sayılmaktadır. -1, -12, -25 gibi sayılar tam sayı sayılırken -11.3 gibi sayılar kesirli olduğundan dolayı tam sayı değillerdir. Ancak bütün kesirli sayılar için bu geçerli değildir. Mesela 15/5 kesirli bir sayıdır. Fakat sadeleştirme yapıldığında aslında bu sayının 3'e eşit olduğu görülmektedir. 3'te bir tam sayı olduğundan dolayı 15/5 tam sayı sayılmaktadır. Nötr olan 0 sayısı da diğerleri gibi birer tam sayıdır. 0.12 gibi sayılar da tam sayı değildir.  Tam sayıların eksi sonsuzdan başlayarak sıfırı da dahil ederek artı sonsuza kadar devam etmektedir.Tam sayılar kümesi de şöyledir: Z={...,-2,-1,0,1,2,...,11,12,...}.

  Tam sayılarda toplama işlemi

  Tam sayılarda toplama işlemi yapılırken tam sayıların işaretleri oldukça önemlidir. Artı bir tam sayıyla başka bir artı tam sayı toplanırken aynen toplanır ve işaret artı olarak kalır. Eksi bir tam sayıyla başka bir eksi tam sayı toplanırken ise, sayılar aynen toplanır ve işaret eksi olarak kalır. Zıt işaretli tam sayılarda toplama işlemi yapılırken sayılan birbirlerinden çıkarılır ve büyük olan sayının işareti sayının önüne konulur. 
  +10+7=+17
  -10+7=-3
  (-10)+(-7)=-17

  Tam sayılarda çıkarma işlemi

  Çıkarma işleminde çıkan sayının işareti değiştirilir ve ardından toplama işlemi yapılır. 
  (-5)-(+1)=-6
  (-5)-(-1)=-4
  (+5)-(+1)=4
  (+5)-(-1)=6

  Tam sayılarda çarpma işlemi 

  Aynı işaretli olan tam sayılar çarpıldığında işaret artı olur ve sayılar aynen çarpılır. Zıt işaretli tam sayılar çarpılırken ise işaret eksi olur ve sayılar aynen çarpılır. 
  (-5).(-8) =+40
  (+5).(+8)=+40
  (-5).(+8)=-40
  (+5).(-8)=-40

  Tam sayılarda bölme işlemi 

  Tam sayılarda konu anlatımında son işlem olan bölme işleminde verilen tam sayıların işareti aynıysa sonuç pozitiftir. İşaretler farklıysa sonuç negatiftir. Bir sayının +1'e bölümü sayının kendisine eşittir. -1'e bölümü ise sayının tersine işarettir. Sıfıra bölümü ise tanımsızdır. Sıfırın kendisi hariç herhangi bir tam sayıya bölümü ise sıfırdır. 
  (-50)÷(-10)=+5 
  (+50)÷(+10)=+5
  (-50)÷(+10)=-5
  (+50)÷(-10)=-5
  ]]>
  Basınç Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/basinc-konu-anlatimi.html Thu, 11 Oct 2018 09:22:09 +0000 Basınç Konu Anlatımı, Yeryüzünde bulunan tüm cisimlerin ve maddelerin sahip olduğu ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvet sayesinde cisimleri üzerinde bir basınç oluşumu mey Basınç Konu Anlatımı, Yeryüzünde bulunan tüm cisimlerin ve maddelerin sahip olduğu ağırlıklarından dolayı bulundukları zemin üzerine kuvvet uygularlar. Uygulanan bu kuvvet sayesinde cisimleri üzerinde bir basınç oluşumu meydana gelir. Bu nedenle basınç cisimlere yapılan kuvvet etkisi ile oluşmaktadır. Hem katı hem sıvı hemde gaz gibi maddelerin bulundukları kaba veya ortama basınçları bulunmaktadır. her bir maddedeki basınç hesaplanması farklı olarak yapılmaktadır. Ayrı ayrı formüller kullanılarak hesaplanır. bu işlemler hayatın daha da kolay bir şekilde anlaşılmasına ve uygulanmasına neden olmaktadır.

  Basınç Konu Anlatımı ve İçeriği; Bu konu anlatımında ayrı ayrı katı, sıvı ve gaz maddelerinin uyguladıkları basınç olayları ele alınır.

  Katıların Basıncı: Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç denmektedir. Basınç kuvvet/ yüzey alanı formülü ile bulunmaktadır. Bu nedenle uygulanan kuvvet sabit ise oluşan basınç yüzey alanı ile ters orantılı bir şekildedir. Örneğin eşit ağırlığa sahip olan bir tavuk ile kaz karşılaştırıldığında tavuğun kaza göre daha önceden batmasının nedeni tavuk ayaklarının yüzey alanlarının küçük olması nedeni ile kaynaklanmaktadır. Ördeğin ayak yapıları perdeli olduğu için yüzey alanı büyük, basınç ise oldukça küçüktür.

  Sıvıların Basıncı: Durgun sıvılarda basınç belli bir şekle sahip olmadıkları için, içerisine konulan kabın şeklini ve hacmini almaktadır. Sıvı moleküllerin katı moleküllerden en temel farkı akışkan yapıya sahip olmalarıdır. Bu nedenle sıvı moleküller bulundukları kabın hem taban hemde yan yüzeylerine aynı düzeyde her noktaya basınç uygulamaktadır. Sıvı moleküllerde basınç hesaplaması sıvının bulunduğu kabın yüksekliği (h), hemde sıvının öz ağırlığı (d) ye bağlıdır. Hem sıvı yüksekliği hemde sıvının öz ağırlığı ile doğru orantılı olarak bilinir. Sıvı basıncı ayrıca kabın şekline ve biçimine ve sıvı hacmine asla bağlı değildir. 

  Gazların Basıncı: Gaz moleküllerinin basıncı sürekli olarak kap içerisinde bulunan çeperlere çarpma sonucu meydana gelmektedir. Kabın iç yüzeyindeki birim çeperlere, birim yüzeye, birim zamanda çarpma sayısı ne kadar fazla olursa oluşan basınç da o kadar fazla olur. Gaz moleküllerinin kabın iç yüzeyinde bulunan her noktaya çarpma sayısı eşit olduğu için her noktada oluşan gaz basıncı eşit olmaktadır. Kapalı kaplarda bulunan gazların basıncı üç olaya bağlı olarak etkilenir. Sıcak ve hacim sabit ise oluşan gaz basıncı molekül sayısı ile doğru orantılıdır. İkinci olarak sıcaklık ve molekül sayısı sabit ise kabın gaz hacmi ile ters orantılıdır. Yani hacim arttıkça basınç azalır. Hacim azaldıkça da basınç artar. Son olarak hacim ve molekül sayısı sabit ise gaz basıncı sıcaklık ile doğru orantılıdır. Kapta sıcaklık arttıkça gaz moleküllerinin hızı artar ve buna bağlı olarak kabın iç yüzeyinde birim alana yapılan çarpma sayısı da artmış olur. Buda basıncın artmasına neden olur.
  ]]>
  Bölünebilme Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/bolunebilme-konu-anlatimi.html Fri, 12 Oct 2018 05:21:16 +0000 Bölünebilme konu anlatımı, bölünebilme konusu matematiğin her konusunda yer alacak olan temel konulardan biridir. Bu yüzden bölünebilme konu anlatımı oldukça önem sahiptir. Bölünebilme konu anlatımı ile hedefimiz öğ Bölünebilme konu anlatımı, bölünebilme konusu matematiğin her konusunda yer alacak olan temel konulardan biridir. Bu yüzden bölünebilme konu anlatımı oldukça önem sahiptir. Bölünebilme konu anlatımı ile hedefimiz öğrencinin kalansız bölmeyi öğrenme, temel sayılarda bölmeyi öğrenme ve bölümden yola çıkarak kalanı bulmayı öğretmektir. Bölünebilme konusunun en temel ögeleri bölünen, bölüm, bölen ve kalandır.

  Bölünebilme bir doğal sayının herhangi bir sayıya tam olarak bölünebilmesine bölünebilme denir. Bölünebilmenin en temel kuralı kalanın sıfır olmasıdır. Eğer kalan sıfır ise buna kalansız bölme işlemi denir. Bölünebilme konu anlatımı diğer bir başlığı ise  bir sayının 2,3,4,5,6,9 ve 10 tam olarak bölünebilmesidir.
  • 2 ile kalansız bölünebilme kuralı; ikiye bölünebilme kuralı sadece çift sayılar için geçerlidir. Bütün çift sayılar ikiye bölünebilir. ayrıca son basamağı 0,2,4,6 ve 8 olan tüm sayıları ikiye bölünbilir diyebiliriz. Örneği; 120 sayısı yada 1498 sayısı
  • 3 ile bölünebilme; bir sayının 3 ile bölünebilmesi için o sayının rakamları toplamı 3 ve üçün katları olması gerekmektedir. örneğin; 111 sayısı üçe bölünür. 1+1+1= 3 olduğundan üçe bölünebilir diyebiliriz. Ya da 345 sayısı üçe bölünebilir. Çünkü rakamları toplamı 12'dir.
  • 4 ile bölünebilme; burada ise rakamın son iki rakamına bakılır. Son iki rakamı 00 olan ve 4'ün katı olan sayılar 4'e bölünebilir. Örneğin 100 yada 916 ... gibi
  • 6 ile bölünebilme; 6 ile bölünebilme kuralı ise hem ikiye hemde 3 bölünebilen sayılar olmalıdır. Öncelikle sayı çift sayı olmalıdır. Ayrıca rakamlar toplamı 3'ün katı olmalıdır. Örneğin; 126 ya da 372 gibi
  • 5 ile bölünebilme; bir sayının 5 ile bölünebilmesi için son rakamı sıfır ve beş olması gerekmektedir. Örneğin; 10 yada 565 gibi olması gerekir.
  • 9 ile bölünebilme; dokuz ile bölünebilmede yine rakamları toplamı 9 ve katları olması gerekmektedir. Örneğin 819 gibi. burada 8+1+9= 18 etmektedir.
  • 10 ile bölünebilme; bir sayının on ile kalansız bölünmesi için son rakamının mutlak sıfır olaması gerekir. 100, 300 ya da 450...
  ]]>
  Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/edat-baglac-unlem-konu-anlatimi.html Fri, 12 Oct 2018 19:39:39 +0000 Edat bağlaç ünlem konu anlatımı, sayesinde temel dil bilgisi konularını bir kısmı öğrenilmiş olacaktır. eslerin bir araya gelmesiyle kelimeler kelimelerin bir araya gelmesiyle de cümleler meydana gelir. Cümleler duygu ve d Edat bağlaç ünlem konu anlatımı, sayesinde temel dil bilgisi konularını bir kısmı öğrenilmiş olacaktır. eslerin bir araya gelmesiyle kelimeler kelimelerin bir araya gelmesiyle de cümleler meydana gelir. Cümleler duygu ve düşünceleri en etkili şekilde anlatmamıza yarayan aracılardır. Bir cümlede bulunan her sözcüğün ayrı bir görevi vardır. Bazı kelimeler özne iken bazı kelimeler fiil bazıları da kumuz içinde anlatmaya çalıştığımız kelime türlerinden bir tanesi olabilir. Bir kelime sadece bir türü oluşturur. Yani bir kelime hem bağlaç hem sıfat olamaz. Kendimiz ifade ederken ya da edebi bir metin hazırlarken temel dil bilgisi kurallarına riayet etmek anlatımın daha akıcı olmasını sağlar. İşte bu nedenle cümle içinde kelimelere yüklenen anlamlar dışında onun özelliklerini de iyi bilmek gerekir. 

  Edat bağlaç ünlem konu anlatımı:
  • Edat: İlgeç olarak da bilinen edat, Türkçe dil bilgisi kuralları içinde en çok bağlaçlarla karıştırılan sözcük türüdür. Edat genel olarak tek başına kullanıldığı takdirde hiç bir anlam taşımayan ancak cümle içinde kendisine bir anlam yüklenilebilen sözcüklere verilen addır. Bir edatı cümle içindeki en önemli görevi sözcükler arasındaki anlam bağını kurmaktır. Yani sözcükler arasında sadece anlamsal bir bağ oluşturur. İşte bu nedenle genellikle bağlaçlarla karıştırılır. Oysaki bağlaç anlamsal bağdan ziyade kelimelerin fiziki olarak birbirine bağlar. Özellikle yalnız ve ancak kelimelerine dikkat etmek gerekir. Bu iki kelime her zaman edat olmayabilir. Bunu anlamak için kelime cümleden çıkartılıp yerine "sadece" kelimesi getirildiğinde anlam bozulmuyorsa edattır. Eğer yerine "ama, fakat" gibi kelimeler kullanılabiliyorsa o zaman da bağlaç olabilir. 
  En çok kullanılan edat çeşitleri, "-den başka, -den beri,-den sonra, -den önce, -den dolayı, -dair, -e doğru, -e dek, -e göre, -e kadar, ancak, sadece, yalnız, için, denli, kadar, değil, ile ve benzeridir. 
  • Bağlaç: Bir cümlede aynı görevi üstlenen veya anlamsal olarak arasında bir ilişki bulunan sözcükleri, kelime gruplarını veya tümceleri birbiriyle bağlayan kelimelere verilen isimdir. Aslında bağlaçlar da tıpkı edatlar gibi tek başına bir anlam içermezler. Bu nedenle cümlenin içinden çıkartıldığı takdirde anlam bozulması ve kaybı yaşanmaz. Ayrıca bağlaç hiçbir kelimeye ek olamayacağı gibi bir cümlenin de öğesi olamaz. En çok kullanılan bağlaç çeşitleri, ama, fakat, lakin, veya, ya da, ise, eğer, ki, de, zira, çünkü, meğer, ayrıca, hem, hem de, yoksa, anlaşılan olarak sıralanabilir. 
  • Ünlem: Kızma, korku, öfke, heyecan gibi duyguları ifade etmek için kullanılan tek başına tümce olabilen sözcük türüdür. Bunlar Ah!, Eyvah!, Oh! gibi kelimelerdir ve genellikle sonuna ünlem işareti konulur.
  ]]> Fotosentez Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/fotosentez-konu-anlatimi.html Sat, 13 Oct 2018 13:44:58 +0000 Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez bazı canlı gruplarının kloroplast veya klorofil yardımı ile atmosfer de bulunan karbondioksidi ve topraktan aldıkları su molekülü kullanması sonucu dışarıya oksijen molekülü ve glikoz bes Fotosentez Konu Anlatımı, Fotosentez bazı canlı gruplarının kloroplast veya klorofil yardımı ile atmosfer de bulunan karbondioksidi ve topraktan aldıkları su molekülü kullanması sonucu dışarıya oksijen molekülü ve glikoz besinini üretmesi olayıdır. Diğer bir tanımla ise inorganik moleküllerin kullanılarak organik moleküllerin sentezlenmesi olayı olarak ifade edilir. Fotosentezin olayının görüldüğü canlı grupları hem ökaryot hem de prokaryot hücre yapısına sahip olmaktadır. Olay sadece ışıklı ortamda gerçekleştirilir. Bu canlılar da en bilinen örnekler ise bitkiler, mavi- yeşil algler, öglena gibi. Bu konu şuan ki müfredata göre 11. sınıf konusu olarak anlatımı yapılır. Öğrencilerin en çok zorlandıkları konulardan biri olmaktadır. Bu nedenle bu konuda önemli olan oldukça basite bir şekilde anlatım ile öğrencinin tam olarak anlayıp ve kavraması hedeflenmelidir. 

  Fotosentez Konu Anlatımı ve İçeriği; Fotosentez reaksiyonları ikiye ayrılmaktadır. Bu reaksiyonlar ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız olmak üzere adlandırılmaktadır. Işığa bağımlı reaksiyonlarda üretilen maddeler ışıktan bağımsız reaksiyonlarda kullanılarak devam ettirilir.

  Işığa bağımlı reaksiyonlar: Bu devre kloroplastın zar kısmı olan granalar da gerçekleşmektedir. Bu devre için kesinlikle ışık gereklidir. Işık olmadan bu reaksiyon gerçekleşmez. Bu devrede kendi arasında ikiye ayrılır. Devirli ve devirsiz fotofosforilasyon olmak üzere devirli olan reaksiyonda sadece 2 ATP üretimi görülür. Herhangi bir madde tüketimi yoktur. Devirsiz olan reaksiyonlarda ise  klorofil a ve b görev alır. Ayrıca en önemli olay bu reaksiyonda suyun parçalanması yani fotoliz denilen olaydır. Bu olay sonucunda ise 1 ATP, 2 NADPH ve 1 oksijen molekülü oluşmaktadır. Sonuç olarak ışıklı evrede 6 molekül su kullanılarak 18 molekül ATP, 12 molekül NADPH ve 6 molekül de oksijen açığa çıkar. Oksijen dış atmosfere verilirken diğer üretilen maddeler ışıktan bağımsız reaksiyonlar da kullanılır.

  Işıktan bağımsız reaksiyonlar: Bu evrede ışık kullanılmadığı için enzimatik olan bir reaksiyondur. Bu nedenle karanlık evre olarak ta adlandırılır. Fakat olaylar yine ışıklı ortamda gerçekleşir. Bu olay kloroplastın sıvı kısmı olan stromada gerçekleşir. Işıklı evrede üretilen hidrojen molekülleri ile birlikte dışarıdan alınan karbondioksit molekülü kullanılarak organik bileşik olan glikozun sentezlenmesi sağlanır. Bu reaksiyon için gerekli olan aktivasyon enerjisi ise ışıklı evrede üretilen ATP lerden karşılanır. Bu evre enzimler katalizör olduğu için oldukça sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassastır. Bu olay sonucunda da açığa 1 molekül glikoz ve 6 molekül ise su açığa çıkmaktadır. Fakat fotosentez olayını etkileyen faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler ise kendi arasında dış faktörler ve kalıtsal faktörler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Dış faktörler; ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, ortamın sıcaklığı, karbondioksit yoğunluğu, mineral tuzlar olarak bilinir. Kalıtsal faktörler ise; bitkinin yaprak genişliği, bitkinin yaprak kalınlığı, stoma sayısı, kutikula tabakası kalınlığı, sitoplazmanın su miktarı, kloroplast sayısı ve enzimatik etkenler olmak üzere bilinir.
  ]]>
  Edat Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/edat-konu-anlatimi.html Sun, 14 Oct 2018 00:46:51 +0000 Edat konu anlatımı, tek başına anlamı ifade etmeyen ancak cümle içerisinde kullanıldığı zaman anlam kazanan, ayrıca sözcükler arasında anlam ilişkisi oluşturan sözcüklerdir. Edat konu anlatımı çerçevesinde edatlar, ge Edat konu anlatımı, tek başına anlamı ifade etmeyen ancak cümle içerisinde kullanıldığı zaman anlam kazanan, ayrıca sözcükler arasında anlam ilişkisi oluşturan sözcüklerdir. Edat konu anlatımı çerçevesinde edatlar, genellikle bağlaç ile karıştırılmaktadır. Ancak edat bağlaçların aksine cümlenin içerisinde bulunan unsurları birbirine bağlar, onların arasında anlam ilişkileri kurmasına yardımcı olur. Ancak, gibi, ile, değil, kadar, diye, üzere, sade, tek, yalnız, bir ekleri edat konu anlatımı içerisinde yer alan sözcüklerdir. Bunları aşağıdaki yazımızda detaylı olarak anlatmaya çalışacağız.

  Edat konu anlatımı edat çeşitleri

  • İle edatı: Edat konu anlatımında kullanıldığı cümlenin içerisinde zaman, beraberlik, araç, gereç  anlamları katar. Mardin’e trenle gittiler (Araç), uçağın gürültüsüyle irkildi (neden), babamla birlikte kuşlar da geldi (zaman)  
  • İçin edatı: Kullanıldığı cümlelerde neden, görelik, karşılık, amaç katmaktadır. Maça gittiği için dersine çalışmadı (neden)
  • Kadar edatı: Cümle içerisinde eşitlik, yaklaşık, ölçü, benzerlik ve karşılaştırma anlamı katar. Ay kadar güzelsin. (benzerlik), bende en az onun kadar başarılıyım. ( eşitlik, benzerlik), bir kilo kadar domates aldı. (ölçü)
  • Gibi edatı: Kullanıldığı cümlede benzerlik, tahmin, olasılık anlamı katmaktadır. Babam, melek gibi insandı. (benzerlik), birazdan fırtına kopacakmış gibi. (tahmin, olasılık)
  • Sanki edatı: Edat konu anlatımı içerisinde gibi edatına benzemektedir. Kullanıldığı cümlede tahmin, benzerlik ve inanmama anlamı katmaktadır. Ağrı, sanki bir sema çadırıydı (benzerlik), arkadaşım sanki seni çok dinler de! (inanmama)
  • Göre edatı: Cümlede kullanıldığı zaman kanaat, uygunluk, karşılaştırma anlamı katar. Kendi kafama göre bir arkadaş bulamadım. (uygunluk), bugünkü hali döne göre daha iyidir. (karşılaştırma)
  • Doğru edatı: Edat konu anlatımı içerisinde doğru edatı cümleye yön, zaman anlamı katmaktadır. Akşama doğru maçlar oynanacak. (zaman), bizimkiler parka doğru gittiler. (yön)
  • Üzere edatı: Kullandığı cümlede şart, amaç, zaman, tarz anlamı katmaktadır. Araba kalkmak üzereydi. (zaman), sabah getirmek üzere arabayı alabilirsin. (şartıyla), eve çıkmak üzere sahneye çıktı. (amaç)

  Edat konu anlatımı edatların özellikleri

  • Kelimeler arasındaki farklı anlam ilişkisi kurduğundan edatlara yardımcı kelimeler adı verilir. Örneğin; Aslan gibi saldırdı (benzerlik), araba kullanmak için gitti (Amaç) gibi cümleleri ifade etmektedir. 
  • Edatlar tek genellikle tek başlarına kullanmazlar. Ancak değişik kelimelerle birleştiği zaman zarf ya da sıfat görevli cümleler oluştururlar. Örneğin: Dev gibi insan ufacık şeyden yok olup gitti (sıfat görevli), ben de senin kadar çalışsan (zamir) 
  • Edat konu anlatımı kapsamında edatlar cümleden çıkarıldığı zaman, cümlenin anlamında bir takım eksiklikler, bozulma ve daralma meydana gelir. Örneğin: Güneş gibi başı semalara erdi. "gibi" edatı çıkarılınca, güneş başı göklere erdi. Şeklinde olmaktadır. 

  ]]>
  Paragraf Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/paragraf-konu-anlatimi.html Sun, 14 Oct 2018 19:35:48 +0000 Paragraf konu anlatımı, paragrafın nasıl kullanıldığını anlamımızı sağlamaktadır. Genel olarak paragrafın manası bir düşüncenin anlatılabilmesi için kullanılan cümlelerin birleşiminden oluşmaktadır. Yazdığımız yad Paragraf konu anlatımı, paragrafın nasıl kullanıldığını anlamımızı sağlamaktadır. Genel olarak paragrafın manası bir düşüncenin anlatılabilmesi için kullanılan cümlelerin birleşiminden oluşmaktadır. Yazdığımız yada okuduğumuz bütün yazılarda paragraf olabilmektedir. Türkçe ile ilgili sınavlarda daha çok paragraf ile ilgili sorular olmaktadır. Paragraf konu anlatımında bazı alt başlıklardan bahsetmemiz gerekmektedir. Bunlar;
  • Paragrafın yapısı: Paragrafın yapısı bir ana düşünceyi oluşturmaktadır. Paragrafı meydana getiren cümleler birbirleri içerisinde uyumlu olması gerekmektedir. Anlatımın güçlü olabilmesi için bu bağın önemi büyüktür. Paragrafın yapısında bulunan cümlelerin bağını güçlendirmek için fakat, ama ve çünkü gibi bağlaçlar kullanılması iyi olmaktadır. Paragrafın yapısında bulunan giriş cümlesi açıklanmaya müsait bir konu içermektedir. Bu şekilde kendinden sonra gelen cümle ile anlam bağı kuvvetli olmaktadır. Paragraf ile ilgili çıkan sınav sorularında bu anlamlara dikkat etmek gerekmektedir. 
  • Paragrafın konusu: Paragraf konu anlatımında dikkat etmeniz gereken bölümlerden biri olmaktadır. Paragrafın üzerinde yoğunlaştığı en çok durduğu kavram olmaktadır. Yazarın neden söz ettiğinin yada ne anlatmak istediğinin belirlendiği nokta olmaktadır. Anlatılmak istenen konu burada iyi açıklanmış ise yazının tamamı da anlaşılır hale gelmiş olmaktadır. 
  • Paragrafta yardımcı düşünceler: Bu cümleler ana cümlenin desteklenip güçlenmesi için kullanılmaktadır. Bu şekilde anlatılmak istenen konu daha rahat anlaşılacaktır. 
  • Paragrafta anlatım yöntemleri: Paragraf konu anlatımının yine önemli detaylarında biri olmaktadır. Yazarın gördüğü yada duyduğu şeyleri okuyan kişinin gözünde canlandırmasını sağlamak önemli olmaktadır. Sözlü olan aktarım beyinde görsel olarak algılanması gerekmektedir. Burada betimleme önemli olmaktadır. Betimleme paragrafının kullanıldığı cümlelerde bulunan objeler yada varlıklar dikkat çekici özellikleri kullanılarak anlatılmaktadır. Varlıkların ayırt edici özellikleri dış görünüşü aktarıyor ise fiziksel betimleme, iç dünyaları anlatılmış ise ruhsal betimleme olarak adlandırılır. Yazar betimlemede kendi duygularını da yansıtır ise öznel, gördüğü şeyleri olduğu gibi anlatırsa nesnel betimleme olur. 
  Paragraf konu anlatımı genel olarak bu şekilde olmaktadır. Bu maddelerin iyi anlaşılması ve bol miktarda örnek cümleler çözülmesi sınavda soruyu daha hızlı okumanızı ve cevaplamanızı sağlayacaktır. 
  ]]>
  Atom Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/atom-konu-anlatimi.html Sun, 14 Oct 2018 22:10:25 +0000 Atom konu anlatımı, konusuna atomun tanımını yaparak başlamak gerekirse; kimya ve fizikte atom, kimyasal özelliklerini koruyan bir kimyasal elementin en küçük parçacığıdır. Atomlar, maddenin temel birimleridir. Atomlar, pr Atom konu anlatımı, konusuna atomun tanımını yaparak başlamak gerekirse; kimya ve fizikte atom, kimyasal özelliklerini koruyan bir kimyasal elementin en küçük parçacığıdır. Atomlar, maddenin temel birimleridir. Atomlar, protonlar, nötronlar ve elektronlar olarak üç partükülden oluşmaktadır. Protonlar ve nötronlar elektronlardan daha ağırdırlar ve çekirdek olarak adlandırılan atomun merkezinde bulunurlar. Elektronlar son derece hafiftir ve çekirdeğin çevresinde dönen bir bulutta bulunurlar. Elektron bulutu, çekirdekten 10.000 kat daha büyük bir yarıçapa sahiptir. Protonlar ve nötronlar yaklaşık olarak aynı kütleye sahiptir. Bununla birlikte bir protonun 1.800 den fazla elektron ağırlığı vardır. Atomlar her zaman eşit sayıda proton ve elektrona sahiptirler. Bir atoma bir proton eklemek, yeni bir element oluştururken, bir nötron eklenmesi ise, bir izotopunun yada daha ağır halinin oluşmasına neden olur. Atom konu anlatımı hususunda aşağıda belirtilen ve atomun yapısı ile ilgili olan terimleri açıklamak yerinde olacaktır.

  Çekirdek: Çekirdek 1911 yılında keşfedilmiştir ancak parçalarının tanımlanması ise 1932 yılına kadar uzanır. Atomun neredeyse tüm kütlesi çekirdeğin içinde kalmaktadır. Çekirdek, doğadaki dört temel güçten biri olan güçlü kuvvet tarafından bir araya getirilmektedir. Protonlar ve nötronlar arasındaki bu kuvvet, elektrik kurallarına göre protonların aksi yöndeki elektriksel itme gücünün üstesinden gelmektedir.

  Protonlar: Protonlar, atomik çekirdeklerde bulunan pozitif yüklü parçacıklardır. Ernest Rutherford tarafından 1911-1919 yılları arasında yapılan deneylerde keşfedilmiştir. Bir atomdaki proton sayısı, o elementin hangi element olduğunu tanımlamaktadır. Örneğin karbon atomunun altı protonu vardır. Bir atomdaki proton sayısı, o elementin otom numarası olarak adlandırılır. Bir atomdaki proton sayısı o elementin kimyasal davranışını belirler. Protonlar kuark adı verilen diğer parçacıklardan oluşur. Her protonda üç tane kuark vardır, iki yukarı kuark, ve bir aşağı kuark ve gluonlar adı verilen diğer parçacıklar tarafından bir araya gelmektedirler.

  Elektronlar: Elektronlar negatif yüke sahiptirler ve elektriksel olarak pozitif yüklü protonlar ile arasında bir çekim kuvveti söz konusudur. Elektronlar yörüngeler olarak adlandırılan yollarda otom çekirdeğini çevreler. Atomu çevreleyen iç orbitaller küreseldir ancak dış orbitaller daha karmaşık bir yapıdadırlar. Tipik olarak en dıştaki elektron kabukları kimyada önemlidir. 

  Nötronlar: Nötronlar atom çekirdeğinde bulunan yüklenmemiş parçacıklardır. Bir nötron kütlesi bir protonun kütlesinden biraz daha büyüktür. Protonlar gibi nötronlarda bir yukarı ve iki aşağı olmak üzere kuartlardan oluşmaktadır. Nötronlar 1932 yılında James Chadwick tarafından keşfedilmiştir.
  ]]>
  Paragrafta Anlam Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/paragrafta-anlam-konu-anlatimi.html Mon, 15 Oct 2018 07:32:42 +0000 Paragrafta anlam konu anlatımı, paragraf hayatımızın bir çok alanında sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Paragrafta anlam sorularını kolay bir şekilde çözmenin tek yolu çok kitap okumaktan geçer. Sadece Türkçe dersler Paragrafta anlam konu anlatımı, paragraf hayatımızın bir çok alanında sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkar. Paragrafta anlam sorularını kolay bir şekilde çözmenin tek yolu çok kitap okumaktan geçer. Sadece Türkçe derslerinde değil tarih, coğrafya, matematik de dahi uzun paragrafları çabuk anlamanın yolu çok okumaktan geçer. Paragrafta anlam öğrencilerin korkulu rüyasıdır. Uzun paragraflarda sınavlarda korkup yapmaktan bile vazgeçilir genellikle oysa uzun olan paragraf sorularında cevap genellikle içindedir ve daha basit sorulardır. 

  Paragrafta ana düşünce, paragrafta öncelikle ana düşünce bir yargı bildirir. Paragraf okunduğunda bu ana düşünce herkes tarafından aynı şekilde algılanır. Ana düşünce bütün parça ile alakalıdır. Tek cümle ile etkileyebildiğinden bu cümle ana düşünce cümlesi olur. Paragrafın neden bahsettiği bulunursa, yani anlatılan konu bulunursa ana düşünce de daha kolay bulunur.

  Paragrafta yardımcı düşünce, ana düşünceyi daha geliştirmek ve desteklemek amaçlı ana düşüncenin etrafında yer alan küçük küçük düşünceler bulunur. Bunlara yardımcı düşünceler denir. Paragrafta anlam konu anlatımı anlatılırken ana düşünce ve yardımcı düşünceler iyi anlaşılırsa paragrafın anlatmak istediği konu daha çabuk anlaşılır. Ana düşünce bir tane iken yardımcı düşünce birden fazladır. Genellikle sayısal cümleler olarak karşımıza çıkar. Yardımcı cümleler ana cümle gibi parçanın tamamını kapsamaz yalnızca bir bölümü ile ilgili hüküm bildirir ve sadece ana düşüncenin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Paragrafta anlam konu anlatımı ile alakalı yardımcı düşünce soruları genellikle olumsuz olarak sorulur.

  Paragrafta anlam konu anlatımı içinde anlatım teknikleri vardır, bu teknikler 4 tanedir.

  Paragrafta anlatım teknikleri

  Betimleme, anlatılan bir konunun duyan kişi tarafından zihinde canlandırılmasıdır. Konu en ince ayrıntısına kadar anlatılarak karşı tarafın zihninde bir resim çizilir. Kısacası yazar sözcüklerle resim yaparak okuyucunun gözünde canlandırma yapmasına neden olur.
   
  Öyküleme, öykülemenin olması için öncelikle anlatılan bir olay ve kahraman olması gerekir. Olaylar öykülemede betimlemeden farklı olarak olayın akışı da anlatılmaktadır. Aynı paragrafta betimleme ve öyküleme iç içe olabilir.

  Paragrafta anlam konu anlatımı içindeki, öyküleme ve betimleme arasında bir takım farklar vardır. İkisini birbirine karıştırmamak gerekir. 

  Betimleme ve öyküleme arasında ki farklar
  • Öykülemede kahraman muhakkak vardır, betimlemede kahramanın olmasına gerek yoktur.
  • Öykülemede bir olayın akışı söz konusudur ancak betimlemede durum böyle değildir.
  Açıklama, bir olay yada konu ile ilgili bilgi vermek amaçlı açıklama yapılan yazılardır. Genellikle bu paragraflar ders kitaplarında veya ansiklopedilerde kullanılır. Bu paragraflarda ne kahraman ne de olay vardır, bu tür yazılarda amaç sadece karşı tarafa bilgi vermektir. Açıklamada nesnel bir durum vardır, duygulara yer verilmeden yapılan yazılardır.

  Tartışma, bir tez ve bir de antitez vardır. Yani iki karşıt düşünce bulunur her taraf diğerinin eksik tarafını bulmaya çalışarak yapılan yazılardır. Tartışma da taraflar kendi düşüncelerinin doğruluğunu savunurlar. Aynı düşünceye sahip olan insanlar arasında tartışma olamaz tartışmanın olabilmesi için iki farklı düşünceye sahip iki farklı kişinin olması gerekir. Bu tarz paragraf sorularında genellikle yazarın düşüncesinin karşıtı olan düşünce verilir daha sonra yazarın düşüncesi anlatılır. 
  ]]>
  Ek Fiil Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/ek-fiil-konu-anlatimi.html Mon, 15 Oct 2018 19:41:28 +0000 Ek fiil konu anlatımı, fiiller konusunun iyice kavranmasının ardından kolaylıkla öğrenilebilecek bir konudur. Ek fiil, isim ve isim soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılabilmesini sağlayan eklere verilen isimdir. Eklendiği çeki Ek fiil konu anlatımı, fiiller konusunun iyice kavranmasının ardından kolaylıkla öğrenilebilecek bir konudur. Ek fiil, isim ve isim soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılabilmesini sağlayan eklere verilen isimdir. Eklendiği çekimli fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmaktadır. Ek fiillere mastar ekleri geldiğinde bir anlam ifade etmezler. Ek fiilin mastar eki ''i(mek)''tir. Ancak konuşurken ve yazarken ''i'' genellikle kullanılmaz ve düşer. Ek fiillerin 2 görevi vardır. Birincisi isim ve isim soyundan olan kelimeleri yüklem haline getirmek, diğeri ise basit zamanlı fiillere gelerek onları birleşik zamanlı bir fiil haline getirmek. Ek fiiller 2 gruba ayrılırlar:

  1.İsim Cümlelerinde Ek Fiil

  İsim ve isim soylu sözcükleri zamir, sıfat, zarf, edat durumuna getirir, yargı bildirir ve yüklem yapar. İsim kökenli kelimelerin yüklem halinde oldukları cümlelere isim cümleleri adı verilmektedir. İsim cümlelerinde ek fiilin 4 farklı çekimi bulunmaktadır:
  • Ek Fiilin Görülen Geçmiş Zamanı: Bahsedilen durumu bilme, görme ve durum yaşanırken ona tanık olma anlamı katmaktadır. İsim soylu kelimelere ''idi'' eki getirilerek yapılmaktadır. Bu duruma örnek olarak ''soğuk-tu, güzel-di'' kelimeleri verilebilmektedir.
  • Ek Fiilin Öğrenilmiş Geçmiş Zamanı: Bahsedilen durumu başkasından duyma,öğrenme, bilme durumu söz konusudur. İsim köklü kelimelere ''-imiş'' eki getirilerek yapılmaktadır. Bu duruma örnek olarak ''güzel-miş, soğuk-muş'' kelimeleri örnek olarak gösterilebilir.
  • Ek Fiilin Geniş Zamanı: Bahsedilen durumun her an gerçekleşebileceği, her zaman gerçekleşme potansiyeli olduğu anlamına gelmektedir.  Ek fiilin geniş zaman ekleri  olarak ''-im, -sin, -idir, -iz, -lerdir/-dirler'' kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri ''idir'' ekinin genellikle düştüğü ve  kişi eklerinde ek fiil olarak kulanıldığıdır. Bu duruma örnek olarak ''yasak-tır'' verilebilir.
  • Ek Fiilin Şartı: Bu çekim ek fiilin eklendiği sözcükleri yüklem konumuna getirmez. Bunun aksine o sözcüğe şart, koşul anlamı ekler. Bu durumun eki ''ise''dir. Ancak geldiği sözcüğe göre ''-sa, -se'' eki de gelebilmektedir. Ek fiilin şartına örnek olarak ''güzel ise/ güzel-se'' verilebilir. Burada önemli nokta ''ise'' ekinin ''ise'' bağlacıyla karıştırılmamasına dikkat edilmesidir.
  2. Fiil Cümlelerinde Ek Fiil
  Sadece bir kip eki almış fiiller, ek fiil alarak birleşik zamanlı fiil haline gelirler. Bir fiilin birleşik zamanlı fiil olabilmesi için iki kip ekinin yan yana gelmesi gerekmektedir. Bu fiillerde sonradan eklenen ikinci kip her zaman ek fiildir. Fiil cümlelerinde ek fiile örnek olarak ''bak-mış-tı'' verilebilir. Fiil cümlelerinde ek fiilde yüklem konumunda olan sözcük eylem bildirmektedir.

  Görüldüğü üzere ek fiil konu anlatımını anlayabilmek ve iyice kavrayabilmek için fiilleri, fiil çekimlerini,bileşik ve basit yapılı fiilleri bilmek gerekmektedir. Her konu birbirinin üzerine eklenerek devam ettiğinden ek fiil konu anlatımının da ileride karşılaşılacak diğer konular içinde  iyice kavranması önemlidir.
  ]]>
  Sosyal Bilgiler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/sosyal-bilgiler-konu-anlatimi.html Tue, 16 Oct 2018 11:23:56 +0000 Sosyal bilgiler konu anlatımı, Sosyal bilgiler yaşadığımız dünyadaki bütün olayları anlatan, olayların oluş sebeplerini açıklayan, insanların bugünkü yaşamları ile geçmişteki yaşamları arasında olan etkileşimi incele Sosyal bilgiler konu anlatımı, Sosyal bilgiler yaşadığımız dünyadaki bütün olayları anlatan, olayların oluş sebeplerini açıklayan, insanların bugünkü yaşamları ile geçmişteki yaşamları arasında olan etkileşimi inceleyen, kişilerin hak, sorumluluk ve görevlerinin neler olduğunu açıklayan bir bilim dalıdır. Sosyal bilgiler toplumsal hayatta olan her türlü etkinliği inceler. Felsefe bilimi ile oldukça bağlantılıdır. Eğitim alanında oldukça önemli olan bu dal kişilerin toplum içinde gelişmelerini iyi ve düzgün bireyler olarak yetişmelerini amaçlar. Sosyal bilgilerin ileri ki aşamaları ekonomi, psikolojisi, antropoloji ve sosyoloji olarak devam eder. Yalnız ilköğretim kurumlarında çocukların konuları daha iyi kavrayabilmeleri için anlayacakları şekilde sadeleştirilmiş ve basitleştirilmiş konularla çocuklara eğitim olarak verilir. 

  Sosyal bilgiler dersinin okullardaki kapsamı

  Sosyal bilgiler dersi yaşadığımız hayattaki çeşitli konularda öğrencilerin ilköğretim kurumundaki seviyelerine göre sadeleştirilmiş anlayacakları düzeylere göre hazırlanmıştır. Sosyal bilgiler oldukça disiplin içeren bir ders konusudur.

  Sosyal bilgiler konu anlatımı 
  • Türk milli eğitiminin genel amaçları
  • Atatürkçülükle ilgili konu anlatımları
  • Sosyal bilgiler dersi ile ilgili kullanılacak çeşitli araç ve gereçler
  • Özel amaçlar
  • Genel amaçlar
  • Sosyal bilgiler programını uygulanması ile ilgili disiplin ve amaçlar
  Sosyal bilgilerin amaçları
  • Herkesin kendine özgü bir birey olduğunu anlatmak
  • İlköğretim çağındaki öğrencilerin isteklerinin geliştirilmesinde ve gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak, yol göstermek
  • Düşünmeye teşvik ederek ve görüşlerini açıkça belirtmelerine yardımcı olmak
  • Öğrencilerin duygusal fiziksel açıdan mutlu ve huzurlu kişiler olmasını sağlamak
  • Çevredeki olan birçok sosyal sorumlulukları karşı duyarlı olmasını sağlamak
  • Öğrencilerin küçük yaştan itibaren hak ve hukuklar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini ve onların sahip oldukları sorumlulukları yerine getirmesi konusunda ışık tutar.
  • Öğrencilerin çevresel ve dünyasal sorunlara karşı duyarlı olması daha sağlar.
  • Çocuklarda milli kimliğin ve bilincin oluşmasına yardımcı olur.
  Sosyal bilimler dersi ilköğretim dersleri arasında okutulan en önemli derslerden birisidir. Bu dersin en temel amacı, çocukların küçük yaştan itibaren milli bilince ve milli kültüre sahip, insan hakları konusunda duyarlı, vatandaşlık görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyi amaçlayan, bunları bilen iyi ahlak sahibi, sosyal sorunlara karşı her zaman çözüm getirmeye çalışan vatandaşlar yetiştirmektir.

  Türkiye'de öğretilen sosyal bilimler dersi AB'deki öğretilen sosyal bilimler dersi arasında eğitim açısından pek fazla bir fark yoktur. Fakat yine de ülkeler arasında oldukça büyük farklılıklar meydana gelmiştir. Bunun nedeni Türkiye'deki işlenen sosyal bilimler konularında bir çok gereksiz bilgilenin öğrencilere aktarılmaya çalışılmasıdır. Ayrıca Türkiye'de sınıfların oldukça kalabalık olması ve araç ve gereçlerin yetersiz olması nedeni de sosyal bilimler öğretimini oldukça olumsuz bir şekilde etkileyen faktörler arasında yer alır.
  ]]>
  9 Sınıf Fizik Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/9-sinif-fizik-konu-anlatimi.html Wed, 17 Oct 2018 09:55:27 +0000 9. sınıf fizik konu anlatımı, konuları anlaşılması kolaydır. Fakat öğrencilerin soru çözmede çok pratik yapması gereken konuları içerir. Soru çözerken de konunun mantığını anlamaya dikkat etmelidir.  9. sınıf fizik konu anlatımı, konuları anlaşılması kolaydır. Fakat öğrencilerin soru çözmede çok pratik yapması gereken konuları içerir. Soru çözerken de konunun mantığını anlamaya dikkat etmelidir. 

  9. sınıf fizik konu anlatımı içeriğinde hangi konular vardır

  İş: fiziksel olarak iş, cisme uygulanan kuvvet etkisiyle meydana gelen hareket ile birlikte düşünülür. Yani cisme uygulanan kuvvet sayesinde cisim hareket ederse fiziksel anlamda iş yapmış demektir. Fakat dikkat edilmelidir ki eğer kuvvet uygulanıyor ve cisim hareket etmiyor ise bu cisim iş yapmış sayılmaz. Örneğin bir halterci ağırlığı kaldırmak için uğraşıyor ve ağırlığı kaldırmıyor ise ne kadar uğraşırsa uğraşsın fiziksel olarak iş yapmış sayılmaz. İş kavramı enerji kavramından ayrı düşünülemez. Çünkü iş ile enerji iç içedir. Bu yüzdendir ki bu ikisi arasındaki ilişkiyi iyice anlamak gerekir. İş yapılabilmesi için enerjiye ihtiyaç vardır. 

  Kuvvetin yaptığı işi hesaplarken; cisim yatay sürtünmenin olmadığı bir düzlemde hareket ederken belirli bir yönde F kuvveti uygulanarak cismin yer değiştirilmesi sağlanıyor. Bu yer değiştirme ∆x şeklinde ifade edilir. Bu durumdan formül çıkartacak olursak; iş yer değiştirme ve kuvvetin çarpımına eşittir. Yani yer değiştirme ve kuvvet iş ile doğru orantılıdır. Eğer sonuç pozitif çıkarsa cismin hızı artıyor yani kuvvet ile hareket yönü aynıdır. Fakat sonuç eksi çıkarsa bu durumun tam tersi geçerlidir. Kuvvet (F) birimi Newton'dur, yer değiştirmenin birimi ise metredir. Böylece işin (W) SI biirm sistemindeki birimi jouledir (J) yani Newton×metre'dir. İş skaler bir büyüklük olduğu için yönü vardır. Bu yön tayininden dolayı da ekşi veya artı işareti alabilir. Bu işret ise kuvvet ve hareket yönüne bağlıdır.

  Cisimlere uygulama her kuvvet iş yaptırmaz. İş yapma şartında en önemli faktör uygulanan kuvvet ile hareket yönü birbirine dik doğrultuda ise cisim iş yapmış sayılmaz. İş yapıyor sayılması için kuvvetin hareket yönünde bir bileşenin olması gerekir. Örnek olarak bir öğrenci ağır bir cismi yukarı doğru kaldırdıktan sonra yatay yönde hareket ederse cismi tutarken uyguladığı F kuvveti hiç bir iş yaptırmış sayılmaz. Yani yapılan iş sıfırdır. Fakat yatay yönde yürümek yerine merdiven çıksaydı o zaman iş yapmış sayılırdı.

  Enerji ve enerji dönüşümleri: 9. sınıf fizik konu anlatımı içerisindeki en eğlenceli konudur. Çevrede bulunan enerjiler birbirlerine dönüşebilmektedir. Örneğin bir cisme kuvvet uygularken harcadığınız enerji aslında vücudunuzda ki kimyasal enerjidir, raftan yere düşen bir cisimde potansiyel enerji yerçekimi kuvveti etkisi ile kinetik enerjiye dönüşmektedir. Yani tüm enerjiler birbirine dönüşün fakat unutulmamalıdır ki enerji yok olmaz sadece dönüşür. 

  Entropinin sıfırıncı kanununa göre enerji yoktan var edilemez vardan yok edilemez. Bu durumu özellikle mekanik enerji korunumunda fark ediyoruz. Sistemdeki mekanik enerji potansiyel ve kinetik enerjinin toplamına eşittir. Bu yüzden potansiyel enerji sistemde azalırken kinetik enerji mekanik enerjiyi sabit tutmak için artacaktır. Fakat bu yasa korunumlu kuvvetler var ise geçerlidir. Korunumlu kuvvetlere örnek olarak yerçekimi ve yay kuvvetleri verilebilir. Sürtünmenin olduğu ortam korunmalı bir ortam değildir ve sistem bu ortamda toplam mekanik enerjisini kaybetmektedir. Verim: enerji harcanan tüm sistemler de sisteme verilen enerjiyle sistemden elde edilen yararlı enerji birbirine eşit değildir. Korunmasız ortamda alınan enerji her zaman verilen enerjiden büyüktür. Bunun nedenini ise bir kisim enerjinin bu ortamlarda istenilmeyen enerjilere dönüştürülmesidir. Verimin yüzde yüz olduğu bir ortam bulunmamaktadır. 
  ]]>
  5 Sınıf Matematik Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/5-sinif-matematik-konu-anlatimi.html Wed, 17 Oct 2018 13:40:31 +0000 5 sınıf matematik konu anlatımı, bu sınıfta matematik derslerinde toplamda 5 ünite yer alır. Bu üniteler tamamen milli eğitim bakanlığı müfredatına uygun hazırlanan konulardan oluşur. 5 sınıf matematik konu anlatımı 5 sınıf matematik konu anlatımı, bu sınıfta matematik derslerinde toplamda 5 ünite yer alır. Bu üniteler tamamen milli eğitim bakanlığı müfredatına uygun hazırlanan konulardan oluşur. 5 sınıf matematik konu anlatımı içindeki bu ünitelerden 2. ünitenin konularından olan araştırma soruları üretme, veri toplama, düzenleme ve gösterme, veri analizi ve yorumlama konuları ile ilgili bilgi yer almaktadır. 

  5 sınıf matematik konu anlatımı üniteler
  • 1. Ünite, doğal sayılar, bir milyon ne kadardır Abaküsteki sayılar, doğal sayılar ve işlemler, uzunluk ve zaman ölçme konuları oluşturur. 
  • 2. Ünite; araştırma soruları üretme, veri toplama, düzenleme ve gösterme, veri analizi ve yorumlama konuları oluşturur.
  • 3. ünite ise; temel geometrik kavramlar ve çizimler, eşit uzunlukta doğru parçaları, üçgenler ve dörtgenler, bermuda şeytan üçgeni konuları
  • 4. Ünite; kesirler, kesirlerle işlemler, ondalık gösterim, yüzde konuları vardır.
  • 5. Ünite; uzunluk ve zaman ölçme, üçgen ve dörtgenler, alan ölçme, geometrik cisimler konuları oluşturur
  Araştırma sorusu oluşturma ve veri toplama, araştırmalara herhangi bir amaca yönelik olarak toplanan bilgilere veri denir. Burada bilgi bir amaç uğrunda toplanmış olmalıdır. 
  Örneğin, öğrencilerin en sevdikleri dersleri öğrenmek için yapılan bilgi toplamadır. Eğer araştırma sorusu ise bu sorular bir gruba sorulmalıdır. Öğrencilere en sevdikleri dersler sorulduğunda alınan her bilgi bir veri olur. bu veriler toplanarak tek bir ortak karara varılabilir. 

  İstatistik, veriler toplandıktan sonra belirli kurallar çerçevesinde düzenleyerek yorumlanması istatistiğin konusuna girer. İstatistikler her zaman doğru çıkmayabilir. Bu şekilde gelecekten her zaman doğru bilgi alınamaz.
  Bir gruptan veri toplamak için sorulan sorular araştırma sorusu olur ancak tek bir veri ile cevaplanan sorular ise araştırma sorusu olamazlar. 

  Veri toplamanın özellikleri
  • Soru tek bir kişiyi ilgilendirip toplumu ilgilendirmiyorsa o soru araştırma sorusu olamaz.
  • Araştırma sorusu hazırlarken mantıklı sorular olması lazım soru sorulan kişinin soru ile de alakalı kişiler olması gerekir.
  • Araştırma yapılırken muhakkak soru bir gruba sorulup cevap alınmalıdır.
  • Araştırma sorusu oluşturulurken verilerin alınacağı grupla ilgili bilgiler açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
  Veriler anket veya sıklık tablosu yöntemler kullanılarak toplanır.

  Anket, belli yaş gruplardan örneklemeler oluşturularak hazırlanan sorular sorularak yapılır. 5 sınıf matematik konu anlatımları içinde yer alan araştırma sorusu oluşturma ve veri toplama konusu dahilinde olan anket, veri toplamak için kullanılan yöntemlerden en sık ve en fazla uygulanan yöntemlerden birisidir. 
  ]]>
  Türkçe Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/turkce-konu-anlatimi.html Thu, 18 Oct 2018 02:41:06 +0000 Türkçe Konu Anlatımı, Türkiye Türkçesi olarak bilinen bu dil, Ural Altay dillerinden Türk lehçeleri ailesine bağlı ve oğuz grubuna mensup bir lehçe olarak kabul edilmektedir. Türkçe dili Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Orta Avru Türkçe Konu Anlatımı, Türkiye Türkçesi olarak bilinen bu dil, Ural Altay dillerinden Türk lehçeleri ailesine bağlı ve oğuz grubuna mensup bir lehçe olarak kabul edilmektedir. Türkçe dili Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar, Orta Avrupa ülkelerinin bir çoğunda olmak üzere konuşulan bir dildir. Oldukça geniş bir coğrafyaya sahiptir. Türkiye cumhuriyeti ve Kıbrıs cumhuriyetinde resmi bir dil olarak kabul edilmiştir. Türkçe okul çağına giren bir öğrenicinin başlaması ile öğretilmeye başlanan ve öğrenim hayatı bitene kadar ders olarak gördüğü bir derstir. Öğrenci hangi alanı seçerse seçsin mutlaka Türkçe dersi ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle Türkçe dersi öğrencinin okul hayatı ve yaşamı boyunca önemli bir ders veya konuşma şeklidir. Yaşamı boyunca insanlar ile ilişkilerini ancak Türkçe'yi iyi öğrenerek kendini ifade etme özgürlüğüne sahip olur. Türkçe dersi alan bir öğrenci yaşam boyunca gördüğü konular hemen hemen birbirinin aynısıdır. Bu ders içeriğinde kelime anlamı, cümle anlamı, paragraf, dil bilgisi, sözcüğün yapısı, cümlenin öğeleri, vurgu, fiil çatısı, cümle çeşitleri, anlatım bozukluğu, ses bilgisi, noktalama işaretleri, yazım kuralları, paragrafta anlam ve tamlamalar konusu anlatılmaktadır. 

  Türkçe Konu Anlatımı ve İçeriği

  1. ünite kelime anlatımı: Kelime cümlenin içerisinde yer alan küçük kısım olarak yer alır. Bazı kelimeler tek başına anlam ifade ederken bazı kelimeler ise bir kaç kelime ile bir araya geldiği zaman ancak o zaman anlam olarak bir şeyler ifade eder. Kelimeler gerçek, mecaz ve yan anlam içermektedirler. Bazı kelimeler ise somut ve soyut anlam, terim anlam, eş anlam, karşıt ( zıt ) anlam, deyim, atasözü, sesteş (eş sesli) kelimeler, özdeyiş, yansıma kelimeler, ikileme ve ad aktarması gibi kelimelerin içeriği anlatılmaktadır.

  2. ünite cümle anlatımı: Cümle yargı bildiren sözcük veya sözcük topluluğudur. Tek bir sözcük cümle olarak kullanılabildiği gibi birden fazla sözcüğün bir araya gelmesi ile cümle oluşumu görülür. Cümlede anlamlar iki şekilde yorumlanır. Birinci olarak anlam eşleştirilmesi, ikinci olarak ise tanımlama, üslup, karşılaştırma, öznellik ve nesnellik,  eşitlik, karşılaştırma, değerlendirme, koşula bağlılık, neden ve sonuç ilişkisi, ön yargı ve beğenme gibi anlamlar içeren cümleler anlatılmaktadır.

  3. ünite paragraf : Bu ünitede paragrafın konusu, paragrafın başlığı, paragrafın ana düşüncesi, paragrafın yardımcı düşünceleri, paragrafın yardımcı düşünceleri, paragrafta sorulan kavramlar ve duygular, paragrafın anlatım biçimleri olan; açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi konular ele alınır. Paragrafta düşünceyi geliştirmek için ise; tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, benzetme ve ilişki kurma gibi  konular anlatılır.

  4. ünite dil bilgisi ekler: Bu konuda ise yapım ve çekim ekleri konusu anlatılmaktadır. İsimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler, fiilden isim yapan ekler, fiilden fiil yapan ekler konusu anlatımı yapılır.

  5. ünite sözcüğün yapısı: Bu konuda sözcük çeşitleri olan basit, türemiş ve bileşik sözcükler konusu anlatımı yapılır.

  6. ünite cümlenin ögeleri: Bu konuda her hangi bir cümle ögeleri olan özne, yüklem, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve edat tümleci gibi konuların tanımı yapılmaktadır.

  7. ünite cümle çeşitleri: Bu konuda cümleler yapılarına göre gruplandırılır. Yüklemlerine göre, öge dizilişlerine, anlamlarına ve yapılarına göre sınıflandırılarak anlatımı gerçekleşir.

  8. ünite anlatım bozukluğu: Bu konuda cümle içerisinde yer alan anlam yanlışlıkları anlatılır. Anlama dayalı bozukluklar; gereksiz sözcük kullanımı, cümlede belirsizlik bulunması, sözcüğün cümleye uymaması, mantık hatasının olması, deyimin yanlış anlamda kullanılması ve sözcüğün yanlış yerde kullanılması gibi konular ele alınır.]]> Parabol Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/parabol-konu-anlatimi.html Thu, 18 Oct 2018 17:46:30 +0000 Parabol konu anlatımı, Geometrik şekil olan parabol bir nokta ile aynı eşit uzaklıktaki noktaların elde edilmesi ile ortaya çıkan şekle verilen addır. Verilen eksen üzerindeki noktası ile eksen noktasından eşit uza Parabol konu anlatımı, Geometrik şekil olan parabol bir nokta ile aynı eşit uzaklıktaki noktaların elde edilmesi ile ortaya çıkan şekle verilen addır. Verilen eksen üzerindeki noktası ile eksen noktasından eşit uzaklıkta seçilen bir nokta alındığı zaman uzunluğu uzunluğuna eşit olur. Bu gibi noktaların birleşmesiyle parabol eğrisi elde edilir. Noktanın değişmesi ile birlikte değişik parabollarda elde edilebilir. (OX) parabolın ekseni olması ile bu eksende simetrik iki koldan oluşur. Kiriş ise parabola ait olan doğru parçasının birleşmesine verilen addır. Bu kirişin sabit olan eksenin yarısına ise parametre denir ve p simgesi ile gösterilir. Ekseni kestiği a noktasına ise köşe denir. Her noktanın odak noktasındaki uzaklık aynı zamanda doğrultmana olan uzaklığa eşittir. Parabol konu anlatımı yaparken incelenmesi ve uygulanmasına yardımcı olabilecek önemli bilgiler elde edilmelidir. Parabol konu anlatımı için püf noktalara değinmeli.

  Parabolü analitik olarak incelemek ve uygulamalar yapmak için;

  • Parabolün denklemini tanıyabilmeli ve eksenlerini, doğrultman eksenlerini aynı zamanda simetri ekseninin denklemlerini yazabilmeli. Bunların dışında doğrultman ekseninin denklemini ve odak noktasının koordinatlarını da yazabilmeli.
  • Parabolün özel noktaları bulunmaktadır. Bu özel noktaların odak noktasının ve tepe noktasının koordinatlarını yazabilmeli. Bunların yanı sıra parametresini ve dış merkezliğini hesaplayabilmeli.
  • Her türlü denklemi yazabilmeli ( tepe noktası orjin ve merkezil parabolün)
  • Parabol ile doğrunun birbirine olan denklemi doğru şekilde incelenmeli.
  • Parabolün herhangi bir noktadan çizilen teğet normal denklemi yazabilmeli ve aynı zamanda uygulayabilmeli.

  Parabol konu anlatımı ve tanımlar;

  Düzlemde sabit bir noktaya ve bu noktadan geçmeyen sabit bir doğrunun uzaklıklarının birbirine eşit olmasının geometrik adıdır.

  Parabolün eksenleri ve özel noktaları;

  Parabolün odağı; Adından da anlaşılacağı gibi parabolün sabit noktasına verilen addır.

  Parabolün doğrultmanı; Parabolün sabit doğrusuna verilen isimdir.

  Parabolün ekseni; Parabolün sabit noktasından geçen ve doğrultman doğrusuna dik olan doğruya verilen addır.

  Parabolün tepesi; Köşesi olarak ta adlandırılan parabol ve eksenin kesiştiği noktaya verilen isimdir.

  Parabolün parametresi; Sabit noktanın doğrultman noktasının uzaklığına verilen isimdir.

  Parabolün dış merkezliği; Parabol üzerindeki herhangi bir noktanın sabit noktaya sabit doğruya olan uzaklık mesafesine verilen addır.

  Parabolün konu anlatımını daha iyi kavrayabilmek için püf noktalarını çok iyi bilmeli ve bu özel noktaları kavrayabilecek alıştırmalar ve örnek sorular sıkça çözülmelidir.

  ]]>
  Sayı Basamakları Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/sayi-basamaklari-konu-anlatimi.html Thu, 18 Oct 2018 23:56:58 +0000 Sayı Basamakları Konu Anlatımı, Matematik konusu içerisinde yer alan en eğlenceli konulardan birisidir. Basamak, bir doğal sayıyı oluşturan rakamların her birinin bulunduğu haneye denilmektedir. Basamak değeri, rakamların say Sayı Basamakları Konu Anlatımı, Matematik konusu içerisinde yer alan en eğlenceli konulardan birisidir. Basamak, bir doğal sayıyı oluşturan rakamların her birinin bulunduğu haneye denilmektedir. Basamak değeri, rakamların sayıda bulunduğu basamağa göre aldığı değere denilir. Sayılar birler, onlar, yüzler, binler gibi basamak değerlerine ayrılır. Sayı değeri ise rakamların aldığı değere denilir. 

  Sayı Basamakları Konu Anlatımı ve Örnekleri

  Örnek olarak, 1354 sayısı. 4 birler basamağı, 5 onlar basamağı, 3 yüzler basamağı, 1 ise binler basamağını ifade eder. Başka bir tabir ile belirtmek istersek 4x1=4 birler basamağı, 5x10=50 onlar basamağı, 3x100=300 yüzler basamağı, 1x1000=1000 binler basamağını ifade eder. 

  a,b,c,d birer rakam olmak üzere, 

  ab iki basamaklı sayısı : 10a+b 
  abc üç basamaklı sayısı: 100a+10b+c
  abcd dört basamaklı sayısı: 1000a+100b+10c+d şeklinde çözümlenir. 

  Örnek olarak; (324)10 sayısında

  4: 10 üzeri 0 (birler basamağı)
  2: 10 üzeri 1 (onlar basamağı)
  3: 10 üzeri 3 (yüzler basamağı) olarak çözümlenir. 
  ]]>
  Denklemler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/denklemler-konu-anlatimi.html Fri, 19 Oct 2018 11:20:11 +0000 Denklemler Konu Anlatımı, Matematiğin en temel konularından ve her konu içinde az da olsa karşımıza çıkan bir konudur. Denklemin içerisindeki bilinmeyeni ( x değerini ) bulmaktır. Bu eşitlik sistemlerini eşit kollu teraz Denklemler Konu Anlatımı, Matematiğin en temel konularından ve her konu içinde az da olsa karşımıza çıkan bir konudur. Denklemin içerisindeki bilinmeyeni ( x değerini ) bulmaktır. Bu eşitlik sistemlerini eşit kollu teraziye benzetirsek bu terazinin dengede durabilmesi için her iki yanında eşit olması gerekir. Denklem sistemlerinde de aynı mantık vardır. Eşitliklerin her iki yanında eşit olması gerekmektedir. 

  Denklemler Konu Anlatımı, 

  Bir Bilinmeyenli Denklemler
  a sıfıra eşit değil ise, a ve b reel sayıların elemanı ise  ax + b =0 denkleminde birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu denklem sisteminde denklemin çözümünü sağlayan x değerine denklemin kökü, denklemin köklerinden oluşan küme ise denklemin çözüm kümesidir.  ax+ b=0 ve ax=-b  x=-b/a (denklemin kökü) Denklemin çözüm kümesi (Ç.K)={-b/a}'dır.        
                                                                                                                    
  Örnek:7x+4=-1 kümesinin çözüm kümesi nedir
            7x+4=-1 -4    
            7x=-5  
            x=-5/7  Denkleminin çözüm kümesi={ -5/7}

  ax + b = 0  denkleminde çözüm kümesi bulunurken 3 durum söz konusudur.
  • 1. durum; a sıfıra eşit değil ise ax+b = 0 x=-b/a Ç.K={-b/a}
  • 2. durum; a sıfıra eşit ve b sıfıra eşit ise ax+b=0 0x+0=0 0=0 olduğunda denklem, x değişkenine bağlı olmaksızın yani her x reel sayısı için sağlanır. Ç.K= IR  Bu denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır.
  • 3.durum; a eşit ise sıfıra ve b eşit değil ise sıfıra ax + b = 0 0x+b= 0  b=0 bu işlemde b eşit değil sıfır olduğunda denklemin çözümünün b'nin sıfır olması çelişkilidir. Bu çelişki " denklemi sağlayan hiç bir sayı yoktur " sonucunu getirir. Bu durum da Ç.K={}'dir. Burada çözüm kümesinin hiç bir elemanı yoktur. Bu denklemi için çözüm kümesi boş kümedir.
  Soru: 2.m.x-3.n = 4.x-9 denkleminde x' in bütün reel sayı değerleri için sağlanmaktadır. Buna göre m+n toplamı kaçtır 
  2.m.x-3.n= 4x-9 denklemini ax+b=0 formuna dönüştürelim.
  2.m.x-4.x-3.n+9=0
  X(2.m-4)+9-3n=0  bu denklemin çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğu için 2.m-4=0  ise m=2   9-3n=0 ise n=3'tür. Sonuç ise m+n=2+3 =5'tir

  İki Bilinmeyenli Denklemler

  a, b, c birer gerçel (reel) sayı, a eşit değil 0 ve b eşit değil sıfır olmak üzere a.x + b.y + c.z=0 biçiminde yazılabilen eşitliklere birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem denir.
  a.x + b.y + c=0
  d.x + e.y +f =0 biçiminde yazılan denklemlerde çözüm için üç yöntem söz konusudur.

  Yok Etme Metodu; verilen iki denklemden değişkenlerden bir tanesinin kat sayısı, sayı değeri aynı işareti farklı olacak biçimde düzenlenir. Değişkenlerin birbirlerini yok etmesi içim denklemler taraf tarafa toplanır.
  örnek: 3.x+2.y =38
             5.x-2.y =26  olduğuna göre x kaçtır
  3.x+2.y =38
  5.x-2.y=26
  8x=64  X=8

  Yerine Koyma Metodu; verilen denklemlerin herhangi birinin değişkenlerinin bir tanesi yalnız bırakıp bulunan ifadenin diğer denklemler de yerine yazılmasıyla sonuca ulaşılır.
  Soru: x-y=5
  2.x+3.y=15 olduğuna göre x+y toplamı kaçtır
  x=5+y şeklinde düzenlenip 2(5+y)+3.y=15 şeklinde yazılır. 10+2y+3.y=15       5y=5  y=1
  x-y=5   x-1=5      x=6      x+y = 1+6 =7

  Karşılaştırma Metodu; a=b ve b=c ise bu iki denklemde aynı olan ifadeler var ise iki eşitlik birbirine eşittir. a=c olur.
  Soru: x=2.y+4
          x= y-1 olduğuna göre x+y nedir.
  2.y +4 =y-1    2.y-y =-4-1   y=-5  x=-5-1= -6    x+y=-6+-5= -11

  Özel Denklemler
  • Bu denklemlerin en önemli özelliği verilen denklem tipine göre harekete g]]> Edebiyat Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/edebiyat-konu-anlatimi.html Fri, 19 Oct 2018 15:04:21 +0000 Edebiyat Konu Anlatımı; Edebiyat kişinin duygu ve düşüncelerine yer veren, kişinin özgün bir dil kullanması, estetik kurallar içerisinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirilmesi olayına edebiyat adı verilmektedir. Edebiyat d Edebiyat Konu Anlatımı; Edebiyat kişinin duygu ve düşüncelerine yer veren, kişinin özgün bir dil kullanması, estetik kurallar içerisinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirilmesi olayına edebiyat adı verilmektedir. Edebiyat dalıda bir bilim dalı olarak varsayılmaktadır. Edebiyat bilimi yorumlama, değerlendirme, benzer yazılar ile karşılaştırma ve yerleştirme gibi basamakları içermektedir. Edebiyat konularında iki temel amaç bulunur. bu amaçlardan biri estetik ve güzellik iken diğeri ise dil ile üslup olmaktadır. Bu saydığımız iki özellikte yazarlara ve edebiyatçılara göre değişkenlik göstermektedir. Edebiyat bilim dalı var olan duygu ve düşüncelerimiz karşımızdaki kişiye kendimizi doğru bir şekilde ifade edebilmek için kullanılmaktadır. Edebiyat dersi orta öğretim kurumlarında tüm sınıflar da gösterilen derslerden biridir. Fakat en yoğun bu ders içeriğini gören öğrenciler genel olarak Türkçe- matematik bölümünü seçenlerdir. Edebiyatı etkileyen faktörler; savaşlar, göçler ve tabii afetler, kültürel değişim, aşk ve sevgi, doğa gibi konulardan esinlenerek yazılmıştır. Edebiyat yazıldıkları dönem, çağ, ülke ve bağlı oldukları tür açısından ele alınan yapıtlar olarak ifade edilir.

   Edebiyat Konu Anlatımı ve İçeriği; 

   1. ünite Türk dili ve edebiyatına girişi: Bu konunun içeriğinde kültür ve dil ilişkisi, Türkçenin tarihi gelişimi, bilim ve sanatın karşılaştırılması, edebiyatın bilim dalları ile ilişkisi, metni edebi yapan özellikler, edebi türler ve Türk edebiyatının dönemleri gibi konuların anlatımı yapılmaktadır.
   2. ünite düz yazı türleri: Bu konunun içeriğinde ise roman, hikaye, masal, makale, deneme, fıkra, sohbet, eleştiri, günlük, hatıra, biyogrofi, otobiyografi, gezi yazısı, mektup, tiyatro ve düz yazının genel özellikleri konuları anlatımı yapılır.
   3. ünite söz sanatları: Bu konuda söz sanatlarının içeriği olan benzetme, istiare, kinaye, mecazi mürsel, teshiş, intak, tecahül-i arif, hüsn-i talil, mübalağa, tezat, tevriye, telmih, tariz, tekrir, tenasüp, cinas, aliterasyon ve nida gibi konuların anlatımı yapılır.
   4. ünite şiir türleri: Bu konuya şiir nedir ve çeşitleri olan lirik, epik, pastoral, didaktik, satirik ve dramatik şiirlerden bahsedilmektedir. kafiyede ise redif, ölçü, mısra, beyit, yarım kafiye, tam kafiye, zengin kafiye, cinaslı kafiye gibi konuların anlatımı yapılır.
   5. ünite sanatçılar: Bu konuda edebiyat dönemin de en önemli şair ve yazarlar olan Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Bayburtlu Zihni, Hacı Bektaşi Veli, Fuzuli, Baki, Nefi, Nabi, Şeyh Galip, Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi daha bir çok kişinin şiir ve yazılarına yer verilerek hayatları anlatılır.
   6. ünite İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı: Bu konuda sözlü edebiyat dönemi ürünler olan destan, koşuk, sav, sagu gibi konular ele alınırken, yazılı edebiyat döneminde ise göktürk yazıları, uygur dönemi yazıları konularına değinilir.
   7. ünite halk edebiyatı: Bu konuya ilk olarak halk edebiyatı nedir ve özellikleri ile başlanır. Daha sonra yüzyıllarda yazılan yazılardan olan Köroğlu, Pir Sultan Abdal gibi kişilere yer verilir. ayrıca bu konu da halk edebiyatı nazım biçimleri olan mani, türkü, ninni, koşma, semai, varsağı, destani tekke, ilahi, nefes, nutuk, devriye ve şathiye gibi konuların anlatımı yapılır.
   8. ünite cumhuriyet dönemi edebiyatı: Bu dönemin en ünlü sanatçıları olan yedi meşaleciler olan Vasfi Mahir Kocatürk, Ziya Osman Saba, Cevdet Kudret Solak, Yaşar Nabi Nayır, Kenan Hulusi Koray, Muammer Lütfi Koşar gibi sanatçıların yazı türlerinden bahsedilmektedir.
   ]]>
   Diziler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/diziler-konu-anlatimi.html Sat, 20 Oct 2018 02:49:48 +0000 Diziler konu anlatımı; tanım kümesi N doğal sayılar kümesi, değer kümesi olarak R gerçel sayılar kümesi olan bir fonksiyona dizi ismi verilmektedir. Dizi oluşması için her 1,2,3,...n doğal sayılarına x1,x2, .
   Diziler konu anlatımı; tanım kümesi N doğal sayılar kümesi, değer kümesi olarak R gerçel sayılar kümesi olan bir fonksiyona dizi ismi verilmektedir. Dizi oluşması için her 1,2,3,...n doğal sayılarına x1,x2, ...r gibi gerçel sayıların karşı getirilmesi gerekir. x1, x2 ...sayılarına dizinin terimleri ismi verilmektedir. Diziler aynı zamanda x1, x2, x3 ...gibi veya xn genel terimini parantez içine alarak (xn) şeklinde gösterilebilir.

   Aritmetik Dizi;

   Diziler konu anlatımından biri olan aritmetik dizi; a ve d gerçel sayılar olmak üzere, a, a+d, a+2d, a+3d,... dizinin genel terimi olarak xn= a+(n-1).d olmaktadır. Bu şekilde oluşan diziye aritmetik dizi ismi verilmektedir. D sayısına dizinin ortak farkı denilmektedir.
   (a+(n-1).d) aritmetik dizisinde birbirini takip eden herhangi iki terim arasındaki farkın daima sabit olup d'ye eşit olmasına burada dikkat etmek gerekir.

   Sonu olan aritmetik bir dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin toplamı birbirine eşit olmaktadır. Aritmetik dizilerde, her terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin aritmetik ortalamasına eşit olmaktadır.

   Geometrik Dizi;

   a ve q, q eşit değildir 0, gerçel sayılar olmak üzere, a, a.q, a.q2, a.q3,... dizisinin genel terimi olarak xn=a.q(n-1) olmaktadır. Bu şekilde olan bir diziye geometrik dizi ismi verilmektedir. Q sayısına da dizinin ortak çarpanı denilmektedir. (a.q(n-1))geometrik dizininde ardışık herhangi iki terimin oranı daima sabittir ve q'ya eşit olmaktadır. Ardışık her iki terimi arasındaki oran eşit olan diziye geometrik dizi denir.

   Terimlerin baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunduğu geometrik bir dizide, bu terimlerin birbirine çarpım sonucu eşit olmaktadır. Bir geometrik dizide, her terim kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin geometrik ortalamasına eşit olmaktadır. Başka bir deyişle, bir geometrik dizide, herhangi bir terimin karesi kendisinden eşit uzaklıktaki iki terimin çarpımına eşittir.

   Sabit Dizi;

   Diziler konu anlatımından sabit dizi, x,y,z sayıları hem aritmetik hem de geometrik bir dizi oluşturuyor ise x=y=z olmaktadır. Hem aritmetik hem de geometrik olan bir diziye, sabit dizi ismi verilmektedir. Sabit dizi, ortak farkı ''0'' olan bir aritmetik dizi ve ortak çarpanı ''1'' olan geometrik bir dizidir.

   Genel bir terimi belirtmeyen sayı grupları bir dizi oluşturamazlar. Dizilerin hepsi bir değer kümesine göre isimlendirilmektedir. Değer kümesi, reel sayılar kümesi olan dizi reel sayı dizisi adını alırken, karmaşık sayılardan oluşan dizi, karmaşık sayı dizisi ismini almaktadır.

   Eşit Dizi;

   Her n pozitif tam sayısı için, an=bn ise, (an) ve (bn) dizilerine eşit dizi ismi verilmektedir.

   Sonlu Dizi;

   Ak=(1,2,3...k) olduğu zaman, tanım kümesi Ak olan dizilere sonlu dizi ismi verilmektedir.
  ]]>
  Basit Eşitsizlikler Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/basit-esitsizlikler-konu-anlatimi.html Sat, 20 Oct 2018 11:35:23 +0000 Basit eşitsizlikler konu anlatımı, x< y, x>y, x büyük eşittir y, veya x küçük eşit y gibi ifadeler basit eşitsizlik olarak bilinir.Açık aralık, bir sayı doğrusu üzerinde belirlenen x ve y sayıları dahil Basit eşitsizlikler konu anlatımı, x< y, x>y, x büyük eşittir y, veya x küçük eşit y gibi ifadeler basit eşitsizlik olarak bilinir.

  Açık aralık, bir sayı doğrusu üzerinde belirlenen x ve y sayıları dahil olmadan sadece arasında kalan sayıları ifade eder.
  Örnek, 
  x=1 
  y=4 ise açık aralıkta yer alan sayılar sadece {2,3} olur.

  Yarı açık aralıkta, sayı doğrusu üzerinde bir uç kapalı diğer uç açık olarak gösterilen ifadelerdir.
  Örnek, x küçük eşit 1
  y<4 olduğu varsayılırsa yarı açık aralığa göre {1,2,3} bu kümeye 4 sayısı dahil değildir. Çünkü sayı doğrusunda 4 açık aralıktır. 1 ise kapalı aralık olarak gösterilmiştir 

  Kapalı aralık, sayı doğrusu üzerinde seçilen x sayısı da y sayısı da kapalı olarak gösterilir yani sayı doğrusu üzerindeki x ve y sayıları arasındaki bütün sayıları alıyoruz. Bu sayılara x ve y sayılarını da dahil ediyoruz. Bu ifade basit eşitsizlikler konu anlatımı içinde yer alan kapalı aralıktır. 
  Örnek, x küçük eşittir 1 ve y küçük eşittir 4 olduğunda kapalı aralık kümesinin elemanları {1,2,3,4} olur.

  Basit eşitsizlikler konu anlatımı özellikleri

  Eşitsizlikte her iki tarafa da aynı sayı eklenirse eşitlik bozulmaz.
  örnek, 2<5 basit eşitsizliğinde her iki tarafa da 2 sayısını eklersek, 
  2+2< 5+2
  4<7 olur ve eşitlik bozulmaz.

  Basit eşitsizlik konu anlatımı içinde, eşitsizliğin her iki taraftan aynı sayıyı çıkarırsak eşitlik bozulmaz.
  Örnek, 4<7 eşitsizliğinin her iki tarafından 2 sayısını çıkarırsak
  4-2<7-2
  2<5 olur ve eşitlik bozulmaz

  Eşitsizliğin her iki tarafı da pozitif bir sayı ile çarpılırsa eşitlik bozulmaz.
  Örnek, 3 < 5 eşitsizliğinin her iki tarafını 4 ile çarpalım
  3.4<5.4 
  12<20 olur ve eşitlik bozulmaz

  Eşitsizliğin her iki tarafı da aynı sayıya bölünürse eşitlik değişmez
  Örnek, 4<6 eşitsizliğinin her iki tarafını 2 sayısına bölersek
  4:2<6:2
  2<3 olur ve eşitlik bozulmaz

  Basit eşitsizlikler konu anlatımı içinde eşitsizliğin her iki tarafta aynı negatif sayı ile çarpılırsa eşitlik yön değiştirir.
  Örnek, 3< 5 eşitsizliğinin her iki tarafı da -4 ile çarpılırsa
  3.-4< 5.-4
  -12>-20 olur ve işaret yön değiştirir.

  Eşitsizliklerde her iki taraf aynı negatif sayı ile bölünürse eşitlik yön değiştirir.
  Örnek, 6 < 8 eşitsizliğinde her iki tarafı da -2 ye bölersek
  6:-2 < 8:-2
  -3 > -4 olur ve işaret yön değiştirir.
  ]]>
  Hiperbol Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/hiperbol-konu-anlatimi.html Sat, 20 Oct 2018 20:57:24 +0000 Hiperbol konu anlatımı; bir düzlemde bulunan sabit iki noktanın birbirine olan uzaklıkları farkı sabit olan noktaların geometrik yerine hiperbol ismi verilmektedir. Sabit noktalar, hiperbolün odak noktaları olarak adlandırıl Hiperbol konu anlatımı; bir düzlemde bulunan sabit iki noktanın birbirine olan uzaklıkları farkı sabit olan noktaların geometrik yerine hiperbol ismi verilmektedir. Sabit noktalar, hiperbolün odak noktaları olarak adlandırılır ve ara mesafesi 2c olarak gösterilmektedir. Odaklardan geçen doğruya asal eksen ve hiperbolün merkezinden asal eksene çizilen dik doğruya hiperbolün yedek ekseni adı verilmektedir. Yedek eksen hiperbolü kesmediğinden bu eksene sanal eksende söylenmektedir. Hiperbolün iki ayrı kolu mevcut olup, birbirine dik iki simetri ekseni bulunmaktadır. Bu eksenlere göre o halde hiperbolün denklemi, b2= a2-c2 olduğu için (x2/a2)-(y2/b2) =1 olarak yazılır. y=±bx/a doğruları ise hiperbolün asimptotlarıdır.

Hiperbolün çemberi; merkezi odaklarından biri ve yarıçapı 2a olan çembere hiperbolün doğrultman çemberi adı verilmektedir.

Hiperbolün doğrultmanı;

x=-veya +a2/c doğrularına hiperbolün doğrultmanları ismi verilmektedir. Merkezi hiperbolün odağı, yarıçapı hiperbolün asal eksen uzunluğuna (2a) eşit olan çembere doğrultman çemberi adı verilmektedir.

Bir hiperbolün tanımını yapabilmek için hiperbol konu anlatımında hiperbolü oluşturan eksenlerin asal eksen ve yedek eksenlerini tanımlayabilir ve bu eksenlerin uzunluklarını hesaplayabilirsiniz.

Bir hiperbolde odaklar arası uzaklığın asal eksen uzunluğuna oranına hiperbolün dış merkezliği ismi verilmektedir.

e=odak noktaları arasındaki uzaklık/asal eksen uzunluğu

Bir hiperbolde e>1 olmasına dikkat etmeniz gerekir.

İkizkenar hiperbol; hiperbol konu anlatımında asimptot denklemleri y=x y=-x merkezil hiperbole ikizkenar hiperbol ismi verilmektedir.

Asal ekseni x ekseni üzerinde ve asal eksen uzunluğu 2a olan ikizkenar hiperbolün denklemi;

x2/a2-y2/a2=1 ise x2-y2=a2 olmaktadır.

Merkezil hiperbol; odak noktaları x ekseni üzerinde ve merkezi orijinde olan hiperbole verilen isimdir. Odak noktaları x ekseninde olan merkezil hiperbolün denklemi; x2/a2-y2/a2 = 1'dir.
]]>
Ardışık Sayılar Konu Anlatımı https://www.konuanlatimlari.gen.tr/ardisik-sayilar-konu-anlatimi.html Sat, 20 Oct 2018 22:25:08 +0000 Ardışık sayılar konu anlatımı, 4. sınıf matematik dersi müfredatında yer alan bir konudur. Matematik konularının temelini oluşturmakla birlikte tam olarak ve düzgün bir şekilde öğrenildiğinde gelecek yıllarda öğrenilecek Ardışık sayılar konu anlatımı, 4. sınıf matematik dersi müfredatında yer alan bir konudur. Matematik konularının temelini oluşturmakla birlikte tam olarak ve düzgün bir şekilde öğrenildiğinde gelecek yıllarda öğrenilecek konuların daha rahat kavranmasına, temel oluşturmasına yardımcı olmaktadır. Ardışık sayılar konu anlatımı 4. sınıfın en önemli konularından olup iyi bir şekilde anlaşılması ve öğrenilmesi gerekmektedir.

Ardışık sayılar, belli bir kural neticesinde birbirini takip eden sayı gruplarına verilen bir addır. Bir çok çeşidi olabilmektedir.
Örneğin: 
 • Ardışık doğal sayılar; 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9...
 • Ardışık çift sayılar; 2,4,6,8...
 • Ardışık tek sayılar; 1,3,5,7,9...
 • 4'ün katı olan ardışık sayılar; 0,4,8,12,16... şeklinde devam eder.
n bir tam sayı olarak düşünülür ise ,

 Ardışık 4 tam sayı sırası ile;       
       n,n+1,n+2, n+3 tür.

Ardışık 4 çift sayı sırası ile;
       2n, 2n+2, 2n+4, 2n+6 dır.

Ardışık 4 tek sayı sırası ile;
       2n+1, 2n+3, 2n+5, 2n+7 dir.

Üçün katı olan ardışık 4 tam sayı sırası ile;
       3n, 3n+3, 3n+6, 3n+9 dur.

Ardışık sayıların toplanması ve sayı adedine bölünmesi sonucunda sayı dizisinin ortanca terimi bulunmaktadır. Eğer sayı adedi çift ise bulunan ortanca terim sayı dizisine ait olmayacaktır. Ayrıca bilinmesi gereken bir diğer önemli durum ise iki ardışık sayının toplamının daima bir tek sayı olduğudur ve bütün çift sayıların toplamları da daima çift sayıdır.

Bir çok öğrencinin düştüğü en çok bilinen tuzak verilen sayıyı hemen verilen sayı adedine bölmeleriyle ortaya çıkmaktadır. Unutulmaması gerekir ki ardışık sayılar her zaman belirli oranda artarak devam ederler. Öğrencilerin öncelikle bu artışı belirleyip toplamdan çıkartması gerekmektedir. daha sonrasında kaç tane sayı var ise bölme işlemini yaparak küçük sayıyı elde edebiliriz. Yapılan bölme işleminin ardından çıkan sonuç bütün işlemlerde küçük sayıdır. Büyük sayıyı bulmak için ise tekrar ekleme yapmak gerekmektedir.
]]>